Gebedskalender

Het gebed voor Israël is een belangrijke pijler van ons werk. Bidt u mee? Maak gratis gebruik van de gebedskalender die we zes keer per jaar uitgeven!

Gebedskalender februari - maart 2021

“Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.” Esther 4:14.

In februari viert het Joodse volk Poerim, het feest waarin de verlossing van het Joodse volk van de slechte Haman centraal staat. In bovenstaand vers spreekt Mordechai tegen Esther. Mordechai is ervan overtuigd dat God het Joodse volk zal gaan redden. Hij gelooft ook dat God Esther hiervoor kan gebruiken, maar dat God niet afhankelijk is van Esther. En zo is dat nog steeds. God gebruikt mensen om Israël te helpen en te redden, maar als deze mensen het laten afweten of er niet meer zijn, dan betekent dat niet dat de redding en bescherming ook weg zijn. Hoewel God in Zijn regering van de aarde ook niet afhankelijk is van ons bidden, leren we vanuit de Bijbel en zien we in de praktijk dat gebed enorm belangrijk en krachtig is. Laten we daarom de komende maanden bidden om Gods bescherming van Israël.

“En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.” 1 Johannes 5:14.

Shalom,
Johanna van Davelaar
Coördinator gebedskalender