Livestream gemist

Van maandag t/m vrijdag volgt u bij ons om 19.30 uur een nieuwe uitzending. Heeft u een uitzending gemist, of wilt u een lezing graag terugluisteren? Hier vindt u alle video's van de afgelopen week. Een oudere video terugkijken? Ga dan naar ons YouTube-kanaal.

Een zomer vol... muziek

Jan Quintus Zwart is al 28 jaar dirigent van het Hollandkoor. Zingen voor Israël, dat is het motto van het Hollandkoor. Hoe houdt hij zijn enthousiasme vast na al die jaren? Wat zijn de mooiste momenten geweest in de geschiedenis van het koor? Is het ook wel eens lastig geweest? En wat voor impact had corona op zijn leven? Een inspirerend gesprek op een gezellige zomeravond.

'Een zomer vol...' is hét zomerprogramma van Christenen voor Israël

Uitgezonden op donderdag 22 juli

Frank van Oordt over 'De kern van de zaak'

Ruim 40 jaar trekt Christenen voor Israël door kerkelijk Nederland om te getuigen van Gods trouw aan Israël. Waarom eigenlijk? En wat houdt die boodschap in? In deze livestream zal Frank van Oordt die boodschap belichten. Ook zal hij getuigen van de grote zegen die het geeft om van Israël te houden.

Frank van Oordt is directeur van Christenen voor Israël

uitgezonden op woensdag 21 juli

ds. Kees Kant over 'Geloven zonder Israël'

Voor veel christenen is Israël niet meer dan het land waar Jezus rondwandelde. Hoe kon Israël zo uit beeld verdwijnen, terwijl de Bijbel spreekt over een eeuwigdurend verbond met Israël? De profeet Jesaja zegt dat in het komende Koninkrijk de wet weer zal uitgaan van Sion en het woord van de Heere vanuit Jeruzalem. Ds. Kees Kant legt op een toegankelijke manier uit hoe het kon gebeuren dat Israël in het christendom zo uit beeld verdween, terwijl Israël juist zo'n unieke en blijvende positie heeft in Gods plan met de wereld.

ds. Kees Kant is directeur van Christians for Israel International

uitgezonden op dinsdag 20 juli

Marianne Glashouwer over 'Verzet van het hart'

In 1943 hebben Duitse - niet-Joodse - vrouwen verzet gepleegd om hun Joodse echtgenoten vrij te krijgen. Deze mannen waren bij een actie opgepakt en naar het Joodse gebouw aan de Rosenstrasse in Berlijn gebracht. Tussen de 600 en 1000 vrouwen hebben een week lang dag en nacht geprotesteerd voor het gebouw. Ze riepen dag en nacht: 'Wij willen onze mannen terug!', met gevaar voor eigen leven. Marianne Glashouwer vertelt in deze livestream hoe dat afliep...

Marianne Glashouwer is spreekster van Christenen voor Israël

uitgezonden op maandag 19 juli

Israëlconcert met o.a. Peter Wildeman, Mark Brandwijk en Tenira Sturm

Geniet van prachtige Israëlmuziek vanuit de Augustijnenkerk in Dordrecht. Met muzikale medewerking van:

  • Peter Wildeman (orgel)
  • Mark Brandwijk (piano)
  • Tenira Sturm (zang)
  • John Hoekman (zang)
  • Marieke Bastiaan (viool)

De overdenking wordt verzorgd door ds. Kees van Velzen

uitgezonden op vrijdag 16 juli

Een zomer vol... discussie

Je kent het misschien... je bent op een feestje en je raakt in gesprek over Israël. Voor je het weet loopt de discussie uit de hand. Iedereen heeft een mening over Israël, en er zijn weinig onderwerpen waarbij de gemoederen zó hoop oplopen. Waar moet je op letten in discussies over Israël? Wat is handig om te doen en wat niet? In een gezellig zomeravondgesprek bespreken Paola Veenendaal en Sara van Oordt aan de hand van allerlei voorbeelden de do's en dont's in het Israëldebat.

'Een zomer vol...' is hét zomerprogramma van Christenen voor Israël

uitgezonden op donderdag 15 juli

ds. Dick Langhenkel over 'En zo maakt u Gods Woord krachteloos'

In Markus 7 waarschuwt de Heere Jezus dat we het Woord van God krachteloos kunnen maken. Ds. Dick Langhenkel geeft drie voorbeelden van hoe dit in de praktijk gebeurt.

ds. Dick Langhenkel is voormalig legerpredikant

uitgezonden op woensdag 14 juli

ds. Henk Poot over 'De Psalmen van Israël (deel 1)'

Hier kijk je Israël in het hart. Deze liederen hebben zij gezongen en geloofd, lang voordat wij ervan hoorden. En tegelijkertijd zijn het woorden die God Zijn volk op de lippen legt. In een serie van twee kijken we naar de opbouw van de Psalmen en hun prachtige inhoud.

ds. Henk Poot is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op dinsdag 13 juli

ds. Simon van Groningen over 'De Ark naar de Filistijnen'

Het einde van een periode, Eli is zwak en oud, Hofni en Pinehas corrupt. De jonge Samuël hoort Gods stem over een 'great reset'. De ark wordt in de strijd geworpen, maar tevergeefs. Hij wordt buitgemaakt en gaat naar de Filistijnen. Ikabod de eer is weg. Toch blijft God trouw, en hoe?!

ds. Simon van Groningen is predikant

uitgezonden op maandag 12 juli

ds. Willem J.J. Glashouwer over 'Hef je hoofd omhoog!'

Het kan je gaan duizelen als je in het Bijbelboek Openbaring leest over de oordelen en problemen van de eindtijd. Waar moet je je ogen op gericht houden, en hoe doe je dat? Wat leert de Bijbel ons daarover? Ds. Willem Glashouwer legt het uit in deze dertiende en laatste aflevering van de serie 'Verbonden met Israël'.

ds. Willem J.J. Glashouwer is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 9 juli

Zomerprogramma: 'Een zomer vol... vriendschap'

Opperrabbijn Binyomin Jacobs en Roger van Oordt: een Jood en een christen, en de beste vrienden. In een gezellig zomeravondgesprek vertellen zij over hun vriendschap. Hoe bijzonder is dat eigenlijk, een vriendschap tussen een Jood en een christen? Hebben ze wel eens meningsverschillen? Wat bindt hen? Welke avonturen hebben ze samen meegemaakt? En hebben ze het wel eens over Jezus?

Binyomin Jacobs is opperrabbijn in Nederland en Roger van Oordt was tot 2020 directeur van Christenen voor Israël

uitgezonden op donderdag 8 juli

prof. dr. Willem J. Ouweneel over 'Wat is de Go'el?'

De Go'el: wat is dat? Wat is zijn taak? En wat is zijn profetische betekenis voor Israël?

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog

uitgezonden op woensdag 7 juli

ds. Henk Poot over 'Koningen van Juda (deel 4 - de ondergang)'

Er zullen koningen van naam opstaan: Hizkia en Josia. Beroemde profeten treden op en reformaties worden doorgevoerd. Maar de meeste mensen hebben hun hart niet meer bij God... en dan komt Babel!

ds. Henk Poot is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op dinsdag 6 juli

Otto de Bruijne over 'Leren van Israël: omgaan met vreugde en verdriet'

Vrienden van Israël willen ook leren van Israël. Wat kunnen we leren van de Joodse feesten, van de manier van Bijbellezen, van wijsheid... Deze keer: wat leren wij van de omgang met vreugde en verdriet, gemoedsstemmingen en humor? Klagen, vragen, dragen... maar hoe?

Otto de Bruijne is (woord)kunstenaar

uitgezonden op maandag 5 juli

opperrabbijn Binyomin Jacobs over 'Hoe kijken Joden naar de eindtijd?'

Zijn Joden veel bezig met de eindtijd? Wat geloven zij, waar liggen de verschillen met christenen, en hoe bereiden zij zich voor op de komst van de Messias? Opperrabbijn Binuomin Jacobs legt het uit in deze twaalfde aflevering van de serie 'Verbonden met Israël'.

Binyomin Jacobs is opperrabbijn in Nederland

uitgezonden op vrijdag 2 juli

ds. Oscar Lohuis over 'Geen opwekking zonder Israël'

Er kan in het christendom geen geestelijke opleving plaatsvinden als de Kerk Israël niet zegent. Door de hele kerkelijke geschiedenis heen zijn er voorbeelden van christenen die zich daarvan bewust waren. De Puriteinen noemde dit zelfs de 'theologie van de hoop'. Maar hoe zit dat in onze tijd? Heeft het zin om te bidden voor een opwekking als we de rol van Israël in Gods verlossingsplan blijven negeren?

ds. Oscar Lohuis is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op donderdag 1 juli

drs. Kees de Vreugd over 'Bergen in de Bijbel'

Bergen komen veel voor in de Bijbel. Belangrijke gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis vinden plaats op of rond een berg. Denk aan de binding van Isaak, de openbaring op de Sinai, of de hemelvaart van Jezus. Mogelijk ligt het Paradijs op een berg. We bezoeken een aantal Bijbelse bergen om te ontdekken wat daar verborgen ligt. En misschien heb je zelf een onbekende berg in de Bijbel gevonden. Laat het dan weten, vooraf of tijdens de uitzending.

drs. Kees de Vreugd is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op woensdag 30 juni

ds. Henk Poot over 'Koningen van Juda (deel 3 - Twee naties onder één God)'

Salomo bouwt de tempel en wijdt hem in met een prachtig gebed. En God zegent hem. MAar na hem wordt het anders. Israël wordt verdeeld. In Juda regeren koningen van naam: Asa en Josafat. Maar er staan ook anderen op. Langzaam glijdt Juda af naar de ondergang.

ds. Henk Poot is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op dinsdag 29 juni

ds. Willem J.J. Glashouwer over 'De twaalf stellingen over Israël'

Er zijn 12 stammen van Israël. Er zijn 12 Apostelen. Er zijn 12 poorten en 12 fundamenten van het nieuwe Jeruzalem. En de Apostolische Geloofsbelijdenis telt 12 artikelen. Maar geen woord over Israël of het Joodse volk. Is de Kerk 500 jaar na Luther toe aan een nieuwe Reformatie? Welke gevolgen heeft het ontbreken van dit geloofsgetuigenis aangaande Israël voor de Kerk en de christenheid anno 2021? Is er een weg terug? De ‘Twaalf stellingen over Israël’ die Christenen voor Israël publiceerde bieden hiervoor een handreiking. Ds. Willem J.J. Glashouwer, één van de schrijvers van de twaalf stellingen, legt uit hoe dit document de Kerk weer op het spoor van Israël kan brengen.

ds. Willem J.J. Glashouwer is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op maandag 28 juni

drs. Kees de Vreugd over 'De betekenis van de bazuinen'

De sjofar (ramshoorn of bazuin) heeft in de Bijbel meerdere betekenissen: oordeel, maar ook bevrijding. Op Rosh Hashana (Joods Nieuwjaar) en Jom Kippoer (Grote Verzoendag) wordt op de bazuin geblazen. Ook in het Bijbelboek Openbaring komt de bazuin meerdere malen voor. Wat is daarvan de betekenis? Drs. Kees de Vreugd legt het uit in deze elfde aflevering van de serie 'Verbonden met Israël'.

drs. Kees de Vreugd is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 25 juni

Andrew Tucker over 'Is het tijd voor een Palestijnse staat?'

Een nieuwe regering in Nederland staat voor een uitdaging. Aan de ene kant klinkt de roep om Israël als 'apartheidsstaat' en 'illegale bezetter' te bestempelen steeds luider. Israël wordt steeds meer onder druk gezet om zich uit de 'bezette Palestijnse gebieden' terug te trekken - zonder garanties voor zijn eigen veiligheid. Anderzijds voert Israël een oorlog tegen Hamas, een voorpost van Iran. En dan is er ook nog een conflict tussen Hamas en Fatah, en binnen Fatah zijn er óók weer interne strubbelingen.

Wat betekent dit allemaal voor de Oslo Akkoorden, voor het vredesproces en voor het 'tweestatenbeleid' van de Europese Unie, inclusief Nederland? Sommige mensen zeggen dat Nederland de impasse moet doorbreken door de 'staat Palestina' te erkennen. Welke positie zou een nieuwe regering in Nederland moeten innemen?

Andrew Tucker is jurist en directeur van The Hague Initiative for International Cooperation (thinc.)

uitgezonden op donderdag 24 juni

Interview met Cnaan Liphshiz over 'Ik verlaat Nederland'

De Israëlische Cnaan Liphshiz is journalist en woont sinds tien jaar in Nederland. Hij trouwde met een Nederlandse vrouw en had jarenlang geen plannen om te vertrekken. Maar sinds 2015 begon hij steeds vaker te denken over de toekomst van zijn kinderen in Nederland. Het conflict eind mei tussen Israël en Hamas en de daarmee gepaard gaande toename van antisemitisme in Nederland kwam als een bevestiging van zijn besluit dit jaar, om niet langer hier te blijven wonen. Hij vertrekt over een maand met zijn gezin naar Israël. In deze uitzending vertelt hij hoe hij tot zijn besluit kwam, en hoe hij terugkijkt op zijn tijd in Nederland.

uitgezonden op woensdag 23 juni

ds. Henk Poot over 'Koningen van Juda (deel 2 - de tempel van Salomo)'

Uitvoerig besteedt Kronieken aandacht aan de bouw van de tempel. Onder koning Salomo was er vrede en God woonde in het midden van Zijn volk. Maar daarna treedt het verval in: arrogante prinsen komen op de troon, het grote rijk breekt in twee stukken, en goede en goddelozen vorsten wisselen elkaar af... Waar gaat dat heen?

ds. Henk Poot is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op dinsdag 22 juni

ds. Kees van Velzen over 'De onvoorstelbare gevolgen van het roekeloos omgaan met het Beloofde Land'

'Van iemands eigendommen blijf je af'. Bekende uitdrukking. Dat spreekt vanzelf, zou je zeggen. Maar wat als die "Iemand" met een hoofdletter geschreven wordt? Wat als het over God gaat? Als je aan Zijn Eigendom komt zijn er zeer, zeer grote gevolgen. Daarover gaat het deze avond als we Joël 2 en 3 behandelen.

ds. Kees van Velzen is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op maandag 21 juni