Gebedskalender

Het gebed voor Israël is een belangrijke pijler van ons werk. Bidt u mee? Maak gratis gebruik van de gebedskalender die we zes keer per jaar uitgeven!

Gebedskalender december 2021 - januari 2022

Ds. Willem Glashouwer heeft eens gezegd: “Christenen voor Israël is niet zozeer een Israël-beweging maar een ‘terug naar de Bijbel beweging’.” Wat een rake en gedurfde typering van ons werk. Want wie moeite heeft met wat we doen voor Gods volk moet niet bij ons zijn, maar het in de Bijbel nalezen. Kevin Loo, een voorganger uit Kuala Lumpur, verwoordt het als volgt: 'De wil van God wordt gevonden in het Woord van God’.

Deze gebedskalender, die begint in de maand december en na de jaarwisseling doorgaat in de maand januari, is ook een opdracht om de geciteerde teksten eens op te zoeken en te lezen. Of om zelf eens wat meer de profetieën te lezen aangaande het volk van Israël dat terugkeert naar z'n land en bestemming. U hoeft niet lang te zoeken, want meer dan 700 keer spreekt de Schrift hierover. Deze teksten zijn geprofeteerd door totaal verschillende personen en in allerlei perioden van de geschiedenis.

Daarom zijn we als Christenen voor Israël enthousiast en dankbaar voor ons project 'Breng de Joden Thuis', waar we al 25 jaar mee aantonen dat het profetisch woord van God betrouwbaar is! De Joodse Bijbel eindigt met 2 Kronieken. Wij als christenen hebben helaas de volgorde veranderd. Er staat: 'Wie er onder u ook maar tot al Zijn volk behoort - de HEERE, zijn God, zij met hem en laat hij optrekken' (2 Kronieken 36:23). Dit is een mooie tekst om het nieuwe jaar mee in te gaan.

Gods onmisbare zegen in 2022,

Pieter Bénard.