Livestream

Volg hier elke maandag- en donderdagavond vanaf 19.30 uur een nieuwe lezing, live verzorgd vanuit het Israëlcentrum in Nijkerk.

Volgende uitzending
Willem J. Ouweneel over 'De zevendemaandsfeesten'

Gelukkig nieuwjaar! Want op 18 september met zonsondergang begint het jaar 5781! Op 21 september zitten we midden in de Yamim Nora’im, de Ontzagwekkende Dagen, waarin Israël zich bezint op zijn zonden als voorbereiding op Yom Kippur (Grote Verzoendag, dat begint op de avond van 26 september). De Israëli’s zitten in lockdown, en wij moeten livestreamen. Maar toch willen we de zevende maand met hen mee beleven, tot het Loofhuttenfeest en Simchat Torah aan toe! Doe je ook mee?

maandag 21 september om 19.30 uur
donderdag 24 september om 19.30 uur
ds. Kees van Velzen over 'Het herstel van het Koninkrijk van Israël'

Dit was de vraag van de discipelen aan de Heere Jezus in Handelingen 1: 'Heere, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?'. Het Joodse volk is verstrooid geweest onder alle volken en keert weer terug naar Israël. Het is het enige volk uit de oudheid dat nog steeds bestaat, inclusief taal en tradities. Een teken van Gods onveranderlijke trouw en Zijn almachtig handelen. De Heere God vertrouwde aan Israël Zijn onfeilbare Woord toe en deed er de Verlosser, de Heere Jezus, uit voortkomen. Nu Zijn wederkomst nabij is komt ook het Koninkrijk van Israël weer in zicht...

maandag 28 september om 19.30 uur
ds. Simon van Groningen over 'Jezus en Jom Kippoer'

Vandaag vierden Joden wereldwijd Jom Kippoer, de Grote Verzoendag. Wat betekent deze dag voor Israël? En hoe kunnen wij er iets van meebeleven, als we geloven dat Jezus het Lam, de Priester, de Koning én de Profeet is?

Bekijk meer video's

op ons YouTube-kanaal