Gebedskalender

Het gebed voor Israël is een belangrijke pijler van ons werk. Bidt u mee? Maak gratis gebruik van de gebedskalender die we zes keer per jaar uitgeven!

Gebedskalender juni-juli 2023

“En na het voorlezen van de Wet en van de Profeten lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen: Mannenbroeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan.” Handelingen 13:15.

De komende twee maanden vindt u op de zaterdag/sabbat een gedeelte uit de haftara lezing. Deze lezing is de afsluitende lezing tijdens de sabbatsdienst nadat er eerst uit de Thora is gelezen. Meestal komt deze lezing uit de Profeten. Men is er nog niet helemaal over uit wat tot het ontstaan van de haftara lezing heeft geleid. Eén van de theorieën is dat de haftara lezing ontstaan is toen de Griekse heerser Antiochus IV Epiphanes in de tweede eeuw voor Chr. Joden verbood om op de sabbat uit de Thora te lezen. De rabbijnen zochten toen naar een uitweg en bedachten om een gedeelte uit de Profeten te lezen wat aansloot bij het onderwerp van de Thoralezing van die week. Gelukkig is de situatie nu anders en leven Joden in Israël al 75 jaar in een land waar zij in vrijheid uit de Thora mogen leren. De komende twee maanden vindt u dankpunten voor Gods grote trouw aan Zijn volk en blijven we bidden om Gods bescherming tegen alle bedreigingen van buitenaf.

Shalom,
Johanna Eshuis-van Davelaar
Coördinator gebedskalender

(Onderaan deze pagina vindt u de planning van de Thora- en Haftaralezing.)

Thora- en Haftaralezingen

3 juni 2023
Thoralezing: Nasó, Numeri 4:21 - 7:89
Haftaralezing: Richteren 13:2-25

10 juni 2023
Thoralezing: Beha'alótcha, Numeri 8:1 - 12:16
Haftaralezing: Zacharia 2:14 - 4:7

17 juni 2023
Thoralezing: Sjelách lechá, Numeri 13:1 - 15:41
Haftaralezing: Jozua 2:1-24

24 juni 2023
Thoralezing: Kórach, Numeri 16:1 - 18:32
Haftaralezing: 1 Samuël 11:14 - 12:22

1 juli 2023
Thoralezing: Choekat, Numeri 19:1 - 22:1
Haftaralezing: Richteren 11:1-33

Thoralezing: Balák, Numeri 22:2 - 25:9
Haftaralezing: Micha 5:6 - 6:8