Doelstelling

Wij willen christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld. We hebben een boodschap voor de kerk: de gemeente van de Here Jezus Christus is niet in de plaats van Israël gekomen. Er zijn nog verschillende belangrijke beloften voor Israël die in de nabije toekomst zullen worden vervuld.

Om vorm te geven aan deze missie, geven we betrouwbare informatie over het land, het volk en de staat Israël. Wij roepen christenen op om solidair met Israël te zijn en bestrijden elke vorm van antisemitisme. We gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël met diverse projecten en is actief in Nederlandse kerken en gemeenten.

Sinds haar oprichting in 1979 in Nederland heeft Christenen voor Israël zich ontwikkeld tot een wereldwijde beweging met afdelingen, vertegenwoordigers en partners in meer dan 40 landen. Dit wereldwijde werk wordt gecoördineerd vanuit ons kantoor in Nijkerk door het team van Christians for Israel International.

Stichting Christenen voor Israël is een fondsenwervende organisatie die bestaat van giften. Dat vereist transparantie en verantwoording over het bestuur en de giften die u ons toevertrouwt. Hierop laten wij ons ook toetsen door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Meer hierover vindt u op onze pagina verantwoording.

Wat doen wij?

Het belangrijkste doel van Christenen voor Israël is om betrouwbaar Bijbels onderwijs te geven over Israël aan christenen in Nederland. Op talloze manieren bereiken wij christenen om hen te wijzen op Gods liefde voor Zijn volk en op Zijn komende koninkrijk.

Een greep uit de activiteiten waarmee wij onze boodschap uitdragen:

 • Onze maandkrant Israël Aktueel
 • Ons theologisch magazine Israël & de Kerk
 • Ons verdiepende magazine Profetisch Perspectief
 • Ons kinderblad Tov! Clubblad
 • Het nieuwsmagazine Israel Today
 • Onze lezingen en spreekbeurten door het land
 • Onze solidariteitsreizen naar Israël
 • Onze jongerenbeweging Isreality
 • Ons kinderwerk op scholen
 • Onze diverse activiteiten en evenementen
 • Ons Bijbelstudiemateriaal voor kringen

Wij ervaren het als een groot voorrecht om in deze tijd te mogen leven, de tijd waarin God Zijn beloften aan het Joodse volk vervult. Ondanks alle druk van de wereld op Zijn volk, gaat de Heere Zijn weg met Zijn volk. Zoals Paulus in de Romeinenbrief zegt: “de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk”. God brengt Zijn volk thuis en is dat niet het teken van de naderende komst van de Messias? Het is uniek dat u en wij hiervan getuige mogen zijn en aan mogen bijdragen.

Wilt het educatieve werk van Christenen voor Israël steunen met uw gift?