Gebedskalender

Het gebed voor Israël is een belangrijke pijler van ons werk. Bidt u mee? Maak gratis gebruik van de gebedskalender die we zes keer per jaar uitgeven!

Gebedskalender februari - maart 2023

“En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat.” Lukas 18:3-5.

Deze bijzondere gelijkenis uit Lukas wordt ingeleid met de woorden: “En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.” Lukas 18:1. Ik denk dat velen van ons wel een bepaald gebed hebben dat ze heel vaak bidden maar wat op dit moment nog niet verhoord is. Bijvoorbeeld als het gaat om de bekering van iemand. Deze gelijkenis is voor allen die met onbeantwoorde gebeden worstelen een grote bemoediging. Ook als het gaat om bidden voor Israël mag deze gelijkenis een bemoediging zijn. Misschien zien we gebeden om vrede voor Israël of het terugdringen van antisemitisme wel als gebeden waarvan we bijna niet durven dromen dat ze uitkomen. Toch roept de Bijbel ons op om standvastig te blijven bidden.

Psalm 17:6 Ík roep U aan, omdat U mij verhoort, o God; neig Uw oor tot mij, luister naar mijn woorden.

Shalom,
Johanna Eshuis-van Davelaar
Coördinator gebedskalender