Livestream gemist

Op maandag, woensdag en vrijdag volgt u bij ons om 19.30 uur een nieuwe uitzending. Heeft u een uitzending gemist, of wilt u een lezing graag terugluisteren? Hier vindt u alle video's van de afgelopen week. Een oudere video terugkijken? Ga dan naar ons YouTube-kanaal.

Constant van den Heuvel • Israël: door het oog van de naald?

In deze livestream spreekt Constant van den Heuvel over het VN-verdelingsplan. Israël is niet zomaar ontstaan. In deze livestream ontdekt u de ingewikkelde, maar ook spannende voorgeschiedenis van het ontstaan van de Joodse staat. Ook laat Constant zien hoe Gods hand toch aanwezig was in dit alles.

Constant van den Heuvel is geschiedenisdocent op het Ichthus college in Veenendaal

uitgezonden op maandag 28 november

Verbonden met Israël (3) • Jeruzalemdag

In Israël wordt elk jaar Jeruzalemdag gevierd, de dag dat Jeruzalem één stad werd! Op 7 juni 1967 werd de Oude Stad van Jeruzalem veroverd op de Jordaniërs. Eindelijk konden Joden weer bidden bij de heiligste plek: de Westelijke Muur, ook wel de Klaagmuur genoemd. Waarom is Jeruzalem zo belangrijk voor Joden? En hoe vieren Israëli’s Jeruzalemdag?

In negen afleveringen bespreken we de belangrijkste Israëlische en Bijbelse feesten. Wat is de betekenis en wat kunnen wij als christenen ervan leren?

uitgezonden op vrijdag 25 november

prof. dr. Willem J. Ouweneel • De zevenvoudige boodschap van God

Toen Mozes vanuit Midjan tot Israël in Egypte werd gezonden, kreeg hij een zevenvoudige boodschap mee, te beginnen met de onthulling van de Godsnaam. Die boodschap heeft ook ons veel te zeggen!

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteur

uitgezonden op maandag 21 november

Verbonden met Israël (2) • Pesach

Ondanks het verbod van de farao, trok het Joodse volk weg uit de slavernij van Egypte, onderweg naar het beloofde land. Elk jaar staat het volk Israël daar bij stil, tijdens Pesach. In deze aflevering vertelt ds. Kees van Velzen meer over de betekenis en achtergronden van dit feest.

In negen afleveringen bespreken we de belangrijkste Israëlische en Bijbelse feesten. Wat is de betekenis, hoe zijn ze ontstaan, en wat kunnen wij als christenen ervan leren?

uitgezonden op vrijdag 18 november

interview met Tal Hartuv • Israël: strijd, terreur en oneindige hoop

Hoe leef je verder na een terreuraanslag? Welke handvatten geeft het Joodse denken? In deze Israël Talk maak je kennis met Tal Hartuv. Tal heeft een aanslag meegemaakt die haar leven veranderde. Tal zal spreken over haar leven na de aanslag, maar ook over welke parallellen er te trekken zijn tussen Israël en het leven van deze Israëli.

Tal Hartuv is onder andere gids in Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem en schrijft artikelen voor onze website

uitgezonden op maandag 14 november

Verbonden met Israël (1) • Poerim

Koningin Esther stelde haar leven in de waagschaal om het leven van haar volksgenoten te redden. Elk jaar staat het volk Israël daar bij stil, tijdens Poerim. In deze aflevering vertelt ds. Kees van Velzen meer over deze uitbundige feestdag.

In negen afleveringen bespreken we de belangrijkste Israëlische en Bijbelse feesten. Wat is de betekenis, hoe zijn ze ontstaan, en wat kunnen wij als christenen ervan leren?

uitgezonden op vrijdag 11 november

Jacob Keegstra • Aanbidding in de Psalmen

Aanbidding is zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament een belangrijk onderdeel. Deze aanbidding komt op verschillende manieren tot uiting. Een Bijbelboek waar dat bij uitstek naar voren komt zijn de Psalmen. Jacob Keegstra legt uit hoe Bijbelse aanbidding is opgebouwd.

Jacob Keegstra is voorzitter van ICEJ Nederland

uitgezonden op maandag 7 november

interview met Benjamin Philip over het werk van Hineni in Jeruzalem

In 1995 opende de Nederlands-Joodse Benjamin Philip de organisatie Hineni in Jeruzalem. Zijn doel is om een betere maatschappij te creëren, met de focus op maatschappelijke en geestelijke zorg. Hineni biedt hulp aan veel verschillende groepen, zoals de armen en zwakkeren van de stad, weeskinderen en overlevenden van terreur. In deze uitzending vertelt Benjamin meer over het werk van Hineni.

Benjamin Philip is directeur en oprichter van hulporganisatie Hineni in Jeruzalem

uitgezonden op vrijdag 4 november

prof. dr. Willem J. Ouweneel • Christus, het 'ware Zelf' van Israël

Hoe gek het misschien ook mag klinken: Christus is als het ware Israël in een notendop. Hij IS Israël in zijn diepste essentie. Volgens goed gebruik van prof. dr. Ouweneel, gaan we daarvan zeven voorbeelden in de Bijbel vinden.

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteur

uitgezonden op maandag 31 oktober

ds. Kees Kant • 'En de Geest doorbreekt de grenzen...'

In oktober is ds. Kees Kant naar Cuba gegaan om een week Bijbelstudie over Israël te doen met 30 studenten en 40 voorgangers. Dat is bijzonder, omdat Cuba een communistische dictatuur is en niet bepaald een vriend van Israël. De behoefte aan Bijbelstudie en actuele informatie over Israël was heel groot en zorgde voor nieuwe inzichten en openbaringen bij de luisteraars.

ds. Kees Kant is directeur van Christians for Israel International

uitgezonden op vrijdag 28 oktober

ds. Gerard Krol • De Psalmen: het liedboek van de Messias

De Psalmen zijn geliefd. Veel emoties worden er herkenbaar in verwoord. Maar het zijn niet toevallig liederen van Israël. De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer noemde het al 'de bundel van de Messias'. Er lopen diverse lijnen door de psalmen. Sommige lijnen zijn overduidelijk, anderen wat meer verborgen. Op deze avond gaan we ons opnieuw verbazen over de Psalmen, tot eer van de God van Israël!

ds. Gerard Krol is spreker en bestuurslid van Christenen voor Israël

uitgezonden op maandag 24 oktober

ds. Kees van Velzen • Joël 3 - het angstaanjagende teken van de eindtijd

De eindtijd. Leven we daar nu in? Zo ja, hoe ver en waar zijn we dan eigenlijk op Gods tijdsklok? We weten niet de dag noch het uur, maar worden wel opgeroepen om waakzaam te zijn en zo te leven alsof de wederkomst van de Heere Jezus elk moment kan gebeuren. De tekenen die de eindtijd inluiden zijn vaak verontrustend, maar voor mij persoonlijk springt er vooral een bovenuit. Dat is wat we lezen in Joel 3: Het angstaanjagende teken van de eindtijd.

ds. Kees van Velzen is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 21 oktober

prof. dr. Willem J. Ouweneel • Zeven redenen om blij te zijn met de Thora!

Israël viert Simchat Torah, dat is ‘Vreugde der Wet'! Vanavond zeven teksten die ons vertellen hoe mooi de Thora is, hoe goed het is je daarin te verdiepen en hoe gelukkig je daarvan wordt.

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteur

uitgezonden op maandag 17 oktober

ds. Henk Poot • Het hart van Israël

Judea en Samaria: zijn het de bezette gebieden, de betwiste gebieden, de Palestijnse gebieden? Of is het dat deel van Israël waar het allemaal om draait?

ds. Henk Poot is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 14 oktober

uitzending over Oekraïne

We bellen met Koen Carlier, onze medewerker in Oekraïne, die bezig is met het evacueren van Joden uit Zaporizja. Deze stad, die een grote Joodse gemeenschap heeft, ligt de afgelopen dagen zwaar onder vuur. Rabbijn Ehrentreu heeft de hulp ingeschakeld van het team van Christenen voor Israël in Oekraïne. Hoe gaat deze reddingsoperatie in z'n werk?

Ook te gast is Roger van Oordt, die uitleg geeft over de achtergrond van ons werk in Oekraïne.

uitgezonden op woensdag 12 oktober

ds. Simon van Groningen • De grote oogst

Het Joodse volk viert deze week het Loofhuttenfeest. Jesaja 25 spreekt over een maaltijd die door God wordt aangericht voor alle naties. Te beginnen bij Israël is er hoop voor de volken!

ds. Simon van Groningen werkte 30 jaar bij de politie voor hij predikant werd

uitgezonden op maandag 10 oktober

Otto de Bruijne • Leren van Israël: zittend aan de voeten van rabbi Jezus

Opnieuw worden we verrast door Jezus door naar Hem te luisteren met de ‘Joodse’ oren van de eerste leerlingen. Een verrijkende ervaring, aan de hand van het gelijknamige boek van Ann Spangler en Lois Tverberg.

Otto de Bruijne is (woord)kunstenaar

uitgezonden op vrijdag 7 oktober

drs. Kees de Vreugd • Grote Verzoendag

Aanstaande woensdag viert Israël de Grote Verzoendag, Jom Kippoer. Wat houdt dat in? Wat wordt er wel, of juist niet, gedaan? We gaan ons deze avond verdiepen in de meest heilige Joodse dag van het jaar.

drs. Kees de Vreugd is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op maandag 3 oktober

ds. Jaap de Vreugd • Een Joods feest in deze tijd

Deze week was het Rosh Hasjana, Joods nieuwjaar. De sjofar (bazuin) wordt geblazen aan het begin van de feesttijden van het najaar. Daarna volgen de ‘tien geduchte dagen’, uitlopend op Grote Verzoendag. Het zijn dagen van inkeer, schuldbesef en verootmoediging. De sjofar roept op tot zelfonderzoek voor het aangezicht van God, Die op de dag van het bazuingeschal oordeelt en een nieuw begin schenkt. En de sjofar herinnert natuurlijk ook aan het verhaal van de beproeving van Abraham.

ds. Jaap de Vreugd is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 30 september

dr. Piet van Midden • Abraham in zijn omgeving

We lezen de Bijbel vaak in stukjes zakformaat. Dat heeft voordelen: de tekst blijft doorgaans goed bij je ‘hangen’. Maar het is ook een geweldig nadeel: je lees nooit meer in verbanden. Als je een gewoon boek leest, lees je dat ook niet in korte stukjes. Verband-loos lezen brengt mee dat een heleboel lijnen je ontgaan. Tijdens deze livestream lezen we over Abraham in zijn context: waarover gaat het als Abraham nog niet op het toneel verschenen is en waarover gaat het als hij niet meer leeft? Wat is het centrum van het verhaal? En wat kan het betekenen voor je geloof?

dr. Piet van Midden is universitair docent Hebreeuws in Tilburg, predikant in de PKN en voorzitter van het OJEC

uitgezonden op maandag 26 september

Peter Pellemans • Psalm 83: strijd tegen Israël en Gods bescherming

We leven in een tijd waarin de profetische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Het Joodse volk is terug in hun land, na negentien eeuwen verstrooid te zijn geweest over de hele wereld. Israël heeft sinds 1948 helaas vele oorlogen moeten voeren tegen vijanden rondom en deze oorlogen hebben zij allemaal gewonnen door Gods bescherming. Maar hoe zit het eigenlijk met het samenspannen van de vijanden tegen Israël in Psalm 83? Is deze oorlog aanstaande? Wat zijn daarvoor dan de bewijzen?

Peter Pellemans is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 23 september

prof. dr. Willem J. Ouweneel • Overeenkomsten tussen gelovigen uit het Oude en Nieuwe Testament (deel 2)

Gelovigen uit het Oude en Nieuwe Testament verschillen in veel opzichten. Zo zijn gelovigen uit het Nieuwe Testament eengemaakt met een verheerlijkte Mens in de hemel. Maar wat hebben ze gemeenschappelijk? Er zijn maar liefst zeven dingen te noemen die deze gelovigen collectief gemeenschappelijk hebben.

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteu

uitgezonden op maandag 19 september

ds. Oscar Lohuis • Wat gebeurt er na ons sterven?

Wat zegt de Bijbel over waar wij naartoe gaan als wij sterven? We moeten er rekening mee houden dat we sterfelijk zijn. In het Evangelie vinden we troost en houvast, hoop en zekerheid, ook met oog op onze naderende dood. Maar wat is die hoop dan en wat kunnen wij verwachten?

ds. Oscar Lohuis is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 16 september

prof. dr. Willem J. Ouweneel • Overeenkomsten tussen gelovigen uit het Oude en Nieuwe Testament (deel 1)

Gelovigen uit het Oude en Nieuwe Testament verschillen in veel opzichten. Zo zijn gelovigen uit het Nieuwe Testament eengemaakt met een verheerlijkte Mens in de hemel. Maar wat hebben ze gemeenschappelijk? Er zijn maar liefst zeven dingen te noemen die deze gelovigen individueel gemeenschappelijk hebben.

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteur

uitgezonden op maandag 12 september

interview met prof. dr. Afshin Ellian • De Perzen en het Joodse volk

Al sinds 1985 is Israël indirect in oorlog met Iran, vroeger bekend als Perzië. Op dit moment staat het nieuws in Israël bol van de nucleaire deal tussen de Verenigde Staten en Iran. Het conflict tussen de twee landen is de oorzaak van vele andere conflicten die Israël heeft in het Midden-Oosten. Hoe komt dat? En waarom is er in het hedendaagse Iran zoveel haat tegen Israël en de Joodse staat? Is de relatie altijd zo slecht geweest? En hoe zat dat eigenlijk in de tijd van de Bijbel? Hierover spreekt Andrew Tucker met prof. dr. Afshin Ellian, die ooit vluchtte uit Iran en nu hoogleraar is aan de Universiteit van Leiden.

uitgezonden op vrijdag 9 september

ds. Willem J.J. Glashouwer • Hemels Licht

Toen Floris Bakels in 1942 gearresteerd werd en afgevoerd door politiewagens, zag hij in de nacht ineens boven de kerktoren van Pijnacker een schaal van stralend licht en 'hoorde' hij een stem die zei: 'Vrees niet, Ik ben het'. Het heeft zijn leven radicaal veranderd en vanaf dat moment wist hij: het komt goed. Dat 'Licht' breekt vele malen in de Bijbel door.

Als de God van Israël Zich openbaart, dan gaat de hemel open en verschijnt er stralend 'Licht'. 'Licht' dat anders is dan dat van zon, maan of sterren. Hemels Licht.

ds. Willem J.J. Glashouwer is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op maandag 5 september