Livestream

Volg hier van maandag t/m vrijdag vanaf 19.30 uur een nieuwe lezing, live verzorgd vanuit het Israëlcentrum in Nijkerk.

volgende uitzending:
prof. dr. M.J. Paul over 'Mozes over de toekomst van Israël'

Mozes neemt afscheid en houdt in Deuteronomium een indringende toespraak. Hij waarschuwt en bemoedigt. Aan het eind van het boek komen zegeningen en vervloekingen. Mozes verwacht dat het volk een keer ongehoorzaam zal zijn en door God gestraft zal worden. Toch verbreekt God dan de relatie niet, en Hij bewerkt een geestelijk herstel. Een belangrijk moment, want hierop is ook het nieuwe verbond uit Jeremia 31 gebaseerd...

prof. dr. M.J. Paul is o.a. hoogleraar Oude Testament en eindredacteur van de Studiebijbel

woensdag 21 april om 19.30 uur
donderdag 22 april om 19.30 uur
ds. Henk Poot over 'De ontdekking van Johannes' (deel 2)

Als je dit bekende evangelie in zijn context gaat lezen, blijkt er ineens een ander licht op te vallen en heeft het alles met Israël te maken...

ds. Henk Poot is spreker van Christenen voor Israël

vrijdag 23 april om 19.30 uur
prof. dr. Willem J. Ouweneel over 'Het herstel van Israël'

Is het ontstaan van Israël een vervulling van Bijbelse profetie? Wat heeft de terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde land te maken met de eindtijd? En gaat deze fysieke terugkeer samen met een geestelijke terugkeer tot God? Prof. dr. Willem Ouweneel legt het uit in deze tweede aflevering van 'Verbonden met Israël'.

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteur

maandag 26 april om 19.30 uur
prof. dr. Willem J. Ouweneel over 'De Messiaanse vierhoek'

Israël is Gods oogappel, maar de Thora is Israëls oogappel. De Messias is het ware Zelf van Zijn volk, maar ook het ware Zelf van de Thora. Door verschillende lijnen en verbanden te leggen tussen het Oude en Nieuwe Testament, ontdekken we de Messiaanse vierhoek: God – Thora – Israël – Messias.

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteur

dinsdag 27 april om 19.30 uur
Ruben Ridderhof over 'Waar blijft nou dat Koninkrijk?!'

Vandaag viert het koninkrijk der Nederlanden Koningsdag. Voor ons als christenen hebben de woorden 'Koning' en 'Koninkrijk' een veel diepere betekenis dan voor veel andere Nederlanders. Het Koninkrijk van God loopt namelijk als een rode draad door de Bijbel. Maar: wat is dat nou precies voor een Koninkrijk? De hele Bijbel gaat er over, maar waar blijft nou dat Koninkrijk?

Ruben Ridderhof is spreker van Christenen voor Israël

woensdag 28 april om 19.30 uur
drs. Kees de Vreugd over 'Een bedekking over Israël?'

De apostel Paulus zegt (2 Korinthe 3) dat er een bedekking over Israël ligt. Bedoelt hij daarmee dat Israël blind is voor de Messias, zoals het vaak wordt opgevat? Of zou er nog iets anders achter kunnen zitten? Paulus geeft eigenlijk een midrasj, een rabbijnse Bijbel-uitleg. We zullen daarvan een tipje van de sluier oplichten.

drs. Kees de Vreugd is spreker van Christenen voor Israël

donderdag 29 april om 19.30 uur
ds. Henk Poot over 'De ontdekking van Johannes' (deel 3)

Als je dit bekende evangelie in zijn context gaat lezen, blijkt er ineens een ander licht op te vallen en heeft het alles met Israël te maken...

ds. Henk Poot is spreker van Christenen voor Israël

vrijdag 30 april om 19.30 uur
ds. Gerard Krol over 'Het vrederijk'

Het Bijbelse Loofhuttenfeest dat in Israël jaarlijks wordt gevierd, heeft veel diepe geestelijke betekenis. Het is een feest dat gericht is op de toekomst, op het vrederijk. Wat kunnen we leren van het Loofhuttenfeest, en hoe zal het vrederijk eruitzien? Ds. Gerard Krol legt het uit.

ds. Gerard Krol is spreker en bestuurslid van Christenen voor Israël