Samen voor Israël

Christenen voor Israël zet zich in om kennis over Israël te verspreiden. Het is belangrijk om goede informatie te geven over Israël, om tegengif te bieden voor de steeds weer oplaaiende Jodenhaat én om de kerk te helpen om te blijven bij de boodschap van Gods Koninkrijk.

We zetten ons op verschillende manieren in. We verzorgen 650 lezingen per jaar in kerken en op scholen, organiseren tentoonstellingen in het Israëlcentrum en ruim 60.000 gezinnen in Nederland ontvangen onze krant 'Israël Aktueel'. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door giften van betrokken christenen. Helpt u ook mee?

Projecten

We ondersteunen via onze lokale partners diverse projecten in Israël en de Joodse gemeenschap in Oekraïne. Wilt u (ook) één van deze projecten steunen?

Overmaken

Wilt u liever zelf een gift overmaken? Dat kan natuurlijk ook. Maak uw gift over naar één van onze rekeningnummers op naam van stichting Christenen voor Israël in Nijkerk.

Machtiging

Wilt u liever een fysieke machtiging met uw handtekening afgeven? Download dan het SEPA-machtigingsformulier, vul het in, print het uit en stuur het ondertekend naar ons op.

ANBI

Christenen voor Israël is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aftrekbaar van de belasting. Ons RSIN-nummer (voor gebruik bij uw belastingaangifte) is 007649733.

CBF-keurmerk

Christenen voor Israël heeft het CBF-keurmerk. Dit keurmerk is een bewijs van de correcte manier waarop Christenen voor Israël omgaat met uw giften en deze daadwerkelijk besteedt aan de doelstellingen.