Gebedskalender

Het gebed voor Israël is een belangrijke pijler van ons werk. Bidt u mee? Maak gratis gebruik van de gebedskalender die we zes keer per jaar uitgeven!

Gebedskalender juni - juli 2022

“De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.” Romeinen 15:13.

Als ik naar de wereld om me heen kijk, dan lijkt die wereld steeds donkerder te worden. Er zijn zoveel krachten die de wereld meetrekken in duisternis. Maar ondanks alles blijft Gods werk doorgaan. Dit zie je ook in hoopvolle verhalen uit Israël. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie Adi, die zoveel bijzonder werk kan verrichten onder meervoudig gehandicapten. Of het feit dat er steeds meer Joden zijn die terugkeren naar de Thora en dat het meer van Galilea weer vol is. Deze verhalen zijn als lichtjes die de duisternis verdrijven. Gods licht schijnt door alle donkere perioden in de geschiedenis heen. Hij houdt Zijn volk en de kerk vast! Laten we ook deze maanden bidden dat Israël een licht zal zijn onder de volken.

Shalom,
Johanna van Davelaar
Coördinator gebedskalender