Gebedskalender

Het gebed voor Israël is een belangrijke pijler van ons werk. Bidt u mee? Maak gratis gebruik van de gebedskalender die we zes keer per jaar uitgeven!

Gebedskalender juni • juli 2024

Het woord van de HEERE van de legermachten kwam tot mij: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Ik heb Mij met grote na-ijver voor Sion ingezet, ja, met gloeiende ijver heb Ik Mij voor haar ingezet. Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’. Zacharia 8:1-3.

We leven in een tijd van tweespalt en verwarring. Welk verhaal moet ik geloven? Welke feiten kan ik aannemen? Wat is waar en wat is niet waar? Toch is dit het moment waarop we moeten blijven herinneren wat God heeft gesproken. Gods Woord is de sleutel in een tijd van verwarring. Jezus zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Het is alsof Jezus wist dat er momenten zullen komen waarop de mensen zich dit zullen afvragen: waar moeten we naartoe? Wat is waar? Waarvoor leven we? Jezus’ woorden zijn geen waarschuwing, maar een baken van hoop in een verwarrende tijd.

God noemt Jeruzalem de ‘stad van waarheid’. Dat is niet zonder reden. In een tijd waarin iedereen een mening over Israël lijkt te hebben en waarin hele waarheden worden omgevormd tot halve waarheden, spreekt Gods bepalende Woord over Jeruzalem als de ‘stad van waarheid’. We zien dat haat tegen Israël onrust en verdeling teweegbrengt. Maar liefde voor Israël doet dat niet. Zij brengt juist rust en vertrouwen. De rust dat we ons kunnen richten op Gods Woord en het vertrouwen dat Zijn Woord waar is.

Laten we de komende maanden bidden dat de waarheid over Israël sterker mag schijnen dan de leugens. Laten we ook weer een voorbeeld nemen aan Israël door tijdens de rustdag alleen te danken. Zodat we ook nu mogen beseffen dat God zal voorzien en dat wij mogen vertrouwen op Zijn Woord.

Shalom,

Sifra Poot
Coördinator gebedskalender

(Onderaan deze pagina vindt u de planning van de Thora- en Haftarahlezing.)

Thora- en Haftarahlezingen

8 juni 2024
Thoralezing: Bemidbár, Numeri 1:1-4:20
Haftarahlezing: Hosea 2:1-22

12 juni 2024, Sjawoe’ot (Wekenfeest)
Thoralezing: Exodus 19:1-20:26; Numeri 28:26-31
Haftarahlezing: Ezechiël 1 en 3:12

13 juni 2024, Sjawoe’ot
Thoralezing: Deuteronomium 15:19-16:17; Numeri 28:26-31
Haftarahlezing: Numeri 3:1-19

15 juni 2024
Thoralezing: Nasó, Numeri 4:21-7:89
 Haftarahlezing: Richteren 13:2-25 

22 juni 2024
Thoralezing: Beha’alótcha, Numeri 8:1-12:16
Haftarahlezing: Zacharia 2:14-4:7 

29 juni 2024
Thoralezing: Sjelách lechá, Numeri 13:1-15:41
 Haftarahlezing: Jozua 2:1-24