Gebedskalender

Het gebed voor Israël is een belangrijke pijler van ons werk. Bidt u mee? Maak gratis gebruik van de gebedskalender die we zes keer per jaar uitgeven!

Gebedskalender april • mei 2024

Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de ​wijn​ ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God.”  Amos 9: 14,15

De terugkeer van Gods volk naar Israël is een vervulling van een eeuwenoude belofte. Het is een wonder dat het volk Israël na eeuwen van verstrooiing terugkeert naar het land. Dorpen zijn uitgegroeid tot steden en kinderen spelen weer op de pleinen van Jeruzalem. De woestijn wordt beplant met wijngaarden en olijfbomen. De dadelpalmen druipen van honing, het land is weer vruchtbaar. De zichtbaarheid van de vervulling van deze profetieën is een teken van hoop te midden van een donkere periode.

Ondanks oorlog, verwoesting en verdriet, is God nog steeds trouw aan Zijn beloften en zet Hij zijn plan met Israël voort. Dat betekent dat, ook al vellen de volkeren hun oordeel over Israël, ook al willen regeringsleiders het land verdelen en bepalen hoe de toekomst van het land eruit ziet, Gods verbond met Zijn volk en Zijn beloften blijven onwankelbaar staan. Onze taak is om Israël te steunen en te vertroosten (Jesaja 40:1-2).

Laten we de komende maanden bidden voor de zegen van Israël en het herstel van de wonden van de oorlog. Laten we ook een voorbeeld nemen aan Israël door op de Sabbat God alleen te danken. Zo mogen we ook beseffen dat God zal voorzien en dat we op Hem mogen vertrouwen.

Shalom,

Sifra Poot
Coördinator gebedskalender

(Onderaan deze pagina vindt u de planning van de Thora- en Haftarahlezing.)

Thora- en Haftarahlezingen

30 maart 2024
Thoralezing: Tsav, Leviticus 6:1-8:36
Haftarahlezing: Jeremia 7:21-8:3, 9:22-23

6 april 2024
Thoralezing: Sjeminí, Leviticus 9:1-11:47
Haftarahlezing: 2 Samuël 6:1-7:17

13 april 2024
Thoralezing: Tazría, Leviticus 12:1-13:59
Haftarahlezing: 2 Koningen 4:42-5:19

20 april 2024
Thoralezing: Metsorá, Leviticus 14:1-15-23
Haftarahlezing: 2 Koningen 7:3-20

23 april 2024, Pesach
Thoralezing: Exodus 12:21-51 en Numeri 28:19-25
Haftarahlezing: Jozua 5:2-6:1

24 april 2024, Pesach
Thoralezing: Leviticus 22:26-23:44 en Numeri 28:19-25
Haftarahlezing: 2 Koningen 23:1-9, 21-25

25 april 2024, Pesach
Thoralezing: Exodus 13:1-16 en Numeri 28:19-25

26 april 2024, Pesach
Thoralezing: Exodus 22:24-23:19 en Numeri 28:19-25

27 april 2024, Pesach
Thoralezing: Exodus 33:12-34:26
Haftarahlezing: Ezechiël 36:37-37:14

28 april 2024, Pesach
Thoralezing: Numeri 9:1-14 en Numeri 28:19-25

29 april 2024, Pesach
Thoralezing: Exodus 13:17-15:26 en Numeri 28:19-25
Haftarahlezing: 2 Samuël 22:1-51

30 april 2024, Pesach
Thoralezing: Deuteronomium 15:19-16:17 en Numeri 28:19-25
Haftarahlezing: Jesaja 10:32-12:6