Gebedskalender

Het gebed voor Israël is een belangrijke pijler van ons werk. Bidt u mee? Maak gratis gebruik van de gebedskalender die we zes keer per jaar uitgeven!

Gebedskalender februari • maart 2024

‘Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.’ Psalm 91:11-13.

Israël heeft afgelopen maanden een orkaan van haat over zich heen gekregen. Eerst de gruwelijke aanval op 7 oktober en vervolgens de woede van een groot deel van de wereld vanwege Israëls zelfverdediging. Op anti-Israëldemonstraties zijn de ergste teksten over Israël gescandeerd. Alles wijst er op dat er een grote geestelijke strijd rondom Israël woedt. Wij beginnen daarom de komende gebedskalender met gebed vanuit Bijbelteksten over geestelijke strijd. Psalm 91 is hier een voorbeeld van. De leeuw en de adder staan in Psalm 91 symbool voor het kwaad en de duivel. Jezus grijpt hier op terug wanneer hij in Lukas 10:19 Zijn discipelen de macht geeft om slangen en schorpioenen te vertrappen. Hij belooft hen dat ze hen geen schade kunnen toebrengen. Vanuit deze woorden van Jezus, waaruit Zijn grote macht blijkt, mogen we de komende tijd weer bidden voor Israël.

Shalom,
Christenen voor Israël

(Onderaan deze pagina vindt u de planning van de Thora- en Haftaralezing.)

Thora- en Haftaralezingen

3 februari 2024

Thoralezing: Jitro, Exodus 18:1-20:23
Haftaralezing: Jesaja 6:1-7:6 en 9:5

10 februari 2024

Thoralezing: Misjpatíem, Exodus 21:1-24:18
Haftaralezing: Jeremia 34:8-22 en 33:25-26

17 februari 2024

Thoralezing: Teroemá, Exodus 25:1-27:19
Haftaralezing: 1 Koningen 5:26-6:13

24 februari 2024

Thoralezing: Tetsavè, Exodus 27:20-30:10
Haftaralezing: Ezechiël 43:10-27