Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Breng de Joden thuis

Oekraïne

Terug naar overzicht

Breng de Joden thuis - Oekraïne en Rusland

Thuis BJT

“Breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van het einde der aarde.” Jesaja 43:6. Eén van de langstlopende projecten is het project ‘Breng de Joden thuis’. Joden vanuit de hele wereld keren terug naar Israël. Wij bieden hulp aan Joden uit Oekraïne, Rusland, Frankrijk en India om alija te maken. Bedankt voor uw steun!

Wat houdt het project 'Breng de Joden thuis' in?

Sinds het einde van de negentiende eeuw emigreerden honderdduizenden Joden vanuit de hele wereld naar hun Joodse thuisland Israël. Vanaf na de Tweede Wereldoorlog tot 1989 waren de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie echter hermetisch gesloten. Religie was in het land verboden, de Joden mochten niet vertrekken. Tot de val van het IJzeren Gordijn in november 1989. Een enorme exodus kwam op gang vanuit het oude Russische rijk. Meer dan anderhalf miljoen Joden lieten alles achter en emigreerden naar het Beloofde Land. Tot op de dag van vandaag gaat die emigratiegolf door.

In Jesaja 16:14-15 staat deze massale uittocht beschreven: "Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat niet meer zal gezegd worden: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht, maar veeleer: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; ja, Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven had."

Van over de hele wereld maken Joden Alija (dat is de Israëlische benaming voor de emigratie naar Israël). Dit is voor velen de vervulling van een lang gekoesterde droom, maar geen gemakkelijke stap. Denkt u bijvoorbeeld aan armoede en een kloof in cultuur en taal. Christenen voor Israël helpt bij de terugkeer naar Israël. Op deze manier wordt de drempel voor Joden verlaagd om deze stap te maken.

Christenen voor Israël helpt!

In Oekraïne werkt een team van Christenen voor Israël onder leiding van Koen Carlier aan de voorbereiding voor de reis. Ze helpen met het in orde maken van documenten. Hiervoor moeten mensen naar de Israëlische ambassade of het consulaat. De afstand naar de ambassade is vaak enorm en de wegen zijn slecht. Veel mensen hebben geen eigen vervoer. Daarnaast maakt ouderdom of ziekte dat ze niet in staat zijn zelfstandig de ambassade te bezoeken. Daarom zorgen wij voor het vervoer, zodat alle documenten klaargemaakt kunnen worden.

Ook helpen wij met het informeren van Oekraïense Joden. Dit doen we door folders uit te delen en samen met het Joods Agentschap organiseren we speciale Alija-seminars. Tijdens zo'n seminar krijgen de mensen alle informatie die nodig is om Alija te maken.

Veel Joden in Oekraïne wonen in geïsoleerde gebieden, vaak in grote armoede. Door voedselpakketten uit te delen, leggen we contacten met de Joodse gemeenschap. We laten ze weten dat we ze kunnen helpen als ze terug willen keren naar Israël. De voedselpakketten zijn vaak een noodzakelijke aanvulling, maar ook een blijk van medeleven en vriendschap.

Hoewel we vanwege onze lokale aanwezigheid het meest actief zijn in Oekraïne, zijn we ook betrokken bij de terugkeer van Joden uit onder meer Rusland, Kazachstan en Oezbekistan, maar ook uit bijvoorbeeld Frankrijk en India.

Waarom wilt u dit project steunen?

Jesaja 43:6 geeft de opdracht om Gods volk thuis te brengen. Door dit project te steunen, geeft u hier direct gehoor aan. Er staan vele beloften in de Bijbel over de terugkeer van de Joden. Als Christenen voor Israël zijn we dankbaar dat we hier een actieve bijdrage aan kunnen leveren.

Voor €135,- kunnen we een Jood in Oekraïne helpen met het verzamelen van de benodigde papieren en het vervoer naar het consulaat en uiteindelijk de luchthaven. Maakt u precies het bedrag van €135,- voor Oekraïne over, dan krijgt u een certificaat thuisgestuurd. We doen dit, zodat u een blijvende herinnering heeft aan uw bijdrage. We weten dat velen deze certificaten ook gebruiken als gebedsherinnering.

Doneer online of maak uw gift over via:

NL38 ABNA 0529 310 252
t.n.v. Christenen voor Israël
Breng de Joden Thuis Noorderland

Door uw steun wordt Gods volk thuisgebracht!

Bekijk ook deze video over het project:

Doneren
Abonneren
Agenda