Gebedskalender

Het gebed voor Israël is een belangrijke pijler van ons werk. Bidt u mee? Maak gratis gebruik van de gebedskalender die we zes keer per jaar uitgeven!

Gebedskalender augustus-september

Op het moment dat we deze gebedskalender samenstellen is het relatief rustig in Israël. Deze rust betekent echter niet dat andere landen en organisaties stilzitten. Er worden volop plannen gemaakt om Israël op alle vlakken te bestrijden wanneer het over gaat tot ‘annexatie’. En daarbij zijn er vijanden van Israël, zoals Iran, die nooit stilzitten in het aanvallen van Israël. We weten niet hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Maar we weten wel dat God alles in Zijn hand heeft en dat Hij het gebed aan ons gegeven heeft als wapen tegen de vijanden van Zijn volk Israël en van onszelf. Laten we bidden dat de rust in Israël zal blijven en dat de echte rust onder de regering van de Messias snel zal komen.

Met vriendelijke groet,

Johanna van Davelaar
Coördinator gebedskalender