Gebedskalender

Het gebed voor Israël is een belangrijke pijler van ons werk. Bidt u mee? Maak gratis gebruik van de gebedskalender die we zes keer per jaar uitgeven!

Gebedskalender april - mei 2021

“Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen.” Zefanja 3:9.

Het boek Zefanja bestaat uit drie hoofdstukken. De eerste twee hoofdstukken staan vol met oordeel over de heidenvolken en over Jeruzalem en Juda vanwege de misdaden en zonden. Maar halverwege het derde hoofdstuk slaat de toon van het boek om en gaat het over het heil van de Heere. De Heere belooft de volken reine lippen te geven zodat ze hem kunnen dienen. Ook voor Israël is er een prachtige belofte: “Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de HEERE.” Zef. 3:20b. Het boek Zefanja laat op krachtige wijze zien dat wanneer wij als mensen ontrouw zijn, God trouw blijft. Die trouw zien we in vervulling gaan in Israël nu God zijn volk thuisbrengt. Laten we komende maanden bidden om zegen voor Israël en daarmee zegen voor de wereld.

Shalom,
Johanna van Davelaar
Coördinator gebedskalender