Gebedskalender

Het gebed voor Israël is een belangrijke pijler van ons werk. Bidt u mee? Maak gratis gebruik van de gebedskalender die we zes keer per jaar uitgeven!

Gebedskalender december 2023 • januari 2024

Afgelopen maanden waren zeer verdrietig. We willen in deze gebedskalender veel bidden vanuit de Psalmen om troost, bescherming en om het uit te roepen tot God. Omdat de situatie in Israël op moment van schrijven nog erg veranderlijk is, moedigen we u aan om zelf het nieuws te volgen (bijvoorbeeld via cvi.nl) om te weten waar per dag gebed voor nodig is. In deze gebedskalender reiken we met name gebedspunten aan vanuit de Bijbel.

Laat u in uw voorbede inspireren door de woorden van Ofer Amitay: Op Tweede Pinksterdag 2008 sprak hij op een conferentie over ‘Bidden voor Israël’. Tot verbazing van de deelnemers sprak hij meer over Jezus, over eenheid, over heiliging, over luisteren naar God en over toewijding dan over Israël. In de loop van de dag begrepen de deelnemers meer en meer waar hij heen wilde: echte voorbede komt voort uit een relatie en niet zozeer uit informatie. De relatie met onze hemelse Vader en de relatie onderling als christenen. De basis van voorbede is honger en dorst naar God

Shalom,
Johanna Eshuis-van Davelaar
Coördinator gebedskalender

(Onderaan deze pagina vindt u de planning van de Thora- en Haftaralezing.)

Thora- en Haftaralezingen

2 december 2023
Thoralezing: Wajisjlách, Genesis 32:4-36:43
Haftaralezing: Hosea 11:7-12:12

8 december 2023, Chanoeka (Inwijdingsfeest)
Thoralezing: Numeri 7:1-17

9 december 2023, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:18-29

10 december 2023, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:24-35

11 december 2023, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:30-41

12 december 2023, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:36-47

13 december 2023, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:42-53

14 december 2023, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:48-59

15 december 2023, Chanoeka
Thoralezing: Numeri 7:54-8:4

16 december 2023
Thoralezing: Mikeets, Genesis 41:1-44:17
Haftaralezing: 1 Koningen 3:15-4:1

23 december 2023
Thoralezing: Wajigásj, Genesis 44:18-47:27
Haftaralezing: Ezechiël 37:15-28

22 december 2023
Asara beTewet (Vastendag van 10 Tewet)

30 december 2023
Thoralezing: Wajechí, Genesis 47:28-50:26
Haftaralezing: 1 Koningen 2:1-12

6 januari 2024
Thoralezing: Sjemót, Exodus 1:1-6:1
Haftaralezing: Jesaja 27:6-28:13, 29:22-23

13 januari 2024
Thoralezing: Wa’erá, Exodus 6:2-9:35
Haftaralezing: Ezechiël 28:25-29:21

20 januari 2024
Thoralezing: Bo, Exodus 10:1-13:16
Haftaralezing: Jeremia 46:13-28

25 januari 2024
Toe Bisjwat (Nieuwjaar der Bomen)

27 januari 2024
Thoralezing: Besjalàch, Exodus 13:17-17:16
Haftaralezing: Richteren 4:4-5:31