Livestream gemist

Op maandag, woensdag en vrijdag volgt u bij ons om 19.30 uur een nieuwe uitzending. Heeft u een uitzending gemist, of wilt u een lezing graag terugluisteren? Hier vindt u alle video's van de afgelopen week. Een oudere video terugkijken? Ga dan naar ons YouTube-kanaal.

prof dr. Willem Ouweneel • De taak van de Goël (losser)

U kent allemaal wel Boaz, de losser van Ruth, maar wat is de rol van de losser in Israëls geschiedenis? In deze livestream spreekt Willem Ouweneel over de Goël, de losser.

uitgezonden op maandag 20 maart om 19.30 uur

ds. Oscar Lohuis •  Het bloed aan onze handen

In deze livestream gaat ds. Oscar Lohuis met ons kijken naar de geschiedenis van het christendom ten aanzien van het Joodse volk. En dat is geen vrolijke geschiedenis. Eeuwenlang heeft het Joodse volk moeten lijden op de haat en nijd van hun christelijke buren. Het is goed om als christenen bewust te zijn van onze geschiedenis ten aanzien van het Joodse volk. Hoe gaan wij nu om met het volk van God?

uitgezonden op vrijdag 17 maart om 19.30 uur

Carin van Essen • Manna voor elke dag

In deze livestream met Carin van Essen gaan we in op het leven met God. Leven van het Manna dat Hij geeft. Zoals Israël in de woestijn genoeg kreeg voor elke dag, zo krijgen ook wij genoeg van God om elke dag mee door te komen. Maar dit is soms best moeilijk. Hoe kunnen we hierin groeien?

uitgezonden op maandag 13 maart om 19.30 uur

ds. Henk Poot •  Jakob, in de Joodse traditie - Deel 2

Jakob moet vluchten voor de wraak van Ezau. Maar hij is ook op zoek naar een vrouw die God dient. En zo komt hij bij zijn oom Laban. Hij is ver van het land dat de Heere hem beloofd heeft, maar hij wordt wel gezegend, hoewel… Met de zegen klopt het nog niet helemaal.

uitgezonden op vrijdag 10 maart om 19.30 uur

Rabbijn van Dijk • Poerim, een antwoord op antisemitisme vanuit de Joodse traditie

Poerim, een van de vele Joodse feest, valt vroeg in het voorjaar. Het heet ook wel het 'lotenfeest', het is een vrolijke bedoeling met kostuums en al, daarmee lijkt het een beetje op carnaval. Samen met Rabbijn van Dijk gaan we ons verdiepen in de oorsprong van dit voorjaarsfeest.

uitgezonden op maandag 6 maart om 19.30 uur

ds. Henk Poot •  Jakob, in de Joodse traditie - Deel 1

We hopen in drie livestreams te kijken naar het bewogen leven van Jakob, de aartsvader van Israël. Zelf al luisterend naar de geschiedenis in Genesis. Maar ook naar de manier hoe Joden er naar gekeken hebben, eeuwen voordat wij wisten dat er een Bijbel was. Dat is intrigerend, soms lees je het met een glimlach, maar het is zeker ook leerzaam en opbouwend.

Deel 1: Wie wordt de derde aartsvader?

uitgezonden op vrijdag 3 maart om 19.30 uur

Piet van Midden • Een boer aan het woord

Wist u dat een van de profeten een boer was? En dat hij de vrouwen van Jeruzalem beschimpt voor koeien? In deze livestream gaat prof. Piet van Midden in op een interessant stukje Hebreeuwse Bijbel. Een botte profeet aan het woord! Veel stof tot nadenken in deze lezing.

uitgezonden op maandag 27 februari om 19.30 uur

Oekraïne-update • Hoe is de situatie na één jaar oorlog?

Op 24 februari, precies een jaar geleden, viel Rusland Oekraïne aan. In deze speciale thema-uitzending blikken we terug op de impact van de Oekraïne-oorlog en op het werk van Christenen voor Israël voor de Joodse gemeenschappen in Oekraïne. Te gast is Roger van Oordt die recent nog in Oekraïne was om ons team daar te bezoeken. Ook Opperrabbijn Binyomin Jacobs is in de studio: recent heeft hij in Israël de gevluchte Joodse gemeenschap uit Mariupol bezocht. Daarnaast hebben we een videoverbinding met Koen Carlier, onze coördinator in Oekraïne die de nieuwste update zal geven over hoe het gaat met onze hulpverlening.

uitgezonden op vrijdag 24 februari om 19.30 uur

ds. Willem Ouweneel • Wie is de Engel des Heren?

Elke keer treedt daarin de Engel des Heren op! Wie is hij? En wat zijn zijn functies? Wat betekent hij voor Gods volk? En is hij er vandaag ook nog?

uitgezonden op maandag 20 februari om 19.30 uur

Livestream uitzending • Symposium Thinc.

We kijken naar een symposium van de denktank thinc. Over de twee-staten oplossing.

Met sprekers zoals Andrew Tucker, Eppo Bruins, Johannes de Jong en Kees van der Staaij wordt ingaan op dit prangende thema. In Europa is het de normaalste zaak van de wereld, maar is het werkelijk zo'n goed idee die twee-staten oplossing?

uitgezonden op zaterdag 18 februari om 19.30 uur

drs. Kees de Vreugd • Israël tussen de testamenten

Tussen het laatste boek van het Eerste Testament, Maleachi, en het eerste boek van het Tweede Testament, Mattheüs, zit een tijdsbestek van zo'n vijfhonderd jaar. In die jaren waren er geen profeten die Gods woorden doorgaven aan het volk. Wat gebeurde er in deze periode tussen de twee testamenten? Zweeg God? Hoe heeft het Jodendom zich in die tijd ontwikkeld?

drs. Kees de Vreugd is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op maandag 13 februari om 19.30 uur


prof. dr. Willem Ouweneel • Zeven belangrijke momenten uit de heilsgeschiedenis

Er is een tijdstip dat in de bijbel meerdere keren voorkomt. Op dat tijdstip gebeurt regelmatig iets bijzonders en ingrijpends voor de heilsgeschiedenis. Prof. dr. Willem Ouweneel gaat met ons kijken naar zeven keren waarop op dit tijdstip iets bijzonders plaatsvindt.

uitgezonden op maandag 6 februari om 19.30 uur

Kees van Velzen • De terugkomst van de Here Jezus Christus

De terugkomst van de Here Jezus is het meest besproken onderwerp in het Nieuwe Testament. 318 keer wordt daarnaar verwezen en over gesproken. Wat betekent die wederkomst? Wat zijn de gevolgen? 2 Thessalonicenzen is daarover heel duidelijk.

Voor de ene groep mensen is dat geweldig en voor de andere groep verschrikkelijk. Hoe zit dat dan? Wat is precies de rol van Israël en van Jeruzalem in Zijn terugkomst?

We lezen uit Bijbelgedeelten 2 Thess. 1: 1 t/m 12 en Mattheüs 23: 37 t/m 39

uitgezonden op vrijdag 10 februari om 19.30 uur

Interview met Regina Sluszny •

In dit interview gaat Sara van Oordt in gesprek met holocaustoverlevende Regina Sluszny. Mevrouw Sluszny wist de oorlog te overleven door onder te duiken bij een katholiek echtpaar in België. Na de oorlog leefde ze in twee werelden: de Joods-orthodoxe wereld van haar echte ouders en in de wereld van haar onderduikouders Anna & Charles.

uitgezonden op vrijdag 3 februari om 19.30 uur

Simon van Groningen • De zegen van Jacob

Jacob, die de naam Israël kreeg, is de stamvader van het volk Israël. Maar hoe zit dat nu met die zegen? Heeft hij die handig gekocht, bedrieglijk verkregen of zit het toch nog anders? En hoe zit het met Ezau?

uitgezonden op maandag 30 januari om 19.30 uur

ds. Henk Poot • De waan van Jodenhaat

Op 27 januari werd Auschwitz bevrijd. Op deze dag wordt wereldwijd de holocaust herdacht. De Shoah (holocaust) begon bij het antisemitisme. In deze livestream gaat ds. Henk Poot op zoek naar de werkelijke achtergrond van het antisemitisme.

uitgezonden op vrijdag 27 januari

prof. dr. Willem Ouwenheel • Leer gedenken

De Torah spreekt van zeven bijzondere gelegenheden of aanleidingen (o.a. de sabbat en de drie pelgrimsfeesten) om te gedenken wat God in het verleden met zijn volk gedaan heeft; Hij heeft toegelaten dat hun soms verschrikkelijke dingen zijn overkomen (zoals nog zo kort geleden de Shoah), maar Hij heeft hen ook altijd weer daaruit bevrijd.

uitgezonden op maandag 23 januari

Bas Belder • 'De oorlog begon voor mij na de oorlog' Kinderleven na de Holocaust

Kinderen die de Holocaust overleefden (naar schatting 180.000) heetten “de gelukkigen”, maar smartelijke herinneringen en een zoektocht naar eigen Joodse identiteit stempelden hun verdere leven als laatste getuigen van de Shoa.

uitgezonden op vrijdag 20 januari

Andrew Tucker • 2023: Israël in de internationale politiek

Israël is vaak in het nieuws. Andrew Tucker neemt ons mee in de verwachtingen voor het aankomende jaar over de rol van Israël in de internationale politiek.

uitgezonden op maandag 16 januari

Verbonden met Israël (9) • Sjabbat

Elke week op vrijdagavond wordt het in Israel rustig op de straten. De sjabbat begint dan. Het Joodse volk denkt dan – elke week opnieuw - terug aan hoe God na zes dagen rustte van de schepping.

In seizoen 4 van Verbonden met Israël bespreken we in negen afleveringen de belangrijkste Israëlische en Bijbelse feesten. Wat is de betekenis, hoe zijn ze ontstaan, en wat kunnen wij als christenen ervan leren?

Uitgezonden op vrijdag 13 januari

prof. dr. Willem Ouweneel • Jozef heeft zeven keer gehuild

In Genesis wordt maar 3x gelachen, maar er wordt 14x gehuild! Precies 7 van die keren was het Jozef die huilde. Eerst over zijn broers, toen over zijn vader. Jozef is als de verheerlijkte Christus, nog onbekend bij zijn ‘broers’, maar wel wenend over hen. En Hij zal spoedig zich aan hen bekendmaken, zoals Jozef deed!

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteur

uitgezonden op maandag 9 januari

Verbonden met Israël (8) • Chanoeka

De Grieken hadden Jeruzalem bezet, en de tempel werd ontwijd door heidense rituelen. Maar de Makkabeeers veroverden in 164 voor Christus het gebied, en kregen weer beheer over de tempel. Daar denken Joden elk jaar aan terug tijdens Chanoeka. Hoe doen ze dat dan? En vierde Jezus ook Chanoeka?

In negen afleveringen bespreken we de belangrijkste Israelische en Bijbelse feesten. Wat is de betekenis, hoe zijn ze ontstaan, en wat kunnen wij als christenen ervan leren?

uitgezonden op vrijdag 6 januari

ds. Henk Poot • Met de God van Israël het nieuwe jaar in

Met een korte meditatie rondom Psalm 16 openen we als Christenen voor Israël het nieuwe jaar. We kijken uit naar een mooi jaar waarin we 75 jaar Israël mogen gaan vieren en waarin we mogen weten: 'de God van Israël is erbij'.

ds. Henk Poot is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op maandag 2 januari

Verbonden met Israël (7) • Loofhuttenfeest

Tijdens het Loofhuttenfeest herdenken de Joden dat ze uit de slavernij van Egypte zijn weggevlucht. Onder leiding van Mozes zijn ze door de woestijn getrokken op weg naar het Beloofde Land. Om terug te denken aan het feit dat het volk Israel geen permanent huis had om in te wonen, leven ze zeven dagen lang in een loofhut. Maar dat is niet het enige wat het Loofhuttenfeest bijzonder maakt.

In seizoen 4 van Verbonden met Israël bespreken we in negen afleveringen de belangrijkste Israëlische en Bijbelse feesten. Wat is de betekenis, hoe zijn ze ontstaan, en wat kunnen wij als christenen ervan leren?

uitgezonden op vrijdag 30 december

ds. Willem J.J. Glashouwer • Israël: Gods weg naar wereldvrede

Als de engelen verschijnen aan de herders in het veld zeggen ze "vrede op aarde". De geboorte van de Here Jezus heeft alles te maken met de vrede die eens zal heersen over de hele aarde. Maar de geboorte van Jezus heeft alles te maken met Israël. Het is Gods weg naar wereldvrede.

ds. Willem J.J. Glashouwer is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op maandag 26 december

Dominee Saleem Shalash • Hoe een Arabier liefde voor het Joodse volk kreeg

In dit interview gaat Sara van Oordt met dominee Saleem Shalash in gesprek. Hij is een Arabische voorganger uit de stad Nazareth, waar Jezus opgroeide en leefde. Deze connectie is al enorm bijzonder, maar Saleem heeft in zijn leven ook liefde ontvangen voor het Joodse volk. Ontdek het bijzondere werk van Saleem Shalash in Israël.

uitgezonden op vrijdag 23 december

Oekraïne update met Sara van Oordt en Koen Carlier

Vanuit het Israëlcentrum in Nijkerk een speciale livestream met als gast Sara van Oordt en vanuit Oekraïne onze Alija veldwerker Koen Carlier. Het team van Christenen Voor Israël werkt al jaren in Oekraïne onder de Joodse gemeenschap en hun leven is compleet op de kop gezet sinds de inval van de Russen. Toch zijn ze niet bij de pakken gaan neerzitten en hebben met hun team duizenden Joden veilig over de grens weten te krijgen. In deze livestream blikken we terug op deze roerige periode en geeft Koen een update over de huidige situatie.

uitgezonden op woensdag 21 december

Rabbijn Shmuel Katz • Chanoeka, een avondfeest?

Bij Chanoeka denken we vaak aan een feest in de avond, waarbij het licht centraal staat. Dit is natuurlijk waar, maar er is veel meer te zeggen over Chanoeka. In deze livstreamuitzending kijken we naar een Torah gedeelte dat wordt gelezen in de Chanoekaperiode. Wat heeft het ons te zeggen?

rabbijn Shmuel Katz is rabbijn in Amsterdam en werkzaam voor stichting Zikna

uitgezonden op maandag 19 december

Verbonden met Israël (6) • Jom Kippoer

Jom Kippoer of Grote Verzoendag is voor Joden de meest heilige dag van het jaar. Het is een dag waarop gevast wordt. In de tijd van de tempel was het de enige dag waarop de hogepriester het Heilige der Heiligen in mocht gaan om verzoening te doen voor de zonden van het volk. Maar er is nog veel meer wat deze dag bijzonder maakt.

In seizoen 4 van Verbonden met Israël bespreken we in negen afleveringen de belangrijkste Israëlische en Bijbelse feesten. Wat is de betekenis, hoe zijn ze ontstaan en wat kunnen wij als christenen ervan leren?

uitgezonden op vrijdag 16 december

Otto de Bruijne • Leren met Israël: Waarom het lijden van Israël?

Waarom heeft het volk Israel zoveel geleden? Een huiveringwekkende vraag. Een hachelijke zoektocht naar een antwoord. Otto de Bruijne bespreekt het boek van prof. Julia Blum: Als U de zoon van God bent.

Otto de Bruijne is spreker en kunstenaar

uitgezonden op maandag 12 december

Verbonden met Israël (5) • Rosh Hasjana

Joden vieren nieuwjaar niet op 1 januari, maar aan het begin van het najaar. Dan is het Joods nieuwjaar, ook wel het feest van de bazuinen genoemd. Joden denken dan terug aan hoe God de hemel en de aarde schiep.

In negen afleveringen bespreken we de belangrijkste Israëlische en Bijbelse feesten. Wat is de betekenis, hoe zijn ze ontstaan, en wat kunnen wij als christenen ervan leren?

uitgezonden op vrijdag 9 december

prof. dr. Willem J. Ouweneel • Zeven keer 'Wie is wijs?'

Bij de zondeval verloor de mensheid het beetje wijsheid dat zij had. Sindsdien is zij op zoek naar de ware wijsheid. Zever keer klinkt in de Bijbel daarom de indringende vraag: ‘Wie is wijs?’ En dan staat erbij aan welke eigenschappen de wijze mens voldoet. Naar die wijsheid gaan we op zoek! Want wie wil er nu niet wijs worden? De Messias is het toppunt van wijsheid. Dus naar Hem moet je luisteren!

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteur

uitgezonden op maandag 5 december

Verbonden met Israël (4) • Shavu'ot

Het Joodse volk trok veertig jaar door de woestijn voordat ze het land Israël binnen konden trekken. Op de berg Sinaï gebeurde iets bijzonders: God gaf hen de wet. Dit was het moment dat het volk Israël één volk werd. Elk jaar denkt het Joodse volk terug aan dit moment tijdens het Wekenfeest.

In negen afleveringen bespreken we de belangrijkste Israëlische en Bijbelse feesten. Wat is de betekenis, hoe zijn ze ontstaan, en wat kunnen wij als christenen ervan leren?

uitgezonden op vrijdag 2 december

Constant van den Heuvel • Israël: door het oog van de naald?

In deze livestream spreekt Constant van den Heuvel over het VN-verdelingsplan. Israël is niet zomaar ontstaan. In deze livestream ontdekt u de ingewikkelde, maar ook spannende voorgeschiedenis van het ontstaan van de Joodse staat. Ook laat Constant zien hoe Gods hand toch aanwezig was in dit alles.

Constant van den Heuvel is geschiedenisdocent op het Ichthus college in Veenendaal

uitgezonden op maandag 28 november

Verbonden met Israël (3) • Jeruzalemdag

In Israël wordt elk jaar Jeruzalemdag gevierd, de dag dat Jeruzalem één stad werd! Op 7 juni 1967 werd de Oude Stad van Jeruzalem veroverd op de Jordaniërs. Eindelijk konden Joden weer bidden bij de heiligste plek: de Westelijke Muur, ook wel de Klaagmuur genoemd. Waarom is Jeruzalem zo belangrijk voor Joden? En hoe vieren Israëli’s Jeruzalemdag?

In negen afleveringen bespreken we de belangrijkste Israëlische en Bijbelse feesten. Wat is de betekenis en wat kunnen wij als christenen ervan leren?

uitgezonden op vrijdag 25 november

prof. dr. Willem J. Ouweneel • De zevenvoudige boodschap van God

Toen Mozes vanuit Midjan tot Israël in Egypte werd gezonden, kreeg hij een zevenvoudige boodschap mee, te beginnen met de onthulling van de Godsnaam. Die boodschap heeft ook ons veel te zeggen!

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteur

uitgezonden op maandag 21 november

Verbonden met Israël (2) • Pesach

Ondanks het verbod van de farao, trok het Joodse volk weg uit de slavernij van Egypte, onderweg naar het beloofde land. Elk jaar staat het volk Israël daar bij stil, tijdens Pesach. In deze aflevering vertelt ds. Kees van Velzen meer over de betekenis en achtergronden van dit feest.

In negen afleveringen bespreken we de belangrijkste Israëlische en Bijbelse feesten. Wat is de betekenis, hoe zijn ze ontstaan, en wat kunnen wij als christenen ervan leren?

uitgezonden op vrijdag 18 november

interview met Tal Hartuv • Israël: strijd, terreur en oneindige hoop

Hoe leef je verder na een terreuraanslag? Welke handvatten geeft het Joodse denken? In deze Israël Talk maak je kennis met Tal Hartuv. Tal heeft een aanslag meegemaakt die haar leven veranderde. Tal zal spreken over haar leven na de aanslag, maar ook over welke parallellen er te trekken zijn tussen Israël en het leven van deze Israëli.

Tal Hartuv is onder andere gids in Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem en schrijft artikelen voor onze website

uitgezonden op maandag 14 november

Verbonden met Israël (1) • Poerim

Koningin Esther stelde haar leven in de waagschaal om het leven van haar volksgenoten te redden. Elk jaar staat het volk Israël daar bij stil, tijdens Poerim. In deze aflevering vertelt ds. Kees van Velzen meer over deze uitbundige feestdag.

In negen afleveringen bespreken we de belangrijkste Israëlische en Bijbelse feesten. Wat is de betekenis, hoe zijn ze ontstaan, en wat kunnen wij als christenen ervan leren?

uitgezonden op vrijdag 11 november

Jacob Keegstra • Aanbidding in de Psalmen

Aanbidding is zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament een belangrijk onderdeel. Deze aanbidding komt op verschillende manieren tot uiting. Een Bijbelboek waar dat bij uitstek naar voren komt zijn de Psalmen. Jacob Keegstra legt uit hoe Bijbelse aanbidding is opgebouwd.

Jacob Keegstra is voorzitter van ICEJ Nederland

uitgezonden op maandag 7 november

interview met Benjamin Philip over het werk van Hineni in Jeruzalem

In 1995 opende de Nederlands-Joodse Benjamin Philip de organisatie Hineni in Jeruzalem. Zijn doel is om een betere maatschappij te creëren, met de focus op maatschappelijke en geestelijke zorg. Hineni biedt hulp aan veel verschillende groepen, zoals de armen en zwakkeren van de stad, weeskinderen en overlevenden van terreur. In deze uitzending vertelt Benjamin meer over het werk van Hineni.

Benjamin Philip is directeur en oprichter van hulporganisatie Hineni in Jeruzalem

uitgezonden op vrijdag 4 november

prof. dr. Willem J. Ouweneel • Christus, het 'ware Zelf' van Israël

Hoe gek het misschien ook mag klinken: Christus is als het ware Israël in een notendop. Hij IS Israël in zijn diepste essentie. Volgens goed gebruik van prof. dr. Ouweneel, gaan we daarvan zeven voorbeelden in de Bijbel vinden.

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteur

uitgezonden op maandag 31 oktober

ds. Kees Kant • 'En de Geest doorbreekt de grenzen...'

In oktober is ds. Kees Kant naar Cuba gegaan om een week Bijbelstudie over Israël te doen met 30 studenten en 40 voorgangers. Dat is bijzonder, omdat Cuba een communistische dictatuur is en niet bepaald een vriend van Israël. De behoefte aan Bijbelstudie en actuele informatie over Israël was heel groot en zorgde voor nieuwe inzichten en openbaringen bij de luisteraars.

ds. Kees Kant is directeur van Christians for Israel International

uitgezonden op vrijdag 28 oktober

ds. Gerard Krol • De Psalmen: het liedboek van de Messias

De Psalmen zijn geliefd. Veel emoties worden er herkenbaar in verwoord. Maar het zijn niet toevallig liederen van Israël. De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer noemde het al 'de bundel van de Messias'. Er lopen diverse lijnen door de psalmen. Sommige lijnen zijn overduidelijk, anderen wat meer verborgen. Op deze avond gaan we ons opnieuw verbazen over de Psalmen, tot eer van de God van Israël!

ds. Gerard Krol is spreker en bestuurslid van Christenen voor Israël

uitgezonden op maandag 24 oktober

ds. Kees van Velzen • Joël 3 - het angstaanjagende teken van de eindtijd

De eindtijd. Leven we daar nu in? Zo ja, hoe ver en waar zijn we dan eigenlijk op Gods tijdsklok? We weten niet de dag noch het uur, maar worden wel opgeroepen om waakzaam te zijn en zo te leven alsof de wederkomst van de Heere Jezus elk moment kan gebeuren. De tekenen die de eindtijd inluiden zijn vaak verontrustend, maar voor mij persoonlijk springt er vooral een bovenuit. Dat is wat we lezen in Joel 3: Het angstaanjagende teken van de eindtijd.

ds. Kees van Velzen is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 21 oktober

prof. dr. Willem J. Ouweneel • Zeven redenen om blij te zijn met de Thora!

Israël viert Simchat Torah, dat is ‘Vreugde der Wet'! Vanavond zeven teksten die ons vertellen hoe mooi de Thora is, hoe goed het is je daarin te verdiepen en hoe gelukkig je daarvan wordt.

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteur

uitgezonden op maandag 17 oktober

ds. Henk Poot • Het hart van Israël

Judea en Samaria: zijn het de bezette gebieden, de betwiste gebieden, de Palestijnse gebieden? Of is het dat deel van Israël waar het allemaal om draait?

ds. Henk Poot is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 14 oktober

uitzending over Oekraïne

We bellen met Koen Carlier, onze medewerker in Oekraïne, die bezig is met het evacueren van Joden uit Zaporizja. Deze stad, die een grote Joodse gemeenschap heeft, ligt de afgelopen dagen zwaar onder vuur. Rabbijn Ehrentreu heeft de hulp ingeschakeld van het team van Christenen voor Israël in Oekraïne. Hoe gaat deze reddingsoperatie in z'n werk?

Ook te gast is Roger van Oordt, die uitleg geeft over de achtergrond van ons werk in Oekraïne.

uitgezonden op woensdag 12 oktober

ds. Simon van Groningen • De grote oogst

Het Joodse volk viert deze week het Loofhuttenfeest. Jesaja 25 spreekt over een maaltijd die door God wordt aangericht voor alle naties. Te beginnen bij Israël is er hoop voor de volken!

ds. Simon van Groningen werkte 30 jaar bij de politie voor hij predikant werd

uitgezonden op maandag 10 oktober

Otto de Bruijne • Leren van Israël: zittend aan de voeten van rabbi Jezus

Opnieuw worden we verrast door Jezus door naar Hem te luisteren met de ‘Joodse’ oren van de eerste leerlingen. Een verrijkende ervaring, aan de hand van het gelijknamige boek van Ann Spangler en Lois Tverberg.

Otto de Bruijne is (woord)kunstenaar

uitgezonden op vrijdag 7 oktober

drs. Kees de Vreugd • Grote Verzoendag

Aanstaande woensdag viert Israël de Grote Verzoendag, Jom Kippoer. Wat houdt dat in? Wat wordt er wel, of juist niet, gedaan? We gaan ons deze avond verdiepen in de meest heilige Joodse dag van het jaar.

drs. Kees de Vreugd is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op maandag 3 oktober

ds. Jaap de Vreugd • Een Joods feest in deze tijd

Deze week was het Rosh Hasjana, Joods nieuwjaar. De sjofar (bazuin) wordt geblazen aan het begin van de feesttijden van het najaar. Daarna volgen de ‘tien geduchte dagen’, uitlopend op Grote Verzoendag. Het zijn dagen van inkeer, schuldbesef en verootmoediging. De sjofar roept op tot zelfonderzoek voor het aangezicht van God, Die op de dag van het bazuingeschal oordeelt en een nieuw begin schenkt. En de sjofar herinnert natuurlijk ook aan het verhaal van de beproeving van Abraham.

ds. Jaap de Vreugd is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 30 september

dr. Piet van Midden • Abraham in zijn omgeving

We lezen de Bijbel vaak in stukjes zakformaat. Dat heeft voordelen: de tekst blijft doorgaans goed bij je ‘hangen’. Maar het is ook een geweldig nadeel: je lees nooit meer in verbanden. Als je een gewoon boek leest, lees je dat ook niet in korte stukjes. Verband-loos lezen brengt mee dat een heleboel lijnen je ontgaan. Tijdens deze livestream lezen we over Abraham in zijn context: waarover gaat het als Abraham nog niet op het toneel verschenen is en waarover gaat het als hij niet meer leeft? Wat is het centrum van het verhaal? En wat kan het betekenen voor je geloof?

dr. Piet van Midden is universitair docent Hebreeuws in Tilburg, predikant in de PKN en voorzitter van het OJEC

uitgezonden op maandag 26 september

Peter Pellemans • Psalm 83: strijd tegen Israël en Gods bescherming

We leven in een tijd waarin de profetische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Het Joodse volk is terug in hun land, na negentien eeuwen verstrooid te zijn geweest over de hele wereld. Israël heeft sinds 1948 helaas vele oorlogen moeten voeren tegen vijanden rondom en deze oorlogen hebben zij allemaal gewonnen door Gods bescherming. Maar hoe zit het eigenlijk met het samenspannen van de vijanden tegen Israël in Psalm 83? Is deze oorlog aanstaande? Wat zijn daarvoor dan de bewijzen?

Peter Pellemans is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 23 september

prof. dr. Willem J. Ouweneel • Overeenkomsten tussen gelovigen uit het Oude en Nieuwe Testament (deel 2)

Gelovigen uit het Oude en Nieuwe Testament verschillen in veel opzichten. Zo zijn gelovigen uit het Nieuwe Testament eengemaakt met een verheerlijkte Mens in de hemel. Maar wat hebben ze gemeenschappelijk? Er zijn maar liefst zeven dingen te noemen die deze gelovigen collectief gemeenschappelijk hebben.

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteu

uitgezonden op maandag 19 september

ds. Oscar Lohuis • Wat gebeurt er na ons sterven?

Wat zegt de Bijbel over waar wij naartoe gaan als wij sterven? We moeten er rekening mee houden dat we sterfelijk zijn. In het Evangelie vinden we troost en houvast, hoop en zekerheid, ook met oog op onze naderende dood. Maar wat is die hoop dan en wat kunnen wij verwachten?

ds. Oscar Lohuis is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op vrijdag 16 september

prof. dr. Willem J. Ouweneel • Overeenkomsten tussen gelovigen uit het Oude en Nieuwe Testament (deel 1)

Gelovigen uit het Oude en Nieuwe Testament verschillen in veel opzichten. Zo zijn gelovigen uit het Nieuwe Testament eengemaakt met een verheerlijkte Mens in de hemel. Maar wat hebben ze gemeenschappelijk? Er zijn maar liefst zeven dingen te noemen die deze gelovigen individueel gemeenschappelijk hebben.

prof. dr. Willem J. Ouweneel is o.a. theoloog en auteur

uitgezonden op maandag 12 september

interview met prof. dr. Afshin Ellian • De Perzen en het Joodse volk

Al sinds 1985 is Israël indirect in oorlog met Iran, vroeger bekend als Perzië. Op dit moment staat het nieuws in Israël bol van de nucleaire deal tussen de Verenigde Staten en Iran. Het conflict tussen de twee landen is de oorzaak van vele andere conflicten die Israël heeft in het Midden-Oosten. Hoe komt dat? En waarom is er in het hedendaagse Iran zoveel haat tegen Israël en de Joodse staat? Is de relatie altijd zo slecht geweest? En hoe zat dat eigenlijk in de tijd van de Bijbel? Hierover spreekt Andrew Tucker met prof. dr. Afshin Ellian, die ooit vluchtte uit Iran en nu hoogleraar is aan de Universiteit van Leiden.

uitgezonden op vrijdag 9 september

ds. Willem J.J. Glashouwer • Hemels Licht

Toen Floris Bakels in 1942 gearresteerd werd en afgevoerd door politiewagens, zag hij in de nacht ineens boven de kerktoren van Pijnacker een schaal van stralend licht en 'hoorde' hij een stem die zei: 'Vrees niet, Ik ben het'. Het heeft zijn leven radicaal veranderd en vanaf dat moment wist hij: het komt goed. Dat 'Licht' breekt vele malen in de Bijbel door.

Als de God van Israël Zich openbaart, dan gaat de hemel open en verschijnt er stralend 'Licht'. 'Licht' dat anders is dan dat van zon, maan of sterren. Hemels Licht.

ds. Willem J.J. Glashouwer is spreker van Christenen voor Israël

uitgezonden op maandag 5 september