Gebedskalender

Het gebed voor Israël is een belangrijke pijler van ons werk. Bidt u mee? Maak gratis gebruik van de gebedskalender die we zes keer per jaar uitgeven!

Gebedskalender augustus - september 2021

Een belangrijk gebedsonderwerp in deze gebedskalender is de dreiging die uitgaat van Iran. Iran streeft al sinds 1979 naar de vernietiging van Israël en heeft nu aangekondigd dat Israël voor 2040 door hen vernietigd zal worden. Wetten van Meden en Perzen konden niet herroepen worden (Daniël 6:9,13 en 16) en ook deze hedendaagse Perzische wet/uitspraak niet. Koningin Esther heeft met succes bij koning Ahasveros gepleit voor haar volk (Esther 5:8).

De voorgaande wet (Esther 3:13) kon niet herroepen worden, maar deze nieuwe wet (Esther 8:8) ook niet. Die gaf de Joden echter wel het recht zich te verdedigen (Esther 8:10-17). In hun verdediging staken zij hun hand niet uit naar de buit (Esther 9:10 en16). Dus wraak met zelfbeheersing. Doe de komende tijd voorbede dat deze hedendaagse Iraanse wet/uitspraak ontkracht zal worden, bid om een nieuw Poeriemwonder! Voor de Heere God is niets onmogelijk en ons gebed is een krachtig wapen in de geestelijke strijd die rondom Israël gaande is.

Shalom,
Pieter Bénard