Livestream

Volg elke maandag, woensdag en vrijdag onze livestream met Bijbelstudies en lezingen over Israël!

maandag 27 september om 19.30 uur
Otto de Bruijne over 'Bidden met Israël'

Wij bidden voor Israël, voor de vrede van Jeruzalem. Wij kunnen ook veel leren van de manier waarop gelovige Joden bidden. Welke houding? Welke gebeden? Zijn er regels? Is er vrij gebed? Hoe verhouden die zich tot elkaar?

Otto de Bruijne is (woord)kunstenaar

woensdag 29 september om 19.30 uur
ds. Willem J.J. Glashouwer over 'Profetische vergezichten vanuit Openbaring - deel 3: apocalyptische ruiters en wereldvrede'

Naarmate de eindtijd vordert lijken de ontwikkelingen elkaar steeds sneller op te volgen. De roep om krachtige politieke leiding en leiders neemt toe. Want de wereldproblemen rijzen de pan uit. Democratie, gecombineerd met een sterke leider. Van nationaal naar internationaal. Tegelijkertijd lijken catastrofale dreigingen van apocalyptische omvang realiteit te kunnen gaan worden. Dreiging vanuit de militaire mogelijkheden en ook dreiging vanuit de ruimte? Biedt het laatste boek van de Bijbel hoop?

ds. Willem J.J. Glashouwer is spreker van Christenen voor Israël

vrijdag 1 oktober om 19.30 uur
ds. Kees van Velzen over 'De rol en betekenis van de Tempelberg in de eindtijd'

Er is geen berg ter wereld die meer bediscussieerd is dan de Tempelberg. Waarom eigenlijk? Wat is er zo bijzonder aan de Tempelberg? De Bijbel laat zien dat de Almachtige God grootse plannen heeft met deze berg. Juist in deze eindtijd is het van het grootste belang te weten wat Gods bedoelingen met deze bijzondere berg zijn!

ds. Kees van Velzen is spreker van Christenen voor Israël