Livestream

Volg hier van maandag t/m vrijdag vanaf 19.30 uur een nieuwe lezing, live verzorgd vanuit het Israëlcentrum in Nijkerk.

woensdag 16 juni om 19.30 uur
Interview met Catherine Keyl over 'Oorlogsvader, een herinnering'

Catherine Keyl heeft jarenlang programma’s gepresenteerd voor diverse omroepen. Ze schreef een boek over haar vader Eddy, een Joodse man die tijdens de oorlog in het verzet actief was en vervolgens gevangen zat in concentratiekamp Sachsenhausen. Hij overleefde de oorlog, maar was zwaar getraumatiseerd. Dat heeft Catherine geweten. Wat heeft ze in de loop van haar leven ontdekt over haar vader, en voor impact had dit? Hoe kijkt ze aan tegen het toenemende antisemitisme?

Catherine Keyl is presentatrice bij de Publieke Omroep

donderdag 17 juni om 19.30 uur
drs. Bas Belder over 'Jodenhaat én Joodse staat'

Aan de Joodse staat Israël gerelateerd antisemitisme is al jaren de veelvuldigste en dominante manifestatie van actueel antisemitisme. Des te zorgwekkender dat deze vorm van antisemitisme de minste tegenstand ondervindt...

drs. Bas Belder was namens de SGP lid van het Europees Parlement

vrijdag 18 juni om 19.30 uur
prof. dr. Willem J. Ouweneel over 'Babylon'

Door de hele Bijbel heen komt Babel (of Babylon) vaker terug. Ook in de eindtijd speelt deze stad een rol. Wat is de geestelijke betekenis van Babylon? En hoe helpt de kennis over Babylon ons om ons beter te kunnen voorbereiden op de komst van Jezus? Prof. dr. Willem Ouweneel legt het uit in deze tiende aflevering van de serie 'Verbonden met Israël'.

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog

maandag 21 juni om 19.30 uur
ds. Kees van Velzen over 'De onvoorstelbare gevolgen van het roekeloos omgaan met het Beloofde Land'

'Van iemands eigendommen blijf je af'. Bekende uitdrukking. Dat spreekt vanzelf, zou je zeggen. Maar wat als die "Iemand" met een hoofdletter geschreven wordt? Wat als het over God gaat Als je aan Zijn Eigendom komt zijn er zeer, zeer grote gevolgen. Daarover gaat het deze avond als we Joël 2 en 3 behandelen.

ds. Kees van Velzen is spreker van Christenen voor Israël

dinsdag 22 juni om 19.30 uur
ds. Henk Poot over 'Koningen van Juda (deel 2 - de tempel van Salomo)'

Uitvoerig besteedt Kronieken aandacht aan de bouw van de tempel. Onder koning Salomo was er vrede en God woonde in het midden van Zijn volk. Maar daarna treedt het verval in: arrogante prinsen komen op de troon, het grote rijk breekt in twee stukken, en goede en goddelozen vorsten wisselen elkaar af... Waar gaat dat heen?

ds. Henk Poot is spreker van Christenen voor Israël

woensdag 23 juni om 19.30 uur
Otto de Bruijne over 'Leren van Israël: omgaan met vreugde en verdriet'

Als vrienden van Israël willen we ook leren van Israël. Wat leren we? Van de Bijbelse feesten, van de manier van Bijbellezen, van wijsheid... Deze keer: wat leren wij van de omgang met vreugde en verdriet, gemoedsstemmingen en humor? Klagen, vragen, dragen... Maar hoe?

Otto de Bruijne is (woord)kunstenaar en theoloog

donderdag 24 juni om 19.30 uur
Andrew Tucker

Andrew Tucker is jurist en directeur van The Hague Initiative for Internaional Cooperation (thinc.)

vrijdag 25 juni om 19.30 uur
drs. Kees de Vreugd over 'De betekenis van de bazuinen'

De sjofar (ramshoorn of bazuin) heeft in de Bijbel meerdere betekenissen: oordeel, maar ook bevrijding. Op Rosh Hashana (Joods Nieuwjaar) en Jom Kippoer (Grote Verzoendag) wordt op de bazuin geblazen. Ook in het Bijbelboek Openbaring komt de bazuin meerdere malen voor. Wat is daarvan de betekenis? Drs. Kees de Vreugd legt het uit in deze elfde aflevering van de serie 'Verbonden met Israël'.

drs. Kees de Vreugd is spreker van Christenen voor Israël