Livestream gemist

Elke maandag, woensdag en vrijdag volgt u bij ons om 19.30 uur een nieuwe uitzending. Heeft u een uitzending gemist, of wilt u een lezing graag terugluisteren? Hier vindt u alle video's van de afgelopen week. Een oudere video terugkijken? Ga dan naar ons YouTube-kanaal.

Chanoeka: samen gaan we de Menora aansteken

De Honorair-Consul van Israël Roger van Oordt en Opperrabbijn Binyomin Jacobs gaan samen de Menora aansteken! Waar? Online! Wanneer? Woensdagavond om 19.30 uur! Wie komen er? U allen! Na het aansteken van het vierde lichtje, het zingen van Maoz Tsoer en een toespraak stoppen we echter niet. Rabbijn Jacobs gaat met ons spreken over Chanoeka - het feest van het licht. Wat is de betekenis van dat feest? Wat zijn de gebruiken en gewoonten, en wat eten Joden dan? Ook beantwoordt de rabbijn tijdens de livestream uw vragen over Chanoeka.

rabbijn Jacobs is opperrabbijn van Nederland

uitgezonden op woensdag 1 december

ds. Gerard Krol over 'Verrassende profetische stemmen in Israël: Elisa en het dubbele deel'

Elisa vraagt om het dubbele deel vlak voordat hij afscheid moet nemen van zijn leermeester, de profeet Elia. Opvallend genoeg mag Elisa ook tweemaal zoveel tekenen verrichten. Toch is hij minder bekend dan Elia. In de livestream hopen we meer te begrijpen van deze ietwat vreemde profeet, die minstens even intrigerend is als Elia, wiens mantel hij mag dragen.

ds. Gerard Krol is spreker en bestuurslid van Christenen voor Israël

ds. Oscar Lohuis over '5 manieren om Gods volk te troosten'

We weten dat Gods Woord ons oproept om het volk van God te troosten (Jesaja 40) en om Israël te zegenen (Genesis 12, Romeinen 11). Maar, hoe doe je dat concreet? Velen voelen de roeping om iets voor Israël te betekenen, maar vragen zich af hoe zij daar handen en voeten aan kunnen geven. Er is veel te doen en voor iedereen is er wel iets dat past en binnen de mogelijkheden ligt.

ds. Oscar Lohuis is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 26 november

ds. Henk Poot over 'Beelden van de eindtijd'

We leven in de eindtijd. Maar wat zien wij ervan? Waar verlangen we naar? En misschien nog wel het belangrijkste: hoe leven wij in de eindtijd de komst van Christus tegemoet?

ds. Henk Poot is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op woensdag 24 november

ds. Dick Langhenkel over 'Leven in het licht van de wederkomst' (deel 2)

Als Jezus zegt dat de dagen voor Zijn komst uitlopen op radeloze angst onder de volken, dan doen we er goed aan om Jezus' woorden ter harte te nemen. Juist nu is er hemelse wijsheid nodig om steeds weer de juiste keuzes te maken en bijzondere genade, om niet te worden beheerst door paniek en angst.

ds. Dick Langhenkel is voormalig (leger)predikant

uitgezonden op maandag 22 november

ds. Kees van Velzen over 'De onvoorstelbare gevolgen van het roekeloos omgaan met het Beloofde Land'

'Van iemands eigendommen blijf je af.' Bekende uitdrukking. Dat spreekt vanzelf, zou je zeggen. Maar wat als die "Iemand" met een hoofdletter geschreven wordt? Wat als het over God gaat? Als je aan Zijn Eigendom komt zijn er zeer, zeer grote gevolgen. Daarover gaat het deze avond als we Joël 2 en 3 behandelen.

Let op: dit is een herhaling!

ds. Kees van Velzen is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 19 november

ds. Frank Heikoop over 'De toren van Babel: de eerste Great Reset'

De wereldgeschiedenis kabbelt meestal rustig voort. Maar er zijn ook tijden dat er in een korte periode veel verandert. De eerste keer dat dit in de Bijbel voorkomt is in Genesis 11 bij de torenbouw van Babel. Het is interessant om te zien hoe God hierop reageert, maar ook hoe de mensen reageren op de grote veranderingen en de houding van de staat.

ds. Frank Heikoop is voorzitter en spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op woensdag 17 november

ds. Dick Langhenkel over 'Leven in het licht van de wederkomst'

Heel de Bijbel laat ons zien dat de laatste fase van de eindtijd niet alleen veel zal vragen van de mensheid, maar ook van Gods kinderen. Het kan betekenen dat we moeten overschakelen naar een geheel andere instelling en levensstijl. Maar hoe doen we dat?

ds. Dick Langhenkel is oud-(leger)predikant

uitgezonden op maandag 15 november

drs. Kees de Vreugd over 'Gezegend ben je'

De relatie tussen Jakob en Ezau staat onder het voorteken van de strijd om te eerstgeboortezegen. Het is ook een motief om de ontwikkelingen van de wereldgeschiedenis in Bijbels perspectief te verstaan.

drs. Kees de Vreugd is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op woensdag 10 november

ds. Gerard Krol over 'Verrassende profetische stemmen in Israël - Elia (deel 2)'

In dit vervolg op deel 1 gaat het over de bekende momenten uit het leven van Elia: op de Karmel, de Horeb en zijn opneming ten hemel. Al deze momenten blijven van grote betekenis...

ds. Gerard Krol is spreker en bestuurslid van Christenen voor Israël

uitgezonden op maandag 8 november

ds. Kees Kant over 'Zijn de vijanden van Israël ook Gods vijanden?'

Psalm 83 spreekt over vijanden van Israël die het volk kwaad willen doen. In die Psalm worden ze ook in één adem vijanden van God genoemd. Hoe ver gaat dat? Wanneer ben je een vijand van Israël?

ds. Kees Kant is directeur van Christians for Israel International

uitgezonden op vrijdag 5 november

interview met Henk Binnendijk over 'Niemand is als hij'

Na een verdrietige gebeurtenis in zijn leven ging Henk Binnendijk troost zoeken in de Bijbel. Die vond hij in het Bijbelboek Job. Job is een man die veel geleden heeft: zijn bezit verloren, zijn kinderen dood, een vrouw die niet naast hem staat, vrienden die hem veroordelen, een lichaam dat doodziek is en een God Die afwezig is. En toch blijft Job standvastig in zijn geloof. Henk Binnendijk ontdekte dat het geloof van Job vertrouwen en perspectief geeft voor de toekomst. In dit interview zal hij hierover spreken. Ook is er de mogelijkheid voor u als kijker om vragen te stellen.

evangelist Henk Binnendijk is o.a. programmamaker, presentator en auteur

uitgezonden op maandag 1 november

drs. Bas Belder over 'Het verzet van Joden in Nederland in 1940-1945'

Lang is beweerd dat Nederlandse Joden zich in de Tweede Wereldoorlog wel heel gemakkelijk naar de slachtbank - de gaskamers - hebben laten leiden. De laatste jaren komt er echter steeds meer informatie naar boven waaruit blijkt dat veel Joden juist actief waren in het verzet. Hoe zit dat?

drs. Bas Belder was namens de SGP lid van het Europees Parlement

drs. ing. Wim Nieuwenhuis over 'Jezus en de waterceremonie op het Loofhuttenfeest'

In het Johannesevangelie (7:37-41) lezen we hoe Jezus "op de laatste, de grote dag van het feest" opstaat en roept naar al de aanwezigen dat "indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!". Zo op het eerste gezicht spreekt ons de laatste uitdrukking van Jezus al het levende water, wel aan. Maar wat de betekenis is van "op de laatste, de grote dag van het feest" is voor ons vaak verborgen. Wat er precies gebeurde op die belangrijkste dag van het Loofhuttenfeest, belichten we vanuit de bronnen van de vroege Joodse traditie. Zo komt op die voor Jezus uiterst belangrijke moment Zijn grootheid tot leven!

drs. ing. Wim Nieuwenhuis is o.a. voorzitter van het bestuur van Stichting Comité Gemeentehulp Israël (CGI)

uitgezonden op woensdag 27 oktober

dr. Piet van Midden over 'Jozef: een verhaal met een dubbele bodem'

De Bijbelse geschiedenis van Jozef is overbekend. Maar als je wat langer naar de tekst kijkt, dan lijkt het een dubbele bodem te bevatten. ‘Van je familie moet je het hebben’, maar op een heel bijzondere manier. En wie is eigenlijk de grote winnaar in dit verhaal? 392 verzen lang, en pas helemaal aan het eind volgt de echte ontknoping.

dr. Piet van Midden is universitair docent Hebreeuws in Tilburg, predikant in de PKN en voorzitter van het OJEC

uitgezonden op maandag 25 oktober

Peter Pellemans over 'Israël: een zegen voor alle volken!'

Israël tot zeggen van de wereld? Waaraan kunnen we dat zien? Israël wordt als volk en als staat door velen bekritiseerd, afgewezen en miskend. Sommigen vinden dat Israël zelfs geen bestaansrecht heeft. Toch lezen we in de Bijbel dat Israël een zegen is voor alle volken. Eerst breekt er nog een moeilijke tijd aan voor de wereld, maar dan gloort de wederkomst van de Leeuw uit de stam van Juda. Onder Zijn leiding zal Israël het hoofd van alle naties op aarde zijn en zal God tot Zijn doel komen om Israël tot zegen voor alle volken te laten zijn.

Peter Pellemans is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 22 oktober

prof. dr. M.J. Paul over 'De Joodse achtergrond van de Bergrede'

Jezus heeft op een berg een uitgebreide toespraak gehouden. Deze Bergrede staat opgetekend in Mattheüs 5-7. Daarin geeft de Heiland richtlijnen hoe Hij gediend wil worden. Deze boodschap wordt op veel verschillende manieren uitgelegd. Allerlei christenen vinden de voorschriften te idealistisch en leggen ze zich naast zich neer. Maar wat als we nou eens luisteren naar de Joodse verklaringen? Een deel van onze misverstanden heeft immers te maken met het feit dat we de Joodse achtergrond van het Evangelie naar Mattheüs te weinig kennen. Klopt de vertaling eigenlijk wel altijd? Meer zicht op de Joodse achtergrond kan ons helpen bij het begrijpen van de radicale uitspraken in de Bergrede.

prof. dr. M.J. Paul is o.a. hoogleraar Oude Testament en eindredacteur van de Studiebijbel

uitgezonden op woensdag 20 oktober

interview met Tswi Herschel over 'Wiens kind ben ik?'

Tswi Herschel werd geboren in Zwolle in december 1942. De familie moest naar het getto in Amsterdam verhuizen en Tswi's ouders stonden de pasgeboren baby af aan een christelijk gezin in Oosterbeek. Dat was zijn redding: behalve zijn oma die de oorlog overleefde, werd zijn hele familie vermoord in de Holocaust. Het was door de dagboeken van zijn vader dat Tswi zijn ouders 'leerde kennen': ze waren zionisten die verlangden om ooit naar het Joodse thuisland te gaan. Hun verlangen is onbeantwoord gebleven, zij werden vermoord in Sobibor. Maar Tswi maakte de stap wel: in 1986 reisde hij met zijn vrouw per boot (!) naar het beloofde land. In dit interview vertelt Tswi het verhaal van zijn bewogen leven: hoe hij zijn eigen identiteit ontdekte en hoe hij zijn leven wijdde aan het doorvertellen van zijn geschiedenis.

uitgezonden op maandag 18 oktober

ds. Oscar Lohuis over 'Wat zegt de Bijbel over Israël?'

Israël is één van de meest voorkomende woorden in de Bijbel. Toch vinden veel christenen het thema Israël maar een lastig onderwerp. Wat moet je er mee? Waarom is het allemaal toch zo ingewikkeld? Heeft Israël nog een betekenis nu? Of is het allemaal oud nieuws? Die vragen kunnen we maar op één manier beantwoorden: door te kijken wat de Bijbel zegt over Israël.

ds. Oscar Lohuis is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 15 oktober