Gebedskalender

Het gebed voor Israël is een belangrijke pijler van ons werk. Bidt u mee? Maak gratis gebruik van de gebedskalender die we zes keer per jaar uitgeven!

Gebedskalender oktober - november

“De tijd komt dat (gezamenlijk) gebed voor Israël het enige is wat we nog kunnen doen.”

Deze uitspraak komt van Ofer Amitay, een Messiasbelijdende Joodse man. Ofer werd geboren in een seculiere zionistische familie. Zijn vader vocht mee in de Zesdaagse oorlog en zelf vocht hij mee in de Jom Kippoer oorlog. Deze oorlog was traumatisch voor Ofer en het maakte dat hij wanhopig op zoek ging naar de zin van het leven. Het was een lange zoektocht maar het bracht hem op de knieën voor God. God openbaarde zich toen aan Ofer en uiteindelijk werd hij de leider van een Messiaanse gemeente in Jeruzalem. Vanuit daar leidt hij ook een centrum van gebed voor Israël.

Het verhaal van Ofer is een heel bijzonder en bemoedigend verhaal! Een teken dat God grote dingen doet in de levens van mensen. En een teken dat God Israël niet losgelaten heeft. In deze gebedskalender vindt u verschillende uitspraken van Ofer die kunnen helpen en bemoedigen in het gebed. Laten we Ofer volgen in het bidden voor Israël.

Shalom,

Johanna van Davelaar

Gebedscoördinator

Aanmelden gebedskalender

Middels dit formulier kunt u u aanmelden voor de gebedskalender. U zult deze gebedsbrief zes keer per jaar toegestuurd krijgen. U kunt ervoor kiezen de kalender per post of per e-mail te ontvangen.

Uw gegevens

Ik ontvang de gebedskalender graag..

Christenen voor Israël gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wilt u meer weten hoe deze worden verwerkt en beschermd? Kijk dan op www.christenenvoorisrael.nl/privacy