Livestream gemist

Op maandag, woensdag en vrijdag volgt u bij ons om 19.30 uur een nieuwe uitzending. Heeft u een uitzending gemist, of wilt u een lezing graag terugluisteren? Hier vindt u alle video's van de afgelopen week. Een oudere video terugkijken? Ga dan naar ons YouTube-kanaal.

ds. Oscar Lohuis • 10 profetieën die nu worden vervuld*

Het is wonderlijk om te zien hoe bepaalde profetieën uit de Bijbel in deze tijd vervuld worden. Ds. Oscar Lohuis zal in deze lezing enkelen daarvan bespreken. Van sommige profetieën ten aanzien van Israël kunnen we zien dat ze tot in detail vervuld worden.

ds. Oscar Lohuis is spreker van Christenen voor Israël

*In de maand augustus zenden we op maandag, woensdag en vrijdag herhalingen uit van een aantal livestreams van de afgelopen periode. Vanaf september start weer een nieuw livestream-seizoen!

uitgezonden op woensdag 3 augustus

ds. Willem J.J. Glashouwer • Tekenen aan de hemel*

Tekenen aan zon, maan en sterren. De profeten van Israël spreken er waarschuwend over in het Oude Testament. Ook de Heere Jezus noemt ze in Zijn rede over de laatste dingen. En de apostel Johannes onthult vele details over die tekenen aan zon, maan en sterren die duidelijk maken dat de reis van planeet aarde door de tijd geen rustige, kalme vaart zal zijn. Maar wel met een behouden aankomst! Want positieve tekenen aan de hemel brengen de wijzen/geleerden uit het oosten naar de kribbe van Bethlehem om de Koning der Joden te begroeten. Een woordeloze boodschap aan de hemel. Maar overduidelijk voor deze astronomen die de taal van de hemel wisten te lezen en te verstaan. Komt, laten wij aanbidden, die Koning! Want Zijn Koninkrijk komt wanneer Hij in Israël opnieuw verschijnen zal om alle dingen voor eeuwig nieuw te maken!

ds. Willem J.J. Glashouwer is spreker van Christenen voor Israël

*In de maand augustus zenden we op maandag, woensdag en vrijdag herhalingen uit van een aantal livestreams van de afgelopen periode. Vanaf september start weer een nieuw livestream-seizoen!

uitgezonden op maandag 1 augustus

Yaacov Nof • De tien mooiste plaatsen in Israël

Yaacov Nof is voor sommige van u geen onbekende. Al jarenlang leidt hij reizen in Israël en neemt hij mensen mee naar de mooiste plaatsen in het Beloofde Land. Dat is ook precies waar het vanavond over gaat: de mooiste plaatsen in Israël. Het was geen makkelijke keuze, want er zijn zo veel plekken een bezoekje waard!

Yaacov Nof is gids in Israël en organiseert al 30 jaar reizen naar het Beloofde Land

uitgezonden op vrijdag 29 juli

ds. Kees Kant • Het hartzeer van Paulus

Paulus schrijft dat hij een voortdurende smart en hartzeer heeft om zijn Joodse broeders en zusters. Hij zou zelfs wel wensen vervloekt te zijn ten behoeve van zijn Joodse verwanten. Hij bidt zelfs voor Israëls zaligheid (Romeinen 9 en 10). Dat klinkt allemaal best heftig. Je zou denken dat haast alle Joden verloren zijn. Maar hoe verhoudt zich dat tot Gods eeuwige verbond met Israël en al Zijn beloften voor de toekomst ? Hoe moeten we die uitspraak van Paulus lezen? Het Oude Testament wijst ons hierin de weg.

ds. Kees Kant is directeur van Christians for Israel International

uitgezonden op woensdag 27 juli

prof. dr. Willem J. Ouweneel • De bruidegom in de Tenach

Er zijn zeven voorbeelden van mystieke bruid–bruidegomrelaties in het Oude Testament en in de Joodse traditie. Deze worden behandeld in twee lezingen. In deze tweede lezing denken we aan de overige vier relaties, waarbij in twee ervan Israël verrassend genoeg niet de bruid, maar de bruidegom is. In de derde relatie is de Sjechina de bruid en in de vierde is de zon de bruidegom.

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteur

Klik hier om deel 1 terug te kijken!

uitgezonden op maandag 25 juli

ds. Gerard Krol • Wat wij kunnen leren van Job

We kennen allemaal wel het verhaal van Job. Job, die rechtvaardig was voor God en door Hem gezegend was met veel rijkdom en kinderen. Totdat... hem alles ontnomen wordt. In deze lezing lopen we langs het leven van Job. Hoe ging hij om met zijn kinderen? Hoe reageerde hij op zijn vrienden. En wat kunnen wij hiervan leren?

ds. Gerard Krol is spreker en bestuurslid van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 22 juli

Gideon Samuel • Am Yisrael Echad

Vanavond aan tafel een gast uit Israël, Gideon Samuel. Gideon is directeur van Am Yisrael Echad, een van de grootste onderwijsinstanties in Israël die seculiere kinderen laat kennismaken met hun Joodse identiteit. Christenen voor Israël ondersteunt deze organisatie. Hoe belangrijk is het eigenlijk om seculiere kinderen te laten ontdekken wat hun wortels zijn?

uitgezonden op woensdag 20 juli

Otto de Bruijne • Leren van Israël: geloven (deel 2)

In deze tweede lezing over 'Leren van Israël: geloven', gaan we verder in op de inhoud van het Joodse geloof. Dus: wat gelooft het Jodendom? Nogmaals: het Jodendom kent geen theologie, leer of dogma zoals christenen. Om rabbijn Lionel Blue te citeren: "God gaf geen leer maar een opdracht!".

Otto de Bruijne is (woord)kunstenaar

uitgezonden op maandag 18 juli

Livestream over Oekraïne

Vanuit het Israëlcentrum in Nijkerk een speciale livestream met onze Alija veldwerker Koen Carlier. Koen en zijn vrouw Ira werken al jaren in Oekraïne onder de Joodse gemeenschap en hun leven is compleet op de kop gezet sinds de inval van de Russen. Toch zijn ze niet bij de pakken gaan neerzitten en hebben met hun team duizenden Joden veilig over de grens en op weg naar Israël weten te krijgen.

uitgezonden op vrijdag 15 juli

Otto de Bruijne • Leren van Israël: geloven

Als christenen kennen wij de geloofsbelijdenis, het credo. Hoe is dat voor een Jood? Hij of zij wordt geboren 'in' het Jodendom, wordt besneden, doet Bar o Bath Mitswa en dan? Is er voor ons christenen iets te leren van de manier waarop Joden geloven?

Otto de Bruijne is (woord)kunstenaar

uitgezonden op woensdag 13 juli

prof. dr. Willem J. Ouweneel • De bruid in de Tenach

Er zijn zeven voorbeelden van mystieke bruid-bruidegomrelaties in het Oude Testament en in de Joodse traditie. Deze worden in twee livestreams behandeld. In deze eerste lezing denken we aan de eerste drie daarvan, waarin steeds Israël de bruid is. Waarbij u natuurlijk denkt: maar wie kunnen dan die drie bruidegoms zijn> Dat zijn God, de Sjechina en de Messias - en dat ligt natuurlijk wel dicht bij elkaar.

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteur

uitgezonden op maandag 11 juli

ds. Oscar Lohuis • Waarom Israël geen apartheidsstaat is

Israël wordt ervan beschuldigd een apartheidsregime te voeren. Dat dit een pertinente leugen is, wordt duidelijk gemaakt in deze lezing, aan de hand van veel feiten. Het 'Niet bij Joden kopen' en 'Voor Joden verboden' is weer helemaal actueel anno 2022. Het is niet goed als we daarover zwijgen en niets zeggen.

ds. Oscar Lohuis is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 8 juli

ds. Willem J.J. Glashouwer • Israël, Rusland en Babylon

Wordt het conflict in Oekraïne een uitslaande brand op wereldschaal? Of zijn we op weg naar wereldvrede? Welke rol speelt Israël? Loopt de huidige beschaving op zijn laatste benen nu in Europa het na-christelijke tijdperk is aangebroken? Welke rol speelt de informatie-revolutie? Wat hebben de wereldeconomie en Babylon ermee te maken? Wat lezen we erover in de Bijbel?

ds. Willem J.J. Glashouwer is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op woensdag 6 juli

dr. Piet van Midden • De Tempelberg

De stad waarom het meest te doen is in de wereld door de eeuwen heen, is stellig Jeruzalem. En in die stad is dat het tempelplein, dat Herodes ooit aanlegde en waarop nu de Al Aqsa moskee staat, en de Dome of the Rock, de Rotskoepel, de locatie waar ooit de tempels van Salomo en Zerubbabel stonden. Als je er bent, kun je maar beter niet van ‘Tweede tempel’ spreken in de buurt van bewakers. Het mag alleen maar de Haram heten, in El Quds. Ontjoodsing is al een oude truc.

In deze livestream lopen we de oude plekken langs die door Abraham of anderen zijn gekocht en betaald. Al die gekochte locaties zijn nu Arabisch. Dat is niet zo erg, als je maar weet dat het ooit Israëlitisch was. En we staan stil bij die 144.000 meters in het vierkant, die de wereldgeschiedenis bepaald hebben.

dr. Piet van Midden is professor Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg

uitgezonden op maandag 4 juli

ds. Henk Poot • Paulus in Rome

En zo kwamen wij in Rome. Na een indringende ontmoeting met koning Agrippa vertrekt Paulus per schip naar Rome.Na een bewogen reis komt hij uiteindelijk aan in het centrum van de macht.

ds. Henk Poot is spreker bij Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 1 juli