Gebedskalender

Het gebed voor Israël is een belangrijke pijler van ons werk. Bidt u mee? Maak gratis gebruik van de gebedskalender die we zes keer per jaar uitgeven!

Gebedskalender augustus - september 2022

“Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.” 1 Timotheüs 2:1-2.

Opnieuw is de regering in Israël gevallen. Het is de vijfde keer binnen korte tijd. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er soms een beetje moedeloos van wordt en dat terwijl het niet eens mijn eigen regering is. De Bijbel roept ons echter niet op om te klagen over de overheid of het hele onderwerp maar te negeren. De Bijbel roept ons juist op om te bidden voor de overheid en allen die hooggeplaatst zijn. Israël staat voor veel uitdagingen en de dreiging vanuit Iran lijkt met de dag groter te worden. Een stabiele regering die daadkrachtige besluiten neemt, is daarom een belangrijk gebedspunt. Maar laten we er tegelijkertijd op vertrouwen dat God niet afhankelijk is van regeringen om Israël te bewaren en te leiden. De uiteindelijke herder van Israël is God Zelf.

“Herder van Israël, neem ter ore, U, Die Jozef als schapen leidt. U, Die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend!” Psalm 80:2.

Shalom,
Johanna Eshuis-van Davelaar
Coördinator gebedskalender