Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Liveblog: Israël in oorlog

Door Redactie cvi.nl - 

25 januari 2024

liveblog cvi

Israëli's demonstreren voor de vrijlating van de nog ruim 130 gegijzelden. Foto: Miriam Alster/Flash90

Blijf op de hoogte van de actualiteit en gebedspunten rondom de situatie in Israël.

  • Op zaterdag 7 oktober 2023 werd Israël aangevallen door Hamas-terroristen. 1200 Israëli's werden vermoord, 5400 raakten gewond en meer dan 240 mensen (tussen de 9 maanden en 85 jaar oud) werden ontvoerd. Nog altijd zitten meer dan 100 van hen vast in Gaza.
  • In een reactie op deze aanval probeert Israël om Hamas uit te schakelen. Daarnaast is er op verschillende fronten een oorlog tegen Israël gaande die in toenemende mate een internationaal karakter krijgt.
  • We roepen op om te bidden voor Israël. In dit liveblog vindt u actuele gebedspunten. Klik hier voor alle gebedspunten op een rij.
  • We hebben een noodfonds voor Israël gestart om gericht hulp te kunnen bieden waar nodig.

27 januari 22:43

Update vanuit Israël - de laatste van deze week (mét positief nieuws)

deze update is geschreven door onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

Laten we vanavond beginnen met positief nieuws.

Israël wordt al een paar weken gezegend met overvloedige regenval en vooral de laatste dagen heeft het flink geregend, met name in het centrum en het noorden van het land. Er waren tijden dat er elke dag in het nieuws gesproken werd over het waterpeil van ‘Kinneret’, of het Meer van Galilea zoals men in Nederland zegt. Dat had vooral te maken met de afhankelijkheid van Israël van het water van Kinneret voor de drinkwatervoorziening. Tegenwoordig ligt dat heel anders, dankzij de bouw van een aantal zeewaterontziltingsfabrieken langs de Middellandse Zeekust. 

Na de aanleg van een pijplijn van de fabriek in Hadera naar Kinneret, die in 2022 in gebruik werd genomen, is het waterpeil van het meer vrijwel niet meer gezakt. De aanvoer van ontzilt water zorgt voor een verhoging van het peil van Kinneret met een meter per jaar. Door de overvloedige regenval vanaf eind december is het peil van Kinneret nu met 58 centimeter gestegen en zal het naar verwachting blijven stijgen. Normaal komt er altijd een stroom binnenlandse toeristen naar het noorden van Israël, die tochten maken naar de vele watervallen en de zogenaamde ‘nachalim’ - de stroompjes die in de winter vol zijn met water, maar in de zomer opdrogen. Dat is nu veel minder het geval vanwege de oorlog met Hezbollah in Libanon. De Israëli’s die wel door het noorden toeren beperken zich voornamelijk tot een bezoek aan Kinneret en omgeving. Ik heb voor u een paar foto’s gemaakt van de pracht van het meer en het groene landschap in de buurt van Kinneret.

Het aantal landen dat nu de financiering van de VN-organisatie UNRWA heeft stopgezet is inmiddels gestegen tot zeven. Na de VS, Canada en Australië, hebben nu ook Finland, Italië en Nederland de geldstroom naar UNRWA, een organisatie die exclusief de Palestijnse Arabieren dient, bevroren. Eerder had Zwitserland dat al gedaan na 7/10, maar dat was voordat deze week het bewijs werd geleverd dat UNRWA-medewerkers meededen aan de slachtpartij in het zuiden van Israël op die dag. UNRWA betreurt uiteraard de beslissing van deze belangrijke sponsors, maar heeft geen andere keus dan acceptatie.

De Palestijnse Autoriteit, daarentegen, is in paniek geraakt en richtte zich wanhopig tot de afgevallen donors. PA-premier Hussein al-Sheikh plaatste een oproep op zijn X-pagina waarin hij de landen smeekte om de beslissing “onmiddellijk” te herzien. Al-Sheikh voerde uiteraard de “agressie tegen het Palestijnse volk” aan om te vragen om “maximum support” voor UNRWA. De PA is klaarblijkelijk bang dat na het wegvallen van een groot deel van het budget van UNRWA de PA zijn eigen “Moord tegen betaling” politiek moet herzien. Onder deze politiek worden terroristen in Israëlische gevangenissen maandelijkse uitkeringen betaald, en hetzelfde geldt voor de families van gedode terroristen.

Sinds 7 oktober heeft de PA duizenden nieuwe gerechtigden op maandelijkse uitkeringen toegevoegd aan zijn lijst. Daaronder zijn 661 families van de moordenaars die deelnamen aan het bloedbad op die dag. Bovendien krijgen 3.550 nieuwe Palestijnse gevangen, die werden vastgezet vanwege hun aandeel aan 7/10 en andere terreur, ook een maandelijkse uitkering die kan oplopen tot 12.000 dollar. Deze hele sponsoring van terrorisme kost de PA nu jaarlijks 177 miljoen dollar aan uitkeringen. De Israëlische regering heeft na 7/10 iedere afdracht van voor de PA geïnde invoerrechten en omzetbelasting stopgezet uit protest tegen de continuering van de ‘Betaling voor Moord’ politiek van de PA. Internationale actie zoals die tegen UNRWA is een must volgens de regering in Jeruzalem, maar tot nu toe is dat maar mondjesmaat gebeurd.

Terwijl er nog altijd achter de schermen schijnt te worden onderhandeld over een nieuwe deal met Hamas over de vrijlating van gegijzelde Israëli’s blijft Hamas de publieke opinie in Israël bewerken met video’s waarin gijzelaars zijn te zien. Vandaag werd opnieuw zo’n video gepubliceerd door Hamas maar de militaire censuur in Israël verbiedt publieke vertoning van deze video’s. In de video zijn de IDF-soldaten Daniella Gilboa en Karina Ariev te zien alsmede burger Doron Steinbrecher. De drie lazen een vooropgestelde tekst op waarin zij van de Israëlische regering eisten om “vrijgelaten” te worden. De families van de drie jonge Israëli’s zeiden dat ze er bleek en ziek uitzagen. Eén van de drie krijgt blijkbaar niet de medische behandeling die nodig is.

In Gaza vinden nu in toenemende mate openlijke demonstraties plaats tegen Hamas. In video’s die online werden gezet op de sociale media of die door IDF-soldaten waren gemaakt ziet men stoeten vluchtelingen die vanaf Khan Younis naar het zuiden van de Gazastrook trekken terwijl zij spreekkoren aanheffen. “Het volk wil Hamas afzetten”, luidde de kreet. Het is de bevolking van Gaza klaarblijkelijk nu duidelijk dat Hamas de oorlog aan het verliezen is en dat zij zullen worden verlost van het juk van het bewind van de jihadistische organisatie.

De IDF heeft een nieuwe veilige route gecreëerd van Khan Younis naar Rafah in het uiterste zuiden van Gaza, waar de inwoners van de stad nu in groten getale gebruik van maken.

Er was overigens vandaag weer sporadisch raketvuur uit Gaza. In totaal ging sinds vrijdagavond vier keer het luchtalarm af in het zuiden van Israël. Ook in het zuidelijke gedeelte van de stad Ashqelon ging het luchtalarm vandaag voor het eerst sinds bijna vier weken weer af.

De actiegroep Tzav 9 slaagde erin om voor de vierde dag humanitaire transporten vanaf de Keren Shalom grensovergang naar Gaza te blokkeren de groep wil hiermee druk uitoefenen op de regeringen van Israël en de VS. De eis is humanitaire hulp in ruil voor de vrijlating van gijzelaars en het leveren van humanitaire hulp aan hen die vast worden gehouden in Gaza door Hamas. De levering van goederen verloopt nu uitsluitend via Egypte.

Het Israëlische leger verhoogde de paraatheid aan het noordelijke front verder vandaag. Dit, nadat Hezbollah vrijwel de hele dag actief was met raket- en drone aanvallen op steden en dorpen in het noorden van Israël. Er werden in totaal twaalf aanvallen gemeld en pas tegen de avond werd het weer iets rustiger aan dit front. Volgens het satellietkanaal i24 zijn er nog een paar dagen over van de Franse poging om een diplomatieke oplossing te brengen voor het conflict met Hezbollah, en is de IDF koortsachtig bezig met de voorbereidingen op een grote operatie in Libanon. Afgaande op mijn eigen waarnemingen zou het rapport waar kunnen zijn.

De Ansar Allah militie in Jemen pleegde weer een raket aanval op een tanker in de Golf van Aden voor de kust van Jemen. Het schip, MV Marlin Luanda werd midscheeps geraakt en dreigt te zinken. De bemanning heeft het schip inmiddels verlaten en werd opgevangen door de INS Visakhapatnam, een oorlogsschip uit India. De Luanda vervoerde nafta en een grote milieuramp kan niet worden uitgesloten.

Eerder deed Ansar Allah een vergeefse aanval op een Indisch schip dat geladen was met olie bestemd voor Rusland. Op vrijdag viel Ansar Allah ook voor de eerste keer een Amerikaans oorlogsschip aan met een ballistische antischip raket. De USS Carney schoot echter het projectiel uit de lucht. De door Iran gesteunde militie gaf opnieuw een verklaring uit waarin werd gezegd dat “de Israëlische agressie in Gaza en de Amerikaanse steun” daarvoor moet stoppen, wil men overwegen om de aanvallen stop te zetten. In een ander persbericht beweerde Ansar Allah dat sinds half oktober, toen de militie ging deelnemen aan de oorlog tegen Israël er 20 schepen zijn aangevallen en er tien keer een aanval op Eilat werd gepleegd. Deze cijfers lijken correct te zijn.

27 januari 14:58

"In iedere generatie zal een Amalek opstaan die uit is op de vernietiging van het Joodse volk"

Het is vandaag Shabbat in Israël. In alle synagogen in het land, maar ook daarbuiten, wordt de Thoraportie B’Shelach gelezen. Dit gedeelte van de Bijbel uit het boek Shemot (Exodus) 13:17 tot 17:16 gaat over de uittocht van het volk van Israël uit Egypte.Aan het eind van de parasha (Hebreeuwse naam voor de Thoraportie) komt voor het eerst Amalek voor in de Bijbel. Amalek werd in het algemeen gezien als Israël’s grootste vijand maar nergens staat dat het een volk was of waar het grondgebied van Amalek was. Dit in tegenstelling tot, bijvoorbeeld, Midian dat in het huidige Saoedi-Arabië ligt. In B’Shelach staat aan het eind dat G’d zelf de strijd tegen Amalek zal voeren in alle generaties. (Mi Dor Dor: van generatie tot generatie).

Deze woorden geven aan dat er een vijand zoals Amalek zal zijn in alle generaties en dat G’D Israël tegen deze vijanden zal beschermen. Amalek wordt in de Thora twaalf keer genoemd, de eerste keer in Bereshiet (Genesis) 36:12 wanneer de Thora de geboorte van Esaus zoon Amalek beschrijft. In Deuteronomium 25:19 wordt Amalek voor het laatst genoemd in de Thora en worden de Israëlieten opgedragen om de herinnering aan Amalek uit te wissen en dat niet te vergeten. Dit vers luidt als volgt, en ik vertaal letterlijk uit het Hebreeuws. “Wis de herinnering uit van Amalek van onder de hemel, vergeet het niet” (Timachè et zecher Amalek mi tachat ha shamayim lo tisjkach). In de NBG/Sa’ar vertaling van Tenach werd dit vertaald als “Zorg ervoor dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert".

Het was dit vers dat Premier Benjamin Netanyahu citeerde, kort na de aanslag die Hamas en anderen in Gaza op 7 oktober 2023 pleegden in het zuiden van Israël, en dat door Zuid-Afrika werd opgevoerd als het primaire voorbeeld van ophitsing tot genocide op de burgers in Gaza door Israëlische politici. Het kantoor van Netanyahu heeft na de eerste zitting van het ICJ een uitvoerige uitleg naar het hof gestuurd waarin de weerzin van deze Zuid-Afrikaanse aantijging werd bewezen. Het bewuste citaat gaat immers over het algemene belang om op de hoede te zijn voor Amalek, in alle generaties. Voor Netanyahu en vele anderen in Israël is Hamas de hedendaagse Amalek, die een voortdurende bedreiging vormt en daarom verdreven moet worden uit Gaza, na de echte volkerenmoord op 7 oktober 2023.Het ICJ noemde in zijn voorlopige uitspraak Netanyahu’s opmerking over Amalek niet, en dit zou een indicatie kunnen zijn dat de rechters iets begrepen hebben over de betekenis van Amalek in de Joodse geschiedenis. Tot op de dag van vandaag is het een religieus gebod om op de Shabbat voor het Poerimfeest (Shabbat Zachor) naar de synagoge te komen wanneer het vers uit Devariem (Deuteronomium) 25 wordt voorgelezen. Waarom op de Shabbat voor Poeriem? Omdat dit feest de wonderbaarlijke redding van de Joden in Perzië herdenkt ten tijde van Haman, die ook al het Joodse volk wilde uitroeien.

Er is in de Joodse traditie een diep besef dat er inderdaad in iedere generatie een Amalek zal opstaan die uit is op de vernietiging van het Joodse volk.

Het feit dat het hof in Den Haag geen melding maakte van de opmerking over Amalek wilde echter niet zeggen dat de rechters ervan overtuigd zijn geraakt dat er na 7 oktober geen ophitsing tot genocide heeft plaatsgevonden door Israëlische politici. Eén van de dingen die het Internationaal Gerechtshof in Den Haag op vrijdag van Israël eiste was dat het land “directe en publieke ophitsing tot genocide moest voorkomen en bestraffen”. Het hof noemde ter ondersteuning van deze eis uitspraken van Yoav Galant, de Minister van Defensie en Yisrael Katz, die nu Minister van Buitenlandse Zaken in geworden. Het ICJ gebruikte voor het eerst ooit een ‘tweet’ om te bewijzen dat regeringfunctionarissen in Israël zich schuldig hadden gemaakt aan deze ophitsing tot genocide. Katz had direct na 7/10 op zijn X-account geschreven dat de burgerbevolking van Gaza “werd opgedragen om onmiddellijk Gaza te verlaten.” “Wij zullen winnen. Zij zullen geen enkele druppel water krijgen of stroom tot zij de wereld zullen verlaten,” voegde Katz eraan toe.

Het ICJ noemde de Hamas-misdaden wel in de voorlopige uitspraak en veroordeelde die, maar was zorgvuldig om niet het woord genocide te gebruiken over de barbaarse gebeurtenissen op de Zwarte Shabbat van 7 oktober 2023.Vijf IDF-reservisten die de afgelopen tijd in Gaza meevochten tegen Hamas waren op vrijdag in Den Haag om te laten zien dat zij huis en haard verlieten om een nieuwe genocide op het Joodse volk te voorkomen. De vijf IDF-reservisten kwamen met een delegatie van de organisatie Diployact naar Den Haag om de waarheid te verkondigen over Israël in het licht van de beslissingen van het ICJ. De groep wordt aangevoerd door Michael Rapoport die zeer actief is op X (voorheen Twitter). Rapoport en de zijnen zien de informatieoorlog of cognitieve oorlog als niet minder belangrijk dan de strijd in Gaza en op de andere fronten. De vijf reservisten zullen onmiddellijk na terugkeer naar Israël weer naar het front gaan om de strijd tegen de vijanden van Israël voort te zetten.

De VN Veiligheidsraad komt aanstaande woensdag opnieuw bijeen op verzoek van Algerije. De zitting zal deze keer geheel gewijd zijn aan het voorlopige oordeel van het ICJ. Tot nu toe heeft de Veiligheidsraad slechts één resolutie aangenomen over de oorlog in Israël en dat was eind december toen er werd aangedrongen op een aanzienlijke toename in de humanitaire hulp aan Gaza. De verwachting is ook nu dat er geen overeenstemming zal worden bereikt over de maatregelen tegen Israël die Algerije en andere landen willen.Na de Verenigde Staten hebben nu ook Canada en Australië besloten om de financiering van de VN-hulporganisatie UNRWA voorlopig stop te zetten. UNRWA kwam in opspraak nadat de IDF aantoonde dat een behoorlijk aantal werknemers van de organisatie in Gaza hadden deelgenomen aan de genocide in Zuid-Israël op 7 oktober.

Het shoarmarestaurant in Jordanië dat onlangs werd geopend en de naam Oktober 7 droeg besloot na internationale protesten om de naam van het restaurant te verwijderen. In Gaza werd intussen een restaurant met de naam Hitler Powerdoor de IDF verwoest.De situatie aan het noordelijke front escaleerde vannacht en vanmorgen. Het luchtalarm ging in totaal acht keer af op diverse plaatsen in het noorden van Israël. De hernieuwde vijandelijkheden begonnen nadat de IAF vier Hezbollah terroristen doodde die een aanval op noord Israël aan het voorbereiden waren. Even daarvoor had Hezbollah een raketaanval op het dorp Shlomi in het noordwesten Israël uitgevoerd, niemand werd geraakt en er was geen schademelding. IAF gevechtsvliegtuigen voerden vervolgens twee aanvallen uit op het dorp Beit Leaf in Zuid-Libanon. Daarna bleef het tot nu toe zeer onrustig met voortdurend IAF vliegtuigen in de lucht. Arabische media beweerden ondertussen dat de regering in Jeruzalem Libanon de oorlog zou verklaren de komende uren. Dit rapport is zonder enige twijfel nepnieuws omdat de IDF wanneer het conflict met Hezbollah wordt uitgebreid, een verrassingsaanval in petto heeft waarbij in korte tijd een groot deel van de militaire infrastructuur van de Iraanse proxy zal worden vernietigd.

Deze update is geschreven door onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

26 januari 21:57 uur

Update uit Israël

een update van onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

Generaal Majoor Eyal Zamir, de directeur-generaal van het Israëlische ministerie van Defensie is momenteel in Washington om gesprekken te voeren met Pentagon-officials over de levering van nieuwe wapens aan het Israëlische leger. Het gaat niet alleen om de aankoop van wapens voor de landmacht maar vooral voor de luchtmacht. Israël wil in totaal 50 F-35 stealth bommenwerpers en 50 F-15 gevechtsvliegtuigen kopen van de VS. Het meest acute is echter de aankoop van een squadron Apache gevechtshelikopters voor de IAF. Zamir berichtte vandaag dat de Amerikanen hun fiat hebben gegeven aan de levering van Apaches. Door de oorlog op twee fronten zijn deze helikopters bijna voortdurend in de lucht en kunnen nauwelijks het aantal missies aan. Zamir bediscussieerde met zijn Amerikaanse collega’s ook de situatie aan de twee fronten in Israël, alsmede de “Iraanse agressie die het Midden-Oosten steeds verder destabiliseert”, zo luidde de verklaring die Zamir afgaf na zijn vergadering op het Pentagon.

De Iraanse agressie heeft nu ook de regering van China bezorgd gemaakt en dan met name in de Rode Zee, waar de Iraanse proxy Ansar Allah het civiele scheepvaartverkeer terroriseert. Chinese officials hebben Iran met klem gevraagd om Ansar Allah in te tomen omdat de economie van het land schade begint op te lopen van de problemen in de Rode Zee en de Indische Oceaan, waar de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde schepen heeft aangevallen die een connectie hebben met de VS en Israël. De Chinese economie, de grootste van de wereld na de Verenigde Staten, wordt getroffen door de terreur in de Rode Zee vanwege de explosie in de prijzen van verscheping. Iran heeft echter een economisch wapen achter de hand in het geval dat China zou overwegen om zijn eigen acties te ondernemen tegen Ansar Allah. Bijna negentig procent van de olie die China importeert komt uit Iran.

Antisemitisme

Antisemitische incidenten in Frankrijk zijn met vierhonderd procent toegenomen sinds 7/10 zo werd vandaag bekend. In London is de situatie nog veel erger, berichtte de Metropolitan Police deze week. In één maand tijd (7 oktober tot en met 7 november) werden dertien keer zoveel antisemitische incidenten gemeld als dezelfde maand in 2022. In totaal werden er 679 antisemitische incidenten gemeld die aangemerkt werden als crimineel. Een gelijksoortig beeld werd gerapporteerd door politiekorpsen in andere Engelse steden. 

In Verenigde Staten vinden bijna dagelijks excessen plaats met betrekking tot de Jodenhaat. De obsessie met Israël gaat daar zo ver dat gemeenteraden vergaderingen houden over de oorlog in Gaza en symbolische resoluties aannemen waarin Israël wordt opgeroepen tot een staakt-het-vuren. In New York werden Joden vandaag verbaal gemolesteerd na een begrafenis. Toen de rouwende familie van een zojuist begraven Joodse persoon terugkwam van de begraafplaats werden ze door een aantal pro-Palestijnse activisten uitgemaakt voor oorlogsmisdadigers. In de Joodse gemeenschap in de Verenigde Staten is grote onrust ontstaan over de haatuitbarstingen en wordt de situatie in de VS vergeleken met de Yom Kippoer-oorlog in Israël. Men was totaal verrast door de golf aanvallen op de leden van de Joodse gemeenschap in de VS na 7/10. Zelfs een stad als San Francisco, normaal een plek waar zelden iets gebeurt op dit terrein, werd geteisterd door antisemitisch geweld.

Verenigde Naties

De VN-organisatie UNRWA, die speciaal is opgericht om alle Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen humanitaire hulp te bieden, gaf zojuist een verklaring uit waarin werd aangekondigd dat alle werknemers van de organisatie die betrokken waren bij de Hamas-terreur zullen worden ontslagen. Dit gebeurde nadat UNRWA het onomstotelijke bewijs over de betrokkenheid van zijn werknemers bij de genocide op 7/10 had gekregen. De leiding van de VN-organisatie noemde de bewijzen “schokkend” en “verraad van de fundamentele waarden van de Verenigde Naties". De verklaring zweeg over het feit dat bijna alle UNRWA-faciliteiten in Gaza werden gebruikt voor de terroristische activiteiten van Hamas. De Verenigde Staten hebben nu besloten om de financiering van UNRWA, die werd gestopt door de regering Trump en weer werd ingevoerd door de huidige regering, stop te zetten.

Gijzelaars

Hamas publiceerde vanavond opnieuw een video met daarin deze keer drie jonge vrouwelijke gijzelaars de Israëlische regering opriepen om hen naar huis te laten terugkeren. Het gaat om twee 19-jarige gijzelaars en een vrouw van dertig jaar die in trainingspakken werden gefilmd. Gezien het feit dat de drie vrouwen doodsbleek waren, kan worden aangenomen dat zij in tunnels worden vastgehouden. Hamas probeert op deze wijze om druk te genereren op de Israëlische regering om een nieuwe deal te sluiten over een bestand. Er wordt verwacht dat met de verdere ineenstorting van Hamas in Gaza dit soort manipulatieve video’s een dagelijks verschijnsel zullen worden.

Internationaal Gerechtshof

Het Internationaal Gerechtshof (IJC) in Den Haag deed vandaag een voorlopige uitspraak over de genocide zaak die Zuid Afrika tegen Israël heeft aangespannen.

Het hof gaf tot woede van heel Israël aan dat het “aannemelijk” is dat Israël genocide pleegt in Gaza. Het Hof heeft dit voorlopig gebaseerd op het hoge dodental in Gaza, het grote aantal interne vluchtelingen, de omvang van de vernietiging van infrastructuur in Gaza, en de humanitaire crisis die de levens van velen in gevaar brengt. Dit zouden allemaal bewijzen kunnen zijn van de vernietiging van de Palestijnen als volk, volgens het IJC. Het hof zei echter niet op dit moment dat Israël genocide heeft gepleegd volgens de internationale conventie en gaf de regering in Jeruzalem een maand de tijd om aan te tonen dat het geen genocide heeft gepleegd in Gaza. De rechters die met 13 tegen 2 de beslissing namen om Israël te dwingen om te bewijzen dat het geen genocide pleegde, gaven geen opdracht tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Wel erkende het IJC dat Hamas had gemoord op 7/10, maar nam het woord genocide niet in de mond. Voor alle details en commentaar verwijs ik u naar een artikel op deze website waarin jurist Andrew Tucker uitlegt wat de uitspraak precies inhoudt en wat de gevolgen zijn voor Israël en de oorlog.

Zoals gezegd werd er in Israël met woede gereageerd op de uitspraak van het IJC en dan met name op het volledig ontbreken van de argumenten die het juridische team van Israël had aangevoerd tijdens de eerste zitting. Yoav Galant, de Israëlische minister van Defensie, reageerde in scherpe bewoordingen op de voorlopige uitspraak van het IJC. Galant zei dat degenen die gerechtigheid zoeken het niet zullen vinden op de lederen stoelen in Den Haag. De minister was woedend over het feit dat het hof de petitie van Zuid-Afrika niet had afgewezen en zei dat Israël geen “morele preken aanneemt over de scheiding van terrorisme van de populatie in Gaza”.

Galant zei dat het IJC de antisemitische verzoeken van Zuid-Afrika had moeten afwijzen en nu “zonde toevoegde aan de misdaad”. Het IJC gaf ook aan dat men de verwijzing die sommige politici na 7/10 maakten naar wat de Bijbel zegt over Amalek en de plicht om deze aartsvijand van Israël uit te roeien, een vorm van aanzetten tot genocide vindt. Dit, ondanks een duidelijke uitleg die naar de rechters werd gestuurd over dit Bijbelvers dat bedoeld is als een herinnering aan wat Amalek Israël aandeed en een waarschuwing voor iedere generatie om zich te behoeden voor de zonen van Amalek.

Morgen na 12.00 uur ‘s ochtends kunt u een nieuwe update verwachten over de oorlog.

26 januari 14:58

Internationaal Gerechtshof doet eerste uitspraak in genocidezaak: wat betekent het voor Israël?

Eerder vanmiddag deed het Internationaal Gerechtshof een eerste uitspraak in de rechtszaak waarin Israël door Zuid-Afrika wordt beschuldigd van genocide. Wat is er precies gezegd en wat betekent dit voor Israël?

Lees het hier:

26 januari 13:44

Uitzending 26 januari • Holocaust-expert Patrick Desbois over de ‘Holocaust door kogels'

Sinds 7 oktober is antisemitisme wereldwijd schrikbarend toegenomen. Dat noemen we aan de vooravond van de internationale Holocaustherdenkingsdag. Is er een link te maken met de tijd voor de Tweede Wereldoorlog, of gaat dat te ver? Priester en Holocaust-expert Patrick Desbois ontdekte door jarenlang onderzoek talloze Joodse massagraven in Oost-Europa en onderzocht waarom ook ‘gewone’ mensen hielpen bij de massavernietiging.

Bekijk de uitzending:

26 januari 13:24

Israël lijkt operatie tegen Hamas af te ronden, richt vizier nu op Hezbollah

een update van onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

Israël heeft er een nieuwe protestbeweging bij, namelijk Tzav 9 (Order 9). De naam is een woordgrap over het Tzav Shmoneh (8) mobilisatieorder van de IDF, die in oktober in grote getallen werd afgegeven na de aanslag van 7/10. Tzav 9 zegt dat het een uitermate breed publiek vertegenwoordigt in de vorm van de families van gijzelaars, families van de slachtoffers van 7/10, reservisten en de meer dan 75 procent van de bevolking die vindt dat Israël door moet gaan tot het einde, in de huidige oorlog tegen de Iraanse as van het kwaad. Tzav 9 is nu in actie gekomen om de families van de gegijzelden te helpen met het blokkeren van de humanitaire hulp die via de grensovergang Keren Shalom aan de bevolking van Gaza wordt geleverd. De activisten van Tzav 9 kwamen op donderdag de families van de gegijzelden te hulp bij de grensovergang toen die de toegangsweg afsloten naar Keren Shalom (hetgeen sprankje vrede betekent).

De demonstranten zeggen dat het krankzinnig is dat Israël de burgerbevolking van Gaza humanitaire hulp levert terwijl er niets wordt gedaan om te verzekeren dat ook de gijzelaars humanitaire hulp krijgen. Ook is er nog altijd geen bevestiging binnen over de daadwerkelijke levering van medicijnen aan gijzelaars die dat nodig hebben. De medicijnen werden vorige week door Qatar aan Hamas geleverd, maar sindsdien is er geen bewijs gekomen dat de gijzelaars de medicijnen hebben gekregen. Tzav 9 en de families van de gijzelaars willen nu voorkomen dat er ook maar één truck Gaza binnenrijdt vanuit Israël.

De situatie heeft nu tot nieuwe druk van de Amerikaanse regering op Israël geleid. De regering-Biden eist dat Israël er alles aan doet om de grensovergang Keren Shalom open te houden en dat de humanitaire hulp Gaza binnen kan worden gebracht. Tzav 9 reageerde sarcastisch op deze nieuwe Amerikaanse druk en zei dat het overweldigend was dat Biden c.s. zich zo druk maken over de humanitaire situatie in Gaza en adviseerde de VS om vooral niet baby Kfir Bibas en de andere 133 gijzelaars te vergeten, die Hamas onder inhumane omstandigheden vasthoudt. In ieder geval bereikte op donderdag geen enkele van de tientallen trucks op de weg voor de ingang van Keren Shalom uiteindelijk Gaza. De Israëlische politie heeft inmiddels checkpoints op de toegangswegen naar Keren Shalom opgetrokken, maar de activisten lopen nu door de modderige velden om de terminal te bereiken.

Gazafront

De afgelopen nacht werden er weer hevige gevechten gemeld in de stad Khan Younis, in het zuidoosten van Gaza. Gevechtseenheid 636 van de IDF opereerde diep in Khan Younis en slaagde erin om met luchtsteun tientallen terroristen uit te schakelen en om 200 tunnelschachten te verwoesten. Er werden ook opnieuw raketten en raketwerpers vernietigd. Hamas heeft nu naar schatting minder dan 2.000 raketten over van het oorspronkelijke arsenaal van 20.000 projectielen. Dit verklaart ook waarom er vrijwel geen raketbeschietingen meer zijn op het zuiden en centrum van Israël. De enige plaats waarvandaan Hamas nog Israël kan beschieten met raketten is het gebied rond de stad Rafah in het uiterste zuiden van Gaza. De IDF heeft nu de wijk Amal in west Khan Younis volledig omsingeld en scherpschutters gepositioneerd op de daken van hoge gebouwen. De inwoners van Amal hadden gisteren al een dringende oproep gekregen om de wijk te verlaten en om naar de veiligheidszone in Rafah te gaan. Het gaat om de grootste evacuatie sinds die van de stad Jabalya in het noorden van Gaza aan het begin van de grondoorlog. De druk op Hamas in Khan Younis en Rafah neemt met de dag toe en Yoav Galant, de Israëlische minister van Defensie zei op donderdagavond dat Hamas op instorten staat.

Noordelijke front

Er zijn toenemende tekenen dat de IDF binnenkort een groot offensief tegen Hezbollah in Libanon zal ontketenen. Op donderdag was er al sprake van een serieuze escalatie, toen de IAF de Iraanse militaire luchthaven nabij het dorp Kilat Jaber (op 20 kilometer van de grens met Israël) bombardeerde. Vanaf deze luchthaven werden de aanvallen met onbemande vliegtuigen gelanceerd op het noorden van Israël. De aanval werd door analisten gezien als een serieuze escalatie van de oorlog en de openingszet van de langverwachte grote militaire actie tegen Hezbollah. De Libanese terreurbeweging is met zijn eigen voorbereidingen bezig op de uitbreiding van de oorlog en bestookt onophoudelijk waarnemingsposten van de IDF en inlichtingenbases van de IAF. Op donderdag, bijvoorbeeld, werden radar installaties en andere elektronische observatieapparatuur bestookt op een basis nabij Rosh Hanikra in het uiterste noordwesten van Israël. De bedoeling is vanaf het begin geweest om de inlichtingeneenheden van de IDF en IAF te frustreren. Hezbollah publiceerde na de aanval een video waaruit viel op te maken dat men exacte informatie had over de aanwezige spionage apparatuur en de radars op de basis.

De Financial Times berichtte op donderdag dat het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken de diplomatieke missies van 22 landen heeft gewaarschuwd voor mogelijke stroomuitval en andere calamiteiten in de komende tijd. De ambassades werd gevraagd om generators in gereedheid te brengen en om satelliettelefoons aan te schaffen indien men die niet al had. Hezbollah heeft altijd gedreigd met aanvallen op de vitale militaire en civiele installaties in Israël in het geval van oorlog.

Ondertussen zijn ook in Libanon voorbereidingen aan de gang voor een groot conflict met ziekenhuizen die noodafdelingen hebben geopend voor de eventuele opvang van grote aantallen gewonden. Israël heeft in het midden van januari een onofficieel ultimatum gegeven aan Hezbollah over het terugtrekken van zijn troepen tot achter de Litani-rivier in het zuiden van Libanon. De voorbereidingen op een grote militaire campagne tegen Hezbollah zijn gerelateerd aan de ontwikkelingen in Gaza, waar het grootste deel van de grondoorlog nu wordt afgerond. De hele Golani-divisie is nu teruggetrokken uit Gaza en vele soldaten zijn op kort verlof voordat zij uitgerust worden terugverwacht op hun bases.

26 januari 11:05

Wekelijkse bidstond gaat vandaag niet door

In verband met de Holocaustherdenking vandaag, gaat de wekelijkse bidstond in het Israëlcentrum niet door.

25 januari 21:28

Update vanuit Israël, door onze correspondent Yochanan Visser

Gedurende de oorlog werd het duidelijk dat Israël de zogenaamde “hasbara” (public diplomacy) aanzienlijk heeft weten te verbeteren. Daniël Harari, de IDF-woordvoerder, geeft duidelijke informatie op een kalme manier en in goed Engels. Hij wordt dan ook veel geciteerd door vooral Amerikaanse media. 

Er zijn echter drie supersterren die de hasbara op assertieve en professionele wijze naar een ander niveau hebben getild. Twee van deze sterren zijn in feite privépersonen die niet op de loonlijst van de Israëlische regering staan. De derde is Eylon Levy, die sinds het begin van 2023 de officiële woordvoerder van de Israëlische regering is. Levy immigreerde vanuit het Verenigd Koninkrijk, waar hij de University College School bezocht en studeerde daar filosofie, politiek en economie. Levy kwam in 2014 naar Israël om deel te nemen aan de toenmalige oorlog tegen Hamas. Daarna werkte hij als presentator bij IBA nieuws en later bij i24 nieuws, Israëls enige nieuwskanaal dat gericht is op het buitenland. Eylon stal regelmatig de show en niet alleen door zijn perfecte Engels, maar ook vanwege zijn fabelachtige feitenkennis. Hij heeft bovendien charisma.

De andere twee sterren van de hasbara zijn actrice en presentatrice Noa Tishby en Ben Shapiro, die niet eens in Israël woont. Shapiro is van origine een advocaat, maar maakte al snel de sprong naar de mediawereld. Hij schrijft nu columns voor Newsweek en andere Amerikaanse media en was de hoofdredacteur van The Daily Wire en Breitbart News. Tijdens de huidige oorlog ging Shapiro regelmatig in het openbaar een debat aan met pro-Palestijnse activisten en blonk uit door zijn scherpe redeneringen en feitenkennis. Hij won dan ook vrijwel ieder debat. 

Noa Tishbi, die haar tijd verdeelt tussen de Verenigde Staten en Israël, doet op een geheel andere manier aan hasbara en gaat de straat op om mensen te interviewen tijdens, bijvoorbeeld, pro-Palestijnse demonstraties. Dit deed Noa ook deze week toen zij naar het Sundance Film Festival in Utah ging, waar zij sprak met de pro-Palestijnse activisten. Tishbi vroeg de demonstranten wat zij bedoelden met de kreet "van de rivier tot de zee zal Palestina vrij zijn". 

"Welke rivier?" vroeg Noa aan de activisten. De één zei “aan de andere kant van Gaza” en dacht dat de zee de Zwarte Zee was. Een andere demonstrant zei dat hij de naam van de rivier was vergeten, maar dat de zee de Rode Zee was, en niet de Middellandse Zee zoals Hamas vindt. Bijna alle ondervraagden probeerden onder de vraag uit te komen wat zij dachten van de bewijzen van verkrachting, mutilatie van lichamen en ander grof seksueel geweld. “Jammer genoeg ben ik niet goed onderwezen over dat gedeelte”, was het antwoord terwijl een andere activist ontkende dat Hamas in Gaza was. U kunt de video die Noa Tishbi maakte op het festival in Utah hier bekijken:

Voorlopige uitspraak in genocidezaak

Morgen zal het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een voorlopig oordeel geven in de genocidezaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen. Ter voorbereiding op de zitting in Den Haag hield premier Benjamin Netanyahu vandaag overleg met juridische experts. Ook werden vandaag geclassificeerde notulen van de vergaderingen van het Israëlische oorlogskabinet en veiligheidskabinet vrij gegeven. Uit die notulen blijkt overduidelijk dat de regering in Jeruzalem reeksen maatregelen nam om de levens van burgers in Gaza te sparen tijdens de gevechten. Ook werden constant maatregelen besproken die de humanitaire crisis in Gaza moesten verlichten. Of het hof gewicht zal hechten aan de vrijgegeven notulen zal op vrijdag blijken. Er wordt sterk rekening gehouden met de mogelijkheid dat de 15 rechters van het hof “provisionele maatregelen” zullen nemen om een einde af te dwingen van het IDF-offensief in Gaza. De uitspraken van het Internationaal Gerechtshof zijn echter niet af te dwingen en Israël wordt dan ook verwacht om het voorlopige oordeel van de rechtbank naast zich neer te leggen indien dit van het land zal eisen dat de oorlog in Gaza gestopt wordt.

Hartlandfront

Terreuraanslagen en gevechten tussen Palestijnse terroristen en IDF eenheden blijven aan de orde van de dag in Judea en Samaria. In de steden Tulkarm en Shechem de Hebreeuwse naam voor Nablus, alsmede Bethlehem en Hebron worden bijna iedere dag acties uitgevoerd tegen de nu goed georganiseerde en bewapende terroristen. Op X (voorheen Twitter) circuleerde een video over terroristen in Shechem die eruit zagen als soldaten in elitekorpsen van legers. De terroristen waren in zwarte winteruitrusting gekleed en hadden een volledige militaire bepakking en automatische geweren. De vlaggen die de terroristen toonden waren van de Al Aqsa Martelaren Brigades die een onderdeel van Fatah zijn de beweging van PA voorzitter Mahmoud Abbas. De IDF voerde vandaag een inval uit in het dorp Kablan nabij Shechem en nam onder andere een 3D-printer in beslag waarmee wapens konden worden geproduceerd.

In Bethlehem en omgeving zijn in toenemende mate terroristische activiteiten waarneembaar en vinden bijna dagelijks incidenten plaats. Vanmorgen kwam het in Bethlehem voor het eerst tot een confrontatie tussen IDF soldaten en de PA-politie volgens het persbureau Quds. Ook in het dorp Hussain in de buurt van Bethlehem kwam het tot confrontaties tussen IDF-soldaten en Palestijnse Arabieren. Nu Hamas lijkt af te stevenen op een nederlaag in Gaza is de verwachting dat het geweld in Judea en Samaria zal toenemen.

Noordelijke front

De spanning was tijdelijk weer terug aan het front met Libanon vandaag. Dit, nadat Hezbollah een aanval uitvoerde met twee onbemande vliegtuigen vanmorgen. Het doelwit was ditmaal een Iron Dome batterij in de buurt van kibboets Kfar Blum. Een uur daarvoor werd een dubbele raketaanval uitgevoerd op een radarstation van de IDF in het gebied Har Dov, ten oosten van de stad Metulla en op een IDF-post nabij Rosh Hanikra.

De IDF reageerde vervolgens met mortier en artillerieaanvallen op Hezbollah-doelen in het zuiden van Libanon. Deze aanvallen werden vanmiddag gevolgd door een verwoestende aanval op een vliegveld dat door Iran en Hezbollah werd gebouwd nabij het dorp Kilat Jaber, twintig kilometer van de grens met Israël. Yoav Galant, Israëls Minister van Defensie onthulde in september 2023 het bestaan van dit vliegveld. Galant ze indertijd dat Iran de volledige controle had over dit nieuwe vliegveld.

25 januari 16:58

Voorlopige uitspraak in genocidezaak tegen Israël wordt morgen verwacht, Israëlmanifestatie gepland voor Vredespaleis

Gisteren is bekend gemaakt dat het Internationale Gerechtshof (ICJ) in Den Haag morgen met een voorlopige uitspraak komt in de genocidezaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen.

Daarom organiseren CIDI en DutchTown morgen (vrijdag 26 januari) om 12.00 uur een manifestatie bij het Vredespaleis, in solidariteit met Israël.

Het is van groot belang om er met velen te staan: diverse internationale media zullen er zijn. Kom en neem een Israëlische vlag mee! De exacte locatie wordt later bekend gemaakt door het CIDI.

25 januari 14:42

'Overwinning op Hamas komt dichterbij'

een update van onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

De meeste aandacht gaat momenteel uit naar de ontwikkelingen in Gaza, en minder naar het noordelijke front waar het vandaag tot nu toe opmerkelijk rustig bleef.

Voor het eerst sinds het begin van de Israëlische operaties in Gaza, na de aanslag van 7 oktober 2023, zijn er duidelijke tekenen dat een overwinning op Hamas dichterbij komt.

Eén van de tekenen die merkbaar is buiten Gaza is dat er vrijwel geen raketten meer worden afgeschoten op het zuiden en centrum van Israël. Dit wil echter niet zeggen dat Hamas al in zijn geheel is beroofd van zijn arsenaal van raketwerpers. Het grootste deel van het zuiden van Gaza is nog altijd in handen van de jihadistische terreurorganisatie. Een ander bewijs van de instorting van Hamas verdediging van Gaza is het aantal terroristen dat niet meer in staat is om deel te nemen aan de strijd tegen de IDF. Voor de oorlog werd geschat dat Hamas veertigduizend strijders tot zijn beschikking had. Van die veertigduizend zijn er nu meer dan negenduizend dood en achtduizend anderen zijn gewond geraakt en zijn niet langer mobiel. Dan zijn er ook nog 2.300 terroristen van de organisatie gearresteerd. In totaal is Hamas dus bijna de helft van zijn eenheden kwijtgeraakt, volgens de Engelstalige krant The Jerusalem Post.

De IDF heeft ook negentien van de vierentwintig bataljon commandanten van Hamas gedood en een aantal prominente leiders waarvan de meest prominente Marwan Issa was, die, naar verluidt, vanmorgen werd geliquideerd in zijn schuilplaats in de stad Rafah in het uiterste zuiden van Gaza. Op X (voorheen Twitter) werden video’s gepubliceerd van een enorme ontploffing in het zuiden van Rafah en een aantal minuten later begonnen er speculaties binnen te komen over Issa’s liquidatie. Op dit moment is nog niet bevestigd of de Hamas-leider, nummer drie in de hiërarchie achter Mohammed Deif en Yahiya Sinwar inderdaad gedood werd bij het IAF-bombardement.

Sinwar werd vorige week bijna gepakt door de IDF toen soldaten een tunnel ontdekten onder de stad Khan Younis, waar tekenen werden gevonden dat de Hamas leider daar kort van te voren was geweest samen met een onbekend aantal gijzelaars. De Hamas leider wisselt voortdurend van schuilplaats, en is permanent in het gezelschap van gijzelaars die hij als menselijk schild gebruikt. De verachting is dat Sinwar uiteindelijk samen met de gijzelaars naar Rafah zal gaan via het tunnelcomplex. Het net rond de Hamasleider sluit zich dus en de vraag is of hij in Gaza zal blijven tot het einde.

Zoals gezegd lijkt dat einde nu naderbij te komen met de verwachte val van Khan Younis in het zuidoosten van de Gaza strook. De stad is nu volledig omsingeld en IDF eenheden voeren voortdurend kleinschalige acties uit om de resterende Hamas bolwerken te elimineren. Wanneer Khan Younis valt, en de verwachting is dat dit de komende twee weken zal gebeuren, blijft Rafah over waar het leven tot nu toe een vrij normale gang heeft, met hier en daar een luchtaanval. Persoonlijk verwacht ik dat de IDF eerst het hele gebied ten noorden van Rafah zal vrijmaken van iedere Hamas en PIJ aanwezigheid, en dan vervolgens een veilige corridor zal maken van zuid naar noord Gaza. Via deze corridor zullen de gevluchte burgers op ordelijke wijze kunnen terugkeren naar hun woonplaatsen of naar nieuw op te richten vluchtelingenkampen.

Inmiddels is de IDF ook flink gevorderd met de creatie van een één kilometer brede bufferzone langs de grens tussen Gaza en Israël. Om deze bufferzone te creëren werden de afgelopen week tientallen gebouwen opgeblazen waarvandaan voorheen werd geschoten op Zuid-Israël.

Vandaag werd ook bekend dat Hamas sinds 7/10 acht tot twaalf miljoen dollar per maand krijgt uit het buitenland van islamitische liefdadigheidsorganisaties die geld inzamelen voor hulp aan de burgerbevolking in Gaza. Het geld bereikt de burgers echter nooit. Hamas-leider Ishmail Haniyeh noemde deze praktijken in eerder deze maand “financiële Jihad”. In Israël werd een maand geleden door het satireprogramma Eretz Nehederet aandacht besteed aan de exploitatie van de massa’s in het Westen in een sketch die nu vertaald is in het Engels. U kunt dat hier bekijken:

Hamas-leider Ghazi Hamad, die in Libanon woont, haalde het nieuws vandaag opnieuw toen hij toegaf dat er “wat fouten waren gemaakt” op 7 oktober. Hamad zei dat Hamas niet beschaamd was om de fouten toe te geven en dat die ook door “andere landen” worden gemaakt. Hij noemde onder andere de ontvoering van burgers en het vermoorden van hen. “Ons doel was uitsluitend militair, beweerde de Hamas leider, die eerder het nieuws had gehaald toen hij beloofde dat er meer bloedbaden zouden volgen zoals die op 7 oktober werden uitgevoerd door Hamas en anderen in Gaza.

In Israël is met woede gereageerd op de opening van een shoarmarestaurant in de buurt van de Rode Zee in Jordanië. Het druk bezochte restaurant draagt de naam 7 oktober. De frustratie met het gedrag van Jordanië, dat zich nu ook bij Zuid-Afrika’s genocidezaak tegen Israël voor het Internationale Gerechtshof in Den Haag heeft aangesloten, groeit met de dag. De regering in Jeruzalem overweegt nu in reactie op het vijandige gedrag van Jordanië, dat ook de genocide op 7/10 niet veroordeelde, om het akkoord over aanvullende waterleveranties aan het buurland niet te verlengen. 

Dit akkoord dateert uit 2021 en voorzag in een aanvullende levering van 50 miljoen kubieke meter water uit het Meer van Galilea aan Jordanië. Deze hoeveelheid water kwam bovenop de levering van 50 miljoen m2 die Jordanië van Israël krijgt sinds 1994 toen er een vredesovereenkomst werd getekend tussen de twee landen. Eerder trok Jordanië zich al terug uit een energie voor water deal tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten dat voorzag in de levering van ontzilt zeewater in ruil voor zonenergie. De VAE zouden een zonenergiecentrale bouwen in Jordanië waarmee Israël van extra elektriciteit zou worden voorzien, in ruil voor de levering van het ontzilte water.

24 januari 21:29

Hamas-leider Mashal draait 'tweestatenoplossing' definitief de nek om

van onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

Hamas-leider Khaled Mashal, die in enorme rijkdom in Qatar leeft, maakte vorige week definitief een einde aan de zogenaamde tweestatenoplossing voor het Palestijns-Israëlische conflict. De tweestatenoplossing wordt ondanks 7 oktober nog altijd gezien als een ‘oplossing’, onder meer door de regering van president Joe Biden wiens minister van Buitenlandse Zaken de huidige situatie in Israël ziet als een “unieke mogelijkheid” voor het bereiken van deze oplossing.

Mashals uitspraken in een interview met podcastmaker Amar Taki uit Koeweit lieten echter geen onduidelijkheid over wat de Palestijnse Arabieren zien als de oplossing, namelijk een Palestijnse staat van de rivier tot de zee en van Rosh Hanikra in het uiterste noordwesten van Israël tot aan Eilat in het uiterste zuiden, in de woorden van Mashal.

Tegen Taki zei hij:

“Mensen (lees: de VS en EU) zeggen nu dat de Zeven Oktober-oorlog een nieuwe horizon heeft geopend voor een visie over een politieke regeling. Hier halen ze ‘oude koopwaar’ te voorschijn over de tweestatenoplossing. Ik zou graag twee dingen willen zeggen over de tweestatenoplossing. Ten eerste: wij hebben niets van doen met de tweestatenoplossing. We wijzen dit idee af omdat het zou betekenen dat je een belofte voor een staat zou krijgen maar je wordt dan wel verzocht om de legitimiteit van de andere staat te erkennen en dat is de Zionistische entiteit. Dit is onaanvaardbaar. Wij eisen dat we bevrijd worden en dat we afkomen van de bezetting en om onafhankelijkheid te hebben en onze eigen staat. Israël is mijn vijand.”

De Hamas-leider zei verder dat 7/10 de droom en hoop over zo’n Palestijnse staat heeft vernieuwd. Met andere woorden: hij ziet nog steeds een mogelijkheid om Israël te liquideren. Mashal: “Ik geloof dat 7 oktober de overtuiging (over een Palestijnse staat i.p.v. Israël, YV) heeft versterkt en de (onderlinge) meningsverschillen heeft verkleind. Het heeft de notie van de bevrijding van Palestina van de rivier tot de zee in een realistisch idee veranderd dat al is begonnen”. De Europese Unie en de VS hebben nog niet gereageerd op Mashals uitspraken.

Commentatoren in Israël en de VS zijn zeer sceptisch over de mogelijkheid om de tweestatenoplossing ooit nog in te voeren. Een Amerikaanse collega schreef me vandaag dat de creatie van een Palestijnse staat met Hamas op de achtergrond hetzelfde is als de oprichting van een Koerdische staat terwijl Daesh (ISIS) overal aanwezig is.

Uitspraak in genocidezaak

De initiële uitspraak van het Internationale Gerechtshof (ICJ) in Den Haag over de genocidezaak, die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen, wordt aanstaande vrijdag verwacht. Een Zuid-Afrikaanse delegatie kwam vandaag in Nederland aan om de zitting van het hof bij te wonen. Het ICJ zal op dit moment slechts een uitspraak doen over stopzetting van de oorlog in Gaza maar heeft de middelen niet om de uitspraak vervolgens af te dwingen. Dat kan slechts worden gedaan door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waar de VS hun veto, naar verwacht, zullen gebruiken om aanname van een resolutie over de stopzetting van de oorlog te voorkomen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Israël zegt dat men nog niets heeft gehoord over de zitting op vrijdag a.s.

Vrijwilligers naar Israël

Ooit was het een trend om als vrijwilliger op een kibboets of moshav in Israël te werken, maar met de tijd nam de animo daarvoor af en werden de vrijwilligers meestal vervangen door Thaise en andere gastarbeiders. Dat is nu veranderd. Amerikaans-Joodse organisaties zijn na 7/10 een actie begonnen om de agrarische sector in Israël aan mankracht te helpen nadat bijna alle buitenlanders die in de agricultuur werkten vertrokken. Dit had zeker te maken met de genocide en de ontvoeringen op 7/10. Een behoorlijk aantal Thaise gastarbeiders was onder de gijzelaars die Hamas initieel vasthield in Gaza, en ook werd een aantal van hen vermoord tijdens het bloedbad op Zwarte Shabbat. 

De Orthodox Union in de VS brengt sinds die tijd gemiddeld vijftig vrijwilligers naar Israël, de meeste van hen Joodse Amerikanen. De vrijwilligers hebben versterking gekregen van Engelssprekende immigranten in Israël en zo is men erin geslaagd om grote problemen met de voorziening van agrarische producten te voorkomen. Boeren in het uiterste noorden van Israël moeten intussen met lede ogen toezien hoe oogsten verloren gaan door de oorlog met Hezbollah. Op sociale media doen oproepen de rondte waarin boeren te zien zijn die smeken om hulp van het publiek bij de oogst. In één geval gaf een groep Arabische Israëli’s gehoor aan een oproep van zo’n boer en hielp mee om de sinaasappeloogst binnen te halen.

In ander nieuws werd bekend dat het Rode Kruis nog altijd niet bevestigd heeft dat de medicijnen uit Qatar bij de zieke gegijzelden zijn terecht gekomen. Deze medicijnen werden vorige week al geleverd aan Hamas, maar sindsdien is er niets meer over gehoord. Het Rode Kruis heeft wel informatie opgevraagd over de terroristen die deelnamen aan de genocide en later werden gearresteerd om nu in een speciaal detentiecentrum te verblijven in het zuiden van Israël. Israël heeft het verzoek geweigerd. De gevangen terroristen zijn geen POW’s, krijgsgevangenen, en hebben dus geen recht op Rode Kruis bezoeken.

Kort nieuws van de fronten

De IDF is in Gaza bezig om een bufferzone van één kilometer te creëren langs de grens met Israël. Dit was ook de reden dat op dinsdagnacht soldaten bezig waren met de voorbereidingen op het opblazen van gebouwen langs de grens toen onverwacht een voortijdige ontploffing van springstof een ramp veroorzaakte. Zoals ik eerder berichtte kwamen 21 IDF-soldaten bij die actie om. De resten van het gebouw waar de soldaten werden gedood werden vandaag met de grond gelijk gemaakt.

Vanmiddag werd er weer een serie nieuwe IDF operaties begonnen in de wijk al-Tanur van de stad Rafah in het uiterste zuiden van Israël. De soldaten werden vanuit de Amr bin Abd Elaliz moskee in Rafah beschoten en vielen vervolgens de moskee binnen. Op de grens van Gaza waren sommige families van gegijzelde Israëli’s ondertussen bezig met een actie tegen de levering van humanitaire hulp via de grensovergang Keren Shalom. De families en hun supporters eisen een stop op de levering van hulp vanuit Israël totdat de gijzelaars worden vrijgelaten.

Om 19.00 uur vanavond werd door Fox News bekend gemaakt dat er opnieuw een Amerikaans schip was aangevallen in de Golf van Aden in het zuiden van de Rode Zee. Het vaartuig de M/V Maersk Detroit, een containerschip dat in eigendom is van een Amerikaanse firma, werd aangevallen met drie ballistische antischipraketten. De USS Berkeley, een oorlogsschip in de zogenaamde Arleigh Burke class onderschepte de raketten en de Detroit werd niet geraakt.

Eerder vanmiddag waren er onbevestigde berichten in de Arabische media dat een gelijksoortig Brits oorlogsschip geraakt was door antischip raketten die door Ansar Allah vanuit Jemen werden afgevuurd.

De terreurbeweging in Jemen krijgt in toenemende mate zeer geavanceerde wapens van Iran dat het Rode Zeefront ziet als een unieke mogelijkheid om het Westen en dan vooral de VS te treffen. The Wall Street Journal in de VS rapporteerde vandaag dat Iran via de zee deze hypermoderne wapens aan Ansar Allah levert in het deel van de Perzische Golf waar de Amerikaanse marine vrijwel geen aanwezigheid heeft. Het gaat onder meer om nieuw types ballistische raketten waarmee Israël meer succesvol kan worden bestookt en elektronisch apparatuur waarmee onbemande vliegtuigen stuurloos worden. Ook levert Iran geavanceerde antischipraketten met een bereik van 200 kilometer waarmee aanvallen op schepen effectiever kunnen worden uitgevoerd. Dergelijke raketten zijn ook in het bezit van Hezbollah en ze zijn uitermate moeilijk te onderscheppen.

24 januari 14:12

Uitzending 24 januari • Leugenachtig rapport van Hamas over gruweldaden 7 oktober geanalyseerd

Afgelopen zondag bracht Hamas een rapport uit waarin ze hun aanvallen van 7 oktober toelichten. Opvallend was de complete ontkenning van de gruwelijke aanvallen van Hamas-terroristen op vrouwen, kinderen en ouderen. Diezelfde geluiden hoor je ook in het anti-Israël kamp in Nederland. Hoe kun je opstaan tegen de leugens? Dominee Arenda Haasnoot geeft een toelichting.

Bekijk de uitzending:

24 januari 14:00

Update Simchat Thora Oorlog • Komt er een staakt-het-vuren?

Geschreven door Yochanan Visser

Onderhandelingen over gevechtspauze

Er zijn opnieuw onbevestigde berichten over onderhandelingen over een staak-het-vuren in Gaza. Het persbureau Reuters berichtte afgelopen nacht dat Hamas en Israël onder enorme druk van de Verenigde Staten, Qatar en Egypte overeenstemming hebben bereikt over de hoofdlijnen van een deal. Deze deal betreft de uitruiling van de gegijzelden in Gaza tegen Palestijnse terroristen die gevangen zitten in Israëlische gevangenissen.

Het bestand zou in principe een maand gaan duren en tijdens deze gevechtspauze zouden dagelijks een aantal gegijzelde Israëli’s worden uitgeruild tegen Palestijnse gevangenen. Dus in principe dezelfde constructie als bij de vorige overeenkomst.

Hamas maakt echter bezwaren tegen het tijdelijke karakter van de gevechtspauze. De jihadistische terreurorganisatie wil een volledig einde aan de gevechten, iets dat Israël hoogstwaarschijnlijk nooit zal accepteren. Hamas official Sami Abu Zahiri zei dat Hamas openstaat voor alle voorstellen en initiatieven, maar dat ieder akkoord gebaseerd moet zijn op het einde van de agressie en Israëls complete terugtrekking uit de Gazastrook.

Israël van zijn kant eist de verwijdering van zes Hamas leiders uit Gaza, waaronder de fanatieke leider Yahiya Sinwar. Deze eis werd direct afgewezen door Hamas en gezien de grote meningsverschillen is de kans op een akkoord minimaal. Een ander voorstel dat door de onderhandelaars besproken werd, is “een betekenisvolle pauze in de gevechten” in ruil voor de vrijlating van de resterende vrouwelijke en jeugdige gijzelaars.

Militair complex ontdekt

De gevechten in de Gazastrook gaan intussen in volle hevigheid door en dan met name in de stad Khan Younis, die volledig omsingeld is door de IDF. In Khan Younis werd gisteren het grootste ondergrondse militaire complex van Hamas tot nu toe ontdekt. In het tunnelcomplex werd een complete rakettenfabriek gevonden en grote hoeveelheden wapens, die vrijwel zeker via de tunnels onder de Egyptische grens Gaza binnenkwamen.

Egypte ontkende op dinsdag opnieuw dat er tunnels bestaan onder de grens met Gaza waar wapens doorheen worden gesmokkeld. Dit is al het geval sinds het begin van de oorlog en het verklaart waarom de regering in Caïro met alle middelen probeert te voorkomen dat de IDF de Philadelphi corridor opnieuw binnentrekt. Het eerste wat de IDF eenheden zullen doen bij een dergelijke actie, is het opsporen van de tunnels die, wanneer zij gevonden zouden worden, Egypte zou exposeren als een leugenaar die Hamas stilzwijgend toestond om Gaza te veranderen in één grote militaire basis.

In dit verband dient u zich te realiseren dat in iedere school van de VN hulporganisatie UNWRA wapens en tunnelingangen werden gevonden door de IDF en hetzelfde geldt voor de ziekenhuizen in Gaza.

Het IDF commando in Gaza schat dat er nog drie weken nodig zijn om Khan Younis vrij te maken van iedere Hamas aanwezigheid. Bij de huidige gevechten in de stad zijn gisteren tientallen Hamas terroristen gedood.

Demonstraties in Gaza

In Gaza werd op dinsdag voor het eerst gedemonstreerd voor de vrijlating van de Israëlische gijzelaars. Luitenant-kolonel Avichai Adrei postte op zijn X-account een video waarin burgers in Gaza waren te zien in de buurt van het Halli al-Aqsa ziekenhuis, die luidkeels eisten dat de gijzelaars worden vrijgelaten, opdat men terug zou kunnen keren naar huis.

Ook werd er door burgers opnieuw een konvooi met hulpgoederen geplunderd. Dit is een verschijnsel dat vrijwel iedere dag voorkomt in Gaza. Er verdwijnt nog steeds een flink gedeelte van de humanitaire hulp die Gaza wordt binnengereden. Bij een eerdere poging tot plundering van een hulpkonvooi, werd er door Hamas terroristen geschoten op de plunderaars.

In ander nieuws werd bekend dat een Israëlische delegatie momenteel in de Verenigde Staten is om op grote schaal ammunitie en wapens te kopen. Het gaat om grote hoeveelheden bommen en raketten voor de oorlogsvliegtuigen van de Israëlische luchtmacht (IAF), tank- en artilleriegranaten, militaire voertuigen en andere militaire uitrusting.

Eerder werd al gemeld dat er met de Amerikanen wordt gesproken over de levering van nog eens honderd gevechtsvliegtuigen en tankerjets die aanvallen ver van Israël een stuk gemakkelijker zullen maken.

Kort ander oorlogsnieuws

De aanvallen vanuit Irak en Syrië op bases van het Amerikaanse leger gaan onverminderd door. Vanmorgen werden acht raketten op de basis Conico in Syrië afgevuurd. De Amerikanen schijnen nu eindelijk wat meer assertief te worden en vielen dinsdag diverse bases van door Iran gesteunde milities in Irak aan.

Er werden in totaal vijf luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Irak. Onder deze doelen was een IRG basis in Jarp al-Nasr. De IRG heeft bases in Irak, Syrië en Jemen, waar de VS ook weer luchtaanvallen uitvoerde op de Houthi-militie.

De VS kondigden ook nieuwe sancties aan tegen officials van  de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde en tegen een luchtvaartmaatschappij uit Irak. Het gaat om de maatschappij Fly Baghdad, die met burgervliegtuigen wapens, strijders en zelfs ballistische raketten vervoerde naar de internationale luchthaven in Damascus. Ook werden grote hoeveelheden bankbiljetten naar Syrië gevlogen, die bestemd waren voor Hezbollah en de plaatselijke IRG Quds divisie. De vluchten van Fly Baghdad, de grootste Irakese luchtvaartmaatschappij, namen aanmerkelijk toe na 7/10.

De na 7/10 opgerichte koepelorganisatie van sjiitische milities, het Islamitische Verzet in Irak (IRI), is een meester in het uit de duim zuigen van groteske aanvallen op Israël. Iedere paar dagen maakt de organisatie bekend dat het ‘een strategisch doel in Israël heeft aangevallen’.

Gisteren maakte IRI bekend dat het de havens van Ashdod en Haifa had platgelegd door aanvallen met kamikazedrones. De groep maakte bekend dat het “de belegering van Israël zou voortzetten totdat  blokkade van Gaza en de massamoorden in de Gazastrook worden gestopt.”

Eerder maakte IRI bekend dat het gasvelden voor de kust van Israël had aangevallen met kamikazedrones. Deze onbemande vliegtuigen ‘verdwenen’ klaarblijkelijk op mysterieuze wijze of (aannemelijker) vertrokken nooit uit Irak.

Vanavond na 20.00 uur meer oorlogsnieuws.

24 januari 10:00

Herdenking Holocaust verdraagt juist nu geen zwijgen

Het is onze plicht om de Holocaust te herdenken. Maar wat moeten de Joodse nabestaanden denken als we herdenken, maar zwijgen over de vreselijke beschuldiging van Zuid-Afrika bij het Internationaal Gerechtshof? Hebben we eigenlijk wel geleerd wat een volkenmoord is?

Lees verder in dit artikel:

23 januari 22:23

Update vanuit Israël: de onmogelijke dilemma's van een oorlog in bevolkt gebied

geschreven door onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

Nadat alle gegevens, inclusief foto’s, van de 24 gesneuvelde IDF-soldaten in Gaza vanmiddag waren vrijgegeven kwamen er vragen los over hoe het incident kon gebeuren waarbij 21 soldaten hun leven lieten toen twee gebouwen ontploften. De meest gestelde vraag was of de luchtmacht niet met een bombardement deze ramp had kunnen voorkomen. Het antwoord daarop is dat een bom die wordt gedropt wordt vanuit de lucht niet garandeert dat dergelijke gebouwen met meerdere verdiepingen ook geheel instorten.

Verder is het zo dat wanneer ieder gebouw vanuit de lucht wordt verwoest er niet genoeg ammunitie overblijft voor aanvallen op terroristen. Een vliegtuigbom die nodig is om een gebouw te vernietigen is verder geen precisiewapen en in het dichtbevolkte Gaza is het risico aannemelijk dat een groot aantal burgers dan zouden worden gedood. Dit zijn de onmogelijke dilemma’s die een oorlog in bevolkt gebied met zich meebrengt en die nu aan 21 soldaten het leven kostte.

Er werd vanmiddag ook meer informatie vrijgegeven over de toedracht van het incident. Het bleek dat een Hamascel zich in een olijvenboomgaard in de onmiddellijke omgeving van de gebouwen had verscholen en de operatie gadesloeg. Op een gegeven moment vuurden de terroristen een antitankraket af op de Merkavatank die de soldaten moest beschermen. De tank werd daarbij uitgeschakeld. Daarna vuurden de terroristen een RPG af op de gebouwen waar de soldaten zojuist mijnen hadden geplaatst om die op te blazen. De RPG veroorzaakte bij zijn ontploffing een kettingreactie die alle mijnen tot ontploffing bracht en de gebouwen vervolgens deed instorten. Dit zijn de gegevens die tot nu toe werden gepubliceerd.

De omgekomen IDF-soldaten kwamen soms vanuit het buitenland om mee te helpen om een einde te brengen aan het Hamas-regime. Vandaag werd een verhaal gepubliceerd over een IDF-soldaat die in Engeland woont en al voor de oorlog een verzoek had ingediend om opnieuw reservedienst te doen in Israël. Toen hij vernam wat er was gebeurd op 7/10 besloot hij om direct naar Israël terug te keren, maar er waren vrijwel geen vluchten. De enige vlucht die beschikbaar was kostte tweeduizend dollar. Hierop besloot de reservist om een vliegtuig te nemen naar België en van daaruit reisde hij per trein naar Oostenrijk, waar hij uiteindelijk het vliegtuig nam naar Israël. Na meer dan 36 uur zonder slaap arriveerde hij uiteindelijk op een basis nabij Gaza.

De oudste reservist die dienst doet in de huidige oorlog is de 95-jarige Ezra Yakhin, die negentien was toen hij zijn eerste oorlog vocht. Yahkin begeleidt nu rekruten die voor het eerst een oorlog meemaken in de IDF. Een andere reservist die momenteel actieve dienst doet in Gaza is de orthodoxe rabbijn Meir Ohana (58) die deze week werd gefotografeerd in volle uitrusting.

Eén van de soldaten die vandaag sneuvelde in Gaza was Elkana Wiesel, die een afscheidsbrief voor zijn familie achterliet. In die brief schreef Elkana dat wanneer hij zou worden ontvoerd door Hamas, dat hij dan niet wilde dat er een deal zou worden gesloten waarbij hij uitgeruild zou worden voor terroristen.

“Onze overweldigende overwinning is belangrijker dan enig ander ding, dus alsjeblieft, blijf doorgaan met al jullie kracht opdat de overwinning zo groot mogelijk zal zijn. Wanneer ik zal sneuvelen vraag ik jullie om blij te wezen en om veel te zingen. Ondersteun elkaar, opdat we zoveel zullen hebben om trots op te zijn. Wij zijn de generatie van de verlossing. We schrijven nu de meest betekenisvolle momenten in de geschiedenis van ons volk en de hele wereld. Dus, alsjeblieft, wees optimistisch en kies voor het leven de hele tijd, een leven vol liefde, hoop, en schoonheid,” schreef Elkana aan zijn familie.

Noordelijke front

Bij een nieuwe Hezbollah-raketaanval op een IAF-inlichtingenbasis op de berg Meron, nabij de historische stad Tzefat (Safed), werd vandaag opnieuw schade aangericht. Hezbollah weet dat dit een uitermate belangrijke basis is omdat daar de veiligheid van het IAF-luchtverkeer boven Libanon wordt bewaakt. Klaarblijkelijk werd één van de vijftien raketten die Hezbollah afvuurde op de basis gemist door Iron Dome.

De IDF en IAF regeerden op de Hezbollah aanval met vernietigende beschietingen op militaire faciliteiten in zuid Libanon. Libanese burgers zeggen dat de Israëlische aanvallen veel vernietigender zijn dan het geval was in de Tweede Libanon Oorlog in 2006. Bij de aanvallen van vanmiddag werd ook een basis aangevallen waar vandaan leden van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde opereerden.

Het Rode Zee front

De Verenigde Staten en Groot Brittannië voerden vandaag een nieuwe aanval uit op doelen van de Ansar Allah (Houthi) militie in Jemen. Bij de luchtaanvallen werden acht doelen geraakt waaronder een ondergrondse raketsilo en een basis waar inlichtingen werden verzameld over luchtmachtactiviteiten boven Jemen. Het was de achtste keer dat oorlogsvliegtuigen van de Amerikaanse en Britse luchtmacht in actie kwamen in Jemen.

De coalitie die tegen de Ansar Allah agressie tegen het civiele scheepvaartverkeer in de Rode Zee vecht omvat nu ook een Italiaans oorlogsschip. Behalve de Amerikaanse en Britse oorlogsschepen doen de andere marines, waaronder die van Frankrijk, niet mee aan de aanvallen op Ansar Allah in Jemen. De door Iran gesteunde militie heeft nu al meer dan dertig keer een aanval gelanceerd op een schip in de Rode Zee of de Bab el-Mandab straat voor de kust van Jemen.

Vice admiraal Brad Cooper, de commandant van de vijfde vloot van de Amerikaanse marine, zei vandaag dat Iran “zeer direct betrokken” is bij de Ansar Allah aanvallen. Cooper zei verder dat de aanvallen “de meest betekenisvolle waren in twee generaties”, waarschijnlijk een verwijzing naar het risico dat de wereldhandel loopt door de aanvallen van Ansar Allah. De top van de Amerikaanse marine heeft zich ondertussen gefrustreerd getoond met het uitblijven van de nieuwe lasersystemen die de VS tot hun beschikking hebben. Deze HEL en HPM lasers zou de Amerikaanse vloot in de Rode Zee een stuk effectiever maken in de strijd tegen het Ansar Allah terrorisme in de wateren rond Jemen. De lasers zijn nog altijd in de ontwikkelingsfase net zoals Israël’s Laser Beam systeem dat dit jaar naar verwachting zal worden toegevoegd aan de luchtverdediging van de Joodse staat.

23 januari 14:32

Nieuwe update in de Simchat Thora Oorlog

Van onze correspondent uit Israël, Yochanan Visser

24 Israëlische soldaten gesneuveld

“Een onverdraaglijke moeilijke morgen”, zei IDF woordvoerder Daniel Hariri vanmorgen vroeg, toen hij de dood aankondigde van 21 Israëlische soldaten. Ze namen deel aan een operatie in het midden van Gaza.

Zeven andere soldaten werden verwond bij wat een tragisch werkongeluk leek dat werd veroorzaakt door een Hamas Kornet antitankaanval op een Merkava tank. In totaal sneuvelden er 24 soldaten de laatste 24 uur. Dat was het zwaarste verlies in Gaza ooit op één dag.

De 21 reservisten die vannacht omkwamen in midden Gaza werden bijna allemaal bedolven onder het puin van instortende gebouwen. Deze gebouwen werden opgeblazen door mijnen, die kort daarvoor door de IDF eenheden waren geplant en die zeer waarschijnlijk verbonden waren met een ontsteker. De mijnen ontploften te vroeg door een RPG aanval van Hamas op een tank, die de veiligheid van de soldaten moest bewaken tijdens de gecompliceerde operatie.

De grondoperatie om gebouwen op te blazen die door Hamas als militaire faciliteit werden gebruikt, roept vragen op over de tactieken van de IDF. De Israëlische luchtmacht heeft zware bommen en zelfs bunkerbusters die gebouwen kunnen vernietigen. De vraag is waarom de levens van de soldaten werden geriskeerd met een grondoperatie.

Het antwoord op deze vragen zal waarschijnlijk komen na de afronding van het onderzoek dat de IDF momenteel instelt naar het tragische incident. De IDF voerde de operatie uit, 600 meter van de grens tussen Gaza en Israël, om de terugkeer van geëvacueerde Israëlische burgers naar hun huizen bij de grens mogelijk te maken.

De actie was onderdeel van een grotere operatie, die nu heeft geleid tot de omsingeling van de stad Khan Younis in het zuidoosten van de Gazastrook. Er werden vannacht hevige gevechten gemeld vanuit dit Hamas bolwerk. De andere drie gesneuvelde soldaten werden gedood toen hun voertuig werd geraakt door een antitankraket in Khan Younis.

tekst gaat verder onder de video

Egypte

In vervolg van wat ik op maandagavond schreef over Egyptes dubieuze rol in de oorlog in Gaza, lijkt het er nu op dat er sprake is van een zich ontwikkelende crisis tussen Israël en Egypte.

Diaa Rashwan, de directeur van de Egyptische staatsinlichtingendienst, verklaarde vandaag dat “iedere Israëlische actie met betrekking tot de Philadelphi corridor ernstige gevolgen zou hebben voor de relaties tussen Egypte en Israël.

“Israëls leugens (over wapensmokkel via de tunnels onder de corridor) zijn bedoeld om legitimiteit te creëren voor de bezetting van de Philadelphia corridor in tegenstelling met de internationale akkoorden”, zei Rashwan.

De Egyptische functionaris wees op de 1.500 tunnels die Egypte zou hebben vernietigd en de betonnen muur die werd gebouwd langs de 14 kilometer lange grens tussen Gaza en Egypte. Rashwan beweerde dat er geen smokkel meer kan plaatsvinden onder of boven de grens met Gaza.

Dit roept de vraag op waar de duizenden wapens en raketten die Hamas in Gaza had opgeslagen dan vandaan kwamen. In Israël is al lange tijd bekend dat vrijwel alle wapens via Egypte kwamen en slechts een kleine hoeveelheid per zee. Een andere mogelijkheid was er niet, omdat alle leveranties van goederen aan Gaza vanuit Israël altijd onderhevig waren aan strenge controles. De IDF is in het bezit van bewijs van het bestaan van de tunnels dat via inlichtingenwerk is verkregen.

Onder het Camp David akkoord zou de Philadelphi corridor een gedemilitariseerde zone hebben moeten zijn. Dat was het ook tot 2004, toen twee zelfmoordterroristen 13 IDF soldaten zwaar verwondden toen zij uit een tunnel kwamen. Dat was tijdens de Tweede Intifada. Een aantal dagen later werden zeven IDF soldaten gedood door een bermbom in de Philadelphi corridor.

Er circuleerde in die tijd een foto van Ma’ariv journalist Barkay Wolfson, die IDF soldaten liet zien die door het zand van de Philadelphi corridor kropen op zoek naar lichaamsdelen van hun gesneuvelde kameraden. Egypte deed indertijd niets tegen de IDF acties in de corridor.

In 2005, voorafgaand aan de terugtrekking van de IDF uit Gaza, sloten Israël en Egypte een akkoord over de Philadelphi corridor. Onder dat akkoord werd het Egypte toegestaan om een eenheid van 750 agenten te stationeren in de corridor om smokkelactiviteiten en infiltraties tegen te gaan.

In 2007 begon Hamas echter het gebied te gebruiken voor de militaire opbouw en legde de tunnels aan waar de wapens Gaza mee werden binnengesmokkeld. Door de gewelddadige machtsovername van Hamas kwam er feitelijk een einde aan de overeenkomst tussen Egypte en Israël over de Philadelphi corridor.

Egypte heeft dus feitelijk niets te zeggen over een eventuele IDF operatie in het grensgebied in Zuid-Gaza, zolang de soldaten de grens niet schenden.

Noordelijke front

Hezbollah lanceerde vanmorgen rond tien uur een salvo raketten in de richting van de berg Meron, die eerder het doelwit was van raketbeschietingen vanuit Libanon. Er werden vijftien raketten afgevuurd die, naar verluidt, geen schade aanrichtten. Hezbollah zei dat de aanval een vergelding was voor een aantal liquidaties die IAF vliegtuigen de laatste periode uitvoerden in Zuid-Libanon.

Frankrijk probeert nog altijd een diplomatieke oplossing te vinden voor het conflict tussen Hezbollah en Israël en zond maandag Defensieminister Sebastien Lecornu naar Jeruzalem voor gesprekken met de Israëlische regering.

De Franse minister wees op resolutie 1701 van de VN Veiligheidsraad en zei dat dit de leidraad was voor een oplossing van de crisis en het voorkomen van een volledige oorlog. Hezbollah heeft echter duidelijk gemaakt dat het zich niet zal houden aan de belangrijkste bepaling in resolutie 1701. Dat is de terugtrekking van de terreurgroep achter de Litani rivier, die minimaal 12 kilometer en maximaal 40 verwijderd is van de grens met Israël. De Israëlische luchtmacht (IAF) voerde in reactie op de raketaanvallen opnieuw bombardementen uit op Hezbollah doelen in het zuiden van Libanon.

In de update van vanavond meer over het Rode Zee front en andere ontwikkelingen in de Simchat Thora oorlog.

23 januari 14:20

Morgen in het Israëlcentrum: ontmoet Leah Goldin uit Israël

Morgen, woensdag 24 januari vanaf 15.30 uur is de Israëlische Leah Goldin in Nijkerk om haar bijzondere verhaal te vertellen.

Leah is de moeder van Hadar Goldin, de Israëlische soldaat die in 2014 door Hamas vermoord werd. Zijn lichaam werd meegenomen naar Gaza en is nooit teruggegeven aan zijn familie.

In de periode na 7 oktober is Leah nauw betrokken geweest bij families van de gegijzelde Israëli's. We zijn dankbaar dat ze bereid is om haar verhaal met ons te delen.

Komt u ook? Er zijn nog maar een paar plaatsen beschikbaar.

23 januari 13:47

Kibboetsen in Zuid-Israël: 'CVI, bedankt voor de tulpen!'

Dorpen en kibboetsen in het zuiden van Israël ontvingen de afgelopen tijd tulpen uit Nederland. Al jaren organiseren we de tulpenactie, om Israël te bemoedigen met deze typisch Nederlandse tulpenbollen.

In deze video ziet u de dankbaarheid bij de Israëlische bevolking om dit gebaar van solidariteit.

23 januari 11:38

Analyse: 100 dagen oorlog op meerdere fronten

Jurist Andrew Tucker beschrijft in deze analyse de strijd die Israël te voeren heeft op meerdere fronten en de (zorgelijke) ontwikkelingen in deze oorlog.

Lees het hier:

23 januari 10:42

Komende vrijdag: Holocaustherdenking 2024

Op 27 januari 1945 werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. Daarom is deze dag door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale herdenkingsdag van de Holocaust.

Komende vrijdag 26 januari om 13.00 uur houden we in De Fontein in Nijkerk de jaarlijkse herdenking. We doen dit een dag voor de officiële herdenkingsdag, omdat deze op een shabbat valt en we graag ook Joodse sprekers en gasten uitnodigen.

Sprekers tijdens deze herdenking zijn:

  • Patrick Desbois - o.a. schrijver van het boek 'Holocaust door kogels'
  • Deborah Maarsen - overleefde concentratiekamp Ravensbrück

We hopen dat u er ook bij bent, juist in deze tijd van oplaaiende haat en geweld tegen Joden, in Israël en wereldwijd.

Toegang is gratis, aanmelden is wel verplicht. Dat kan via de knop hieronder!

22 januari 21:39

'Egypte speelt dubieuze rol in deze oorlog'

Er sneuvelden vandaag in Gaza opnieuw drie IDF-militairen, die werden getroffen door een mortiergranaat die het gebouw waar zij zich bevonden trof. Alle drie waren lid van het Tzanchanimkorps 202, dat de artilleriebeschietingen in Gaza doet.

De IDF verwijderde op een begraafplaats in de stad Khan Younis opnieuw de stoffelijke resten van enkele personen die daar recentelijk waren begraven. Vorige week groef de IDF ook al 21 lichamen op die voor DNA onderzoek naar Israël werden gebracht. De uitslag van dat onderzoek zal meer duidelijkheid geven over de identiteit van de opgegraven personen. Gevreesd wordt dat het om gedode gijzelaars gaat.

Aanslagen voorkomen

In Jeruzalem werden opnieuw twee Israëlische Arabieren gearresteerd die lid zijn van Daesh (ISIS) en die een grote terreuraanslag aan het voorbereiden waren. Eerder deze maand werden in Jeruzalem ook al twee Arabieren gearresteerd die in naam van Daesh een aanslag aan het prepareren waren. De twee die deze week werden gearresteerd waren bezig om een aanslag met een truck op het Knessetgebouw uit te denken. De bedoeling was om de truck te laden met gasflessen en ontstekers en die dan naar de wijk naast de Knesset te rijden, om het voertuig van afstand tot ontploffing te brengen. In hun flat werden propagandamaterialen en vlaggen van de jihadistische terreurorganisaties Hamas en Daesh gevonden.

Knessetvergadering verstoord

Hopeloze families van de 134 ontvoerde Israëli’s die door Hamas in Gaza worden vastgehouden verstoorden vandaag een vergadering van het Knessetcomité dat verantwoordelijk is voor de financiën van de staat Israël. Zij eisten onmiddellijke actie om de gijzelaars te bevrijden via een deal met Hamas. Minister Betzael Smotrich van Financiën zei later de regering voor de veiligheid van bijna 10 miljoen burgers moet zorgen en dat de suggestie om de oorlog opnieuw stop te zetten, dit keer voor een maand of zelfs twee maanden, onmogelijk is om uit te voeren. “Het idee dat het mogelijk zou zijn om de gijzelaars te bevrijden en dan terug te gaan naar de oorlog met Hamas na één of twee maanden is een fictie” zei Smotrich.

Premier Netanyahu adresseerde het enorme probleem van de gegijzelden ook en zei dat er geen echt voorstel van Hamas was.

“Aan de andere kant is er ons initiatief en daar kan ik verder niets over zeggen”, zei de Premier cryptisch. Het wordt steeds duidelijker dat het gijzelaarsprobleem de potentie heeft om opnieuw verdeeldheid te zaaien onder de bevolking. De vijand beseft dat ook en is bezig om het vuurtje op te stoken. Hamas doet dat via allerlei geruchten over nieuwe onderhandelingen en door het idee te wekken dat wanneer Israël het echt wil de ontvoerde Israëli’s in no-time thuis zullen zijn. Iran werd verder betrapt op het paaien van de families van de gijzelaars door bloemen te sturen naar hun huizen. Men weet dat de enorme waarde die aan het leven wordt gehecht in het Jodendom de achilleshiel is van de Israëlische samenleving.

Egyptes rol in de oorlog

Dan nu iets over de rol van Egypte in de oorlog. Op het oog lijkt het alsof Egypte er alles aan doet om een deal over een nieuw bestand tussen Hamas en Israël te bereiken en meehelpt om de humanitaire situatie in de Gazastrook te verbeteren. Er is echter meer aan de hand, en de dubieuze wijze waarop Egypte opereert in het conflict tussen Hamas en Israël begon al lang voordat de huidige oorlog uitbrak.

Ten eerste is er het feit dat Egypte jarenlang moet hebben geweten dat Hamas bezig was met het smokkelen van wapens en grote hoeveelheden bouwmaterialen voor de aanleg ban het enorme tunnelcomplex onder Gaza. Toen Egypte Israël nodig had voor zijn oorlog tegen Daesh in de Sinaï-woestijn en Hamas de zusterorganisatie hielp met wapensmokkel en zelfs manschappen via dezelfde tunnels werden die door het Egyptische leger uitgeschakeld door zeewater in het complex te laten stromen.

Egypte werkt ook niet mee aan een oplossing van het vluchtelingenprobleem in Gaza door de grens hermetisch gesloten te houden. Opvang van de vluchtelingen in Egypte, al was het maar tijdelijk, zou een geheel andere humanitaire situatie in Gaza creëren.

Ten derde heeft Egypte de aangewezen strategie voor de IDF tegen Hamas in Gaza gefrustreerd, door zijn troepen pal naast de grens met Gaza te stationeren en niet akkoord te gaan met de herovering van de zogenaamde Philadelphia corridor door de IDF. Dit is de reden waarom de IDF tot nu toe geen grondoperatie is begonnen in het uiterste zuiden van Gaza. Wanneer de grondoperatie vanaf het uiterste zuiden van Gaza was begonnen dan had de IDF de wapentoevoer naar Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad kunnen afknijpen. Ook zou de IDF het gevaar dat de Hamas top in Gaza zou kunnen vluchten door middel van de tunnels onder de Egyptische grens hebben kunnen voorkomen.

Nu is het onzeker of Hamas leiders niet la gevlucht zijn met gebruikmaking van deze tunnels. Tot slot is er de recente toenadering tussen Egypte en Iran. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir Abdollahian zal deze week in Cairo arriveren voor gesprekken met de Egyptische regering. Op de agenda staat de situatie in de oorlog tussen Israël en Hamas. Egypte hield vorige week ook gesprekken met Ansar Allah uit Jemen over de aanvallen van de Iraanse proxy op het scheepvaart verkeer in de Rode Zee. Uit alles blijkt dat Egypte ondanks het vredesakkoord met Israël aan de kant van de vijand staat in de huidige oorlog.

Deze update is geschreven door onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

22 januari 15:26

Uitzending 22 januari • Ds. Henk Poot: Waar is God in het lijden?

Bij zoveel verdriet en ellende in Israël en Gaza rijst al snel de vraag: waar is God in dit lijden? De oorlog die begon op 7 oktober heeft aan 1.200 onschuldige burgers in Israël het leven gekost, en elke dag vallen er meer en meer slachtoffers aan beide zijden. Wat zegt de Bijbel over lijden? We bespreken dit met ds. Henk Poot.

Bekijk de uitzending:

22 januari 14:16

Dit is wat er gisteren en vanmorgen in de Simchat Thora Oorlog gebeurde

Update van onze correspondent Yochanan Visser

Hersenspoeling door Hamas

Hamas publiceerde het afgelopen weekend een document met de titel “Our narrative Operation Al-Aqsa Flood". In het document geeft Hamas eerst een ‘historische’ inleiding. Hierin wordt beweerd dat de “bezetting en kolonialisatie” niet op 7 oktober 2023 begon, maar 108 jaar geleden met de Britse “bezetting van Palestina”, toen slechts zes procent van het grondgebied van Palestina in de handen was van de zionistische beweging.

Vervolgens beweert Hamas dat 57 procent van de Palestijnse bevolking werd gedeporteerd tijdens de oprichting van de “Zionistische Entiteit” die zich schuldig maakte aan “etnische zuivering”, et cetera. Het document is een getuigenis van hoe de leugenindustrie van Hamas de Palestijnse massa’s hersenspoelde en ongebreidelde haat tegen Joden veroorzaakte onder veruit het grootste deel van de Palestijnse bevolking.

Om u een voorbeeld te geven van deze hersenspoeling, zou u een blik moeten werpen op de foto van een kaart van Israël die door IDF soldaten in een kleuterschool in Gaza gevonden werd. Op de kaart zijn gewapende kinderen te zien die zo te zien een invasie van Israël aan het uitvoeren zijn.

tekst gaat onder de foto verder

Wanneer we nu kijken naar het gedeelte van het rapport dat de zogenaamde Al-Aqsa vloed beschrijft op 7 oktober 2023, dan zien we hoe Hamas ook in de beschrijving van de genocide op Joden die dag de feiten ontkent en de IDF voor sommige moorden op Israëli’s blameert. Ook ontkent Hamas dat zijn strijders gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid pleegde op die Zwarte Shabbat.

Ik citeer hier slechts het gedeelte dat gaat over de behandeling van vrouwen en kinderen.

“Het voorkomen van leed en verwondingen onder burgers, in het bijzonder van kinderen, vrouwen en oudere mensen is een religieuze en morele verplichting bij alle al-Qassam Brigade strijders. We herhalen hier dat het Palestijnse verzet volledig gediciplineerd was en toegewijd aan de Islamitische waarden gedurende de operatie en dat de Palestijnse strijders alleen de bezettingssoldaten  en degenen die wapens hadden (voor gebruik) van ons volk. Tegelijkertijd waren de Palestijnse strijders  zorgvuldig om burgers te verwonden ondanks het feit dat het verzet geen precisiewapens in zijn bezit heeft. Ter aanvulling wanneer er enige geval was waarbij burgers werden geraakt  gebeurde dit per ongeluk en in het midden van de confrontatie met de bezettingskrachten.”

De waarheid

We zouden hier kunnen volstaan met een verwijzing naar het Instagram-account van de groep First South Responders of naar de speciale pagina op de website van het Middle East Media Research Institute (MEMRI), waar video’s te zien zijn die door overgelukkige Hamas en PIJ terroristen werden gemaakt. In die video’s zijn de afgrijselijke en vaak sadistische misdaden die de terroristen van Hamas en PIJ, maar ook die van de Palestijnse burgers die met hen meekwamen om de invasiemacht te zien.

We spreken hier over onthoofdingen, het levend verbranden van Israëlische burgers, groepsverkrachtingen, het met automatische geweren doodschieten van mensen die op het toilet zaten of in hun auto reden op de wegen in het grensgebied rond Gaza. Ook zijn op die pagina’s gruwelen te zien die gepleegd werden tegen ouderen, kinderen en vrouwen. Hierbij dient te worden aangetekend dat een aanzienlijk deel van het foto en videobewijs dat werd gevonden op de lichamen van dode terroristen of andere opnames die door hulpverleners werden gemaakt na de genocide niet zijn gepubliceerd uit respect voor de doden en hun families.

Is er echter ook bewijs dat de Hamas invasiemacht schriftelijke instructies had gekregen over het plegen van de voornoemde misdaden. Het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center publiceerde op 20 januari een onderzoeksrapport dat originele documentatie bevatte van instructies die Hamas commandanten gaven over het plegen van misdaden tegen de menselijkheid in het geval dat de terroristen Joden, zowel IDF soldaten als burgers, in handen zouden krijgen. Alles onder het banier van Islam. Het rapport bevat ook geregistreerde uitspraken van Hamas leiders waarin deze ontkenden dat de doelen van de operatie puur militaire waren geweest en dat men opdracht had gegeven om geen kwaad te doen aan vrouwen, kinderen en ouderen. Deze Hamas leiders beweerden ook dat niet hun personeel, maar gewone burgers zich hadden schuldig gemaakt aan de excessen.

Een handgeschreven document dat werd gevonden op het lichaam van één van de Hamas commandanten die het bloedbad in Zuid-Israël op 7/10 had overzien, bevatte duidelijke instructies om zoveel mogelijk Joden te doden als mogelijk en hen te onthoofden. De Hamas commandant gaf ook de instructie om “de harten en levers” van de vermoorde Joden uit hun lichamen te snijden. Een aantal van de documenten die het Meir Amit centrum vond, was gepubliceerd op de X-accounts van Hamas supporters met het doel om tot meer moorden op Joden aan te zetten. Uit die documenten bleek verder dat de ophitsing was gebaseerd op een extremistische interpretatie van Islam vergelijkbaar met die van Daesh (ISIS) en Al-Qaida.

Oorlogsnieuws van de fronten

Voor het eerst sneuvelde het afgelopen weekend een Nederlandse vrouwelijke IDF soldaat (22) tijdens gevechten in Gaza. Het gaat om kapitein Rebecca Henrietta Johanna Baruch, die als soldaat zonder familie in Israël diende in de IDF. Rebecca (Rivka) emigreerde alleen zonder haar familie naar Israël en meldde zich een jaar na aankomst aan voor militaire dienst na eerst “sheroet Leumi” alternatieve dienstplicht te hebben gedaan. Zij wordt vandaag op Mount Hezl in Jeruzalem begraven.

Rivka kwam na het begin van de oorlog direct terug naar Israël om reserve dienstplicht te doen. Op de WhatsAppgroep ‘Nederlandse vrouwen in Israël’ werden mensen opgeroepen om naar Rivka’s begrafenis te komen omdat zij geen familie heeft in Israël.

tekst gaat onder de afbeelding verder

Gaza front

In Gaza gaan de gevechten in de steden Gaza Stad en Khan Younis in volle hevigheid door.  Vooral in Khan Younis werd er progressie geboekt en kwamen IDF troepen aan op de plaats waar tot 2005 het Joodse dorp Neve Dekalim was gevestigd. Vanuit Gaza werd door lokale journalisten gemeld dat de IDF vanmorgen vroeg tunnels opblies in de wijk Qizan a-Rashwan en daarmee de instorting van hele gebouwen (die waren ontruimd) veroorzaakte.

Hamas slaagde er op zondag in om alsnog enkele raketten af te vuren op het zuiden van Israël. De IDF ontdekte dat Hamas terroristen dode lichamen die in een lijkwade waren gehuld gebruikte om raketten te smokkelen.  Een aantal raketten werd vanuit een olijfboomgaard afgevuurd en die werd vervolgens door IAF gevechtsvliegtuigen gebombardeerd. Er wordt ook nog hevig gevochten in de omgeving van het Nasser ziekenhuis in Khan Younis. IDF soldaten werden eerder beschoten vanuit dit ziekenhuis.

In Egypte wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe bestandsovereenkomst. Tenminste dit is wat Qatar en Egypte, gesteund door de Verenigde Staten willen. De eisen van Hamas die naar verluidt een totaal einde aan de IDF acties en de vrijlating van honderden Palestijnse terroristen omvatten in ruil voor de terugkeer van een beperkt aantal gijzelaars  zijn echter onacceptabel voor Israël. Premier Benjamin Netanyahu maakte een einde aan de speculaties in de media en zei dat de IDF door zal gaan tot complete victorie. “Ik zal niet geen compromis sluiten over volledige veiligheidscontrole over al het gebied te westen van de Jordaan rivier”, zei Netanyahu op zondagavond.

Ondertussen is er nog altijd geen IDF operatie waarneembaar in het meest zuidelijke deel van Gaza. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met problemen met Egypte dat allerlei bezwaren heeft tegen hernieuwde Israëlische controle over de zogenaamde Philadelphia corridor de grensstrook tussen Gaza en Egypte.

In update van hedenavond zal ik meer aandacht besteden aan dit onderwerp. Israëlische controle over de Philadelphia corridor is een must wanneer de IDF deze oorlog tegen Hamas wil winnen. Onder de grens tussen Gaza en Egypte liggen tunnels die nog steeds door Hamas gebruikt worden voor de wapensmokkel. Egypte heeft oorspronkelijke aantal tunnels laten vollopen met zeewater tijdens de oorlog tegen Deash in de Sinai woestijn toen Hamas de jihadistische groep steunde in de strijd tegen het Egyptische leger in de Sinai woestijn.

Het noordelijke front

De spanning aan het front in het noorden van Israël neemt voortdurend toe. Het moment nadert waarop de IDF een offensief in het zuiden van Libanon zal gaan uitvoeren. Dit werd duidelijk uit uitspraken van defensie minister Yoav Galant en IDF stafchef Herzi Halevi, die beiden zinspeelden op een spoedig offensief nadat de diplomatieke pogingen te komen voor de oplossing van het conflict tussen Hezbollah en de IDF hadden gefaald.

Tot nu toe is er sprake van een lage intensiteitsconflict waarbij over en weer aanvallen worden gepleegd. Dit was vooral het geval op zaterdag toen er voortdurend over en weer aanvallen werden uitgevoerd die tot in de nacht voortduurden. IAF vliegtuigen waren voortdurend in de lucht, klaarblijkelijk ook uit voorzorg. Op zaterdag werden immers vier commandanten van de Quds Brigade van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde door IAF vliegtuigen geliquideerd. Er werd rekening gehouden met een krachtige Iraanse reactie die echter tot nu toe niet is gekomen.

De Russische luchtmacht lijkt zich nu ook te mengen in de strijd in het noorden van Israël en voert luchtpatrouilles uit in het gebied langs de grens met Israël op de Golan Hoogvlakte. Klaarblijkelijk wil Rusland verdere Israëlische aanvallen op Iraanse doelen in Syrië frustreren. Rusland en Iran hebben hun bondgenootschap het afgelopen jaar versterkt nadat Iran instemde met de levering van onbemande vliegtuigen aan de Russische luchtmacht en de Russen actiever werden in het Iraanse nucleaire programma dat nu in een beslissende fase lijkt te zijn gekomen.

22 januari 13:28

Gert-Jan Segers en Kees van der Staaij ontvangen Karel-van-Oordt-award

Op donderdag 18 januari heeft Christenen voor Israël voor het eerst in het bestaan twee Karel-van-Oordt-awards uitgereikt op één dag. De award is bestemd voor mensen die zich in het publieke domein gedurende langere tijd achter Israël hebben gestaan. In het verleden is hij drie keer eerder uitgereikt.

Lees hier verder:

20 januari 21:18

"Israël heeft een Joodse Al Jazeera nodig"

Het in Qatar gevestigde tv-station Al Jazeera publiceerde vandaag een rapport waarin werd beweerd dat IDF-soldaten 19 Palestijnse mannen in Gaza hadden geëxecuteerd. De Arabische nieuwszender postte een video op X waarin een Palestijnse vrouw te zien was die getuigde van de executie van haar man en 18 anderen. De vrouw, Umm Odai Salem, beweerde dat de soldaten op de deur hadden gebonsd en daarna hun huis waren binnengegaan. De soldaten wilden daarop haar man meenemen en de vrouw protesteerde, waarop de soldaten haar volgens Umm begonnen te slaan en ook haar dochters. Ook zouden ze volgens Umm de vrouwen hebben bedreigd met messen. Volgens de vrouw werden de 19 mannen op straat in knielende positie geëxecuteerd. In de video waren de twee dode lichamen van mannen te zien in een huis die kogelgaten in hun rug hadden. Het dramatische rapport maakte verder melding van een beschieting van het gebouw, nadat de vermeende executies waren uitgevoerd.

Al Jazeera presenteert zichzelf als een serieuze nieuwszender, maar is in feite een propaganda-orgaan voor islamistische regeringen en groeperingen in het Midden-Oosten. Aan het begin van de huidige oorlog wilde de Israëlische regering de kantoren van de zender in Jeruzalem sluiten, juist vanwege dit soort rapporten die niets met journalistiek te maken hebben. De reportage was gebaseerd op één ooggetuigenverslag en er was geen enkel bewijs voor de beweringen over oorlogsmisdaden. Ook deed Al-Jazeera geen moeite om een reactie te vragen van het Israëlische leger op de zeer ernstige beschuldigingen, iets dat volgens de journalistieke code zou hebben gemoeten. Gezien de populariteit van Al Jazeera bij het Arabische publiek lijkt het daarom niet verwonderlijk dat het Arabische publiek in en buiten het Midden-Oosten wordt opgehitst.

Gezien het feit dat sinds de publicatie van het rapport geen enkel ander officieel medium het bericht overnam en het feit dat de IDF geen enkele historie heeft van dergelijke excessen, lijkt de conclusie daarom gerechtvaardigd dat het hele rapport niet waar was.

Zvika Klein, de nieuwe hoofdredacteur van The Jerusalem Post, schreef in de weekendeditie van de krant ook over de Qatarese tv-zender en zei dat Israël een Joodse Al Jazeera nodig heeft. Klein beveelt niet aan om iets van Al Jazeera’s wijze van berichtgeving te leren, maar had het voornamelijk over de impact van de nieuwsorganisatie op de publieke opinie. De journalist wees op het gegeven dat Israël iedere keer achter de feiten lijkt aan te lopen en ondanks een sterke verbetering in de zogenaamde ‘Hasbara’ (letterlijk uitleg), de publieke diplomatie iedere keer de cognitieve oorlog verliest. Er zou een pro-Israëlische- en pro-Joodse equivalent van Al Jazeera moeten komen die over de hele wereld kantoren heeft en volgens de hoogste journalistieke normen werkt. Volgens Klein zou een dergelijke zender het narratief over Israël in de wereld sterk kunnen beïnvloeden en daarmee kunnen voorkomen dat mensen volkomen op het verkeerde been worden gezet. “Binnen twee decennia zou Israël in potentie geheel verschillende worden bekeken”, schreef Klein.

“Israel moet investeren in de creatie van een media instituut dat journalistieke integriteit en ethische verslaggeving alsmede een toewijding aan onbevooroordeeld nieuws combineert”, schreef Klein. Al Jazeera heeft een enorm budget dat voornamelijk van het regime in de schatrijke staat komt. Volgens Klein zijn er Joodse filantropen die nu grote sommen geld geven aan organisaties die BSD en antisemitisme bestrijden en dat lijkt volgens hem niet de juiste benadering. Wanneer al dat geld zou worden besteed aan de oprichting van een Joodse ‘Al Jazeera’ dan zou er eindelijk invloed kunnen worden op het mondiale narratief over Israël en het Midden-Oosten.

Ik kan me daar volledig bij aansluiten. Na het schrijven het boek ‘Israël aangeklaagd: de cognitieve oorlog tegen de Joodse staat’ was ik al tot de conclusie gekomen dat er een tv-zender moet komen die tegenwicht zou moeten bieden aan de vaak volstrekt bevooroordeelde en onvolledige berichtgeving over Israël en het Midden-Oosten in de reguliere tv media. Om Israël te begrijpen moet je over het Midden-Oosten gaan rapporteren, was sinds die tijd mijn motto. Om die reden richtte ik indertijd voor mijn werk bij The Western Journal in Arizona het onafhankelijke persbureau Missing Peace op. Het concept van dit persbureau was gebaseerd op de woordspeling van de naam. Uitgesproken hoor je bijna geen verschil tussen Missing Peace (Ontbrekende vrede) en Missing Piece (Ontbrekend deel). Dat ontbrekende deel was altijd de context van Israël in het Midden-Oosten. We zien aan de huidige oorlog opnieuw dat een aanzienlijk deel van de buitenlandse media geheel geobsedeerd is met wat er in de oorlog in Gaza gebeurd en het grotere plaatje mist.

Uit de berichtgeving op dit liveblog is echter duidelijk gebleken dat er momenteel een regionale oorlog aan de gang is tussen het Iran blok en Israël met aan de zijlijn andere acteurs zoals de Verenigde Staten en de Westerse landen. Deze regionale oorlog heeft het potentieel om uit te groeien tot een mondiaal conflict waar de oorlog in Oekraïne bij zal verbleken.

In dit verband wijs ik op een nieuw en alarmerend rapport van het Internationaal Atoom Agentschap IAEA dat de afgelopen week opnieuw aan de bel trok over Iran’s nucleaire programma. Iran werkt niet langer mee aan de noodzakelijke inspecties van het VN agentschap, en er is dus geen zicht op de verdere verrijking van uranium hexafluoridegas van het huidige niveau van zestig procent tot de benodigde 91 procent voor de productie van een nucleair wapen. Experts zoals voormalig IAEA inspecteur David Albright zeggen dat Iran al hoogverrijkt uranium heeft voor verdere opwerking naar 91 procent voor de productie van zes atoomwapens. In Israël is het voor vrijwel iedereen duidelijk dat de oorlog met Iran een dramatische wending zal nemen op het moment dat Iran uitbreekt naar een atoomwapen. Het regime in Teheran zou de huidige chaos kunnen gebruiken om zonder de IAEA inspecties in de laatste fase van de huidige oorlog de stap naar de productie van een kernkop te zetten. De raketten om een kernkop te vervoeren naar doelen zo ver als centraal Europa, heeft Iran al tot zijn beschikking.

Een aanval zoals de IAF vannacht op de Syrische hoofdstad Damascus uitvoerde, en waarbij vijf officieren van de Islamitische Revolutionaire Garde werden gedood, zou wanneer Iran over een nucleair wapen zou beschikken een zeer riskante onderneming worden. Dit is het enorme probleem waarmee Israël zich geconfronteerd ziet. Er waren in Israël experts die zagen aankomen dat er oorlog zou komen aan het einde van 2023. Dezelfde experts waarschuwden tegelijkertijd dat Iran een dergelijke oorlog zou gebruiken om in een later stadium uit te breken naar een nucleair wapen. Zij kregen gelijk over de meervoudige frontenoorlog die op 7 oktober 2023 begon, en zij zouden het zeer wel bij het rechte eind kunnen hebben over de zogenaamde vierde fase van de oorlog, wanneer Iran in het bezit zou komen van een nucleair wapen.

Dit was een update van onze correspondent in Israël, Yochanan Visser. Het is tevens de laatste update aan dit liveblog van deze week. Op maandag 22 januari gaan we weer verder, tot dan!

20 januari 14:09

Update vanuit Israël, van onze correspondent Yochanan Visser

De explosie van antisemitisme gerelateerd aan Israël neemt in Groot-Britannië zorgwekkende vormen aan. Dat is al lange tijd een probleemgebied waar het gaat om antisemitisme. De media spelen daarbij een dubieuze rol en dan vooral de BBC, dat constant onder vuur ligt van monitororganisaties zoals Camera - dat oorspronkelijk slechts actief was in de Verenigde Staten maar nu ook in Groot-Brittanië. De Joodse gemeenschap in Groot-Britannië trok deze week eindelijk aan de bel na een serie antisemitische incidenten waar vooral moslims bij betrokken waren. In de wijk Tower Hamlets hebben Joodse inwoners van Londen het gevoel dat zij in een Palestijnse stad rondlopen met overal Palestijnse vlaggen en graffiti op vooral de muren van scholen waarin Israël wordt uitgemaakt voor van alles en nog wat. Ook staat er op de muren van scholen ‘IDF kindermoordenaars’.

De veertig procent islamitische inwoners van de wijk in London maken zich vooral schuldig aan intimidatie van Joodse schoolkinderen, waardoor ouders gedwongen waren om een school in een veiliger oord voor hun kinderen te zoeken. De wijkraad van Tower Hamlets lijkt zich niet druk te maken over de intimidatie van de Joden en weigert om de Palestijnse vlaggen en de graffiti te verwijderen. De voorzitter van de wijkraad is ook een moslim en werd eerder veroordeeld voor corruptie. Een groep advocaten die sympathiek staan tegenover Israël heeft nu een klacht ingediend bij Scotland Yard. De advocaten zeggen dat de indoctrinatie van de schoolkinderen in Tower Hamlets in strijd is met een wet op het gebied van educatie en bijdraagt aan een levenslange bevooroordeeldheid die de kinderen wordt bijgebracht. Ook wordt in de aanklacht op de plicht van de wijkraad om goede relaties te bevorderen tussen de verschillende etnische, religieuze, en nationale groepen gewezen. Ook dit verzuim is volgens de advocaten in strijd met de wet. Een exclusieve moslimschool in de wijk Shadwell hangt vol met Palestijnse vlaggen en in de bibliotheek werden boeken gevonden waarin stenigen van ongelovigen werd aanbevolen, bijvoorbeeld. Norajul Islam het hoofd van de Jimiatul Ummah jongensschool ontkend iets te maken te hebben met indoctrinatie en beweert dat hij alle vormen van extremisme afwijst.

De Joden in Tower Hamlets zeggen dat zij in een totale staat van angst leven en voelen dat zij niet langer welkom zijn in de wijk waar zij al jaren leven. Een school in de wijk Leyton in het oosten van Londen liet de ouders van kinderen vorige week weten dat er werd overwogen om het onderwijs tijdelijk stop te zetten nadat het een regel had ingevoerd waarbij kinderen werd verboden om nog langer naar school te komen met Palestijnse buttons op hun kleren. De reden? Telefoontjes waarin gedreigd werd met bomaanslagen.

De politie in Engeland is extreem ongerust over de haatcampagne op de sociale media in het land. Jeugdigen praten tijdens chats over het plegen van terreuraanslagen en verspreiden nepnieuws met een ophitsend karakter. Volgens de politie zijn er kinderen niet ouder dan twaalf jaar die over dit soort dingen praten.

Oorlogsnieuws

Het luchtalarm dat op vrijdagavond afging in het centrum van Haifa werd veroorzaakt door een vliegend voorwerp (raket) die vanuit Libanon was afgeschoten. Het projectiel werd door Iran Dome uit de lucht geschoten op het moment dat het Israëlische luchtruim werd geschonden. Het was de eerste keer dat Hizbollah de stad Haifa aanviel.

Hèt nieuws vandaag over de oorlog tegen de Iraanse ‘as van het kwaad’ zoals in Israël, Iran en zijn vazallen wordt genoemd, kwam vanuit de Syrische hoofdstad Damascus. Daar werd vannacht opnieuw een luchtaanval uitgevoerd die werd toegeschreven een de IAF. Vanuit Saoedi-Arabië werd gemeld dat drie Israëlische gevechtsvliegtuigen waren waargenomen die raketten afvuurden.

De geleide raketten troffen een gebouw in de wijk al-Maza in west Damascus en doodden vier leden van de Quds Brigade van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. Onder deze vier geliquideerde Quds leden was Haj Sadiq Omidzadeh, de commandant van de inlichtingendivisie van de Quds Brigade en zijn vervanger Haj Ghulam Muharram. Dit is zonder twijfel een nieuwe klap voor de Quds Brigade dat langzaamaan wordt beroofd van zijn topkader. De identiteit van de andere twee doden werd niet bekend gemaakt. Een vijfde persoon die werd gedood bij de IAF aanval was een Hezbollah commandant die verantwoordelijk was voor de levering van wapens aan de Libanese terreurorganisatie. De aanval op de Quds Brigade volgde op een IRG raketaanval waarbij volgens Iran een Mossad basis werd getroffen nabij de Koerdische hoofdstad Irbil in noord Irak eerder deze week.

Eerder werd eind december vorig jaar Sayyed Razi Mousavi, de commandant van de Quds Brigade in Syrië geliquideerd door de IAF. Mousavi was in Syrië de rechterhand van Qassem Soleimani de Quds commandant die op 3 januari 2020 door de CIA werd geliquideerd in samenwerking met Mossad. We zien dus een trend waarbij Israël voortdurend topcommandanten van de Iraanse verzetsas uitschakelt. Of dit genoeg zal zijn om Iran af te houden van volgende stappen in het faseplan voor de meervoudige frontenoorlog valt nog te bezien.

Vanmorgen werd vanuit Libanon gemeld dat ook daar een liquidatie was uitgevoerd door de IAF. In dit geval zou het gaan om twee Hamas terroristen die met hun auto op een snelweg nabij de stad Tyre reden toen hun voertuig werd beschoten met een raket vanuit een drone. Nadere gegevens ontbreken op dit moment.

De IDF en AIF kwamen vanmorgen ook in actie in het zuiden van Libanon om vergeldingsaanvallen uit te voeren op de Hezbollah-terreur die vanmorgen opnieuw het noorden van Israël teisterde. Tot drie maal toe ging het luchtalarm af langs de confrontatielijn.

Na de aanval op Haifa vrijdagavond volgde vanmorgen een nieuwe raketaanval gepleegd op het Bedoeïnendorp Arab al-Aramshe. Daarna, even voor twaalf uur volgde een antitank raketaanval op het dorp Zarit ten noorden van de stad Ma’alot Tarshisha. Even later ging opnieuw het luchtalarm af in tal van plaatsen in het gebied van Metulla tot aan Ramat Naftali halfweg Kiryat Shemoneh en Rosh Pina. Bij deze aanval werd opnieuw geprobeerd om een kamikaze drone tot ontploffing te brengen. Het vliegtuig werd neergeschoten.

Hezbollah is niet alleen druk in zuid Libanon en Syrië maar ook in Jemen, volgens het persbureau Reuters. Niet alleen officieren van de Quds Brigade bevinden zich in Jemen om de Ansar Allah-militie te helpen bij de uitvoering van aanvallen op civiel scheepvaart verkeer in de Rode Zee maar ook Hezbollah adviseurs. De samenwerking tussen Ansar Allah en Hezbollah begon tijdens de burgeroorlog in Jemen.

19 januari 21:58

Dit was dag 105 van de Simchat Thora Oorlog

Een update van onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

Het is Shabbat in Israël en laten we daarom beginnen met een mooi verhaal over broederschap uit een onverwacht deel van de Israëlische samenleving.

Een bataljon soldaten die zich aan het noordelijke front bevinden kwam er deze week achter dat er voor het eerst geen voedsel zou zijn voor deze Shabbat. Tot nu toe kregen de soldaten altijd maaltijden die door vrijwilligers in heel Israël worden klaargemaakt.

De ultraorthodoxe soldaten van het BSR bataljon besloten daarop naar de dichtstbijzijnde stad Tzefat (Safed) die niet geëvacueerd is te reizen om naar een supermarkt te gaan. Een soldaat van de Alexandroni Brigade hoorde over het tekort aan voedsel bij zijn kameraden en gaf hen het nummer van een rabbijn van de antizionistische sekte Satmar. “Hij zal voor alles zorgen", verzekerde de soldaat het BSR bataljon. Eén van de soldaten belde vervolgens de bewuste rabbijn die hem vertelde om zich geen zorgen te maken. Vanmorgen arriveerde een truck op de basis van BSR en aantal chassidische Joden van Satmar Tzefat begonnen dozen uit te laden vol met voedsel en zelfs met Kiddoesjwijn voor Shabbat. Gevraagd naar het waarom van een truck antwoordden de Chasidiem dat ze langs alle bases in het gebied zouden gaan. Men vroeg alleen om geen foto’s of video’s te maken van hen, omdat dit verboden is bij Satmar. Dit verhaal laat opnieuw zien dat er sinds 7 oktober iets veranderd is in de Israëlische samenleving en zeker waar het gaat om de verhoudingen tussen ultraorthodoxe Joden en de rest van de bevolking.

Nog een bijzonder verhaal.

Al eerder berichtte ik dat er sprake is van een sterke toename van Aliyah aanvragen (immigratie van Joden naar Israël). In Frankrijk, bijvoorbeeld, is het aantal aanvragen met maar liefst 500 procent gestegen, maar ook in de Verenigde Staten is sprake van een sterke toename in de aanvragen (125 procent). Wat u echter niet zou verwachten is dat ook het aantal buitenlanders, maar ook niet Joden in Israël, die willen overgaan tot het Jodendom sterk is gestegen. Dit ondanks een golf van Jodenhaat in de wereld. Vooral in de Verenigde Staten melden rabbijnen een sterke toename (40 procent) in de aanvragen voor Giyoer (bekering tot het Jodendom). Het gaat daarbij niet alleen om mensen die een Joodse achtergrond hebben. Een aantal mensen die al in het Giyoer proces waren wilden nu zo snel mogelijk naar het Beit Din (rabbinale rechtbank) om officieel Joods te worden. Velen gaven te kennen dat zij eerst alleen een connectie voelden tot het Jodendom, maar door 7/10 nu ook tot Israël.

Het fenomeen dat we nu zien is niet uniek want ook na de Holocaust was er in Duitsland sprake van een sterke toename in het aantal aanvragen voor Giyoer. Persoonlijk ken ik een grote familie in buurt van het Meer van Galilea, wiens grootvader na de Tweede Wereldoorlog naar Israël kwam om te helpen met de opbouw van de staat. Alle nakomelingen van deze man (Gunther) gingen over tot het Jodendom en leerden zelfs aan yeshiva’s. Gunther zelf begon niet aan het conversieproces maar kwam op Shabbat wel naar de synagoge waar hij als heilige werd behandeld. Hij hielp mee om een bejaardenhuis voor Holocaust slachtoffers op te richten en een gezinshuis voor verstandelijk beperkte jongeren.

In Israël zelf is er sprake van een sterke toename in het aantal aanvragen voor Giyoer bij mensen die onder de wet op terugkeer naar de Joodse staat kwamen maar niet als Jood werden erkent. Het gaat daarbij vrijwel altijd om Israëli’s die geen Joodse moeder hadden.

Oorlogsnieuws

Nabij de stad Khan Younis in Gaza werd op vrijdag een groot militair trainingskamp gevonden, dat ook dienst deed als ontmoetingscentrum voor het Hamas-leiderschap. In het kamp werden naast een grote hoeveelheid wapens ook modellen van Israëlische pantservoertuigen en tanks aangetroffen. Alles was afgedekt met camouflagetentdoeken zodat het kamp vanuit de lucht onzichtbaar was.

Premier Mark Rutte haalde zich de irritatie van velen in Israël op de hals toen hij tijdens een telefoongesprek over Gaza met zijn collega Netanyahu zei dat “het geweld tegen de Palestijnen aanzienlijk moest worden gereduceerd”. Rutte vertelde Netanyahu ook dat de gevechten in Gaza moeten stoppen om meer humanitaire hulp toe te laten. De irritatie over dit soort buitenlandse bemoeienis met de crisis in Israël neemt met de dag toe. Men schijnt niet te begrijpen wat 7/10 in Israël teweeg heeft gebracht en valt terug op oude patronen waarbij de oorlogen die Israël gedwongen is te voeren gereduceerd worden tot 'humanitaire crisissen'. Op Facebook in Israël is er ook woede over de acties van voormalig minister Sigrid Kaag, die op een foto te zien was met een Hamas-vertegenwoordiger die haar kwam bedanken voor een gift van 13 miljoen dollar aan Gaza.

België heeft besloten een oorlogsschip naar de Rode Zee te sturen om het civiele scheepvaartverkeer in de zee beter te beschermen. De situatie met betrekking tot de Ansar Allah aanvallen op vrachtschepen en tankers is voor het Westen urgent geworden omdat het gevolgen gaat hebben voor economieën van landen en voor de wereldeconomie als geheel. De aanvallen van Ansar Allah op schepen gaan ondertussen gewoon door met vandaag een nieuw raketbeschieting op een Amerikaans vrachtschip. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse luchtmacht 14 raketwerpers in Jemen had vernietigd die naar de kust in het noordwesten van Jemen waren gebracht.

Een andere Amerikaanse tanker werd vannacht benaderd door vier onbemande vliegtuigen uit Jemen. De aanval mislukte echter door ingrijpen van de Amerikaanse marine.

Op dit moment gaat het luchtalarm voor het eerst in de stad Haifa af tijdens het conflict met Hezbollah. Het zou volgens de eerste berichten gaan om een raketaanval. De raket werd waarschijnlijk onderschept door Iron Dome. De explosie van de onderschepping was tot op zestig kilometer afstand hoorbaar.

Favicon CVI

De auteur

Redactie cvi.nl

Doneren
Abonneren
Agenda