Livestream gemist

Op maandag, woensdag en vrijdag volgt u bij ons om 19.30 uur een nieuwe uitzending. Heeft u een uitzending gemist, of wilt u een lezing graag terugluisteren? Hier vindt u alle video's van de afgelopen week. Een oudere video terugkijken? Ga dan naar ons YouTube-kanaal.

Oekraïne uitzending

Esther Voet (hoofdredacteur NIW) vertelt over hoe zij de reis heeft meegemaakt van Joodse vluchtelingen: van Oekraïne, via Moldavië naar het Beloofde Land. Ze deelt de verhalen van onder andere een Holocaustoverlevende die moest vluchten uit Marioepol. En Koen Carlier geeft een korte update over de noodactie van Christenen voor Israël en over onze hulpverlening.

uitgezonden op woensdag 18 mei

speciale uitzending van het Israel Producten Centrum

Wist je dat het Israel Producten Centrum eerder bestond dan Christenen voor Israël? Wist je dat consulenten het hart van de Israëlbeweging vormde in de jaren 80? In deze livestream leer je de Israëlwinkel beter kennen. Hoe is IPC ontstaan? Hoe ondersteunt IPC Israël? We spreken met directeur Pieter en Frank van Oordt over het ontstaan van de organisatie. We praten met consulent Gerdie en coördinator Beatrijs over het consulentenwerk en hoe leuk dit werk is. We bespreken met deskundige in het internationaal recht Andrew Tucker de labeling van Israëlwijnen. Dat én meer in deze livestream!

uitgezonden op maandag 16 mei

interview met Marc de Klijn • Nieuw licht op oude woorden

Mark de Klijn (1939) zat als Joods jongetje tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken bij pleegouders. Na de oorlog volgde de hereniging met zijn ouders, beide professionele muzikanten. Marc koos ook zelf voor de kunst: hij werd grafisch ontwerper en kunstenaar. Een bezoek aan Auschwitz-Birkenau was voor hem een heftige confrontatie met zijn Jood-zijn, en resulteerde in tien jaren werk over de Holocaust. Zijn nieuwste boek 'Licht op oude woorden' wordt op 13 mei tijdens de livestream gepresenteerd. De Klijn laat in dit boek zien dat het christelijk geloof onuitwisbare Joodse wortels heeft, maar ook dat de Messias in de gestalte van Jesjoea, Jezus, al op aarde is geweest en bovendien zal terugkeren. Hij hoopt met dit boek een brug te slaan tussen Joden en christenen, zodat zij elkaar mogen herkennen en respecteren in het geloof in één en dezelfde God.

Marc de Klijn is kunstenaar en auteur

ds. Lieuwejan van dalen • De vreemdeling in Israël

In de Bijbel lezen we vaak over de vreemdeling en het vreemdelingschap. Het is opvallend dat God verschillende geboden geeft over de omgang van Zijn volk Israël met de vreemdeling in het land. In deze Bijbelstudie willen we nagaan wat God hierover zegt in het Oude Testament. Vervolgens staan we ook kort stil bij wat het Nieuwe Testament zegt over vreemdeling zijn op aarde.

ds. Lieuwejan van Dalen is predikant in Hoogeveen en schrijft artikelen voor het Israëlmagazine 'Verbonden'

ds. Henk Poot • Paulus, een Jood op weg naar Rome - deel 4: Op weg naar Athene

Vanuit Klein-Azië leidt de Heilige Geest Paulus naar Griekenland. Via Philippi en Thessaloniki komt hij uiteindelijk in Athene, het aloude centrum van de antieke godsdienst en de filosofie.

ds. Henk Poot is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op maandag 9 mei

Documentaire • Vertrouwen

Jack Aldewereld werd geboren als Joods jongetje tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen hij zes maanden oud was, moest hij onderduiken. Hij kwam terecht in Brunssum, in Limburg: een mijnwerkersstadje waar meer dan 250 Joodse kinderen werden gered tijdens de oorlog. Paola gaat samen met Opperrabbijn Jacobs naar Brunssum om de verzetsgeschiedenis van Brunssum te onderzoeken. Wat is het verhaal van Jack? Hoe ontdekte hij zijn echte identiteit? En wat kunnen we vandaag leren van zijn verhaal?

uitgezonden op woensdag 4 mei

prof. dr. Willem J. Ouweneel • Zeven overeenkomsten tussen Mozes en Jezus

Jezus werd al vroeg in de kerkgeschiedenis de 'nieuwe Mozes' genoemd. Waarom eigenlijk? Wat zijn de overeenkomsten tussen Mozes en Jezus? In deze livestream zal prof. dr. Willem J. Ouweneel zeven overeenkomsten noemen.

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteur

uitgezonden op maandag 2 mei

livestream-special: Helpen in het oorlogsgebied Oekraïne

Afgelopen maart besloot een aantal mensen van Urk om naar Moldavië en Oekraïne te reizen, om het team van Christenen voor Israël ter plaatse te helpen met de evacuatie van Joden naar Israël. Hoe kwamen ze op dat idee en hoe gaat het daar nu? Initiatiefnemers Paulus de Boer en Jan Bakker leggen het uit. De inwoners van de Oost-Oekraïense stad Marioepol hebben zwaar te lijden onder de belegering door Rusland. Richard Donk, journalist voor het Reformatorisch Dagblad, en Lenard Prins waren er enkele jaren geleden. Ze waren toen al getuige van de onrust die er sinds jaren heerst. Zij delen hun ervaringen met u.

uitgezonden op vrijdag 29 april

drs. Bas Belder • Het Joodse lijden in Nederland na de Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog keerden Joodse overlevenden uit de kampen of onderduikadressen terug naar Nederland. Hoe werden zij ontvangen? Uit de persoonlijke getuigenissen van Holocaustoverlevenden krijgen we een indruk van hun kille, bijna vijandige ontvangst in het bevrijde Nederland.

drs. Bas Belder is historicus en was namens de SGP lid van het Europees Parlement

ds. Oscar Lohuis • Bijzondere plaatsen in het Beloofde Land

Ds. Oscar Lohuis is al diverse keren op reis naar Israël geweest. Een aantal plaatsen en gebeurtenissen in het Beloofde Land zijn bepalend geweest voor zijn geloof in de God van Israël. In deze livestream vertelt hij meer over zijn bijzondere ervaringen in het Heilige Land.

ds. Oscar Lohuis is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 22 april

prof. dr. Willem J. Ouweneel • De zeven kenmerken van de 'Joodse bruiloft' op de Sinaï

Het (huwelijks)verbond dat God op de berg Sinaï met Israël sloot, vertoonde alle kenmerken van een traditionele Joodse bruiloft! Op deze avond gaan we kijken naar zeven overeenkomsten.

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteur

uitgezonden op woensdag 20 april

ds. Henk Poot • Het lijden en sterven van Christus

Het Evangelie van Johannes is geschreven door een Jood. Wie het leest, ziet ineens een hele andere kant van het sterven van de Heere Jezus. Het is niet onbelangrijk om deze kant ook in ons geloof een plaats te geven.

ds. Henk Poot is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op woensdag 13 april

Noodhulp in Oekraïne • Van evacuatie tot aankomst in Israël

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is er een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen. Ook veel Joden uit Oekraïne hebben halsoverkop hun huis, vrienden en familie achter zich gelaten, op weg naar Israël. Ons team in Oekraïne helpt hen via bussen de grens over bij Moldavië en brengt hen naar het vliegveld. Vanuit daar zijn inmiddels al ruim 7000 Joden naar Israël gevlogen. Ds. Oscar Lohuis reisde mee met een bus vol vluchtelingen naar Moldavië en zal op deze avond een aantal verhalen delen.

Vorige week was het bestuur van Christenen voor Israël in Israël. Ze verwelkomden een vlucht met nieuwe olim (immigranten) uit Oekraïne en bezochten de plaats waar vluchtelingen die opgevangen worden. Sara van Oordt was hier getuige van en zal er meer over vertellen.

uitgezonden op maandag 11 april

drs. Kees de Vreugd • Wat heeft Elia met Pesach te maken?

Tijdens de viering van de Sederavond, de eerste avond van Pesach, wordt op een gegeven moment een beker wijn voor Elia ingeschonken. Waarom een beker voor Elia? Misschien vinden we een antwoord in Meleachi 4, de profetenlezing die gelezen wordt op de sabbat voorafgaand aan Pesach. Dit wordt ook wel de zogenaamde Sjabbat haGadol, de Grote Sabbat, genoemd.

drs. Kees de Vreugd is spreker van Christenen voor Israël

Ruben Ridderhof • Licht voor de volkeren

Jesaja belooft dat er een tijd zal komen dat alle volkeren optrekken naar Jeruzalem om Gods wegen te leren. Dat zij hun wapens zullen omsmeden tot landbouwwerktuigen. Die tijd lijkt nog ver voor ons, maar Gods wegen kunnen we nu al leren uit Zijn Woord. Helaas gebruiken gelovigen Gods Woord maar al te vaak om argumenten voor de eigen zaak te ondersteunen. In Gods Naam en met de Bijbel in de hand is haat gepredikt, geweld gepleegd en moord gerechtvaardigd. Maar wie alleen al het boek Genesis zorgvuldig leest en bestudeert, ontdekt dat de Bijbel een heel andere weg wijst...

Ruben Ridderhof is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op woensdag 6 april

prof. dr. Willem J. Ouweneel • Zeven overeenkomsten tussen Joden en christenen

We zijn geneigd de verschillen tussen (orthodoxe) Joden en (orthodoxe) christenen te benadrukken, maar in werkelijkheid hebben zij veel meer gemeen dan sommigen denken!

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteur

uitgezonden op maandag 4 april

ds. Willem J.J. Glashouwer • Oorlog in de hemel en vrede op aarde?

Het staat er echt in Openbaring 12: 7-8: 'Er kwam oorlog in de hemel'... Wat betekent dat? En wat zijn de gevolgen ervan voor de aarde? Komt er ooit vrede? En wat heeft Israël ermee te maken?

ds. Willem J.J. Glashouwer is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 1 april