Gebedskalender

Het gebed voor Israël is een belangrijke pijler van ons werk. Bidt u mee? Maak gratis gebruik van de gebedskalender die we zes keer per jaar uitgeven!

Gebedskalender december - januari

“Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.” Jesaja 9:1

Het was donker in Israël toen Jezus naar de aarde kwam. Israël ging gebukt onder de overheersing van de Romeinen en er was al vierhonderd jaar geen profetisch woord van God geweest. In deze onzekere en angstige tijd kwam Jezus naar de aarde als het Licht en het Woord van God. God liet Israël niet in de steek, maar gaf Zijn Zoon. Tweehonderd jaar voor de komst van Jezus was er ook al een lichtje in de duisternis geweest. De tempel werd toen door de Joden herovert op de Grieken en in de duisternis brandde de kandelaar in de tempel acht dagen lang op één kruikje olie.

Ook in onze tijd is het licht soms ver te zoeken. Het lijkt alsof de wereld alleen maar meer verkilt en meer duister wordt. Toch is er hoop. God heeft keer op keer laten zien dat Hij het Licht in de duisternis geeft en is, voor Israël en voor ons. Laten we de komende maanden bidden voor licht in de duisternis. Laten we danken voor het Licht dat eens gekomen is en voor eeuwig zal zijn.

Met vriendelijke groet,
Johanna van Davelaar
Coördinator gebedskalender