Gebedskalender

Het gebed voor Israël is een belangrijke pijler van ons werk. Bidt u mee? Maak gratis gebruik van de gebedskalender die we zes keer per jaar uitgeven!

Gebedskalender april - mei 2022

Shalom,

Dé motor achter de terugkeer van de Joden uit India (de stam Manasse) naar Israël in de afgelopen jaren, is de in Israël woonachtige Michael Freund. Enkele jaren geleden las hij Jesaja 43 vers 5: "Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen." Freund zei hierover: “Dit gaat over een nieuwe fase in de Messiasverwachting. Want het zijn woorden van de Here God, waarachtige woorden voor onze tijd, voor het hier en nu.”

De alija, de terugkeer naar het Beloofde Land, is de afgelopen 120 jaar altijd doorgegaan. De Tweede Wereldoorlog kon dit niet tegenhouden, het communisme niet, lokale oorlogen niet, regionale oorlogen niet, de Golfoorlog niet en ook de oorlog van Rusland met Oekraïne kan dit niet. Soms kwamen de olim (nieuwe immigranten) aan op Ben Goerion Airport en kregen ze naast hun nieuwe paspoort, een gasmasker, een kogelwerend vest of een mondkapje uitgereikt, afhankelijk van de dreiging of de omstandigheden. Ook werden ze verwelkomd door de woorden van de Here God: "Wees niet bevreesd, want Ik ben met U".

Hoe bijzonder is het dat iedere Jood die uit het vliegtuig stapt of over de loopplank Israël binnenloopt een teken is van de Messiasverwachting. Als christenen die vanuit de voorbede praktisch meewerken aan de alija, mogen we samen met het Joodse volk de woorden van de profeet Jesaja lezen, vertrouwen én doen, Wees niet bevreesd! Ik zal!

Pieter Bénard