Livestream gemist

Van maandag t/m zaterdag volgt u bij ons om 19.30 uur een nieuwe uitzending. Heeft u een uitzending gemist, of wilt u een lezing graag terugluisteren? Hier vindt u alle video's van de afgelopen week. Een oudere video terugkijken? Ga dan naar ons YouTube-kanaal.

ds. Kees Kant over 'Is Israël niet meer van betekenis in het Nieuwe Testament?'

Soms hoor je iemand zeggen: 'Als de Heere God Israël nog steeds belangrijk zou vinden, dan zou Hij Israël een veel prominentere plaats hebben gegeven in de Evangeliën en in de brieven van Paulus'. Is dat waar? Ook Openbaring lijkt nauwelijks over Israël te spreken. Zou de rol van Israël dan toch uitgespeeld zijn sinds het Evangelie de wereld in is gegaan?

ds. Kees Kant is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op maandag 19 april

ds. Willem J.J. Glashouwer over 'Jeruzalem, het middelpunt van de aarde'

Al in het Oude Testament neemt Jeruzalem een centrale plek in. Maar ook in het Bijbelboek Openbaring komt Jeruzalem veelvuldig voor. Waarom is Jeruzalem zo belangrijk voor Israël, en wat is de rol van Jeruzalem in de eindtijd? Ds. Willem Glashouwer legt het uit in deze eerste aflevering van een nieuwe serie 'Verbonden met Israël'.

ds. Willem J.J. Glashouwer is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 16 april

ds. Henk Poot over 'De ontdekking van Johannes' (deel 1)

Als je dit bekende evangelie in zijn context gaat lezen, blijkt er ineens een ander licht op te vallen en heeft het alles met Israël te maken...

ds. Henk Poot is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op donderdag 15 april

ds. Kees van Velzen over 'Psalm 107: een Psalm voor Israëls onafhankelijkheid'

De eerste opperrabbijnen van de staat Israël kozen Psalm 107 uit om elk jaar uit te spreken op de Israëlische onafhankelijkheidsdag. Wie de tekst leest, begrijpt wel waarom men juist voor deze Psalm koos. Deze profetische Psalm spreekt over de inzameling van de ballingen, wat we in deze tijd zien gebeuren en waarvan het ontstaan van de staat Israël het belangrijkste symbool is. Vanavond begint in Israël Jom Ha'atsmaoet ('Dag van de onafhankelijkheid') en dus hét moment om Psalm 107 te bestuderen!

ds. Kees van Velzen is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op woensdag 14 april

Gilad Nezer over 'Israëlisch jodendom - een muzikale rondleiding door Israël'

De Israëlische samenleving is een smeltkroes van verschillende culturen. De Joodse levenswijze in Israël staat nooit vast, maar is continu in ontwikkeling. Maak aan de hand van prachtige muziek kennis met de complexiteit, veelzijdigheid en rijkdom van het Jodendom zoals dat in Israël wordt beleefd. Door middel van Hebreeuwse liedteksten en het vertolken van Israëlische muziek, kunnen we ons inleven in de gevoelens van verschillende cultuurmakers van verschillende komaf en uiteenlopende levenswijzen. Alle teksten zijn vertaald naar het Nederlands, zodat kennis van Hebreeuws niet nodig is.

De in Israël geboren Gilad Nezer is o.a. bas in het Nederlands Kamerkoor en treedt regelmatig op bij evenementen van Christenen voor Israël

uitgezonden op dinsdag 13 april

ds. Gerard Krol over 'Wie zijn de eerstelingen?'

In de Bijbel wordt gesproken over eerstelingen. Wat heeft dit in deze tijd met Israël te maken? Het is een Bijbels begrip, waar de oogst doorheen klinkt. Wat is het offer van eerstelingen precies en waarom is dat nodig? Waarom is dit belangrijk, hoe werkt het door in het heden en wat heeft het te maken met de toekomst?

ds. Gerard Krol is spreker en bestuurslid van Christenen voor Israël

uitgezonden op maandag 12 april

ds. Simon van Groningen over 'De opgestane Heer in de bovenzaal - gesprekken over het Koninkrijk'

Jezus leerde Zijn discipelen om het 'Evangelie van het Koninkrijk' te verkondigen. Ook na Zijn opstanding is het Koninkrijk een belangrijk onderdeel van Zijn onderwijs. Maar wat werd er precies van dit Koninkrijk verwacht? En hoe zal dit Koninkrijk, dat nu al onzichtbaar aanwezig is, straks zichtbaar geopenbaard worden?

ds. Simon van Groningen werkte 30 jaar bij de politie voordat hij voorganger werd

uitgezonden op vrijdag 9 april

ds. Oscar Lohuis over 'Waarom we een bescheiden houding moeten hebben richting Israël'

In veel kerken leeft wel enigszins het besef dat Israël een bijzonder volk en land is. Dat kan toch ook bijna niet als je bekend bent met de Bijbel! Maar het enige wat er vervolgens gezegd wordt, is dat we ons daarom vooral moeten inzetten en ons best moeten doen om de Joden het Evangelie te brengen. Alsof de Gemeente, het Lichaam van Christus, het enige kanaal is waardoor Gods zegen deze wereld instroomt. Tijdens deze livestream legt ds. Oscar Lohuis uit waarom een bescheiden houding richting het Joodse volk op zijn plaats is.

ds. Oscar Lohuis is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op donderdag 8 april

Andrew Tucker over 'De Shoah en het Internationaal Strafhof'

Op deze avond begint in Israël Yom HaShoah, de herdenkingsdag van de Shoah - de Holocaust. Wat hebben de Shoah en de recente beslissingen van het Internationaal Strafhof om Israëli's te vervolgen met elkaar te maken?

Andrew Tucker is jurist en directeur bij The Hague Initiative for International Cooperation (thinc)

uitgezonden op woensdag 7 april

ds. Henk Poot over 'Romeinen 11 nog eens gelezen'

Romeinen 11 is overbekend. Op deze avond gaan we het nog eens aandachtig lezen. Paulus schrijf aan Romeinen die in Jezus zijn gaan geloven en denken dat zij voortaan het echte volk van God zijn. Maar niets is minder waar. Paulus waarschuwt hen voor arrogantie: God heeft Israël helemaal niet afgeschreven!

ds. Henk Poot is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op dinsdag 6 april

ds. Jaap de Vreugd over 'Het Paaslam dat geslacht is

Tweede Paasdag vandaag. Het ligt voor de hand om de livestream daarop af te stemmen: Pesach en Pasen. Wat hebben die met elkaar te maken als ze op verschillende data gevierd worden? En hoe is dat laatste zo gekomen? We lezen Exodus 12 en 1 Korinthe 5 over het Paaslam, dat geslacht is.

ds. Jaap de Vreugd is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op maandag 5 april

ds. Willem J.J. Glashouwer over 'Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen'

Deze tekst is te vinden in Mattheüs 27:25. Er is bijna geen tekst in de Bijbel te vinden die zoveel onschuldig Joods bloed heeft doen vergieten. Deze bekende tekst uit Mattheüs is in de afgelopen eeuwen door de kerk veelvuldig misbruikt om te verkondigen dat Israël door God verworpen is en onder Zijn oordeel valt, en dat de kerk Israël vervangen heeft als Gods uitverkoren volk. Diezelfde tekst zorgde voor de gedachte dat Israël zijn tragische lot door de eeuwen heen aan zichzelf te wijten heeft. Eigen schuld, werd gezegd. Hadden ze Jezus maar niet moeten kruisigen, werd gezegd. Dit wordt tegenwoordig nog steeds wel eens gezegd, of op zijn minst gedacht. Maar klopt dat wel? Wie is er schuldig aan het vergoten bloed van Jezus? Tijdens deze livestream wil ds. Glashouwer deze tekst zorgvuldig bekijken en er een groot aantal kanttekeningen bij maken.

ds. Willem J.J. Glashouwer is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op donderdag 1 april

ds. Dick Langhenkel over 'Leven wij in de dagen van Noach? - deel 3'

De Heere Jezus zei duidelijk dat de dagen van Noach zich zullen herhalen tegen de tijd dat Hij terugkomt (Mattheüs 24-37-39). Zou het kunnen dat we inderdaad in die dagen van Noach leven? Wat houdt dat dan in? Wat zeggen de Bijbelse profetieën over het einde der tijden en wat zien we daarvan terug in onze tijd?

ds. Dick Langhenkel is emeritus-(leger)predikant

uitgezonden op woensdag 31 maart

dr. Piet van Midden over 'Mattheüs passie'

We zoeken naar Bijbelse lijnen in het Mattheüsevangelie, met name gericht op de passie. Mattheüs was een Jood en hij heeft zijn werk op een bijzondere manier geordend: naar de vijf boeken van de Thora. Ook thematisch blijven we daar in de buurt. Dat geldt zeker van het lijdensverhaal bij Mattheüs. Hij schrijft over de leerlingen. Zij treden op als ‘kerk’. Hij geeft die ‘kerk’ verschillende gezichten: die van mannen en vrouwen. Mannen zorgen voor bloed, zweet en tranen, vrouwen hebben de rol van navolgers op zich genomen en dienen (niet: bedienen) Jezus. Op Paasmorgen vinden we twee vrouwen bij het graf, tegenover twee mannen, Romeinse soldaten, de anti-kerk. Ze hebben elk een eigen verhaal: de vrouwen dat de Heer is opgewekt, de mannen dat zijn lijk is gestolen. De lezing heeft het karakter van een bescheiden uitnodiging, zo van: ‘Kun je het zo lezen? Lees eens mee!’ Het kan ook anders, dat zien we bij Lukas en vooral Johannes. Dat is hetzelfde verhaal heel anders verteld. Tip: houd een Bijbel bij de hand!

dr. Piet van Midden is universitair docent Hebreeuws in Tilburg, predikant in de PKN en voorzitter van het OJEC

uitgezonden op dinsdag 30 maart

Klaas de Jong over 'Heden "hosanna", morgen "kruisig Hem"?'

Veel gezegden hebben hun oorsprong in de Bijbel. Dat geldt ook voor de uitdrukking 'heden is het hosanna, morgen kruisig Hem'. Bijbel Online van de Evangelische Omroep legt de spreuk uit: "Het volk dat Jezus juichend binnenhaalde, roept enkele dagen later om Zijn doodstraf: 'Kruisig Hem."' Maar is dat wel waar? Of zou het kunnen dat we dit Bijbelgedeelte nog steeds lezen door een eeuwenoude anti-Joodse bril?

Klaas de Jong is auteur van 'Verrassende feiten over de rechtszaak tegen Jezus'. Klik hier om het boek te bestellen.

uitgezonden op maandag 29 maart

muziekfeest: Heel Holland zingt voor Israël!

Zing mee onder leiding van de vaste musici van het Holland-Koor: Jan Lenselink (piano), Noortje van Middelkoop (panfluit), Chloë Elsenaar (viool) en Ronald IJmker (orgel). De presentatie is in handen van Jan Quintus Zwart, die ook het muzikale programma samenstelde. Met een mix van Psalmen, bekende Israël-liederen en prachtige medleys belooft het een feest van herkenning te worden! De korte overdenkingen worden verzorgd door ds. Henk Poot. Geniet van deze feestelijke avond vanuit de Bovenkerk in Kampen, tot eer van de God van Israël.

uitgezonden op vrijdag 26 maart

Otto de Bruijne over 'Leren van Israël: verduren, vluchten, vechten'

De geschiedenis van de Joden speelt zich af tegen een inktzwart decor. Hoe ging het Joodse volk daarmee om? Rabbijn Jonathan Sacks over 'Boete' en de Britse historicus van Joodse afkomst, Simon Schama, over 'De geschiedenis van de Joden', geven antwoorden.

Otto de Bruijne is (woord)kunstenaar en Bijbelleraar

uitgezonden op donderdag 25 maart

ds. Kees Kant over 'De vervloeking van de vijgenboom'

In Markus 11 lezen we dat Jezus een vijgenboom vervloekt, omdat er geen vruchten aan zitten. Er staat echter bij dat het nog niet de tijd was voor vijgen. Een lastig verhaal dat bij ons als onredelijk overkomt. Hoe moeten we dit lezen? Deze gebeurtenis speelt zich af in de dagen voor Jezus' lijden en sterven. Ook wij leven nu in de tijd voor Pasen. Dit voorval met die vijgenboom heeft een verstrekkende en boeiende betekenis. En Israël speelt daarin een grote rol.

ds. Kees Kant is directeur van Christians for Israel international

uitgezonden op woensdag 24 maart

thema-avond met opperrabbijn Binyomin Jacobs: alles over Pesach

Zaterdagavond begint voor het Joodse volk weer het Pesachfeest. Misschien wel de bekendste van alle tradities rond dit Joodse feest is de sederschotel. Welke ingrediënten liggen daar op en welke betekenis wordt er aan gegeven? Opperrabbijn Jacobs legt het aan de hand van een echte sederschotel uit.

rabbijn Binyomin Jacobs is opperrabbijn van Nederland

uitgezonden op dinsdag 23 maart

prof. dr. Willem J. Ouweneel over 'Psalm 133 (wat mooi als broeders harmonieus samenwonen) en Genesis (zeven broedertwisten)'

Genesis is het boek van de (lijfelijke) 'broeders' - en bijna altijd gaat dat verkeerd. Als Psalm 133 in vervulling gaat, worden de relaties hersteld tussen Joden en moslims (Izaak en Ismaël), tussen Joden en christenen (Jakob en Esau) en tussen Jezus en Israël (Jozef en zijn broers).

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog

uitgezonden op maandag 22 maart

drs. Bas Belder over 'Israëls historische strijd tegen terrorisme: voorbeeld voor Europa?'

Deskundigen verwachten dat Europa in de komende decennia met dezelfde terroristische dreiging zal worden geconfronteerd als waar Israël al sinds 1948 mee te maken heeft. Wat kan Europa in deze strijd leren van de Joodse staat?

drs. Bas Belder is voormalig lid van het Europees Parlement

uitgezonden op vrijdag 19 maart

ds. Kees van Velzen over 'En zij zagen de God van Israël'

Hoe ziet de Almachtige God, de God van Abraham, Isaak en Jakob, er uit? Een vraag die soms ook door kinderen gesteld wordt. Hoe moet je je God eigenlijk voorstellen? De Bijbel zegt dat niemand ooit God heeft gezien. Hoe kan het dan dat in Exodus 24:10 staat dat de 70 oudsten van Israël, samen met nog vier anderen, de God van Israël zagen? Het is iets wat ds. Van Velzen met huiver en ontzag vervult. Wat gebeurde daar precies en waarom is dat beslissend voor het Israël van toen én het Israël van nu? Wat betekent deze openbaring van God voor ons eigenlijk?

ds. Kees van Velzen is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op donderdag 18 maart

ds. Oscar Lohuis over 'Israël troosten: een Bijbelse opdracht'

Van begin tot eind spreekt de Bijbel over de bijzondere roeping van Israël. De overige volken worden opgedragen Israël te steunen, maar doen dat vaak niet. Christenen behoren in het bijzonder zicht te hebben op deze opdracht en zich in te zetten Israël te troosten, na alles wat er is gebeurd. We zullen de Bijbel openslaan op dit onderwerp.

ds. Oscar Lohuis is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op woensdag 17 maart

livestream over de Tweede Kamerverkiezingen en Israël

In maart mogen we in Nederland weer naar de stembus. De grote vraag is: op wie gaat u stemmen? Als Christenen voor Israël willen we onderzoeken wat de standpunten zijn van de diverse politieke partijen over Israël, en vooral: wat hebben ze in de afgelopen periode al dan niet betekend voor Israël? Wij zoeken het voor u uit!We bespreken met twee experts alle partijen in politiek Den Haag. Wat zijn hun verkiezingsbeloften met betrekking tot Israël, én wat hebben ze daadwerkelijk gedaan in de afgelopen jaren?

We bespreken onder andere deze kwesties:

  • de eenzijdige anti-Israël-stemmingen in de VN waar Nederland aan meedoet
  • de etikettering van producten uit Judea en Samaria
  • de bestrijding van antisemitisme

uitgezonden op donderdag 11 maart

ds. Dick Langhenkel over 'Leven wij in de dagen van Noach?' (deel 2)

De Heere Jezus zei duidelijk dat de dagen van Noach zich zullen herhalen tegen de tijd dat Hij terugkomt (Mattheüs 24:37-39). Zou het kunnen dat we inderdaad in die dagen van Noach leven? Wat houdt dat dan in? Wat zeggen de Bijbelse profetieën over het einde der tijden en wat zien we daarvan terug in onze tijd?

ds. Dick Langhenkel is emeritus-(leger)predikant

uitgezonden op dinsdag 9 maart

businessclub-uitzending over 'Zakendoen in coronatijd'

Zakendoen in coronatijd: hoe werkt dat? Hoe kun je een bedrijf runnen in een ongekende crisistijd? En: waarom steunen steeds meer ondernemers Israël? Bekijk dit speciale event van de Businessclub van Christenen voor Israël. Ondernemer of geen ondernemer: iedereen mag meekijken!

uitgezonden op maandag 8 maart

drs. Kees de Vreugd over 'De verheerlijking op de berg'

Ook in bekende Bijbelverhalen kun je steeds weer iets nieuws ontdekken. De verheerlijking van Jezus op de berg is zo’n overbekende geschiedenis. Als we goed luisteren, horen we het Oude Testament meespreken. Als we goed kijken, zien we hoe Jezus onlosmakelijk verbonden is met Israël. Hoe? We lezen Markus 9:2-13 om dat te ontdekken.

drs. Kees de Vreugd is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 5 maart

thema-uitzending over antisemitisme

Hoe zit het eigenlijk met het antisemitisme in Nederland? Wat kan de politiek doen om antisemitisme te bestrijden en waar ligt de grens tussen Israëlkritiek en antisemitisme? Op deze én andere vragen willen we ingaan tijdens deze speciale livestream, onder andere door in gesprek te gaan met Kees van der Staaij (SGP) en Aron Vrieler (CIDI). Ook is er ruimte voor uw vragen en ideeën.

uitgezonden op donderdag 4 maart

ds. Willem J.J. Glashouwer over 'De antichrist en het merkteken van het beest'

Een samenleving zonder contant geld? Tatoeages of onderhuidse chips om te kunnen kopen en verkopen? Toegang tot de samenleving, alleen als je het juiste politieke lidmaatschap hebt? Een computergestuurde wereld met feilloos registratiesysteem? En 'Big Brother is watching you'? Wat voor wereld gaan we tegemoet? Wat zegt de Bijbel erover? Bijvoorbeeld in Openbaring?

ds. Willem J.J. Glashouwer is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op woensdag 3 maart

ds. Dick Langhenkel over 'Leven wij in de dagen van Noach?' (deel 1)

De Heere Jezus zei duidelijk dat de dagen van Noach zich zullen herhalen tegen de tijd dat Hij terugkomt (Mattheüs 24:37-39). Zou het kunnen dat we inderdaad in die dagen van Noach leven? Wat houdt dat dan in? Wat zeggen de Bijbelse profetieën over het einde der tijden en wat zien we daarvan terug in onze tijd?
ds. Dick Langhenkel is emeritus-(leger)predikant

uitgezonden op dinsdag 2 maart

Jacob Keegstra over 'Overwin de crisis'

De coronacrisis houdt de wereld al een jaar in z'n greep. De profeet Habakuk had ook te maken met een crisis. Hij ging op zijn wachttoren staan om te zien wat God hem zou antwoorden. Hij kreeg een visioen en ondertussen de zekerheid dat de rechtvaardige zal leven uit geloof. Wat wil dit voor ons zeggen in deze crisis?

Jakob Keegstra is voorzitter van ICEJ Nederland

uitgezonden op maandag 1 maart