Sluiten

Zoeken.

Liveblog: Israël in oorlog

Door Redactie cvi.nl - 

6 november 2023

F231103MA101

Familie en vrienden van ontvoerde Israëli's tijdens een samenkomst in Tel Aviv. Foto: Tomer Neuberg/Flash90

Blijf hier op de hoogte van de actualiteit en gebedspunten rondom de situatie in Israël.

Israël aangevallen
  • Op zaterdag 7 oktober werd Israël aangevallen door Hamas-terroristen. 1200 Israëli's werden vermoord, 5400 raakten gewond en meer dan 240 mensen (tussen de 9 maanden en 85 jaar oud) zijn ontvoerd. Zij zitten nog steeds gevangen en het is onbekend waar ze zijn of hoe het met ze gaat. Israël is nu in oorlog met Hamas.
  • We roepen op om te bidden voor Israël. In dit liveblog vindt u actuele gebedspunten. Klik hier voor alle gebedspunten op een rij.
  • We hebben een noodfonds voor Israël gestart om gericht hulp te kunnen bieden waar nodig.

Dit liveblog is actief sinds 6 november, lees hier het liveblog van vorige week.

Steun noodfonds Israël

18 november 21:26

Veel aandacht voor vrijheidsvloot in Amsterdam

Vanmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur voer een vrijheidsvloot door de grachten van Amsterdam, om aandacht te vragen voor de 240 ontvoerde Israëli's. Medewerkster van de Israëlische ambassade in Den Haag plaatste deze video op Twitter:


18 november 20:42

Update vanuit Israël: hoe gaat het met de 240 ontvoerden?

Het lot van de ongeveer 240 ontvoerde mensen in Gaza houdt de gemoederen in Israël begrijpelijkerwijs zeer bezig. Vandaag, op shabbat, marcheerden families van de door Hamas en PIJ ontvoerde Israëli’s naar Jeruzalem. De families die naar Jeruzalem marcheerden kregen gezelschap van tienduizenden Israëli’s. Toen ze bij de ingang naar Jeruzalem waren aangekomen op snelweg 1 zongen zij het bekende lied Loeyehi. “Wat we ook vragen, mag het zo zijn”, is het refrein van dit lied.

De families van de gijzelaars zijn verdeeld over de vraag wat de regering zou moeten doen om de gijzelaars vrij te krijgen. In tegenstelling tot wat er gebeurde voorafgaand aan de overeenkomst met Hamas die leidde tot de vrijlating van IDF-soldaat Gilad Shalit, die in oktober 2011 werd uitgeruild tegen 1027 Palestijnse terroristen, is er nu geen massale druk op de regering om akkoord te gaan met een dergelijke deal. De reden daarvoor is eigenlijk simpel.

Na 7 oktober wil vrijwel niemand in Israël dat de regering toegeeft aan eisen van Hamas en in het bijzonder niet aan de eis om een staakt-het-vuren te bereiken. Hamas probeert ondertussen op allerlei manieren om de publieke opinie in Israël te manipuleren en publiceert video’s waarop ontvoerden te zien zijn die duidelijk onder druk de regering bekritiseren of smeken om een akkoord met Hamas. De video die Hamas vandaag vrij gaf over een 85-jarige gijzelaar die nu dood is had ook een hoog manipulatief gehalte. Ook deze video is samen met de eerdere Hamasvideo’s over ontvoerde personen niet gepubliceerd in Israël.

Zoals gezegd bestaat er verdeeldheid over wat de regering zou moeten doen onder de families van de ontvoerden. Er zijn ook familieleden die onder geen beding willen dat de regering onderhandelt met Hamas. Zij hopen op een bevrijdingsactie van het leger.

Ondertussen is een rabbijn uit de stad Efrat in Goesh Etzion in hongerstaking gegaan over de kwestie. De rabbijn, Avidan Freedman, die nu acht dagen in hongerstaking is, wil dat de regering in Jeruzalem geen humanitaire hulp aan Gaza toestaat zolang vertegenwoordigers van het Rode Kruis in Genève geen toegang hebben gekregen tot de ontvoerden. De rabbijn zegt dat het scenario van “selectieve humanitaire hulp waarbij burgers in Gaza die hulp ontvangen terwijl de gegijzelden de basis van de mensenrechten wordt ontzegd”, moet stoppen. Het stoppen van de humanitaire hulp is moreel gezien een verschrikkelijke zaak die Israël niet zou moeten doen, volgens rabbijn Freedman. Echter vanwege het feit dat Hamas moraliteit manipuleert voor zijn eigen doelen heeft Israël geen keus, volgens de rabbijn die de wereldgemeenschap bekritiseerde voor het negeren van de basisrechten van de ontvoerden.

Hamas liet vanavond opnieuw zien dat het een wreed manipulatief spel speelt. De jihadistische terreurorganisatie maakte bekend dat het contact had verloren met degenen die de ontvoerden bewaken en niet weet wat hun lot is. Het zal uiteindelijk niemand verrassen wanneer Hamas een deel van de ontvoerde personen al heeft vermoord of zal vermoorden.

Dan nu het nieuws vanaf de verschillende fronten.

Het noordelijke front.

Na bijna vierentwintig uur intense gevechten tussen Hezbollah en de IDF, luwde de strijd wat vanavond. Het luchtruim boven het noorden van Israël was voor het eerst in een dag niet vol met het geluid van straaljagermotoren en helikopters. Zoals het er nu naar uitziet is gaat het echter om bedrieglijke rust.

Vanavond werd vanuit Libanon gerapporteerd dat de IAF-schijnaanvallen op Beiroet had uitgevoerd en in de steden Sidon en Tyre de geluidsbarrière brak met gevechtsvliegtuigen. Ook werd in zuid Libanon een drone van Hezbollah onderschept voordat het vliegtuig het luchtruim van Israël binnenvloog. Dit was het laatst gerapporteerde incident van zeven uur vanavond. Daarvoor werden er tussen zes en zeven uur een aantal raketten op het zuiden van Israël afgeschoten. De IDF reageerde met artilleriebeschietingen.

Het Gazafront

Hamas, gevolgd door een deel van de media, rapporteerde vanmiddag dat er tweehonderd doden waren te betreuren na een IAF aanval op de Fakhora school in Jabalya in het noorden van Gaza. Al Jazeera publiceerde daarop een videorapport waarop een deel van de doden was te zien die zich plotseling bewogen. De Israëlische regering heeft eerder overwogen om het kantoor van Al Jazeera in Jeruzalem te sluiten vanwege de propaganda die het tv-station voortdurend uitzendt. Te verwachten valt dat ook nu het aantal doden bij de aanval op de school veel lager is dan Hamas beweert.

De IDF maakte vanmiddag melding van aanzienlijk progressie in de opmars in Gaza-Stad en in het noorden van Gaza. IDF-soldaten opereren nu in de wijk Zaytun en in twee andere wijken van Gaza-Stad. De nieuwssite N12 publiceerde een foto waarop te zien was dat Hamas terroristen zich lieten begeleiden door jonge kinderen die als menselijk schild dienden.

Vanuit het westen en het oosten van Noord-Gaza proberen IDF-troepen nu een verbinding tot stand te brengen die het gebied in tweeën zal splitsen. Er worden opnieuw intense gevechten gemeld. Bij de gevechten in Gaza sneuvelden de afgelopen 24 uur zes IDF soldaten en raakten vijf anderen zwaar gewond.

Na een pauze van zes uur werd vanmiddag opnieuw een salvo raketten afgevuurd op steden en dorpen in het zuiden van Israël. Er werd geen schade of erger gemeld. Het laatste nieuws is dat er hevige vuurgevechten zijn in de buurt van het al-Shifa ziekenhuis in Gaza Stad gaande zijn.

Dit was de laatste update vanuit Israël van deze week. Op maandag kunt u van ons een samenvatting over de gebeurtenissen op zondag verwachten.

18 november 18:58

Zo onveilig voelen Joden zich nu in Nederland

In de podcast Dick en Daniël geloven het welvan het Nederlands Dagblad was gisteren opperrabbijn Binyomin Jacobs te gast. Het leven in Nederland is voor Joden onveiliger geworden sinds de aanslagen van Hamas van 7 oktober. Bedreigingen, scheldpartijen, politiebeveiliging. De felle negatieve reacties zijn vaak een gevolg van onkunde, weet de rabbijn. ‘Ons Joods-zijn heeft helemaal niets te maken met de politiek van de staat Israël. Maar dat snappen veel mensen niet.' 

Beluister de podcast:

18 november 13:24

Update: dit gebeurde er in de afgelopen 24 uur in Israël

Het is shabbat in Israël, de wekelijkse rustdag, maar de lucht hier in het noorden van Israël is vol met oorlogsgeluiden. De Israëlische media berichten mondjesmaat over wat er gaande is aan het noordelijke front. Dit is mede het gevolg van de militaire censuur, maar het heeft ook te maken met de strategie van premier Benjamin Netanyahu en zijn oorlogskabinet. Netanyahu & co willen op dit moment geen escalatie richting een totale oorlog aan het noordelijke front. Tijdens een spoedvergadering aan het begin van deze week presenteerde Herzi Halevy, de stafchef van het Israëlische verdedigingsleger (IDF), samen met Yoav Galant, de minister van Defensie een plan voor een grote preventieve operatie tegen Hezbollah en de andere leden van Iran’s verzetsas in Libanon en Syrië. Dit gebeurde na een aanmerkelijke toename van aanvallen vanuit Libanon afgelopen zondag.

Halevy en Galant achtten deze preventieve actie noodzakelijk omdat Israël in het defensief is gedrongen door Hezbollah en Hamas in Libanon. Zij dicteren in feitelijk wat er in het noorden van Israël gebeurt iedere dag. Netanyahu, naar verluidt, verwierp het plan en stemde slechts in met een meer offensieve houding van de IDF en IAF. Op de achtergrond speelde Amerikaanse druk op de Israëlische regering om de VS niet mee te trekken in een regionale oorlog met een onzekere uitkomst. Dit nu, is de situatie op dit moment aan het noordelijke front. Later meer over de gebeurtenissen daar de afgelopen 24 uur.

Het dodental van het Nova muziekfestival op 7 oktober is nu bijgesteld naar boven. Werd er eerst melding gemaakt van 260 doden, dat aantal ligt nu op 364. Dit gebeurde nadat de Israëlische politie de voorlopige resultaten van een onderzoek naar de gebeurtenissen van 7 oktober publiceerde. De politie zei ook dat de aanwezigheid van een politiemacht op kibboets Yad Mordechai op 7 oktober had voorkomen dat de Hamas-eenheden konden optrekken naar de steden Rishon LeTzyon en Tel Aviv, zoals stond beschreven in het operationele plan dat werd gevonden door de IDF.

Onder Amerikaanse druk besloot de regering in Jeruzalem op vrijdag om twee tankers met brandstof per dag in Gaza toe te laten via de Egyptische grensovergang Rafah. De brandstof is bestemd voor UNRWA, de VN-organisatie die Palestijnse vluchtelingen hulp biedt. Aangezien UNRWA een zeer dubieuze reputatie heeft en is geïnfiltreerd door Hamas leek de kritiek in Israël op deze beslissing gerechtvaardigd.

Pro-Israëlische organisaties zijn op de sociale media begonnen om de huidige venijnige en soms gewelddadige campagne van de in omvang toenemende pro-Palestijnse en pro-Hamas lobby in het Westen te koppelen aan de oorlog in Israël. Het doel is om bewustwording te creëren over het gevaar dat wat er nu met Israël gebeurt uiteindelijk ook het Westen zal bereiken of dat dit in feite al het geval is. Wanneer men de situatie in de Verenigde Staten volgt en in andere Westerse landen dan ziet men nu vergelijkingen met de situatie in Europa van voor de Tweede Wereldoorlog. In de VS is de Joodse gemeenschap in toenemende mate onzeker over zijn toekomst in “the land of the free”.

De vraag naar wapens is enorm toegenomen onder de Joden in Amerika. Ook is er nu waarneembaar dat Amerikaanse Joden de onroerend goed markt in Israël onderzoeken en overwegen om een huis te kopen in Israël. Een interview met een oudere Joodse dame dat werd gepubliceerd door The New York Post in maart van dit jaar en nu de ronde doet op de sociale media in de VS en Israël geeft een goede indicatie van de sfeer in de Joodse gemeenschap in de VS. Gevraagd naar de toekomst van Joden in de VS zei de vrouw ”get out of here now!” (ga weg van hier nu !). Zij vergeleek de situatie in de VS met het Duitsland van Hitler voor de Tweede Wereldoorlog.

Dan nu weer de situatie aan de verschillende fronten in Israël.

Het noordelijke front

Ondanks de wens van premier Netanyahu om de gevechten aan het noordelijke front op een laag pitje te houden lijkt er sprake van een nieuwe escalatie. De afgelopen vierentwintig uur waren gevechtsvliegtuigen van de IAF bijna onophoudelijk in de lucht in het noorden van Israël. Ook was er sprake van onophoudelijke artilleriebeschietingen door eenheden van de IDF. De doffe dreunen van de artillerie waren tot op zestig kilometer van de grens met Libanon hoorbaar.

De escalatie begon met een antitank raketaanval op een Israëlische Merkavatank in de buurt van Branit op vrijdagavond 18.00 uur. Hezbollah beweerde dat er sprake was van een voltreffer maar dit lijkt opnieuw propaganda aangezien de Israëlische tanks en gepantserde voertuigen nu zijn voorzien van een defensief systeem dat “de jas” wordt genoemd.

Vannacht om 3.00 uur ging het luchtalarm af in steden en dorpen in noord Israël tot aan de stad Tzefat (Safed) 15 kilometer ten noorden van het Meer van Galilea. Naderhand bleek het alarm te zijn afgegaan ten gevolge van een Israëlische luchtdoelraket die een onbemand vliegtuig uit de lucht schoot boven het Har Dov gebied ten oosten van de stad Kiryat Shmonah.

De IAF en de artillerie van de IDF reageerden met nieuwe beschietingen van Hezbollah doelen zelfs ten noorden van de Litani rivier.

Om 9.30 vanmorgen vuurde Hezbollah opnieuw een antitankraket af op een IDF positie in de buurt van Hadab Albustan nabij de grens. Er werd niemand verwond bij deze aanval.

Vanmorgen om 10.30 werden er vijfentwintig raketten afgevuurd op de Israëlische dorpen Shatula en Sassa nabij de grens met Libanon. De IDF en IAF intensiveerden daarop de bombardementen op Libanon en vielen doelen aan die sinds de 2006 Tweede Libanon Oorlog niet meer waren aangevallen, zoals de stad Nabatia. Ook werd er een raketfabriek aangevallen.

Daarna maakte Hezbollah opnieuw melding van een aanval met mortieren op een IDF-positie nabij het grensdorp al-Raheb. De Libanese terreurgroep verspreidde ook propaganda over “slachtoffers” aan Israëlische kant bij de aanval op Shatula en Sassa.

Om 11.49 voerde de IAF opnieuw luchtaanvallen uit op Hezbollah posities nabij Yaroun en Maroun al-Ras in zuid Libanon. Dit werd een uur later gevolgd door een nieuwe IDF aanval op Yaroun. Daarna om 13.10 ging opnieuw het luchtalarma af in het uiterste noorden.

Vandaag lanceerde Mossad, de Israëlische buitenlandse geheime dienst een cyberaanval op Iran en ontregelde het internetverkeer in de Islamitische Republiek. De Israëlische hackergroep WeRedEvils eiste de verantwoordelijkheid voor de cyberaanval op Iran en schreef in een X bericht “Yachad Nenatseach” (samen zullen we winnen).

Gaza front

Hamas publiceerde vanochtend vroeg een video van een oudere gegijzelde man die in een ziekenhuisbed lag met monitor apparatuur naast zich. De man was duidelijk in kritieke toestand en probeerde in het Engels iets te zeggen. De volgende beelden in de video lieten zien dat de man was overleden. De Izz a-Din al-Qassam brigade van Hamas publiceerde via Al-Manar in Libanon de naam van de man en zijn Israëlische identiteitsnummer. Het zou gaan om de 85-jarige Arieh Zalman Zadmonovitch wiens toestand door doktoren in Gaza als kritiek werd omschreven drie dagen geleden.

Er is verwarring ontstaan over een bericht dat de IDF opdracht zou hebben gegeven om de resterende 450 patiënten in het al-Shifa ziekenhuis te ontruimen. Volgens berichten in de Arabische media zou de IDF het ziekenhuis één uur de tijd hebben gegeven voor de ontruiming. Een woordvoerder voor de IDF ontkende het bericht en waarschuwde voor nepnieuws over het al-Shifa ziekenhuis. Het is duidelijk dat Hamas de ziekenhuizen nu gebruikt als wapen in de cognitieve oorlog.

De ongeveer tweehonderd terroristen die zich schuil hielden onder het al-Shifa ziekenhuis zijn verdwenen. Dat kan zijn gebeurd via het tunnelcomplex onder het ziekenhuis of via de ontruiming van de geëvacueerde burgers. Er werden Hamas uniformen gevonden in het ondergrondse deel van al-Shifa.

Achmad Bachar, de voorzitter van het Hamas parlement in Gaza, stierf vandaag aan de verwondingen die hij eerder opliep toen de IAF de tunnel waar hij zich ophield samen met andere Hamas officials bombardeerde. Tot nu toe zijn er naar schatting 5.000 Hamas terroristen gedood tijdens de oorlog die op zeven oktober begon.

De IDF maakte verder bekend dat het door zal gaan met de humanitaire pauzes in de oorlog tegen Hamas en PIJ. Op de sociale media circuleren video’s waarin te zien is hoe IDF soldaten gevluchte burgers in Gaza helpen met water of met hulp tijdens het transport van zieken en ouderen.

Er zijn geen rapporten over de vorderingen op het slagveld. Om zes uur vanmorgen werden er luchtaanvallen gelanceerd op terroristische doelen in het zuiden van Gaza bij de stad Khan Younis. Er zouden 26 mensen zijn omgekomen volgens de locale media in Gaza.

Om 14.00 lokale tijd klonk opnieuw het luchtalarm in het gebied rond Gaza. De raketaanvallen vanuit Gaza zijn gereduceerd tot slechts een handvol per dag.

Hartland front

Eenheden van de IDF voerden vannacht een inval in het Balata vluchtelingenkamp in Nablus (Shechem in het Hebreeuws). Na een vuurgevecht met gezochte terroristen werden vijf van hen gedood door een aanval van een Israëlische drone. De terroristische cel zou op het punt hebben gestaan om een grote aanslag uit te voeren.

18 november 12:22

Update: onze tulpenbemoedigingstour in Israël

Al meer dan 20 jaar organiseren we jaarlijks een tulpentour in Israël, waarbij we de mensen in Israël bemoedigen met Hollandse tulpen. Dit jaar gaat dat net even wat anders, maar juist nu is het belangrijk om Israël te bemoedigen. 

Bekijk de video waarin Johan een update geeft over de tulpenbemoedigingstour: 

18 november 11:14

Vanmiddag in Amsterdam: vrijheidsvloot voor de ontvoerden

Vanmiddag is er in Amsterdam opnieuw een actie om aandacht te vragen voor de 240 mensen die op 7 oktober vanuit Israël werden ontvoerd naar Gaza. Ze worden daar nu al zes weken gevangen gehouden door Hamas en het is onbekend hoe het met ze gaat en of ze überhaupt nog leven.

Tussen 15.00 en 17.00 uur drijft de 'Amsterdamse Vrijheidsvloot' op de Prinsengracht in Amsterdam. Eerder stonden al tientallen lege buggy's op het Museumplein om aandacht te vragen voor ontvoerde kinderen. Vorige week stond op datzelfde plein een grote shabbatstafel met 240 lege stoelen, als symbool voor alle ontvoerden die al vijf weken lang de shabbat niet kunnen doorbrengen met hun geliefden.

17 november 18:41

Reminder: livestream van het concert van Joshua Aaron in Drachten

Vanavond om 19.30 uur treedt de Israëlische zanger Joshua Aaron op in Drachten. Family7 zendt een livestream uit van het concert.

Kijk vanaf 19.30 uur mee via:

17 november 16:48

Uitzending 17 november • Praat niet alleen óver Joden, maar praat vooral mét Joden

Veel christenen hebben de mond vol over Israël en de Joden, maar hebben nog nooit een Jood in levenden lijve ontmoet, laat staan gesproken. Vandaag in de studio iemand die het belangrijk vindt om het gesprek tussen Joden en christenen te bevorderen. Juist in deze tijd waarin Israël in oorlog is. Ds. Piet van Midden is predikant, universitair emeritus-docent Hebreeuws én voorzitter van het OJEC, het Overlegorgaan van Joden en Christenen.

Bekijk de uitzending:

17 november 14:10

Oproep aan PKN-top: 'Laat Israël niet alleen staan'

Vandaag en morgen vindt in hotel 'De Werelt' de synode plaats van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Vanavond wordt er gesproken over 'Israël en Palestina'. Formeel staat in de kerkorde van de PKN dat "de kerk geroepen is om in al haar geledingen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël". De laatste jaren is daar binnen de PKN echter steeds meer discussie over. Reden voor rabbijn Binyomin Jacobs (opperrabbijn van Nederland) en Roger van Oordt (honorair consul van de staat Israël) om bij aanvang van de synode de PKN-top welkom te heten met een dringende oproep: laat Israël niet alleen staan. Vanavond zal blijken of deze boodschap is geland. 

17 november 13:39

Update vanuit Israël, door onze correspondent Yochanan Visser

Een opinieonderzoek dat op donderdagmiddag werd gepubliceerd laat zien dat 85% van de Palestijnse bevolking in Gaza, Judea en Samaria de massamoord op Israëli’s van 7 oktober goedkeurt. 90% gelooft niet meer in coëxistentie met de Joden in Israël. 79% gelooft verder dat “Palestina” de strijd tegen Israël uiteindelijk zal winnen.

Het opinieonderzoek werd gehouden onder Palestijnse Arabieren uit alle steden onder controle van de Palestijnse Autoriteit, en degenen die in Gaza wonen.

In Israël werd ondertussen ook een opinieonderzoek gepubliceerd over de resultaten van verkiezingen, indien die vandaag zouden worden gehouden. Uit dat onderzoek van tv-kanaal 13 bleek dat de populariteit van premier Benjamin Netanyahu op een dieptepunt is beland. De steun voor de Likoedpartij van Netanyahu zou bijna worden gehalveerd en zou slechts 17 zetels halen, tegenover 32 nu. De partij Nationale Eenheid van de voormalige stafchef van het Israëlische leger Benny Gantz zou veruit de grootste partij worden met 35 zetels. Dit ongebruikelijke opinieonderzoek tijdens een oorlog laat zien dat het publiek in Israël Netanyahu en zijn partij verantwoordelijk houden voor het debacle op 7 oktober, toen de Israëlische veiligheidsdiensten nergens te bekennen waren in de eerste uren van de invasie van Hamas.

De IDF vond op donderdagnacht nog een lichaam van één van de ontvoerde Israëli’s in Gaza. Het gaat om de vrouwelijke IDF soldaat Korporaal Noa Marciano die werd ontvoerd vanaf een IDF-observatiepost op de grens met Gaza. Het lichaam van Noa werd gevonden in hetzelfde gebouw naast het al-Shifa ziekenhuis in Gaza Stad waar gisteren het lijk van een 68-jarige Israëlische vrouw werd ontdekt. De verwachting is dat er in dit gebouw nog meer lichamen van ontvoerde personen werden aangetroffen. De identificatie neemt echter veel tijd in beslag.

Dan nu de situatie aan de verschillende fronten.

Het noordelijke front

Tot nu toe heeft Hezbollah al negen aanvallen uitgevoerd op IDF posities langs de grens met Israël vandaag. Het gaat wederom om aanvallen met antitankraketten en mortiergranaten. De Israëlische luchtmacht is momenteel bezig om doelen in zuid Libanon te bombarderen. Ook zijn de doffe dreunen van de artilleriebatterijen hoorbaar in heel noordelijk Galilea. De IDF schakelde ook een Hezbollah cel uit die van plan was om een nieuwe infiltratiepoging te doen in de buurt van het Arabische dorp al-Aramshe. Rond één uur vanmiddag werden er vanuit Libanon ‘reguliere’ raketaanvallen geregistreerd. Het luchtalarm in plaatsen zoals al-Aramashe en kibboets Manara ging af.

De Israëlische luchtmacht bombardeerde, naar verluidt, ook weer de omgeving van de internationale luchthaven van Damascus in Syrië. Volgens rapporten in de Arabische media werden er acht tot tien raketten afgevuurd op doelen nabij de luchthaven die door Iran wordt gebruikt als wapenopslagplaats en commandocentrum. Ook werden doelen nabij de Sjiietische moskee Seida al-Zanev. De moskee is een ontmoetingsplaats voor Hezbollah officials en leden van de Quds Brigade van de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran.

Dan was er een rapport over troepenbewegingen van de milities in Syrië die worden aangestuurd door de Quds Brigade. Deze milities hebben nu versterking gekregen van troepen die behoren tot de Hashd al-Sha’abi organisatie van Irakese milities. De Kataib Hezbollah-militie bracht deze week tropen over van Irak naar de Syrische stad Qusayr dicht bij de Libanese grens. Van daaruit werden de troepen gestationeerd in het gebied van de Litani rivier in zuid Libanon. Twee andere sjiietische milities, de Zainbayun uit Pakistan en Fatmyoun uit Afghanistan, zijn vanuit oost Syrië overgebracht naar het Kuneitra gebied vijf kilometer van de grens met Israël.

Het hartland front

Afgelopen nacht werd er een nieuwe infiltratiepoging geregistreerd vanuit Jordanië nabij kibboetsen in de noordelijke Jordaanvallei. De inwoners van deze kibboetsen kregen opdracht om in hun huizen te blijven te midden van een zoektocht door de IDF. Het Jordaanse leger was ook betrokken bij deze zoektocht in het gebied langs de rivier Yarmoek. De indringers keerden waarschijnlijk terug naar Jordanië nadat ze werden ontdekt.

In Judea was het zeer onrustig vannacht en vanmorgen. Na de terroristische aanslag op een IDF controlepost op Kvish HaMinarot nabij Jeruzalem gisteren trokken IDF eenheden het dorp Hussain in het westen van Goesh Etzion binnen. Er werden wapens en ammunitie in beslag genomen terwijl een onbekend aantal Palestijnse Arabieren werd gearresteerd. Bij een IDF controlepost nabij Hebron werden twee Palestijnse terroristen gedood toen zij met hun auto soldaten probeerden te rammen. Er werd een Carlo machinegeweer aangetroffen in de auto. Eenheden van de IDF trokken ook Hebron zelf binnen om de drie huizen van terroristen te scannen die zullen worden verwoest nadat de eigenaren op donderdag een soldaat doodschoten bij de aanslag op het IDF checkpoint op Kvish Haminarot. De soldaten werden met stenen en rotsblokken bekogeld.

In Jenin het terreurbolwerk in het noorden van Samaria voerde de IDF opnieuw een nachtelijke inval uit waarbij vijf terroristen van Palestijnse Islamitische Jihad werden gedood. De overgebleven terroristen vluchten vervolgens naar het plaatselijke Ibn Sina ziekenhuis met een ambulance. Het misbruik van ziekenhuizen door Palestijnse terroristen lijkt dus een trend te worden. Agenten van de MAGAV politie eenheid arresteerden zeven terroristen gedurende de inval.

Gazafront

IDF-eenheden namen vannacht een basis van PIJ in nabij de kust in noord Gaza. Er werd een grote hoeveelheid wapens gevonden, waaronder Bader 3 langeafstandsraketten.

Soldaten van het 890ste parachutisten bataljon ontdekten tijdens hun opmars ten westen van Gaza Stad een oude vrouw die zich schuil hield in een verlaten gebouw. De vrouw werd vervolgens naar een gepantserd voertuig gebracht en vertelde de soldaten toen dat haar autistische dochter zich ook schuil hield in het gebouw. De soldaten besloten na het nemen van voorzorg veiligheidsmaatregelen om te gaan zoeken in het gebouw en vonden het autistische kind. De twee werden daarop naar een IDF positie achter de frontlinie.

IDF troepen boeken langzaam maar zeker vooruitgang in de inname van Gaza Stad dat grotendeels in puin ligt. Er werden geen nieuwe gevallen van gesneuvelde soldaten gerapporteerd zoals sinds het begin van de grondoorlog vrijwel iedere dag het geval is geweest.

17 november 10:23

Vanavond: livestream van het concert van Joshua Aaron in Drachten

Vanavond om 19.30 uur treedt de Israëlische zanger Joshua Aaron op in Drachten. Family7 zendt een livestream uit van het concert. 

Kijk vanaf 19.30 uur mee via:

16 november 20:26

Oz, vader van 4 dochters, redde 120 jongeren van muziekfestival

Het Israëlische tv-station Arutz 13 zond deze week een korte documentaire uit over Oz, een boer die op een moshav (agrarische gemeenschap) in de Negev woont. Oz, een vader van vier dochters, begreep op 7 oktober dat zich een ramp aan het voltrekken was in het grensgebied rond Gaza en pakte zijn vierwielaangedreven tender en daarmee reed in vliegende vaart naar het Nova muziekfestival, naast kibboets Be’eri. Onderweg zag hij talloze uitgebrande auto’s en de lichamen van vermoorde Israëli’s, maar hij bleef doorrijden naar het festivalterrein. Omdat hij het terrein daar kent als zijn broekzak wist hij voornamelijk door de velden het festivalterrein te bereiken.

Eenmaal daar aangekomen begon hij de jongeren die wanhopig probeerden weg te komen van de plaats waar Palestijnse terroristen iedereen doodschoten in zijn auto te laden en bracht hen naar moshav Masloel, zijn woonplaats. Oz maakte vijftien ritten naar het festivalterrein en werd bijna doodgeschoten door twee Hamas-terroristen die hij voor IDF-soldaten hield. De twee stonden naast het lijk van een IDF-soldaat en hij riep naar hen “Wat gebeurt er”? Toen hij begreep dat ze terroristen waren riep hij iets in het Arabisch en trapte op het gaspedaal. Als door een wonder werd hij niet geraakt door de kogels die de terroristen op hem afschoten.

Oz zag dat er terroristen waren die in het openbaar vrouwen verkrachtten, terwijl anderen op alles schoten wat bewoog. De moshavbewoner redde in zijn eentje 120 jongeren, in een tijdsbestek van zes uur.

U kunt hier de reportage zien. Die is in het Hebreeuws, maar de beelden spreken voor zich. De jonge vrouw aan het eind van de video is één van Oz’ dochters.

In Israël werd deze week ook een video gepubliceerd over de kinderen die door Hamas zijn ontvoerd, en van wie niets meer is vernomen na hun verdwijning. Het gaat om tientallen kinderen, de jongste negen maanden oud. U kunt de video hier bekijken.

Gaza front

IDF-soldaten van de 551ste Brigade die een huis binnengingen in Beit Hanoun in Noord-Gaza vonden in een kinderkamer een zevental raketten in de opslagruimte onder het kinderbed. Het huis behoort aan een terrorist van de Palestijnse Islamtische Jihad en was werkelijk vol met wapens en ammunitie. In het al-Shifa ziekenhuis in Gaza Stad werden in het ondergrondse gedeelte “belangwekkende ontdekkingen” gedaan over het Hamas commandocentrum dat in het ziekenhuis was gevestigd, volgens Minister van Defensie Yoav Galant. De directeur van het al-Shifa ziekenhuis beweerde vanmiddag dat Hamas bij zijn vlucht uit het ziekenhuis tientallen lichamen had meegenomen. Hij gaf geen verdere informatie over de identiteit van deze dode mensen.

De IDF opereert nog steeds in het vluchtelingenkamp Al-Shati in Noord-Gaza. De zoektocht naar wapens en terroristen daar wordt bemoeilijkt door de hoge bevolkingsdichtheid van de wijk. De grondactie in Al-Shati wordt vanuit de lucht ondersteund door de luchtmacht die tot nu toe 54 precisieraketaanvallen pleegde op huizen waar terroristen valstrikken voor de soldaten hadden gezet. IDF soldaten vonden verder grote voorraden wapens in een hotel dat vol zat met boobytraps. Elders in Gaza vonden IDF-eenheden een aantal Iraanse Bader 3 langeafstandsraketten. Deze raketten hadden met gemak de stad Haifa in het noorden van Israël kunnen bereiken.

In het gebied langs de kust trekken IDF eenheden langzaam op en moeten vooral rekening houden met sluipschutters die vanuit torenflats op hen schieten. Ook worden er grote hoeveelheden bermbommen gebruikt om de opmars van de IDF te hinderen. Het is echter duidelijk dat Hamas en PIJ een verloren strijd vechten. Er is geen sprake meer van man-tot-man-gevechten, slechts van valstrikken die beogen om IDF soldaten te doden en om de opmars te vertragen.

Vanavond werd bekend dat IDF-soldaten het lichaam van Yehudit Weiss hadden gevonden. Zij was éën van de 240 ontvoerden in Gaza. Het lichaam van Yehudit werd gevonden in een gebouw naast het al-Shifa ziekenhuis, samen met een grote voorraad wapens. Na forensisch onderzoek werd de familie van Yehudit in kibboets Be’eri ingelicht.

Noordelijk front

Tot 17.00 vanmiddag was er sprake van hevige Israëlische bombardementen en artilleriebeschietingen op het zuiden van Libanon. Daarna namen de militaire activiteiten aanzienlijk af. De Israëlische militaire censuur maakt het moeilijk om een duidelijk plaatje te krijgen van de gevechten in het noorden. Hezbollah en andere Libanese media berichtten echter vandaag over onophoudelijke beschietingen en bombardementen door de “Zionistische bezetting”. Al-Manar, de spreekbuis van Hezbollah, maakte melding van in totaal acht aanvallen op “bezettingsoldaten” met “toepasselijke wapens”. Daarmee wordt meestal de Kornet antitankraket bedoeld.

De Libanese terreurorganisatie zei dat het vandaag twee van haar soldaten had verloren die het martelaarschap hadden verworven op weg naar Al Quds (Jeruzalem).

Volgens bronnen in Syrië heeft Hezbollah de laatste dagen achthonderd elite troepen gestationeerd aan de voet van de berg Hermon op de Golan Hoogvlakten.

Dit was een update van onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

16 november 15:04

Actie bij solidariteitsbijeenkomst voor de ontvoerde Israëli's

Vanavond vindt in Drachten een solidariteitsbijeenkomst voor Israël plaats. Bij de kerk staan meer dan 200 lege stoelen, als symbool voor de onschuldige mensen die op 7 oktober vanuit Israël werden ontvoerd naar Gaza. Sindsdien hebben hun geliefden niks meer van ze gehoord, het is onbekend hoe het met ze gaat en of ze nog in leven zijn. 

De solidariteitsbijeenkomst in Drachten is bijna volgeboekt. Datzelfde geldt voor het solidariteitsconcert op 25 november in Apeldoorn. Op 7 december is er in het Zeeuwse Middelburg nóg een solidariteitsavond voor Israël. 

WhatsApp Image 0   at

Meer dan 200 stoelen bij de kerk in Drachten

16 november 14:13

8 stellingen waar elke pro-Israël-christen antwoord op moet weten

“Als christen heb je de plicht om op te komen voor Israël.” “God is een God van liefde, dan kun je als christen toch niet de oorlog steunen?” “Een christen die zich afzijdig houdt van Israël, kun je geen christen noemen.” Dit zijn enkele van de stellingen die we in deze uitzending voorleggen aan Bert Noteboom, voorganger in Groningen. Wat is onze rol als christen? En hoe kunnen we juist in deze moeilijke tijd van betekenis zijn?

Bekijk de video! 

16 november 13:50

Update vanuit Israël: dit gebeurde er de afgelopen uren aan de verschillende fronten

Algemeen nieuws

De Palestijnse Autoriteit in Ramallah heeft besloten om de daders van het grootste bloedbad in de geschiedenis van de staat Israël te belonen. Iedere terrorist die levend in handen viel van de Israëlische veiligheidsdiensten op en na 7 oktober zal een maandelijkse uitkering krijgen van 1.400 NIS (ongeveer 350 euro). Families van de circa 1.500 terroristen die werden gedood op en na 7 oktober krijgen een initiële uitkering van 6.000 NIS (ongeveer 1.500 euro) en daarna iedere maand ook 1.400 NIS. Het is onduidelijk hoe de PA deze enorme toename in uitkeringen aan terroristen en hun families gaat financieren, nu sommige landen de hulp aan Ramallah hebben bevroren.

PA-voorzitter Mahmoud Abbas gaf één van zijn zeldzame commentaren op de oorlog tussen Israël en Hamas in Gaza. Abbas noemde de acties van de IDF in Gaza “een oorlog van wilde agressie” en een “oorlog van uitroeiïng”. Ook beweerde Abbas dat de Palestijnse Arabieren al meer dan honderd jaar lijden onder “agressie van de bezetters”. Hij noemde een plan dat door sommige Knessetleden is voorgesteld over internationale hulp bij de vrijwillige emigratie van inwoners van Gaza “een duivels plan”. De enigen die ‘Palestina’ moesten verlaten waren de bezetters, dus alle Joodse Israëli’s, volgens Abbas die ook zei dat Gaza ondeelbaar deel uitmaakt van het niet bestaande land Palestina.

Abbas’ claim dat na de oorlog in Gaza de PA weer in het zadel zou zitten lijkt een illusie nu Israël heeft duidelijk gemaakt dat, gezien de cultuur van terreur en dood in de PA, er geen sprake kan zijn van overdracht van het civiele bestuur aan Ramallah.

In Japan werd vandaag een aanslag met een auto op een wegversperring bij de Israëlische ambassade in Tokyo gerapporteerd. Een 50-jarige Japanner ramde zijn auto in een wegversperring van de lokale politie waarna de man werd gearresteerd, volgens het tv-station Fuji.

Het Internationale Atoom Agentschap (IAEA) in Wenen, maakte vandaag bekend dat Iran nu genoeg hoogverrijkt uranium heeft voor de productie van drie atoombommen. Het gaat om uranium hexafluoride dat is opgewerkt to zestig procent. Nucleaire experts hebben altijd gezegd dat het verder verrijken naar de benodigde negentig procent van de voorraad uranium slechts een kwestie van een paar weken is. IAEA directeur Rafael Grossi heeft Iran opnieuw gevraagd om opnieuw inspecteurs van het Atoomagentschap toe te laten, maar Iran probeert tijd te winnen. Grossie kreeg als antwoord dat Teheran de mogelijkheden aan het onderzoeken was om het verzoek te adresseren.

Dan nu het nieuws over de verschillende fronten.

Rode Zee front

De Ansar Allah of Houthi-militie in Jemen lijkt nu zijn aandacht te verleggen naar het aanvallen van Israëlische schepen in de vitale waterweg Bab al-Mandab. Vannacht werd een aanvalsdrone die afkomstig was uit Jemen aangevallen door het Amerikaanse oorlogsschip USS Thomas Hudner. Hetzelfde schip onderschepte gisteren een drone die op weg was naar Eilat in het uiterste zuiden van Israël.

Hartland front

Vanmorgen werd er een grote aanslag gepleegd op een controlepost van de IDF op hoofdweg 60 in Goesh Etzion nabij Jeruzalem. Drie tot de tanden toe bewapende terroristen uit de stad Hebron openden het vuur op burgers bij deze drukke controlepost op de tunnelweg naar Jeruzalem. Het plan van de Hamas-terroristen was klaarblijkelijk om door te rijden naar Jeruzalem om daar een nog grotere aanslag te plegen. Zij hadden een grote hoeveelheid munitie en wapens bij zich. Vier Israëlische burgers raakten zwaargewond bij de aanslag, één van hen verkeert in levensgevaar. De IDF heeft nu een tijdelijk uitgangsverbod ingesteld in Bethlehem en Hebron terwijl men zoekt naar nog meer terroristen.

Bekijk hier beelden van de aanslag. Op de video zijn Israëlische vrouwen te zien in een bus van busmaatscappij Egged. Terwijl er wordt geschoten reciteren ze Psalmen.  

Noordelijk front

In navolging van wat generaal Hertzi Halevy had gezegd over een wijziging in de strategie ten opzicht van Hezbollah in Libanon, is de IDF nu overgegaan tot offensieve aanvallen aan het noordelijke front. Tot nu toe bleven de acties van de IDF in het noorden beperkt tot reacties op aanvallen. Deze wijziging kwam nadat er op woensdagavond twintig raketten op dorpen en steden in noord Israël werden afgevuurd.

Gedurende de afgelopen nacht viel Hezbollah op zeven plaatsen IDF posities en burgerdoelen aan in noord Israël, volgens zijn spreekbuis Al-Manar TV. In alle gevallen ging het om antitankraketten en mortiergranaten. De IDF reageerde met luchtaanvallen op de terreurinfrastructuur van Hezbollah in het zuiden van Libanon.

Vanmorgen was er echter sprake van offensieve aanvallen in het zuiden van Libanon door het Israëlische leger. Het aantal aanvallen met gevechtsvliegtuigen nam duidelijk waarneembaar toe en er was ook een toename in ander militair luchtverkeer in het luchtruim boven het noorden van Israël.

Libanese media bevestigden later dat er twintig IAF luchtaanvallen waren geregistreerd in het zuiden van Libanon. De hamvraag is nu hoe Hezbollah zal reageren op de meer offensieve Israëlische acties in Libanon.

Gazafront

Ook aan het front in Gaza zijn er nu ontwikkelingen die duidelijk maken wat het aanvalsplan van de IDF is. Nadat eerst noord Gaza was omsingeld en werd vrijgemaakt van de terroristische infrastructuur en daarna meer naar het zuiden Gaza Stad werd omsingeld en het Al-Shati vluchtelingenkamp is de IDF nu actief in het zuiden van Gaza. Er werden pamfletten uitgestrooid boven Khan Younis waarin de inwoners van deze wijk werd opgeroepen om te evacueren. Khan Younis is één van de meest dichtbevolkte wijken in Gaza en is de plaats waar Hamas leiders Yahiah Sinwar en Mohammed Deiff, Hamas’ militaire brein vandaan kwamen. De aanname is dat Sinwar en Deiff zich daar schuilhouden of in de zogenaamde ‘metro’ de ondergrondse basis die Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad bouwden.

In het al-Shifa ziekenhuis in Gaza Stad gaat de zoektocht naar aanwijzingen dat Hamas daar gijzelaars vasthield door. IDF soldaten vonden laptops waarop foto’s van sommige gijzelaars waren te zien na hun ontvoering. De IDF liet deze foto’s zien aan BBC journalisten, waarschijnlijk om de Engelse nieuwsorganisatie aan te zetten tot meer nauwkeurige en eerlijke berichtgeving over wat er in Gaza gebeurt. Ook vonden IDF soldaten een groot aantal Hamas legeruniformen in al-Shifa. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat Hamas terroristen in burgerkleding zich mengen onder de geëvacueerde burgers die uit het ziekenhuis naar andere oorden vluchtten.

Het raketvuur uit Gaza is verder in intensiteit aan het afnemen. Over de laatste acht uur werden slechts drie aanvallen met korte afstandsraketten gesignaleerd op dorpen en kibboetsen in de directe omgeving van Gaza.

De IDF maakte bekend dat er opnieuw drie soldaten waren gesneuveld in Gaza vannacht, terwijl een andere soldaat levensgevaarlijk gewond raakte. Drie IDF soldaten werden ernstig verwond tijdens diverse vuurgevechten met terroristen.

16 november 11:19

Beluister dit prachtige lied en gebed: Shalom, Jerusalem

Zanger Paul Wilbur zong het lang geleden al en zijn woorden zijn nog steeds hoopvol: als de Messias komt, mag Zijn lof in Jeruzalem worden gevonden. Dit gebed om vrede voor Jeruzalem, die vooruitwijst naar vrede over de hele wereld, is juist nu actueel.

Shalom Shalom Jerusalem
Vrede, vrede, Jeruzalem

Peace Be To You
Vrede zij met jou

When Messiah Comes
Als de Messias komt

To Take Us Home
Ons mee naar Huis neemt

May His Praise
Mag Zijn lof

Be Found In You
In jou worden gevonden

Pray For Peace Jerusalem
Bid om vrede voor Jeruzalem

15 november 20:34

Update: dit gebeurde er vandaag in en rond Israël

Algemeen nieuws

In de update van hedenmorgen berichtte ik over de satire op de Israëlische televisie over de BBC dat voor zichzelf een reputatie heeft opgebouwd van één van de meest bevooroordeelde media in de Westerse wereld, waar het om Israël gaat. Vandaag bewees de BBC opnieuw zijn onbetrouwbaarheid in de berichtgeving over Israël in een rapport over het al-Shifa ziekenhuis Gaza-Stad. Het nieuwe schandaal rond de BBC begon toen het IDF-woordvoerderkantoor een op X berichtte over de activiteiten rond het ziekenhuis. In dat bericht legde de IDF uit dat men speciale teams had samengesteld met mensen die Arabisch spraken en een medische opleiding hadden genoten. Ook werd in het bericht benadrukt dat deze teams speciaal waren samengesteld om in een “gevoelige omgeving” te opereren en om burgers te beschermen tegen Hamas’ gewoonte om hen als menselijk schild te gebruiken. 

Dit is wat de BBC rapporteerde hierover: “Op dit moment horen we van Reuters dat het zegt dat Israëlische troepen een operatie uitvoeren tegen Hamas in het Shifa-ziekenhuis. Zij raken mensen, inbegrepen medische teams en mensen die Arabisch spreken.” De BBC presentator herhaalde vervolgens in andere bewoordingen dezelfde leugen. Onderzoeker Adam Levick bracht dit schandaal onder de aandacht van de leiding van de BBC die vervolgens schoorvoetend een rectificatie publiceerde.

Irans opperste leider Ayatollah Ali Khamenei heeft volgens Reuters Hamas’ leider Ishmail Haniyeh verteld dat Iran steun zal verlenen aan de jihadistische groep, maar niet direct zal interveniëren in de oorlog met Israël. Khamenei was volgens Iraanse officials die met Reuters spraken ontstemd over het feit dat Hamas Iran niet had ingelicht over de invasie van Israël op 7 oktober. De Iraanse leider eiste ook van de Hamas-top dat men de kritiek op Iran en Hezbollah vanuit Gaza zou indammen. Tot nu toe werd aangenomen dat Iran achter de bloedige invasie zat. Wat bijna zeker is, is dat het operationele plan van Hamas voor de aanval op Israël werd opgesteld met Iraanse hulp.

Israëlische Arabieren in Nazareth in noord Israël hebben zich nu openlijk gedistantieerd van de Palestijnse nationale zaak na het bloedbad op zeven oktober. Een lange muur vol met pro Palestijnse graffiti en Palestijnse vlaggen in het centrum van de stad werd overgeschilderd met zwarte verf. Deze actie staat in schril contrast tot de steun die sommige Arabische Knesset leden openlijk hebben gegeven aan Hamas. Ayman Khativ Yassin en Aida Toma Saliman werden beiden tijdelijk verbannen uit de Knesset en krijgen twee weken geen salaris vanwege opmerkingen die overeen kwamen met het ontkennen van de massamoord op Israëli’s op 7 oktober.

Nu het laatste nieuws over de verschillende fronten.

Rode Zee front

Vanavond werd gerapporteerd dat de Ansar Allah-militie in Jemen opnieuw had geprobeerd om een aanval uit te voeren op de badplaats Eilat in het uiterste zuiden van Israël. De aanval werd echter in de kiem gesmoord door de Amerikaanse marine die onbemande vliegtuigen uit de lucht schoot. De USS Thomas Hudner gebruikte een luchtdoelraket om de drones te vernietigen. Het was de derde keer dat de Amerikaanse marine in de Rode Zee in actie kwam om Israël te beschermen.

Ansar Allah valt nu bijna dagelijks Israël aan en heeft tot nu toe slechts één keer succes gehad toen een drone bij een school voor speciaal onderwijs in Eilat ontplofte vorige week.

Noordelijke front

Het nu bekende patroon van Hezbollah aanvallen met mortieren, antitank raketten en onbemande vliegtuigen zette zich ook vanmiddag voort. Er werden opnieuw raketten afgeschoten op de stad Kiryat Shmonah en het dorp Shlomit in het uiterste noorden van Israël. Verder werden er opnieuw antitank raketten gebruikt tegen IDF posities langs de grens met Libanon. Al-Manar Hezbollah tv publiceerde beelden van de aanvallen. Daarop was te zien hoe een antitank raket een IDF observatietoren verwoestte.

De Amerikaanse regering heeft, naar verluidt, Israël onder druk gezet om geen aanvallen diep in Libanon of op Beiroet uit te voeren in reactie op de Hezbollah aanvallen. Dit bericht in de Arabische media kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Gaza front

Volgens de laatste berichten heeft de IDF nu het al-Shifa ziekenhuis in Gaza-Stad geheel in handen. IDF eenheden doodden een aantal Hamas terroristen bij de ingang van het ziekenhuis aan het begin van de operatie. Daarna begonnen zij een speurtocht naar bewijzen van het bestaan van het Hamas hoofdkwartier en vonden die op verschillende plaatsen.

De IDF verwoestte vandaag ook het gebouw van het Hamas parlement dat gisteren werd ingenomen. Soldaten van de Golani Brigade, die op zeven oktober jl. één en veertig kameraden verloren bij de Hamas invasie van zuid Israël, bliezen het gebouw op met explosieven.

Vanmiddag werden twee IDF-soldaten verwond in Kisufim in Gaza door een antitankraket. De twee waren met een bulldozer bezig om werkzaamheden in Israëlisch grondgebied uit te voeren toen hun voertuig werd geraakt door een Kornet raket. In tegenstelling tot Merkavatanks en andere gepantserde IDF voertuigen zijn deze bulldozers niet beschermd tegen dit soort aanvallen.

Er blijven berichten binnenkomen over een op handen zijnde vrijlating van gijzelaars. Vanmiddag werd er vanuit Qatar bericht dat er bijna een akkoord was over de vrijlating van vijftig vrouwelijke en jeugdige gijzelaars in ruil voor een driedaags staakt-het-vuren. In Jeruzalem worden deze berichten echter ontkend en afgedaan als psychologische oorlogsvoering. Het enige concrete teken dat er achter de schermen onderhandelingen plaatsvinden is dat Israëlische officials in Cairo zijn en daar met functionarissen van de Egyptische inlichtingendienst spreken.

15 november 15:31

Deel deze video: Laat hun stemmen niet verstommen

Meer dan tweehonderd mensen worden sinds 7 oktober gegijzeld door Hamas in Gaza. Vrouwen, kinderen en ouderen. Hoe het met ze gaat, dat weet niemand. Laat hun stemmen niet verstommen: bid voor hen. Breng ze terug.

Bekijk en deel deze video:

15 november 15:29

Nieuwe update vanuit Israël van onze correspondent Yochanan Visser

Algemeen nieuws

Terwijl pro-Palestijnse activisten in Nederland een demonstratie hielden in de aankomsthal van Schiphol, vond er in de Verenigde Staten de grootste pro-Israëlmanifestatie ooit plaats.

Schiphol

De betogers op Schiphol maakten zich in feite schuldig aan oproepen tot genocide op Israëli’s, toen zij het spreekkoor “From the River to the sea, Palestine will be free” aanhieven. Deze slogan heeft sterke overeenkomsten met wat er in het grondvest van Hamas staat geschreven.

In artikel drie van dit handvest staat het volgende geschreven: “Palestijnse moslims hebben de banier van de jihad in het aangezicht van de onderdrukkers gehesen, opdat zij het land en de gelovigen zullen kunnen bevrijden van de vuiligheid, onreinheid en boosaardigheid van de onderdrukkers”, en dan zal ‘Palestina’ volgens Hamas pas echt vrij zijn.

De betoging op Schiphol werd gehouden op een moment dat er een Israëlisch vliegtuig arriveerde.

Washington DC

In Washington DC verzamelden zich ondertussen bijna 300.000 mensen voor een pro-Israëlische betoging onder het motto “nooit weer”. De demonstratie was in de eerste plaats gericht op de vrijlating van ontvoerden, die vastgehouden worden door Hamas. Naar schatting komen de ontvoerden uit 33 landen, de meesten van hen zijn Israëli’s of Israëlische burgers met een buitenlands paspoort.

Families van de ontvoerden waren ook aanwezig bij de demonstratie, die verder werd bijgewoond door politici van de Democratische en Republikeinse partij. Senator Chuck Shumer van de Democratische Partij wees ook op de slogan ‘From the river to the sea’ en zei het volgende tot de menigte: “Wanneer Hamas dit zegt, dan bedoelen zij dat het geheel van het huidige Israël een land vrij van Joden moet zijn.”

Na de demonstratie werd een opinieonderzoek gepubliceerd in de VS, dat liet zien dat op Amerikaanse universiteiten één op de vijf studenten positief staat tegenover Hamas. Op de campussen van Amerikaanse universiteiten heerst al lange tijd een zeer anti-Israëlisch klimaat waarin Joodse studenten zich in toenemende mate onveilig voelen.

Humor

Humor is een sterk wapen in de strijd die Israël voert tegen zijn vijanden. Ook in de internationale arena waar, zoals gebruikelijk, weer een campagne tegen de Joodse staat wordt gevoerd door een aanzienlijk deel van de media.

De BBC in Engeland is wellicht het meest vijandige medium in de Westerse wereld. Het satireprogramma Eretz Nehederet van tv kanaal 12 erkent nu de waarde van satire om de absurditeit van het gedrag van de pro-Palestijnse massamedia in het Westen bloot te leggen. Eretz Nehederet had op dinsdagavond een ‘tv interview van de BBC met Hamas leider Yahiah Sinwar’. De sketch was in het Engels en leek gericht op een publiek buiten Israël.

Bekijk hier de video van het ‘interview met Sinwar’.

Nieuws vanaf de verschillende fronten

Hartland

Er bestaat ongerustheid onder de Joodse inwoners van dorpen in Judea en Samaria. Deze ongerustheid heeft te maken met de vrees voor een gecoördineerde aanval op een aantal ‘yishoeviem’, zoals deze gemeenschappen worden genoemd in Israël. De ongerustheid nam dinsdag toe nadat er een oefening met zogenaamde paragliders was gesignaleerd in een Palestijns dorp in Samaria. Hamas gebruikte deze vliegende parachutes op zeven oktober tijdens de bloedige invasie van Zuid-Israël.

De situatie in Judea en Samaria mag dan gespannen zijn, maar het valt niet te vergelijken met de realiteit aan de andere fronten. In het hartland van Israël heeft de IDF de veiligheidssituatie onder controle, zoals ook vandaag weer bleek. IDF eenheden voerden invallen uit in een voorstad van Ramallah en in El Bireh. Verder heeft iedere yishoev in Judea en Samaria zijn eigen beveiligingsteam dat vierentwintig uur per dag alert is. Ook zijn deze teams goed getraind en gehard in het bestrijden van terrorisme.

Noordelijk front

Sjiitische milities in het zuidwesten van Syrië vielen vannacht opnieuw de Golan Hoogvlakte aan met raketten. Er werden twee salvo’s van raketten afgevuurd vanuit de provincie Darra. Er waren geen meldingen over schade of erger. De IDF reageerde met artilleriebeschietingen op posities van deze milities die tot vijf kilometer van de grens zijn genaderd.

Het front met Libanon was de laatste weken opnieuw het toneel van ‘hit en run’ aanslagen door Hezbollah. De IDF gebruikte artillerie om te reageren op de voortdurende raket- en mortierbeschietingen van Hezbollah en Hamas in Libanon en stuurde volgens Libanese media verkenningsdrones tot aan het zuiden van de Litani rivier. De IDF is zich aan het voorbereiden op uitbreiding van de confrontatie met de Libanese terreurbewegingen en de Iraanse verzetsas. Ook vandaag was het luchtruim boven Noord-Israël vol met het geluid van gevechtsvliegtuigen en drones.

Gaza

Het nieuws uit Gaza werd vandaag gedomineerd door de activiteiten van de IDF rond het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza Stad. Er is een behoorlijke hoeveelheid nepnieuws over dit onderwerp. Zo werd er beweert dat de IDF een beleg uitvoerde van het ziekenhuis dat dient als oorlogshoofdkwartier van Hamas. Dit is pertinent onjuist. Vanaf het begin heeft de IDF vrije toegang gegarandeerd bij één van de ingangen van al-Shifa.

Ook de bewering dat het ziekenhuis zonder brandstof zou zitten in onjuist. De IDF heeft voortdurend aangeboden om brandstof te leveren aan het ziekenhuis en levert ook allerlei medische goederen zoals couveuses en beademingsapparatuur.

Volgens de laatste berichten zijn speciale eenheden van de IDF het ondergrondse deel van al-Shifa binnengegaan en zijn begonnen met het uitkammen van het hoofdkwartier van Hamas. Ook zijn er berichten dat IDF soldaten in de westelijke vleugel van het ziekenhuis zijn, waar zij in contact staan met het medisch personeel en behulpzaam zijn met de ontruiming van al-Shifa.

De IDF heeft vannacht ook het al-Quds ziekenhuis overgenomen in Gaza Stad. Dit nadat het gebouw volledig was ontruimd.

Wanneer u denkt zijn deze activiteiten tegen een ziekenhuis in oorlogstijd niet geoorloofd zijn, het volgende:

Volgens artikel 28 van de 1949 vierde Geneve Conventie mag de aanwezigheid van beschermde personen niet worden gebruikt om bepaalde plaatsen of gebieden immuun te maken voor militaire operaties. Medisch personeel in een ziekenhuis valt onder de term ‘beschermde personen’. Echter, een aanvullend protocol uit 1977 van de Geneve Conventie zegt in artikel 12, sectie 4: “onder geen enkele omstandigheid zal een medische faciliteit worden gebruikt om militaire doelen te beschermen voor een aanval.”

Een andere wettelijke verplichting voor ieder leger dat van plan is een ziekenhuis binnen te trekken om een eind te maken aan militaire operaties daar is om de veiligheid van de patiënten te waarborgen en om ontruiming mogelijk te maken. Een andere voorwaarde is om een waarschuwing vooraf te geven van een ophanden zijnde operatie. De IDF heeft aan al deze voorwaarden voldaan en heeft tot nu toe geen schot gelost in zijn acties in al-Shifa.

15 november 13:36

Uitzending 15 november met ds. Frank Heikoop en Leon Meijer

Aanstaande vrijdag verschijnt er een nota van de PKN over de relatie van de Kerk met Israël. De notitie is nu al omstreden en kan op veel kritiek rekenen, zeker met het oog op de oorlog met Hamas. Aan tafel ds. Frank Heikoop, voorzitter van Christenen voor Israël.

En we schakelen naar Israël, waar Leon Meijer met een team van Christenen voor Israël is om de inwoners van het land te bemoedigen.

Bekijk de uitzending hier:

15 november 11:21

Indrukwekkende toespraak van ds. Arenda Haasnoot

Vorige week vrijdag sprak ds. Arenda Haasnoot namens Christenen voor Israël op het Museumplein in Amsterdam, bij de Sabbatstafel voor de ontvoerde Israëli's.

15 november 10:31

Bemoedigingstour in Israël • 'We moeten sterk zijn'

Leon en Janine Meijer zijn deze week in Israël en bezoeken namens Christenen voor Israël verschillende mensen. In deze update vertellen ze over hun bezoek aan 600 Ethiopische Joden, die uit het zuiden van Israël geëvacueerd zijn.

Ook bezochten ze inwoners van de zwaar getroffen kibboets Nachal Oz, die hun verhaal deelden.

Tot slot reisden ze af naar het noorden van Israël, waar 90 net geïmmigreerde jongeren uit Oekraïne, Rusland, Oezbekistan en Kazachstan verblijven.

Lees het verslag hier:

15 november 09:53

Morgen: solidariteitsbijeenkomst in Drachten

Morgenavond, donderdag 16 november, organiseren we een solidariteitsbijeenkomst voor Israël in De Oase in Drachten.

Er zijn diverse sprekers en de muziek wordt verzorgd door Marcel van der Poel en band.

We komen als christenen bij elkaar om te zingen tot eer van de God van Israël, maar ook om elkaar te bemoedigen en om te bidden voor Israël.

Komt u ook? Meld u gratis aan via de knop hieronder.

14 november 21:24

Dit was de dag in Israël en omstreken:

Algemeen nieuws

Israëlische soldaten vonden vanmorgen in Gaza de stoffelijke resten van twee Israëli’s die als ontvoerd waren opgegeven. Het gaat om een 12-jarig meisje en een 74-jaar-oude vredesactiviste. Het is niet duidelijk of zij na hun ontvoering naar Gaza werden vermoord. Nadere gegevens ontbreken.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Amir was vandaag in Genève om met het Rode Kruis te overleggen over humanitaire hulp aan Gaza. Israël weigert om goederen uit Iran toe te laten in Gaza. Het Rode Kruis is direct betrokken bij het leveren van humanitaire hulp aan Gaza, maar heeft tot nu toe geen actie ondernomen om Hamas te dwingen toegang te verlenen tot de 240 ontvoerden. Het bezoeken van deze gevangenen is normaal één van werkzaamheden van het Rode Kruis.

De Verenigde Naties vertragen inmiddels de ontwikkeling van een humanitaire zone in Al-Moassi in het uiterste zuiden van Gaza, omdat men niet wil gezien worden als partij in het conflict. Israël heeft vanaf het begin van de oorlog de inwoners van Gaza aangemoedigd om naar het zuiden van de enclave te gaan.

Wie denkt dat het niet absurder kan, heeft klaarblijkelijk gemist dat het regime van dictator Bashar al-Assad de OPWC (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) heeft gevraagd om een onderzoek in te stellen naar Israël’s vermeende gebruik van chemische wapens in de oorlog tegen Gaza en Hezbollah. OPWC is de organisatie die toeziet op het uitbannen van chemische wapens in de wereld. Het regime van Assad gebruikte zelf regelmatig chemische wapens, zoals Saringas. Daarmee doodde het leger van Syrië 1.400 burgers in Ghouta nabij Damascus, nu bijna tien jaar geleden.

De propaganda van Hamas heeft al eerder geprobeerd om de IDF te beschuldigen van het gebruik van witte fosforbommen tijdens deze oorlog. De IDF heeft echter hardnekkig ontkend dat het gebruik maakt van deze chemische substantie en zegt dat het om lichtkogels gaat.

Het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken maakte vandaag bekend dat het zich gedwongen ziet om de public diplomacy (hasbara) afdeling te sluiten vanwege een gebrek aan fondsen. Dit wordt door de oppositie echter onacceptabel gevonden en men riep de regering op om onmiddellijk 200 miljoen dollar beschikbaar te stellen voor hasbara doeleinden.

Dan nu de situatie aan de verschillende fronten.

Gaza

De IDF blijft langzaam maar zeker vorderingen maken in de herovering van Gaza en is nu bezig met het uitkammen van de wijk Zeitoun in noord Gaza. Ook in Gaza stad wordt langzaam vooruitgang geboekt maar de situatie daar is uiterst precair vanwege de bevolkingsdichtheid. De Israëlische soldaten moeten verder op hun hoede zijn voor de valstrikken die Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad zetten. Ieder huis kan een kruitvat zijn dat van afstand tot ontploffing wordt gebracht of waar zich boobytraps bevinden.

De IDF heeft nu het Abu Mazen plein bereikt in de wijk al-Maliya, in het zuiden van Gaza-Stad. Er worden hevige vuurgevechten gemeld momenteel. Hamas en Iran verspreiden ondertussen propaganda over de progressie van de IDF en beweren dat het leger slechts acht procent van Gaza heeft veroverd en dat er de afgelopen dag 15 Merkava tanks werden vernietigd.

Het centrum van Israël werd vanmiddag weer bestookt met raketten en hetzelfde gold voor de stad Ashkelon, vijftien kilometer ten noorden van Gaza. Twee burgers werden verwond toen een raket insloeg in hun huis. Er is echter een dalende trend waarneembaar in het aantal raketaanvallen op Israël vanuit Gaza.

Rode Zee front

Ansar Allah leider Abdul Malik al-Houthi bedreigde Israël vandaag opnieuw en zei dat zijn door Iran gesponsorde militie zou gaan zoeken naar Israëlische schepen in de strategische waterweg Bab al-Mandab. Deze scheepvaartroute wordt ook door Israëlische schepen gebruikt voor het vervoer van olie en goederen naar Eilat en Ashdod. Ansar Allah (lees Iran) heef lang geprobeerd om de controle over Bab al-Mandab over te nemen van de officiële regering van Jemen maar dit werd voorkomen door een internationale coalitie geleid door Saoedi-Arabië.

Vanavond rond acht uur lokale tijd ging in Eilat opnieuw het luchtalarm af. Korte tijd later werd bekend dat de IDF het Arrow 3 antiraketschild had gebruikt om twee ballistische langeafstandsraketten uit Jemen te onderscheppen.

Noordelijke front

De aanvallen van Hezbollah met antitank raketten en mortiergranaten op IDF-posities langs de grens met Libanon gingen vanmiddag onverminderd door. Ook werd er opnieuw met raketten op de stad Kiryat Shmonah geschoten. Eén van de raketten beschadigde een huis. Iran bekende vandaag in feitelijk kleur toen het bekend maakte dat Libanon nu officieel in staat van oorlog verkeerde met Israël.

Generaal Majoor Amir Ali Hajizadeh een topcommandant van de Islamitische Revolutionaire Garde in Iran vertelde het officiële persbureau IRNA dat de omvang van de oorlog nu was vergroot. “Libanon is nu in oorlog en de oorlog zou verder kunnen escaleren. De toekomst is onduidelijk maar Iran is voorbereid op alle omstandigheden”, zei Hajizadeh. De opmerkingen van de Iraanse commandant kwamen na een ontmoeting in Teheran tussen Hamas leiders Khaled Mashal en Ishmail Haniyeh en leiders van Iran vorige week.

De Iraniërs proberen momenteel om de Verenigde Staten mee te trekken in een regionale oorlog door constant aanvallen uit te voeren op Amerikaanse basissen in Irak en Syrië. Er zijn tot nu toe 53 aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse posities in beide landen, de laatste van hen met ballistische raketten. Het Amerikaanse leger is nu mondjesmaat begonnen met tegenaanvallen op posities van de IRG in Syrië. Bij die luchtaanvallen kwamen vandaag zeven Iraniërs om het leven.

Een update van onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

14 november 15:47

Update van onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

Algemeen nieuws

15 slachtoffers van het Hamas bloedbad op 7 oktober zijn opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen in Israël. De slachtoffers waren psychisch ingestort na wat zij hadden meegemaakt. Een aantal van hen lijdt aan psychose, een acute situatie waarbij de innerlijke wereld instort en de patient niet meer weet wat hij doet. Snelle psychologische hulp voor mensen die aan een hevig trauma onderhevig waren is van essentieel belang bij het voorkomen van het zogenaamde posttraumatische stressstoornis (PTSS), een chronische stoornis waaraan een groot gedeelte van de Israëlische bevolking lijdt.

Premier Benjamin Netanyahu besprak de huidige oorlog in een interview met Fox News op maandagavond en maakte duidelijk dat Israël met niet minder dan een totale overwinning op Hamas genoegen zal nemen. De premier zei verder dat de oorlog die Israël voert, een gevecht is tussen het goed en het kwaad en dat de Iraanse as het kwaad vertegenwoordigt. De vrije wereld moet zich realiseren dat Israël in de frontlinie van deze oorlog staat en dat die oorlog kan overwaaien naar andere landen, aldus Netanyahu.

Vanuit Japan kreeg Israël een duidelijke en hartverwarmende steunbetuiging op maandag. Een groep mannen en vrouwen uit Japan was in een video te zien met Israëlische en Japanse vlaggen, terwijl ze een bekend religieus lied zongen in het Hebreeuws. Dit lied wordt altijd op Jom Kippoer gezongen in de synagogen over de hele wereld en is een smeekbede aan G’d om Zijn volk te redden.

Die steunbetuigingen zijn na 7 oktober zeer belangrijk voor het publiek in Israël. Helemaal nu er dagelijks pogingen worden gedaan door Hamas en de andere leden van de Iraanse ‘verzetsas’ om het moreel van de Israëli’s te breken. Hamas, bijvoorbeeld, publiceerde gisteren een video waarin een ontvoerde vrouw was te zien die onder druk een verklaring aflegde en vervolgens werd doodgeschoten.

Ook brengt Hamas bewust nieuws over ontvoerde Israëli’s naar buiten dat zeer gevoelige snaren raakt bij het publiek in Israël. Gisteravond maakte Hamas, bijvoorbeeld, bekend dat een zwangere Israëlische vrouw die onder de ontvoerden is, was bevallen. Er werden geen details gegeven over de gezondheid van moeder en kind. De media in Israël publiceren deze video’s bewust niet. De reden daarvoor is simpel: publicatie helpt de propagandamachine van Hamas en zijn psychologische oorlog tegen Israël.

Dan nu, zoals gebruikelijk, nieuws van de verschillende fronten in de Iraanse meervoudige frontenoorlog tegen Israël.

Gaza

Gedurende de laatste 24 uur werden meer dan tweehonderd terroristische doelen aangevallen in Gaza. Hamas hanteert een klassieke guerrillastrategie van 'hit en run' aanvallen, die in sommige gevallen tot gesneuvelde IDF soldaten leidden. Het totaal aantal gesneuvelde IDF soldaten bedraagt nu 366 sinds het begin van de oorlog.

De meeste aandacht gaat momenteel uit naar wat er gebeurt met de ziekenhuizen in Gaza.

Na de RPG aanval op de IDF vanuit de ingang van het al-Quds ziekenhuis in Gaza Stad op maandag, voerden soldaten van de Golani Brigade een inval uit in het ondergrondse gedeelte van het Rantisi kinderziekenhuis in Gaza Stad. De soldaten vonden daar een grote hoeveelheid wapens en ook een motorfiets die was gebruikt tijdens het bloedbad van 7 oktober. De IDF soldaten vonden verder bewijs dat tenminste een deel van de ontvoerde Israëli’s werd vastgehouden onder het Rantisi ziekenhuis. Men vond luiers, vrouwenkleding en een melkfles voor een baby, alsmede een bebloed mes. Het mes ondergaat momenteel een DNA onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over de herkomst van het bloed.

IDF eenheden bereidden zichzelf ook voor om het ondergrondse gedeelte van het al-Shifa ziekenhuis binnen te vallen in Gaza Stad. Het IDF woordvoerderkantoor publiceerde een audio opname van een gesprek van een Arabisch sprekende woordvoerder met de directeur van het al-Shifa ziekenhuis. Tijdens dat gesprek bood de IDF woordvoerder aan om couveuses voor baby’s naar het ziekenhuis te brengen en en zes beademingsmachines voor kinderen. De directeur accepteerde het aanbod en de IDF leverde vervolgens de apparatuur. In al-Shifa heeft Hamas zijn oorlogshoofdkwartier en er wordt verwacht dat tenminste een deel van de ontvoerden zich daar bevinden of bevonden.

Al-Shifa heeft een tunnelconnectie met de zogenaamde ‘metro’, de ondergronds basis die Hamas heeft geconstrueerd sinds de machtsovername in 2007. Het kan dus zijn dat Hamas de ontvoerden daar naartoe zal brengen wanneer de IDF de inval begint. Een CIA official bevestigde afgelopen nacht dat Hamas een commandocentrum heeft onder al-Shifa.

IDF soldaten vonden afgelopen nacht ook een aantal tunnelschachten. De eenheden gingen echter opnieuw niet naar binnen vanwege de verwachte boobytraps.

De Golani Brigade nam op maandag ook het gebouw van het Hamas parlement in Gaza over. De soldaten maakte een foto van de hal waar de vergaderingen van het parlement werden gehouden en plantten de Israëlische vlag achter het spreekgestoelte. Vandaag werd verder bekendgemaakt dat Golani soldaten ook het hoofdkwartier van de Hamas politie in Gaza Stad hadden veroverd.

Het Rode Zee front

Vanmorgen rond twaalf uur ging opnieuw het luchtalarm af in de badplaats Eilat, in het uiterste zuiden van Israël. Er werd een ontploffing waargenomen buiten Eilat. Waarschijnlijk ging het opnieuw om een raket- of droneaanval vanuit Jemen.

Front in Judea en Samaria

Het geweld in het Hartland van Israël neemt steeds meer de vorm aan van een oorlogsfront. Sinds maandagavond werden zeven Palestijnse terroristen gedood tijdens vuurgevechten in de Palestijnse steden Tulkarm en Qalqilia. Het vuurgevecht in Tulkarm duurde maar liefst veertien uur en werd uiteindelijk in het voordeel van de IDF beslist nadat een IAF gevechtsvliegtuig een groep terroristen uitschakelde vanuit de lucht. Het gebruik van gevechtsvliegtuigen in de strijd tegen de terroristen in Judea en Samaria is vrij uniek.

Een Palestijnse terrorist die een aanslag wilde plegen op een IDF wachtpost bij het Anon kruispunt in Samariad werd doodgeschoten door de aanwezige soldaten.

Het noordelijke front

Herzi Halevi, de stafchef van het Israëlische leger, was op maandagavond bij het front in het noorden van Israël en zei daar dat er “operationele plannen” zijn gemaakt voor de voortzetting van het conflict met Hezbollah in Libanon. Daaronder zijn offensieve plannen, zei Halevi. Terwijl Halevi in het noorden was, vlogen IAF gevechtsvliegtuigen opnieuw zeer laag over Beiroet, de hoofdstad van Libanon. Dit was bedoeld als een nieuwe waarschuwing aan het adres van Hezbollah. Eveneens op maandagavond voerde de IDF nieuwe aanvallen uit in het gebied van het dorp Labuna in Zuid-Libanon.

Op dinsdagochtend vroeg vuurde Hezbollah raketten en mortiergranaten af op vijf IDF posten langs de grens met Libanon. De IDF reageerde met artilleriebeschietingen op de plaatsen waarvandaan werd geschoten, terwijl IAF gevechtsvliegtuigen de terroristische infrastructuur van Hezbollah in Zuid-Libanon bombardeerde. Even later schoot een IDF tank op een terreurcel die op het punt stond om een antitankraket af te vuren op het gebied rond Yiftach in Noord-Israël. De terroristen werden gedood.

Het Israëlische leger onderschepte vanmorgen ook een onbemand kamikazevliegtuig voor de kust van de stad Akko, ten noorden van Haifa.

Vanavond kunt u, zoals gebruikelijk, meer nieuws lezen over de oorlog in Israël op dit liveblog.

14 november 13:16

Nieuwe aandacht voor de ontvoerden

Komende zaterdag is er in Amsterdam opnieuw een actie om aandacht te vragen voor de 240 mensen die op 7 oktober vanuit Israël werden ontvoerd naar Gaza. Ze worden daar nu al 39 dagen gevangen gehouden door Hamas en het is onbekend hoe het met ze gaat en of ze überhaupt nog leven.

Zaterdag 18 november drijft tussen 15.00 en 17.00 uur de 'Amsterdamse Vrijheidsvloot' op de Prinsengracht in Amsterdam. Eerder stonden al tientallen lege buggy's op het Museumplein om aandacht te vragen voor ontvoerde kinderen. Afgelopen vrijdag stond op datzelfde plein een grote shabbatstafel met 240 lege stoelen, als symbool voor alle ontvoerden die al vijf weken lang de shabbat niet kunnen doorbrengen met hun geliefden.

14 november 10:53

Video: zo misbruikt Hamas ziekenhuizen in Gaza

Het Israëlische verdedigingsleger heeft een video vrijgegeven waarin het laat zien hoe Hamas het Rantisi-ziekenhuis in Gaza-Stad gebruikt voor terroristische activiteiten. Te zien is hoe een terreurtunnel zich vlakbij het ziekenhuis bevindt, waarvan wordt aangenomen dat die in verbinding staat met het ziekenhuis. Er zijn aanwijzingen dat zich hier ook mensen hebben bevonden die op 7 oktober werden ontvoerd.

Bekijk de video:

13 november 19:44

Dit gebeurde er vandaag in en rond Israël

Algemeen oorlogsnieuws

Twee veertienjarige Arabische jongens uit de stad Umm al-Fahm in Wadi Ara in het noordoosten van Israël probeerden vandaag een steekaanslag uit te voeren in het busstation van Tel Aviv. De politie signaleerde de twee tijdig en arresteerde hen.

Op de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs werd vandaag door een groep Israëli’s antwoord gegeven op de golf van antisemitisme die Europa nu overspoelt vanwege de oorlog in Israël. De groep zwaaide met Israëlische vlaggen en danste bij de gate voor het vertrek van hun vliegtuig naar Tel Aviv, terwijl zij het lied Am Yisrael Chai (het volk van Israël leeft) zongen. Ook in Frankrijk werden op zondag massademonstraties gehouden tegen de golf van antisemitisme die ook Frankrijk in zijn greep heeft.

Tzachi Hanegbi, de veiligheidsadviseur van de Israëlische regering zei vandaag tijdens een vergadering van het Knesset comité voor Defensie, dat de oorlog wel een jaar kan duren. Deze inschatting kwam nadat Eli Cohen, de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken vandaag zei dat er een diplomatiek raam was van maximaal twee weken voor de oorlog in Gaza. Cohen’s opmerking stond haaks op wat Premier Benjamin Netanyahu eerder zei over de oorlog. De Premier heeft gezegd dat Israël niet zal zwichten onder buitenlandse druk om een staakt-het-vuren te bereiken of de oorlog te stoppen voordat Hamas en Palestijnse Jihad zijn verslagen in Gaza.

Het noordelijke front

Zes terreurcellen van Hezbollah werden vandaag geliquideerd door de IDF, terwijl zij aanstalten maakten om een aanval met een antitankraket uit te voeren op IDF posten langs de grens of op de Israëlische gemeenschappen in het grensgebied. Op zondag verwondde Hezbollah met antitankraketten 17 Israëli’s en werden twee anderen gedood bij dit soort aanvallen.

Hezbollah voerde vandaag ook aanvallen uit met mortiergranaten op IDF posten de Israëlische gemeenschappen in noord Israël. De IDF reageerde met artilleriebeschietingen op Hezbollah doelen in het zuiden van Libanon terwijl IAF gevechtsvliegtuigen andere doelen bombardeerden.

De IDF heeft nu permanent die types aanvalsdrones in de lucht om tijdig Hezbollah activiteit te signaleren en om terreurcellen te elimineren.

Vanmiddag rond één uur ging het alarm af in steden en dorpen in noordwest Israël af en gingen de burgers de schuilkelders in. Later bleek dat dit vals alarm was.

De Amerikaanse luchtmacht in het Midden-Oosten voerde vandaag zijn aanvallen op sjiietsische milities in Irak en Syrië op. Dit nadat deze milities meer dan veertig aanvallen met drones hadden uitgevoerd op Amerikaanse basissen in het grensgebied tussen Irak en Syrië. De milities worden aangestuurd door de Quds Brigade van de Iran’s Islamitische Revolutionaire Garde.

Gazafront

Er gebeurde vandaag van alles aan het front in Gaza met vanavond een groot salvo raketten die opnieuw het centrum van Israël bereikten. De aanval liet zien dat de oorlog tegen Hamas en PIJ in Gaza ver van over is.

Tot nu toe hebben deze terreurbewegingen ongeveer dertig procent van hun capaciteiten boven de grond verloren door de acties van het Israëlische leger. Wat er onder de grond in de zogenaamde ‘metro’ gebeurt weet vrijwel niemand. IDF soldaten blijven weg uit dit grote ondergrondse militaire complex vanwege het gevaar van boobytraps en het vermoeden dat het grootste deel van de 240 gijzelaars daar worden vastgehouden. De IDF gebruikte vandaag voor het eerst gezichtsherkenning apparatuur in de evacuatie corridor in Gaza. Het vermoeden bestaat dat Hamas en PIJ gijzelaars overbrengen vanuit het noorden naar het zuiden van Gaza tijdens de dagelijkse humanitaire gevechtspauzes in deze corridor. Er zijn dagelijks rapporten in de Arabische media over onderhandelingen met Hamas over de vrijlating van een gedeelte van de gijzelaars in ruil voor de vrijlating van de vrouwelijke Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen.

IDF eenheden werden vanmiddag beschoten door terroristen vanuit het al-Quds ziekenhuis in Gaza Stad. De soldaten werden vanuit de ingang van het ziekenhuis onder vuur genomen met een RPG en een antitankraket. In het daarop volgende vuurgevecht werden 23 terroristen gedood. Het incident liet opnieuw zien dat ziekenhuizen in Gaza worden misbruikt voor terroristische doeleinden.

Vandaag werd ook een wapenopslagplaats in de zeebodem voor de kust van Gaza ontdekt. De daar gevonden wapens en ammunitie werden aan land gebracht door de Yahalom eenheid van de IDF. De ammunitie werd vervolgens op het strand tot ontploffing gebracht.

In een gezamenlijke operatie door de IDF en de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Beth werden vandaag drie Hamas commandanten geliquideerd. Onder hen was Yaakub A’ashur, de commandant van Hamas’ antiraket eenheid die verantwoordelijk was voor talloze aanslagen met de Kornet raket die aan vele Israëli’s het leven kostte in het verleden.

Een update van onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

13 november 13:41

Uitzending 13 november • Wim Grandia: 'Het is de taak van de kerk om te bidden voor Israël'

Wim Grandia roept de kerk op om te bidden Israël: “We kunnen in ons gebed invloed hebben op wat er nu gaande is.” In veel kerken is Israël een lastig onderwerp: veel predikanten en voorgangers willen daar liever hun vingers niet aan branden. Het is niet alleen een fysieke, maar ook een geestelijke strijd.

Voorganger Wim Grandia legt het uit in de uitzending van vandaag:

13 november 12:34

Dit gebeurde er zondag 12 november in de Simchat Thora oorlog

Algemeen nieuws

De Israëlische autoriteiten hebben het totale aantal dodelijke slachtoffers van de bloedige Hamas-invasie op 7 oktober bijgesteld naar 1200. Dit nadat tijdens de identificatie van verbrande lichamen bleek dat er eerst werd gedacht dat sommige stoffelijke resten van meerdere slachtoffers waren. Dit bleek, na onderzoek, incorrect. Ook werden dode lichamen van dode Palestijnse Arabieren voor Israëli’s gehouden. Ook werden ontvoerden en sommige vermiste personen oorspronkelijk aan de dodenlijst toegevoegd.

Het Israëlische veiligheidskabinet besloot op maandagmorgen om het Libanese tv-station al-Mayadeen in de ban te doen en aan te merken als een legitiem doelwit in de oorlog tegen Hezbollah. Al-Mayadeen is in feite de spreekbuis geworden van Hezbollah en verspreid voornamelijk nepnieuws en propaganda.

De Britse rockstar Roger Waters heeft nu definitief zijn masker laten vallen en bewees eens te meer dat hij een antisemiet is. Nadat Waters de genocide van Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad had gebagatelliseerd en beweerde dat Israël verhalen over onthoofde baby’s had verzonnen, zei hij dat alle Israëlische informatie over 7 oktober “buiten proporties” was geweest. Rogers beweerde ook dat de eerste vierhonderd slachtoffers van het Hamas bloedbad IDF soldaten waren en dus was de moord op hen geen oorlogsmisdaad. Hotels in Argentinië, waar Rogers deze week een concert geeft, annuleerden vervolgens zijn boekingen van hotelkamers voor zijn band en roadies.

Ongeveer negenhonderd journalisten en ex-verslaggevers tekenden op zondag een petitie waarin de media word opgeroepen om Israëls oorlog tegen de terreurbewegingen in Gaza te omschrijven als “genocide”. In hun brief aan de media beweerden de ondertekenaars dat de pers het “Arabische narratief negeert en ophitsende taal gebruikt die riekt naar islamofobie en racisme.”

De media zou nauwkeurige terminologie moeten gebruiken in de berichtgeving over de oorlog. Daarbij gaat het volgens de open brief om termen zoals “Apartheid, genocide en etnische zuiveringen”. De media zouden lijden aan een gebrek aan “heldere moraliteit” aldus de petitie. De bekende Britse journalist Douglas Murray is niet onder de ondertekenaars van de open brief. Murray zag met eigen ogen de beelden van de gruweldaden van Hamas en PIJ op 7 oktober jl. en geeft sindsdien interviews waarin hij zei dat de daden van Hamas erger zijn dan die van de SS Einsatz  Gruppen in de Tweede Wereldoorlog of die van Islamistische terroristen in Afrika. Murray schrijft al jaren over oorlogen en oorlogsmisdaden en zei dat hij nog nooit zoiets had gezien. Hij wees vooral op het genoegen en zelfs plezier dat de Hamas- en PIJ terroristen ten toon spreidden tijdens de gruweldaden die zei pleegden.

U kunt hier één van Murrays interviews bekijken (in het Engels).

Intussen hielden Chinese officials overleg met vertegenwoordigers van het regime in Iran om overleg te plegen over “politieke coördinatie” vis a vis de oorlog tegen Israël. De gesprekken werden op zondag gehouden in Teheran.

Dan nu het nieuws van de frontlinies.

Het noordelijke front

Hezbollah, geholpen door Hamas in Libanon, voerde zijn aanvallen op Israël op over de laatste 24 uur. In totaal werden er elf aanvallen gepleegd op IDF posities langs de grens met Libanon en raketaanvallen op Israëlische steden en dorpen in west Galilea. Bij die aanvallen raakten 17 burgers gewond en werd een andere gedood door raketinslagen. Een deel van de raketten die de Izz-a-Din al-Qassam Brigade van Hamas in Libanon lanceerde op noordwest Israël zondagmoiddag, was bestemd voor de stad Haifa waar zich vitale installaties van Israël’s petrochemische industrie bevinden. De raketten bereikten echter Haifa niet, en ontploften in open velden van de Kiriyot, de voorsteden van de havenstad. Hezbollah lanceerde tenminste vijf antitankraketaanvallen op IDF posities langs de grens met Israël. Daarbij werd één burger gedood die voor de Israël elektriciteitsmaatschappij reparaties uitvoerde in de buurt van moshav Dovev. Naar verluidt, werden ook vier IDF soldaten gewond bij de antitankraketaanvallen.

Israël reageerde op de aanvallen met luchtaanvallen op Hezbollah doelen in zuid Libanon en met artilleriebeschietingen op de plaatsen waarvandaan er met antitankraketten werd geschoten.

De Israëlische luchtmacht viel ook een door Iran gesponsorde militie aan in het zuidwesten van Syrië. Deze niet nader genoemde militie had eerder een mislukte drone aanval op de badplaats Eilat, in het uiterste zuiden van Israël, uitgevoerd.

De US Air Force (USAF) kwam intussen in actie tegen de escalerende drone aanvallen op Amerikaanse basissen in Syrië en Irak. Er werd op zondagnacht een serie posities aangevallen van de Islamtische Revolutionaire Garde (IRG) van Iran in de grensstad Abu Kamal en andere plaatsen in Syrië. Er is duidelijk sprake van een toenemende Amerikaanse betrokkenheid bij de oorlog tegen Iran’s verzetsas. De Amerikaanse Minister van Defensie, Loydd Austin, zei op zondag dat de aanvallen op Amerikaanse militairen in Syrië en Irak moeten stoppen wil Iran niet geconfronteerd worden met grootschalige Amerikaanse interventie in het Midden-Oosten.

Rode Zee Front

Volgens Arabische media deed de Ansar Allah militie in Jemen opnieuw een poging om Eilat met raketten te treffen op zondag. Luchtdoelgeschut van Saoedi-Arabië haalde opnieuw de raketten uit de lucht. Dit was nieuw bewijs dat het regime van Kroonprins Mohammed Bin Salman aan de kant van Israël staat in de oorlog tegen de Iraanse coalitie van terreurgroepen en milities. Eerder keerde Saoedi-Arabië zich tegen pro-Hamas resoluties die in stemming werden gebracht tijdens een conferentie van Islamitische landen in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië.

Gaza front

De IDF maakte langzaam maar zeker vorderingen in de grondoorlog tegen Hamas en PIJ in Gaza. De omgeving van het al-Shifa ziekenhuis in Gaza Stad is nu volledig in handen van de IDF en de soldaten bevinden zich minder dan 300 meter van dit ziekenhuis waar het hoofdkwartier van Hamas is gevestigd. De jihadistische terreurorganisatie verhinderde op zondag de levering van brandstof aan het ziekenhuis door IDF soldaten. Dit gebeurde nadat Hamas eerder was betrapt op de diefstal van brandstof uit de ondergrondse tanks bij het zikenhuis. De IDF stelde op zondag een corridor in ten oosten van al-Shifa waarlangs burgers die het ziekenhuis gebruiken als vluchtelingenkamp kunnen vluchten naar het zuiden van de Gazastrook.

Luchtaanvallen op doelen in Gaza gaan ondertussen non-stop door terwijl de IDF oprukt. Het raketvuur vanuit Gaza is sinds het begin van de grondoorlog aanzienlijk verminderd maar de kans blijft bestaan dat Hamas en PIJ hun lange afstandsraketten bewaren voor een offensief op het moment dat de strijd om zuid Gaza begint. De IDF is nog steeds bezig met het uitkammen van het noorden van Gaza, dat volledig omsingeld is. Vannacht waren IDF troepen actief in de wijk Beit Hanoun in het noordoosten van Gaza en vonden daat opnieuw grote hoeveelheden wapens en operationele plannen. In een kinderkamer van het huis van een PIJ terrorist werd, bijvoorbeeld, een aantal wapens gevonden en foto’s van Hezbollah leider Hassan Nasrallah en Qassem Soleimani de geliquideerde commandant van de Quds Brigade van de IRG.

Op zondag werd verder ook bekend dat Hamas en PIJ op zeven oktober jl. van plan waren om op te trekken naar Judea, en om meer steden in zuid Israël te bezetten. Dit bleek uit operationele kaarten die werden gevonden op de dode lichamen van terroristen die deelnamen aan de invasie van zuid Israël op 10/7.

Terwijl ik dit schrijf, is er sprake van een nieuw serieuze escalatie aan het noordelijke front. Volgens de IDF komen we nu steeds dichter bij offensieve acties in Libanon. Tot nu toe is er sprake geweest van louter defensieve operaties en vergeldingsacties na aanvallen vanuit Syrië en Libanon.

13 november 09:40

Leon en Janine in Israël – dag 1: Welkom thuis

Leon en Janine Meijer zijn deze week in Israël en bezoeken namens Christenen voor Israël verschillende mensen. Ze zullen u hier deze week van op de hoogte houden. Ze woonden zelf van 1991-1999 in Israël.

Zondag 12 november

Hoewel de El Al vlucht eerder zou vertrekken, is die toch nog vertraagd. Waar we gewend zijn dat Israëli’s luidruchtig en ad rem kunnen zijn, is het stil om ons heen. Opvallend veel gezinnen met baby’s keren terug naar een land in oorlog.

De mevrouw naast ons is verbaasd dat we gaan. Maar op onze vraag waarom zij niet in Nederland blijft, zegt ze: ‘In Israël kan ik Hebreeuws spreken en niemand die me bedreigend aankijkt. Ik kan een ketting met een davidster om mijn nek hangen, en ik hoef niet bang te zijn dat iemand daar wat van zegt. Dat kan in Nederland niet. Er is maar één land waar Joden zichzelf kunnen zijn.’

We vliegen via een andere route naar het vliegveld Ben Gurion. Net onder Haifa vliegen we het land in en keren boven de heuvels van Samaria naar het zuiden. ‘Als er nu een raket afgeschoten wordt, dan hebben we een serieus probleem,’ zegt mijn buurvrouw bemoedigend. Met deze route heeft het vliegtuig tijd om om te keren als er raketten vanuit Gaza komen. Als we geland zijn, heet de stewardess iedereen welkom aan de grond, in het Hebreeuws zegt ze iets wat ze in het Engels weglaat. Ze voegt een gebed voor vrede voor het land en de veiligheid voor de Israëlische soldaten aan haar woorden toe en sluit haar woorden af met ‘Am Israel Chai’, het volk Israël leeft.

Op het vliegveld is het stil en rustig. Overal staan borden waar de dichtstbijzijnde schuilkelder is. In de lange hal richting de paspoortcontrole hangen de foto’s van de ruim 230 gegijzelde Israëli’s. Ze worden door Israël niet vergeten.

In de rij voor de paspoort controle worden we eruit gehaald. Twee snelle vragen, wat we komen doen en waar we naar toe gaan. ‘To be with friends in their time of need’, is genoeg om ons langs de paspoortcontrole heen naar de koffers toe te wijzen.

We huren een auto en gaan op weg naar het noorden. Op de matrixborden waar anders de snelheid wordt aangegeven, brandt de Israëlische vlag. Als we bij vrienden aankomen, worden we stevig omhelst. We krijgen verhalen te horen over de mensen die ze kennen, die gegijzeld zijn. Over de zorgen voor hun kinderen in het leger.

Ze checken of we wel de goede app op onze mobiel hebben die het luchtalarm weergeeft. Het is vier weken na 7 oktober en de omvang van de brute moordpartij op 1200 Israëli’s heeft Israël tot op het diepst geschokt. We proeven dat dit niet zomaar een aanval is geweest, zoals een van de vele van de afgelopen jaren. Het land is in oorlog en iedereen die we tot nu toe treffen, spreekt er zo over.

Veel mensen zitten in het leger. Iedereen die niet in het leger zit, werkt keihard om de economie draaiende te houden. Mijn vriend zit dagelijks met buitenlandse klanten aan de telefoon. Klanten die bezorgd zijn of ze deze Israëlische technologie wel moeten kopen. Zijn bedrijf is actief in 60 landen. We doen ons best zegt hij, maar ik verwacht een boycot van Israëlische producten. Zijn vrouw knikt. Wij weigeren slachtoffer te zijn, en dat schijnt de wereld niet te kunnen accepteren.

Laat op de avond krijgen we een bericht van een andere vriend. ‘Zijn jullie in Israël?’ En dan een bericht dat ons raakt: ‘Welkom thuis.’

11 november 21:29

Dit gebeurde er vandaag in en rond Israël, vijf weken na de bloedige invasie van Hamas

Vandaag was het vijf weken geleden dat Palestijnse jihadisten een gruwelijk bloedbad aanrichtten in het zuiden van Israël. Dat was het begin van een oorlog die momenteel vier fronten kent: Gaza, Libanon, Judea en Samaria en Jemen.

De twee meest actieve fronten zijn Libanon en Gaza, terwijl er ook dagelijks terroristische incidenten plaatsvinden in Judea en Samaria. Het verschil met Gaza en Libanon is dat in het hartland van Israël de IDF de zaken grotendeels onder controle heeft.

Om met het laatste te beginnen: ook vandaag en afgelopen nacht voerde de IDF samen met MAGAV, de Israëlische grenspolitie, weer invallen uit in Palestijnse steden die bekend staan als broeinesten van terreur. In de ‘terreurhoofdstad’ Jenin voerde de IDF op vrijdag opnieuw een inval uit waarbij 13 terroristen werden gedood. In totaal werden sinds het begin van de oorlog twintig Hamas-terroristen gedood in Gaza die de terreurgolf in Judea en Samaria aanstuurden. Meer dan 1100 terroristen werden sinds 7 oktober gearresteerd in Judea en Samaria, negentien van hen afgelopen nacht. De vrij nieuwe terreurbeweging Leeuwenkuil, die bestaat uit een mix van terroristen van Hamas, Islamitische Jihad en Fatah die uit de stad Nablus komen, is naar eigen zeggen weer actief geworden in Samaria. De beweging eiste de verantwoordelijkheid op voor een reeks schietaanslagen in de laatste paar weken.

Het noordelijke front

Nadat de Israëlische luchtmacht op vrijdagavond een niet nader genoemde terroristische groep in Syrië aanviel in reactie op een drone-aanval op de badplaats Eilat, afgelopen donderdag, nam het geweld langs de noordgrens van Israël vandaag weer toe. Op vrijdagavond werden zeven Hezbollah-terroristen gedood in Zuid-Libanon nadat zij probeerden om nieuwe antitankraketaanvallen uit te voeren op IDF-posities nabij kibboets Manara, onder de stad Kiryat Shmonah. Hezbollah bevestigde de dood van de zeven en zei dat zij als “martelaren waren heengegaan op de weg naar al Quds" (Jeruzalem in het Arabisch, YV).

Een senior Hezbollah-official die zich anoniem liet interviewen door Britste krant The Times zei op zaterdag dat zijn organisatie nauwlettend volgt wat er in Gaza gebeurt en dat Hezbollah pas echt actief zal worden wanneer Hamas zou instorten. De man, die zei dat hij Ali heette, zei dat “het voelt alsof oorlog in aantocht is, het zal spoedig komen”.

Hetzelfde gevoel hebben de Israëli’s in Noord-Israël. Burgers die ik de afgelopen week interviewde in de omgeving van de stad Tiberias, aan het Meer van Galilea, zeiden dat er een onwerkelijke stilte voor de storm heerst in hun stad. Tot nu toe hebben zowel Hezbollah als de IDF een fractie van hun vuurkracht gebruikt, maar dat kan iedere minuut veranderen.

Op shabbat werden er drie aanvallen met onbemande vliegtuigen (UAV’s) uitgevoerd op het noorden van Israël, alsmede een aantal raketaanvallen. De laatste van die aanvallen was op zaterdagavond en werd gecombineerd met een raketaanval op het zuiden van de Golan Hoogvlakten die vanuit de Daraa provincie in Zuid-Syrië werd uitgevoerd . Dit is een patroon dat we over de laatste week vaker hebben gezien. De combinatie van raket- en drone aanvallen is bedoeld om de Israëlische luchtverdediging te ‘verwarren’. Aanval UAV’s vliegen laag, zijn klein van omvang en kunnen van baan veranderen. Daardoor zijn ze moeilijk te onderscheppen of zichtbaar voor de radar. De raketaanval fungeert als een bliksemafleider voor de UAV aanval in dit geval.

Hezbollah leider Hassan Nasrallah gaf een nieuwe ophitsende toespraak vandaag waarin hij de Verenigde Staten de schuld gaf van de escalerende oorlog. De toespraak ter gelegenheid van ‘martelarendag’ bevatte weinig nieuws behalve dan het feit dat Nasrallah deze gaf op 11 november 41 jaar nadat 76 Israëlische soldaten werden gedood in een explosie in het toenmalige hoofdkwartier in de stad Tyre in het zuiden van Libanon. De IDF heeft altijd beweerd dat de explosie werd veroorzaakt door een ontploffende gasfles. Echter, door nu op 11 november deze toespraak te houden en die uit te roepen tot ‘martelarendag’, gaf de Hezbollahleider in feite toe dat zijn organisatie een aanslag had gepleegd op het IDF-hoofdkwartier in Tyre. Nasrallah weet wat psychologische oorlogsvoering is.

De Israëlische minister van Defensie Yoav Galant gaf na Nasrallah’s toespraak de Hezbollah leider een nieuwe waarschuwing en zei dat wat de IDF nu in Gaza doet, men ook in Beiroet kan doen waar Hezbollah zijn hoofdkwartier heeft. Galant zei dat Nasrallah op weg was om “zijn laatste fout te maken”.

Zojuist werden er nieuwe explosies gemeld op de grens tussen Israël en Libanon. Het luchtalarm ging af in Shtula en andere kibboetsen in noordwest Israël. Het gaat waarschijnlijk om nieuwe antitankraketaanvallen.

Gaza front

Vanavond maakte de IDF officieel bekend dat het leger de controle over het noorden van Gaza volledig heeft overgenomen. Dit, twee weken na het begin van de grondoperatie van de IDF. Bij de gevechten van vandaag werden vijf IDF soldaten gedood, allen reservisten. Vier andere soldaten raakten gewond. De IDF nam bij operaties in het noorden van Gaza duizenden wapens in beslag, en vond honderden documenten met inlichtingen over militaire installaties en basissen in het hoofdkwartier van Hamas in Jabalya.

Een woordvoerder van de IDF adresseerde ook de buitenlandse berichtgeving over wat de IDF doet in de omgeving van ziekenhuizen in Gaza-Stad. Hamas probeert voortdurend verhalen de wereld in te helpen dat de IDF aanvallen uitvoert op deze ziekenhuizen. Dat zijn echter leugens, aldus de Arabisch sprekende IDF-woordvoerder. Hij vertelde dat hij voortdurend in contact stond met de directeur van het al-Shifa ziekenhuis in Gaza-Stad en hem constant aanraadde om iedereen die niet tot de zieken en het personeel behoort te evacueren. Onder het al-Shifa ziekenhuis heeft Hamas nu zijn hoofdkwartier. Volgens de berichten in de Arabische media hebben de meeste evacuees nu het al-Shifa ziekenhuis verlaten.

Vanavond kopieerde Hamas de Hezbollah tactiek van een gecombineerde drone-raketaanval, en lanceerde raketten op Sderot nabij de grens met Gaza terwijl ook een UAV werd gebruikt om de stad aan te vallen. Er werd slechts schade aangericht.

Sinds het begin van de grondoorlog heeft het Israëlische leger 5.000 doelen aangevallen in Gaza, terwijl de luchtmacht 3.300 luchtaanvallen uitvoerde met gevechtsaanvallen en 880 met Apache gevechtshelikopters. Het geeft aan dat het Israëlische leger nu voor het eerst een groot deel van het potentieel dat tot zijn beschikking staat, gebruikt. In alle vorige gevallen dat er sprake was van gewapend conflict in Gaza werd slechts twee procent van de vuurkracht van de IDF gebruikt.

Een update van Yochanan Visser, onze correspondent in Israël

11 november 19:23

5 weken zonder je geliefden

Vanavond kwamen de families bij elkaar van de 240 Israëli's die op 7 oktober door Hamas-terroristen zijn ontvoerd naar Gaza. Ze zitten al vijf weken gevangen en niemand weet hoe het met hun geliefden gaat. Blijf bidden voor de onschuldige mensen die ontvoerd zijn, voor hun geliefden en voor het Israëlische leger dat heb probeert te bevrijden.

Foto's: Miriam Alster / Flash90

11 november 14:05

Het geheime wapen van het Israëlische leger

In de strijd tegen Hamas maakt het Israëlische verdedigingsleger (IDF) gebruik van de modernste wapens en militaire technologie die nergens anders in gebruik is bij legers in de wereld. Er is echter één wapen, dat niet is geproduceerd door bijvoorbeeld Rafael of door Israel Aerospace Industries, dat wellicht doorslaggevend is in het succes in de strijd tegen de jihadisten in Gaza.

Lees er meer over in dit artikel van Yochanan Visser:

11 november 10:46

Tandarts uit Gaza: "Israëlische agenten belden me urenlang om gebouwen te ontruimen"

Een tandarts uit Gaza heeft aan de BBC verteld hoe Israëlische inlichtingenagenten uren met hem aan de telefoon hingen om hem aan te sporen de bewoners van een aantal flatgebouwen te evacueren, vanwege een aankomend bombardement. Het geeft een inkijkje in de werkwijze van het Israëlische verdedigingsleger (IDF) dat burgers met flyers, SMS'jes en dus ook telefoongesprekken aanspoort om zo snel mogelijk te vertrekken als ze zich in de buurt van een target bevinden. 

Lees hier het artikel (in het Engels).

Bekijk ook deze video waarin voormalig kolonel van het Britse leger, Richard Kemp, meer uitlegt over de werkwijze van de IDF:

10 november 20:07

Hamas: We willen permanente oorlog met Israël

Hamas heeft geen interesse in het besturen van de Gazastrook, maar wil een eindeloze oorlog met Israël. “Ik hoop dat de staat van oorlog met Israël permanent zal worden aan alle grenzen en dat de Arabische wereld achter ons zal staan,” vertelde Taher el-Nounou, een media-adviseur van Hamas aan de New York Times. “Het doel van Hamas is niet om de Gazastrook te besturen en het water en elektriciteit en dergelijke te brengen”, maar “om de situatie volledig omver te werpen”.

Lees hier het hele artikel

10 november 14:59

Lege shabbatstafel in Amsterdam

Het is vrijdag, en dat betekent dat het Joodse volk wereldwijd bij het vallen van de avond de shabbat inluidt. De stoel van 240 Israëli's aan de shabbatstafel blijft echter leeg. Zij worden al 5 weken gevangen gehouden in Gaza, nadat ze op 7 oktober werden ontvoerd door Hamas-terroristen. Om aandacht te vragen voor hun situatie staat vandaag op het Museumplein in Amsterdam een lange, lege shabbatstafel, met foto's van de ontvoerden. 

10 november 12:50

Solidariteitsavonden in Drachten, Apeldoorn en Middelburg

Als christenen zijn we nu geroepen naast het Joodse volk te staan om hen te ondersteunen en bemoedigen. En dat willen we dan ook doen tijdens drie solidariteitsavonden, verspreid over Nederland.

Meld u gratis aan en beleef samen met andere vrienden van Israël een avond van solidariteit, gebed en steun voor Israël:

10 november 12:09

Update vanuit Israël, door onze correspondent Yochanan Visser

Algemeen oorlogsnieuws

Amerikaanse militaire hulp aan Israël blijft Israël binnenstromen. Tot nu toe zijn er 123 vrachtvliegtuigen en zeven schepen met wapens en ammunitie in Israël gearriveerd uit de Verenigde Staten en andere delen van de wereld. Onder de ammunitie die de VS aan Israël leverden waren artilleriegranaten die slechts enkele maanden geleden vanuit Israël naar Oekraïne waren overgevlogen. De granaten zullen nu worden gebruikt tegen Hamas in Gaza en tegen Hezbollah in Libanon. In totaal is 7.000 ton wapens en ammunitie geleverd door de VS sinds het begin van de oorlog op 7 oktober. Deze enorme wapenleveranties duiden erop dat de VS en Israël zich realiseren dat deze oorlog niet beperkt zal blijven tot de gevechten die we tot nu toe hebben gezien. Het Iraanse regime realiseert zich dat ook en liet bij monde van zijn minister van Buitenlandse Zaken, Hossein Amir-Abdollahian, weten dat “vanwege de groeiende intensiteit van de oorlog in Gaza uitbreiding van de omvang van de oorlog (tegen Israël) onontkomelijk is geworden.”

Verslaggevers van de Israëlische krant Ha'aretz Gur Megiddo en Hagar Shezaf onthulden vandaag dat Hamas terroristen bij de aanval op kibboets Nir Oz op 7 oktober gebruik maakten van gedetailleerde kaarten die gebaseerd waren op luchtfoto’s. Een deel van deze luchtfoto’s werd van open bronnen op het internet gehaald, maar Hamas beschikte ook over informatie die alleen via spionage was te verkrijgen. De aanval op Nir Oz was volgens de kaarten die gevonden werden op de lichamen van dode terroristen uiterst zorgvuldig voorbereid. Dit, in tegenstelling tot de traditionele, en vaak primitieve, werkwijze van Hamas. Begin juni van dit jaar waren Hamasleiders in Iran, waar zij dagen achtereen discussies hadden met leiders van het regime, inclusief gesprekken met ayatollah Ali Khamenei, de opperste leider. De kaarten die werden gevonden waren omgevormd in operationele plannen, zoals men die bij moderne legers aantreft. Ook werd uit het gevonden materiaal duidelijk dat de invasie van het zuiden van Israël oorspronkelijk was gepland op een werkdag, en dus niet voor een shabbat.

De Israëlische luchtmacht (IAF) heeft tot nu toe een zeer belangrijke rol gespeeld in de oorlog tegen de Palestijnse terreurgroepen in Gaza en niet alleen door de bombardementen. Het Witte Adelaar squadron van de IAF gebruikte een speciale versie van de Heron TP ‘Eithan’ drone om doelen te lokaliseren met gebruikmaking van een nieuwe ‘pod’ (port of debarkation). Deze ‘pod’ wordt gebruikt om een doel nauwkeurig vast te stellen en om een raket of granaat met hoge precisie zijn doel te laten raken. Op deze wijze kon het WA squadron zelfs tanks op de grond helpen met nauwkeurige acties tegen terroristen en de levens van burgers te sparen.

Dan nu nieuws van de verschillende fronten.

Het Rode Zee front

Nadat de Ansar Allah of Houthi militie in Jemen op donderdag twee aanvallen uitvoerde op Eilat, werd er om 22.30 uur gisteravond opnieuw een poging gedaan om de badplaats aan de Rode Zee te treffen. Een raket werd voordat hij Eilat kon bereiken uit de lucht geschoten met een Patriot batterij in de Arava woestijn. Eerde op de dag had het Arrow 3 antiballistische rakettensysteem een ballistische raket afkomstig uit Jemen buiten de dampkring neergeschoten. Dit was de eerste keer ooit dat de Arrow 3 tijdens een aanval op Israël een dergelijke onderschepping uitvoerde. Ansar Allah eiste de verantwoordelijkheid op voor de eerste twee aanvallen op Eilat en zei dat het tien raketten op Israël’s meest zuidelijke stad had uitgevoerd. Dat liet de vraag open wie verantwoordelijk was voor de derde aanval laat op donderdagavond.

Vannacht werd duidelijk dat een groep in Syrië de raketaanval op Eilat had uitgevoerd. De IAF viel ongespecificeerde doelen aan in Syrië als vergelding voor de raketaanval. De Sjiietische militie Harakat Hezbollah al Nujaba die deel uit maakt van de zogenaamde Golan Bevrijdingsbrigade was, naar verluidt, verantwoordelijk voor de aanval. De sjiietsche milities in Irak en Syrië maakten op woensdag jl. bekend dat men in de hoogste staat van paraatheid was gebracht, waarschijnlijk op orders van Ishmail Ghaani de commandant van de Quds Brigade van de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran. Ghaani pendelt heen en weer tussen Damascus en Beiroet om de oorlog tegen Israël te overzien.

Gaza

Gedurende de nacht maakten eenheden van de IDF progressie in het omcirkelen van Gaza Stad en in het verder uitkammen van gebieden in noord Gaza. Reservisten van de 252ste divisie van de IDF vielen een grote Hamas eenheid aan die bezig was met het zetten van valstrikken voor het oprukkende Israëlische leger.

Volgens Hamas zijn er nu vijf ziekenhuizen die belegerd worden door de IDF in Gaza Stad. Het gaat om het al-Shifa ziekenhuis waar Hamas zijn tijdelijke hoofdkwartier heeft gevestigd in bunkers en tunnels onder het ziekenhuis. Verder worden het A-Netzer ziekenhuis, het A-Rantisi ziekenhuis, het ziekenhuis voor geestelijke gezondheid, en een oogziektes kliniek door de IDF belegerd in de wijk Netzer. Dit klinkt wellicht als een actie die tegen het internationale oorlogsrecht is, maar dat is het niet. Volgens artikel 28 van de 1949 vierde Geneve Conventie mag de aanwezigheid van beschermde personen niet worden gebruikt om bepaalde plaatsen of gebieden immuun te maken voor militaire operaties. Medisch personeel in een ziekenhuis valt onder de term ‘beschermde personen’. Echter, een aanvullend protocol uit 1977 van de Geneve Conventie zegt in artikel 12, sectie 4: “onder geen enkele omstandigheid zal een medische faciliteit worden gebruikt om militaire doelen te beschermen voor een aanval.”

Hamas gebruikt de ziekenhuizen in Gaza voor militaire doeleinden en schoot in het verleden zelfs raketten af vanuit die ziekenhuizen (dak van al-Shifa). De top van Hamas hield zich in het verleden altijd schuil in het al-Shifa ziekenhuis en de verwachting is dat dit nu ook het geval is. Al Jazeera het pro-Hamas tv station dat in Qatar gevestigd is zond gisteren, klaarblijkelijk per ongeluk, beelden uit van Hamas terroristen die zich met hun wapens gemengd hadden onder de vluchtelingen in al-Shifa.

Er vonden vandaag opnieuw grootschalige evacuaties plaats in Gaza. De corridor die de IDF heeft gecreëerd op de Saleh a-Din weg die dwars door Gaza loopt is per dag vier uur open en stelt burgers in staat om uit het oorlogsgebied in het noorden en centrum van Gaza naar het zuiden te vluchten.

IDF soldaten die de kuststrook in het noorden van Gaza veroverden op donderdag vonden op het strand daar containers vol met raketten en raketwerpers. IDF tanks werden vanmorgen gesignaleerd in het centrum van Gaza Stad. Burgers vluchten nu uit de stad naar het zuiden van de Gazastrook. De Israëlische marine vernietigde verder 18 vissersboten tijdens een aanval op de haven van Khan Younis. Speciale eenheden van de IDF elimineerden vannacht ook een aantal Hamas commandanten van de elite Nukhba eenheid die dominant aanwezig was in het bloedbad dat werd aangericht in zuid Israël op 7 oktober jl.

Het noordelijke front

Hezbollah blijft ook vandaag doorgaan met het plegen van antitank raketaanvallen op het noorden van Israël. Door deze aanvallen werd besloten om een aantal wegen in het noordoosten van Israël af te zetten en burgers kregen opdracht om in de schuilkelders te blijven. De IDF reageerde weer met artillerie beschietingen op Hezbollah doelen in Zuid-Libanon.


10 november 9:08

Uitzending 10 november: Israël in oorlog

Yigal Ben Shalom is voormalig directeur-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken in Israël, en expert op het gebied van kinderen met een trauma. Yigal legt uit wat de langetermijneffecten van de oorlog zijn voor de kinderen en het trauma dat velen van hen hebben ervaren. Yigal deelt ook hoe de huidige oorlog verschilt van de voorgaande oorlogen waarin hij in het Israëlische verdedigingsleger diende.

Bekijk de uitzending:

9 november 22:30

Dit gebeurde er vandaag in en rond Israël

We sluiten de dag weer af met een samenvatting van de gebeurtenissen van vandaag, rechtstreeks vanuit Israël door onze correspondent Yochanan Visser:

Algemeen nieuws

Naar nu is gebleken was het Israëls buitenlandse veiligheidsdienst Mossad die de Braziliaanse autoriteiten tipte over op handen zijnde Hezbollah-aanslagen op Joodse doelen in het land. Zoals ik op woensdagavond rapporteerde waren twee Hezbollah-terroristen in Brazilië om daar Brazilianen te ronselen voor het plegen van aanslagen op synagoges en gebouwen van de Joodse gemeenschap.

De Israëlische regering heeft de mediaorganisaties die betrokken zijn bij het ‘fotograafschandaal' waarover wij eerder vandaag berichtten om opheldering gevraagd. Tijdens het verschrikkelijke bloedbad dat Palestijnse terroristen aanrichtten op 7 oktober waren fotografen aanwezig van o.a. AP, CNN, Reuters en The New York Times. Zij hadden klaarblijkelijk vooraf informatie gekregen over de ophanden zijnde invasie van Israël. Eén van de fotojournalisten is inmiddels ontslagen door CNN.

Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) gaf vanmiddag een video vrij waarop twee van de ontvoerde Israëli’s waren te zien. Het gaat om de 76-jarige Hannah Katzir en de 12-jarige jongen Vigil Yaacov. PIJ zei dat men vrijlating van de twee gijzelaars overwoog “uit humanitaire overwegingen”. Het is duidelijk dat de Palestijnse terreurorganisatie een psychologische oorlog voert met de gijzelaars. In Israël is de kwestie van de gijzelaars bijna net zo belangrijk als de overwinning op Hamas en PIJ.

Het aantal kinderen dat wordt vastgehouden in Gaza is 38. Eén kind wordt nog steeds vermist.

Gazafront

Het Israëlische leger is nu driehonderd meter verwijderd van het al-Shifa Ziekenhuis in Gaza-Stad. Hamas heeft een hoofdkwartier in het ondergrondse gedeelte van het ziekenhuis dat ooit werd gebouwd door Israël. De 162ste divisie van de IDF, geassisteerd door de Israëlische luchtmacht, vielen het hoofdkantoor van Hamas aan in de buurt van het al-Shifa ziekenhuis. Dit hoofdkwartier werd gebruikt om de bloedige invasie van Zuid-Israël te plannen en uit te werken. Het kantoor van Hamas-leider Yahiya Sinwar is ook gevestigd in dit hoofdkwartier. Bij de hevige gevechten in de omgeving van het ziekenhuis werden vijftig terroristen gedood volgens de IDF. Er werden ook belangrijke documenten gevonden in het kantoor van Sinwar, die meer inzicht geven in de werkwijze van Hamas en zijn terroristische activiteiten, die nu vrijwel gestopt zijn. De laatste barrage raketten die vanuit Gaza op het zuiden van Israël werd afgeschoten was vier uur geleden.

Het Witte Huis bracht vandaag verwarring over een ‘humanitaire pauze’ in Gaza. Volgens woordvoerder John Kirby zou er iedere dag sprake zijn van een vier uur durende pauze. Dit bleek later een ‘spin’. De regering in Jeruzalem herhaalde dat er geen sprake is van gevechtspauzes in Gaza en dat die er ook niet zullen komen tot Hamas en PIJ verslagen zijn. Kirby bedoelde waarschijnlijk de uren die de IDF iedere dag instelt voor een vrije doortocht van vluchtelingen die naar Zuid-Gaza willen vluchten.

Noordelijk front

Het noordoosten van Israël werd aan het einde van de middag weer onder vuur genomen met een barrage raketten afkomstig uit het zuiden van Libanon. Dit gebeurde nadat de IDF twee pogingen om een aanval met een antitank raket had voorkomen door Hezbollah terroristen dood te schieten. De stad Metulla in het uiterste noorden van Israël werd een half uur bestookt met raketten, de inwoners werd opdracht gegeven om tot nader order in de schuilkelders te blijven. Even na deze barrage werd er melding gemaakt van een aanval met een raket op een IDF-drone die over het Har Dov gebied vloog ten oosten van Metulla. De IDF reageerde opnieuw met artilleriebeschietingen op het gebied waarvandaan de raketten werden gelanceerd. Later kwam ook de luchtmacht in actie en voerde nieuwe bombardementen uit op Hezbollahdoelen in Zuid-Libanon. Dit gebeurde na mortierbeschietingen door Hezbollah. De IAF heeft permanent gevechtsvliegtuigen in de lucht die boven het noorden van Israël patrouilleren.

Front in hartland

Bij de nieuwe inval in de stad Jenin die de IDF vanmorgen vroeg uitvoerde werden volgens de Palestijnse Autoriteit veertien terroristen gedood. Dit gebeurde nadat de IDF een terreurtunnel met explosieven opblies. De soldaten werden geholpen door drie onbemande vliegtuigen die deelnamen aan de gevechten. Ook in de stad Nablus (Sichem in het Hebreeuws) brak een vuurgevecht uit tussen IDF soldaten en plaatselijke terroristen. Er is niet bekend op dit moment of er slachtoffers vielen.

Het Rode Zee front

De stad Eilat in het uiterste zuiden van Israël was vandaag twee keer het toneel van paniek en een wonder.

Vanmiddag om 16.00 uur werden de inwoners van Eilat opgeschrikt door een luide explosie. Er was geen luchtalarm, maar later bleek dat het om een drone-aanval ging. De Samad 3 kamikaze drone sloeg in vlak naast een school voor speciaal onderwijs. Er waren geen kinderen meer aanwezig in de school, maar wel leden van het team. Als door een wonder raakte niemand gewond door de aanval. Een man die zich op het schoolplein bevond kwam met de schrik vrij nadat het onbemande vliegtuig 15 meter van hem vandaan ontplofte.

Vanavond rond 20.00 uur ging wel het luchtalarm af in Eilat. De paniek in de hotels, waar duizenden geëvacueerde inwoners van de dorpen en kibboetsen in het noorden en zuiden van Israël zijn opgevangen was groot. De IDF maakte zojuist bekend dat het succesvol de Arrow 3 raket had gebruikt om een naderende langeafstandsraket over de Rode Zee neer te schieten. De raket was afkomstig uit Jemen, waar de Ansar Allah militie enkele weken geleden de oorlog verklaarde aan Israël. De raketten en drones van Ansar Allah (Houthis) werden geleverd door Iran dat de militie al jaren voorziet van moderne wapens. Eerder deze week schoot Ansar Allah met een SA-6 luchtafweer raket een Amerikaanse Raptor drone uit de lucht boven de Rode Zee.

Uit dit alles is duidelijk dat de meervoudige fronten oorlog, waar Israël zich mee geconfronteerd ziet, gestadig escaleert en het potentieel heeft om uit te groeien tot een regionaal conflict.

9 november 21:58

RD-journalist Richard Donk: "Beelden van 7 oktober snijden door je ziel"

Een maand geleden, op 7 oktober 2023, viel Hamas Israël binnen. Ze filmden hun terreur. Afgelopen dinsdag waren de Nederlandse media uitgenodigd op de Israëlische ambassade in Den Haag. Hier kregen ze de ongecensureerde beelden te zien, gemaakt door Hamas-terroristen, beveiligingscamera’s en hulpverleners die zoveel doden hebben moeten bergen. Midden-Oosten verslaggever Richard Donk van het Reformatorisch Dagblad was bij dit persmoment en vertelt in gesprek met presentator Pieter Ariese over de impact die deze gruwelijke beelden op hem hadden en hoe je als journalist hiermee omgaat.

Bekijk de video van RD Actueel:

9 november 18:11

85 jaar na de Kristallnacht

Vanavond wordt in de Portugese Synagoge in Amsterdam de Kristallnacht herdacht. Namens Christenen voor Israël is directeur Frank van Oordt daar aanwezig. Vannacht is het precies 85 jaar geleden dat in Duitsland en Oostenrijk de Kristallnacht plaatsvond. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden 1400 synagogen in brand gestoken en verwoest, 7500 Joodse winkels en bedrijven vernield, meer dan 90 Joden werden op straat vermoord en 30.000 Joodse mannen werden opgesloten in concentratiekampen. Het was de opmaat naar de Holocaust, waarin 6 miljoen Joden werden vermoord.

Er is elk jaar een herdenking in de 'Snoge', zoals de Portugese Synagoge in de volksmond wordt genoemd, maar vanwege de situatie in Israël en de gruwelijke gebeurtenissen op 7 oktober is de herdenking dit jaar extra beladen. 

9 november 14:46

Update vanuit Israël, door onze correspondent Yochanan Visser

In Israël is ophef ontstaan over het onderzoek van de mediamonitor HonestReporting, waarover u eerder vandaag in dit liveblog las. De in de VS en Engeland gestationeerde organisatie publiceerde een exposé waaruit naar voren kwam dat gerespecteerde nieuwsorganisaties zoals Reuters, Associated Press (AP) en The New York Timesop 7 oktober tijdens het bloedbad in Zuid-Israël journalisten gebruikten die samenwerkten met Hamas. Het gaat om ten minste zes Palestijnse fotografen die op de ochtend van 7 oktober de terroristen van Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) begeleidden en foto’s namen van de misdaden tegen de menselijkheid die zij pleegden.

Deze persfotografen hadden klaarblijkelijk voorkennis van de plannen van Hamas en PIJ en maakten vanaf het begin tot het einde foto’s van het bloedbad. Deze foto’s werden vervolgens door de genoemde media gebruikt voor artikelen. Het spreekt voor zich dat deze wijze van verslaggeving tegen de journalistieke standaard en ethiek ingaat die vooral AP hoog in het vaandel heeft staan. Een van de bewuste journalisten is Hassan Eslaiah, die een foto publiceerde waarop hij te zien is met Hamasleider Yahiah Sinwar, die hem op de wang kust. Eslaiah schreef op X (voorheen Twitter) regelmatig pro-Hamasberichten en was niet herkenbaar als journalist toen hij de terroristen fotografeerde tijdens hun oorlogsmisdaden.

In Israël rapporteerde de Israël Natuur en Parken Autoriteit dat men nu haviken gebruikt om de stoffelijke resten van op 7 oktober vermoorde Israëli’s op te sporen. De inzet van de roofvogels heeft al tot de ontdekking van een aantal vermiste personen geleid, aldus een woordvoerder van de organisatie.

Gaza

Gedurende de nacht maakte de IDF opnieuw vorderingen in de poging geheel Gaza te heroveren na de eenzijdige terugtrekking in de zomer van 2005. Het leger rukte via de kustlijn op en is nu dicht bij de vissershaven. Infanterie en andere IDF-eenheden bevinden zich in de wijk Sheikh Ejalin in het zuidwesten van Gaza Stad. De volgende wijk die dan zal worden belaagd, is Rimal, een luxe buurt met torenflats en exclusieve winkels. De destructie in de nu veroverde wijken is enorm en vele vluchtelingen zullen na de oorlog geen huis meer hebben om naar terug te keren. De IDF maakt langzaam maar zeker vorderingen onder dekking van de luchtmacht en een groot aantal onbemande vliegtuigen.

De IDF maakte vanmorgen ook bekend dat het de controle over het noorden van Gaza vrijwel compleet heeft overgenomen van Hamas en PIJ. Dit gebeurde na een tien uur durend vuurgevecht tussen soldaten van de Nahal Brigade en Hamasterroristen. Hamas en PIJ zijn echter nog steeds in Noord-Gaza en voeren hit en run-aanvallen uit. De bedoeling van hun acties is om de IDF mee te trekken in een guerrillaoorlog. Aangezien de IDF langzaam maar zeker de hele militaire infrastructuur van de beide terroristische bewegingen vernietigt, zal deze strategie niet houdbaar blijken. De echte test zal echter Gaza Stad zijn waar Hamas en PIJ vele gebouwen veranderd hebben in bastions van verzet. Satellietfoto’s laten zien hoe de tanks van de IDF deze verzetshaarden omsingelen en vervolgens een voor een de posities van Hamas en PIJ verwoesten. De terroristen zijn in het bezit van grote hoeveelheden antitankraketten waarmee zij de IDF-opmars proberen te ontregelen. Vanwege dit duidelijke gevaar voor de IDF-soldaten werd vannacht waarschijnlijk besloten Ibrahim Abu Ma’zib, de commandant van de antitankraketunit van Hamas, te elimineren. Een oorlogsvliegtuig van de Israeli Air Force (IAF) lanceerde een raket op het gebouw waar Ma’zib zich bevond en doodde de Hamascommandant.

Arabische bronnen in Gaza rapporteerden vannacht ook gevechten nabij de Rafah grensovergang met Eypte in Zuid-Gaza. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat de IDF een vluchtroute voor terroristen naar Egypte wil afsluiten. Een vrouwelijke vluchteling in Gaza vertelde het Arabische tv-station Al-Arabiya hoe zij vanuit Noord-Gaza via de Salah a-Din route naar het zuiden vluchtte. “Er werd op ons geschoten, maar niet door het Israëlische leger.”

Er sneuvelden tot nu toe vijfendertig IDF-soldaten in de grondoorlog in Gaza. De IDF schat het aantal gedode Hamas- en PIJ-terroristen op meer dan tweeduizend.

Het noordelijke front

Hezbollah heeft 1.500 van zijn strijders overgebracht van basissen in Syrië naar het zuiden van Libanon. De Hezbollaheenheden kwamen uit de provincies Idlib en Malab in Syrië en hun plaats zal worden ingenomen door sjiitische milities die Iran vanuit onder andere Afghanistan naar Syrië overbracht.

De IAF en ook de Amerikaanse luchtmacht kwamen in de nacht van woensdag op donderdag in actie tegen aan Iran gerelateerde doelen in Syrië. De IAF viel vanuit Baalbek in Libanon ‘militaire doelen’ aan in het zuiden van Syrië, volgens het officiële Syrische persbureau SANA. Die militaire doelen waren sjiitische milities in het grensgebied op de Golan Hoogvlakte en een Hezbollahbasis bij Damascus. De sjiitische milities zijn – op vijf kilometer van de grens met Israël – nog altijd bezig met troepenopbouw. De IAF was ook vanmorgen constant actief in het noorden van Israël.

De Amerikaanse luchtmacht kwam vannacht ook in actie in Oost-Syrië en bombardeerde een militaire faciliteit van de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran. Dit gebeurde na een serie droneaanvallen door Iran gesponsorde milities op Amerikaanse basissen in zowel Irak als Syrië. De laatste droneaanval vond vroeg in de morgen plaats toen een onbemand vliegtuig de Amerikaanse basis in al-Hariri in Noord-Irak aanvielen. Deze aanvallen zijn bedoeld als vergelding voor de Amerikaanse betrokkenheid bij de oorlog in Gaza, waar Israël gebruikmaakt van nieuw geleverde wapens uit de VS.

Judea en Samaria

IDF-eenheden trokken vannacht opnieuw de stad Jenin in het noorden van Samaria binnen. Dit gebeurde onder begeleiding van bulldozers die bermbommen onschadelijk maakten. Het leger kwam ook opnieuw in actie in Bethlehem, Ramallah en Nablus (Sichem). In alle gevallen zijn de IDF-acties bedoeld om de terreurinfrastructuur die Hamas en PIJ met hulp van Iran hebben opgebouwd in Samaria en Judea te decimeren.

9 november 11:17

HonestReporting: Foto's AP en Reuters op 7 oktober roepen vragen op

Op 7 oktober waren Hamas-terroristen niet de enigen die de oorlogsmisdaden documenteerden die zij begingen tijdens hun dodelijke razernij in Zuid-Israël. Sommige van hun gruweldaden werden vastgelegd door fotojournalisten uit Gaza die werken voor CNN, Reuters en Associated Press (AP). Hun onmiddellijke aanwezigheid op de plek des onheils roept vragen op, schrijft HonestReporting, een organisatie die zich inzet voor eerlijke berichtgeving over Israël. Een foto van een CNN-fotograaf die wordt geknuffeld door Hamas-leider Yahya Sinwar versterkt de gedachte dat de fotografen vooraf waren ingelicht over de aanslag op 7 oktober. 

Lees hier het artikel (in het Engels).

8 november 20:09

Dit gebeurde er vandaag in en rond Israël

Zoals elke avond schrijft onze correspondent in Israël, Yochanan Visser, een update over de dag in Israël.

Nasleep van Zwarte Sjabbat en ander nieuws

De eenheid Lahav 433 van de Israëlische politie maakte vanmiddag bekend dat er tijdens het bloedbad dat Hamas op 7 oktober aanrichtte in Zuid-Israël op grote schaal vrouwen zijn verkracht. Sommigen van de slachtoffers werden voor de ogen van familieleden verkracht en daarna doodgeschoten. Lahav maakte bekend dat men momenteel het grootste politieonderzoek in de geschiedenis van de staat Israël aan het doen is en dat men de beschikking heeft over 50.000 video’s. De meesten zijn gemaakt door de terroristen terwijl ze de gruweldaden uitvoerden. Ook heeft de politie nu meer dan zevenhonderd getuigenissen verzamelt die gebruikt zullen worden om terroristen op te sporen en te arresteren. Uit verhoren van gearresteerde terroristen is gebleken dat zij instructies hadden gekregen om kinderen te vermoorden, omdat die later soldaten in het Israëlische leger (IDF) zouden worden. Tevens kregen de terroristen opdracht om de lichamen van hun slachtoffers te mutileren om zodoende angst te zaaien in de Israëlische maatschappij. Met de video’s wordt Lahav in staat gesteld om gezichtsherkenning uit te voeren van terroristen die zich schuldig maakten aan grove misdaden tegen de menselijkheid.

De G7-ministers veroordeelden vandaag Hamas voor het bloedbad op 7 oktober en verklaarden dat Israël het recht heeft op zelfverdediging.

Daarnaast werd bekend dat Qatar en Egypte in onderhandeling zijn met de partijen om een staakt-het-vuren te bereiken. Qatar praat met Hamas over een gevechtspauze van enkele dagen, in ruil voor de vrijlating van 15 tot 20 gijzelaars. Het valt echter zeer te betwijfelen of Israël met een dergelijk staakt-het-vuren akkoord zal gaan. Een gevechtspauze is in het voordeel van Hamas dat nu in een diepe crisis is beland door het grondoffensief van de IDF. In Israël is er enorme druk op de regering om onder geen beding akkoord te gaan met een staakt-het-vuren zolang niet alle gijzelaars worden vrijgelaten. Volgens bronnen in Gaza wil Hamas ook een staakt-het-vuren om de internationale media uit te nodigen om reportages te maken over het leed van de burgerbevolking. Op die manier kan de internationale gemeenschap verder worden gemobiliseerd tegen Israël.

Inwoners van kibboetsen in het noorden van de Jordaanvallei zijn in rep en roer over oefeningen van het Jordaanse leger aan de andere kant van de grens. In kibboets Ashdod Ya’acov wordt vanavond een spoedvergadering gehouden over de situatie. De bewoners van de kibboets horen in toenemende mate geweervuur in Jordanië, en zeggen dat er met scherp wordt geschoten. Men is ongerust over de onverschilligheid van de lokale IDF-commandanten, die zeggen dat er geen reden voor zorg is.

Het Israëlische Hooggerechtshof verbood vandaag alle pro-Palestijnse betogingen in Arabische steden en dorpen in Israël, zolang het land in staat van oorlog verkeert.

In Brazilië kwam de politie ondertussen in actie om een terreurcel van Hezbollah op te rollen. De Braziliaanse politie arresteerde twee Hezbollahleden die Brazilianen ronselden voor aanslagen tegen Joodse doelen in het land. De Hezbollah-terroristen wilden synagogen en gebouwen van de Joodse gemeenschap in Brazilië aanvallen en hadden al elf doelen geselecteerd.

Dan nu de situatie aan de verschillende fronten.

Israëls hartland

Het Israëlische oorlogskabinet hield vanmorgen spoedoverleg met de burgemeesters van Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria. Op de agenda van de vergadering stond de toenemende dreiging van een massale aanval door Palestijnse terroristen op deze gemeenschappen. De burgemeesters willen dat de regering deze dreiging serieuzer neemt en betere beveiliging organiseert.

De burgemeester van de stad Beitar Illit in Goesh Etzion zei dat er afgelopen week een toenemend aantal incidenten werd geregistreerd in de stad. Palestijnse Arabieren uit de omgeving gooien met Molotovcocktails en gasflessen en probeerden gaten in het veiligheidshek rond de stad te maken. In Bethlehem kwam de IDF vandaag ook in actie, iets dat zeer ongewoon is voor deze stad. IDF eenheden vielen de stad binnen om leden van Hamas te arresteren.

Itamar Ben-Gvir, de Israëlische minister voor Binnenlandse Veiligheid, zei vandaag dat er sprake is van een omgekeerde wereld in de mediaberichtgeving over het geweld van Joden tegenover Palestijnse Arabieren. De minister, zelf een inwoner van Judea, zegt dat er juist een toename in het geweld tegen Joden is en dat zij handelen uit zelfverdediging.

Gaza

Het Israëlische leger blijft goede vorderingen maken in het grondoffensief in Gaza. IDF-eenheden zijn nu bezig om Hamas' commandocentra over te nemen in het centrum van Gaza-Stad. Het uitkammen van de dichtbevolkte wijken in Gaza-Stad zal echter veel tijd vergen.

De IDF maakte vanmiddag bekend dat het tot nu toe 130 tunnelingangen heeft verwoest. In de tunnels werden verschillende dingen gevonden die duiden op de verwachting bij Hamas dat men een langdurig verblijf in de ondergrondse stad verwachtte. Een groot gedeelte van de Hamasleiders in Gaza houdt zich schuil onder de burgerbevolking, in ziekenhuizen of in bunkers onder ziekenhuizen, zo bleek uit verhoren van terroristen die gearresteerd waren door de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet.

Senior-commandanten van Hamas in Gaza uiten nu hevige kritiek op de top van de jihadistische organisatie en zeiden dat er een ontstellend gebrek is aan communicatie met de leiders van Hamas. Eén van hen is Abu Mohammed, een commandant die met de Daily Mail in Engeland communiceerde via Telegram. Hij zei dat terwijl hij op een dieet van olijfolie en dadels leefde, de Hamas-leiders in weelde leven in Qatar en Turkije.

De plaatsvervangend leider van Hamas in Gaza, Khalil al-Hiya, vertelde The New York Times dat het doel van de bloedige invasie op 7 oktober niet was om het lot van de burgerbevolking te verbeteren. Hamas vond dat de tijd gekomen was om de Palestijnse kwestie weer op de kaart te zetten. Al-Hiya zei ook dat Hamas een “permanente staat van oorlog wil met Israël om de wereld uit zijn slaap te halen.”

Noordelijke front

Het was vanmiddag relatief rustig aan het front in Noord-Israël, met hier en daar en poging om een aanval te plegen met een antitankraket. Tegen de avond kwam hier echter verandering in. Er werd een nieuwe raketaanval gerapporteerd en een poging om met een drone het luchtruim van Noord-Israël binnen te dringen. Dat was om 19.00 uur lokale tijd. De drone werd door de IDF uit de lucht geschoten. De vier raketten die werden afgeschoten bereikten hun doel niet. Kort daarna voerde de IDF artillerieaanvallen uit, terwijl oorlogsvliegtuigen van de Israëlische luchtmacht zeven doelen in Zuid-Libanon bombardeerden.

8 november 15:01

De familie van Emily (8 jaar) dacht een maand lang dat ze was vermoord, maar nu blijkt ze mogelijk ontvoerd naar Gaza

De familie van het 8-jarige Israëlische meisje Emily heeft een maand lang gedacht dat ze op 7 oktober was vermoord door Hamas-terroristen. Eén van de zwaar verminkte lichamen werd namelijk geïdentificeerd als Emily. Haar vader Thomas vond troost in de gedachte dat ze in ieder geval niet was ontvoerd naar Gaza: "Hoe ze je daar behandelen, dat is erger dan de dood", zei hij eerder.

Nu de familie te horen heeft gekregen dat het meisje niet is vermoord maar waarschijnlijk is ontvoerd naar Gaza, is vader Thomas toch hoopvol: “We zijn heel erg blij. We willen Emily weer knuffelen. Haar zien dansen en zingen.”

Lees de hele post op onze Instagram-pagina.

8 november 12:03 uur

Uitzending • Dramatische toename antisemitisme in Nederland

Intimidatie en bedreiging van Joodse leerlingen op scholen, anonieme brieven aan Joodse instellingen waarin staat dat Hitler zijn werk had moeten afmaken, Davidsterren gekalkt op huizen waar Joden wonen. Sinds de oorlog in Gaza is het antisemitisme in Nederland toegenomen met ruim 800%. Naomi Mestrum, directeur van het CIDI, geeft uitleg en vertelt hoe we juist nu de Joodse gemeenschap kunnen steunen.

Bekijk de uitzending:


8 november 11.25 uur

Sjabbattafel op het Museumplein in Amsterdam

Vrijdag vanaf 11 uur wordt op het Museumplein in Amsterdam een sjabbat tafel opgesteld met 241 lege stoelen. Evenveel als er gijzelaars zijn in de handen van Hamas. Om 14.45 uur begint de ceremonie op het plein. Verschillende sprekers, waaronder ds. Arenda Haasnoot, zullen een toespraak houden.

Bent u hier ook bij aanwezig? Laat deze oproep overal klinken: Breng ze nu thuis!

8 november 10.50 uur

"Ga in vrede en kom terug in vrede"

Noordelijke front

Na de raketbeschietingen op het noordoosten van Israël op dinsdagavond lijkt het Israëlische leger een agressievere houding aan te nemen ten opzichte van Hezbollah. Gedurende de nacht bombardeerde de IAF doelen van Hezbollah in vier gebieden in zuid Libanon, en zelfs in de Bekaa-vallei ten noordoosten van de Litani-vallei en slechts dertig kilometer van Beiroet. De Bekaa-vallei staat bekend als een Hezbollah-bolwerk en werd tot nu toe niet aangevallen. De bombardementen van de IAF waren de hevigste sinds het begin van de oorlog op zeven oktober jl. Vandaag gingen gedurende de ochtend de IAF-acties onverminderd door. Het luchtruim boven het noorden was vol met het geluid van gevechtsvliegtuigen en soms waren de doffe dreunen van artilleriegeschut hoorbaar tot vijftig kilometer van de grens.

Tot nu toe gebruikte de IDF voornamelijk artillerie en onbemande vliegtuigen in zijn reacties op de gestaag toenemende agressie van Hezbollah. Wanneer we spreken over artillerie gaat het niet over de klassieke vorm van dit wapen: granaten. De IDF beschikt tegenwoordig over artilleriebommen die, wanneer zij hun doel bereiken, desintegreren in negen granaten. Deze ‘Barak Eitan’ is een veel dodelijker wapen dan de klassieke artilleriegranaat. Het IDF-artilleriekorps beschikt ook nog over de 'Ram Eitan'-bom die desintegreert in vierenzestig granaten en iedereen doodt in een groot gebied. Dit wapen is tot nu toe niet gebruikt in de gelimiteerde oorlog tegen Hezbollah.

IAF-vliegtuigen vlogen op dinsdagavond laat ook heel laag over Beiroet. Deze actie was duidelijk bedoeld als een waarschuwing voor Hezbollah.

Hamas en andere Palestijnse terreurgroepen in Zuid Libanon hebben nu Hezbollah gevraagd om grotere vrijheid van handelen. De Libanese nieuwssite Rai al-Youm rapporteerde op maandag dat Hamas en Sarayah al-Quds het Libanese filiaal van Palestijnse Islamitische Jihad, namelijk Hezbollah, hadden gevraagd om de tactiek ten opzichte van Israël te veranderen. Volgens Rai al-Youm moesten de Palestijnse terreurgroepen tot nu toe vooraf toestemming vragen aan Hezbollah voor acties tegen Israël. De twee terreurgroepen willen nu volstaan met een bericht aan Hezbollah over een ophanden zijnde aanval. Het artikel in Rai al-Youm bevestigt in feite dat in Libanon niets gebeurt zonder de instemming van Hezbollah, Irans voornaamste troef in de oorlog tegen Israël.

Inwoners van de grensdorpen en kibboetsen in het noorden van Israël tonen zich in toenemende mate ontevreden over de reacties van de IDF ten opzichte van de terreur uit Libanon en eisen doortastend optreden van het leger. De Israëli’s die niet zijn vetrokken naar andere gebieden na het begin van de oorlog hebben moeilijk toegang tot hun huizen en kunnen vrijwel nergens heen reizen. Dit vanwege de aanwezigheid van wegversperringen en IDF-posten midden in de dorpen.

Gaza

De vorderingen die het Israëlische leger maakt in het heroveren van Gaza worden door menigeen verkeerd geïnterpreteerd. Op dinsdagavond kreeg ik een email van iemand uit Engeland die vroeg of de eindfase van de oorlog nu begonnen is. Hij baseerde dit op berichten over de verovering van het Jabalya vluchtelingenkamp en het hoofdkwartier van Hamas daar. De waarheid is echter dat slechts een deel van noord Gaza onder volledige controle is van de IDF nu. Hetzelfde geldt voor sommige buitenwijken van Gaza Stad en een corridor die het noorden van Gaza scheidt van het zuiden. De inschatting is dat het geheel veroveren van Gaza maanden gaat duren, en geen weken.

Op dinsdag werd ook een video gepubliceerd van een grote groep IDF-soldaten die op het punt stonden om Gaza binnen te trekken. De rabbijn van het Paratrooper korps van de IDF leidde de soldaten in gebed en las een gedeelte uit Thora dat beschrijft hoe G’d de oorlogen voor Israël in feite voert. De soldaten gaven elkaar de priesterlijke zegening die ook vaders op Sjabbat aan hun kinderen geven. Daarna werd het Shema Yisrael hoofdgebed gereciteerd en werd de sjofar geblazen. "Ga in vrede en kom terug in vrede', zei de rabbijn tegen de soldaten. U kunt hier de video bekijken.

Update van onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

8 november 10.35 uur

Breng de kinderen thuis in Israël

"Op 7 oktober 2023 werden door de Hamas ook 244 onschuldige Israëlische burgers gegijzeld en opgesloten in de tunnels van Gaza. Daaronder ruim 30 kinderen. Niemand kent hun lot. Van sommigen is er een foto en een naam. Wij eren ze in deze video en roepen op om ze thuis te brengen in hun land: Israël. Want 'wie één mens redt, redt de wereld'. Recht vanuit ons hart en onze overtuiging dat het kwaad moet worden bestreden om nog erger te voorkomen, steunen wij het volk van Israël in haar moedige strijd tegen het kwaad. Zij zijn een voorbeeld voor de vrije wereld."

Deze video is gemaakt door Pia van der Molen en Michiel Praal, oprichters van stichting Oorlogsverhalen.

8 november 10:17

Toespraak van premier Netanyahu

Premier Benjamin Netanyahu verscheen gisteren op de tv in Israël om de burgers van de Joodse staat toe te spreken en een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden. Hieronder kunt u de vertaling van zijn hele toespraak lezen:

“Burgers van Israël, ik zou u graag willen informeren over de voortgang van de oorlog. In het zuiden vordert de oorlog in de Gazastrook met een vastbeslotenheid die Hamas nooit heeft gekend. Gaza Stad is nu omsingeld. Wij zijn daar zeer actief. Wij intensiveren de druk op Hamas elk uur, elke dag.

Tot nu toe hebben we duizenden terroristen bovengronds – en ondergronds – geëlimineerd. Onder hen zijn de aartsmoordenaars die het verschrikkelijke bloedbad op die Zwarte Sjabbat een maand geleden hebben gepland en gepleegd. Sinds het begin van de grondinval hebben we talloze commandocentra, tunnels, basissen en installaties van Hamas vernietigd. Hamas ontdekt dat we naar plaatsen kunnen gaan waarvan zij dachten dat we dat niet konden, en de operatie gaat door.

Ik kom zojuist van onze soldaten op de Tze'elim-basis. Sommigen van hen bevonden zich in het gebied grenzend aan de Gazastrook en vochten met buitengewone heldenmoed op de eerste dag van de strijd. Daarna vochten ze met de vastberadenheid en heldenmoed in het noorden. Nu bereiden ze zich voor om de Gazastrook binnen te gaan, uitgerust met twee grote voordelen. Ten eerste – de lessen die de IDF systematisch en voorzichtig leert van de operaties van onze strijdkrachten in Gaza, lessen die de resultaten van de gevechten nog verder verbeteren. Het tweede – en belangrijkste – voordeel is dat ze zijn uitgerust met een ongeëvenaarde vechtlust. Ze beschikken over buitengewone heldenmoed. Ze hebben geloof en bovenal een gevoel van missie. Ze verdedigen ons huis. Ik groet ze, het hele volk van Israël groet hen.

In het noorden opereren we zowel defensief als offensief. Wij zullen onze grens blijven verdedigen. We zullen niet een realiteit accepteren waarin Hezbollah of degenen die zijn bevelen uitvoeren, Hamas in Libanon, onze gemeenschappen en onze burgers aanvallen. Wij zullen met hevige vuurkracht blijven reageren op elke aanval op ons. We hebben al veel Hezbollah-doelen aangevallen en veel terroristen geëlimineerd. Ik herhaal: als Hezbollah besluit de oorlog in te gaan, zal het de fout van zijn leven maken.

Over onze gijzelaars heb ik gesproken met de president van het Rode Kruis. Ik eiste van haar dat het Rode Kruis zou optreden om de onmiddellijke vrijlating van onze gijzelaars te bewerkstelligen, zoals vereist is door het internationaal recht. Ik eiste ook dat het Rode Kruis zijn verplichting zou nakomen en onmiddellijk alle gijzelaars zou bezoeken om hun gezondheid en welzijn te verifiëren.

Gisteren heb ik alle buitenlandse ambassadeurs in Israël bijeengeroepen. Ik riep hen op zich aan te sluiten bij de eis van Israël voor de onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars. Ik vertelde hen dat hun ontvoering een oorlogsmisdaad is. Ik herhaal tegen zowel onze vijanden als onze vrienden: er zal geen staakt-het-vuren zijn zonder de terugkeer van onze gijzelaars.

Vanaf hier richt ik mij tot de families van de gijzelaars, die een voortdurende nachtmerrie doormaken. Ik wil dat u weet dat we alle middelen, op alle fronten, gebruiken om uw dierbaren – onze dierbaren – terug naar huis te brengen. De militaire actie is een essentieel onderdeel van deze inspanning.

Op het diplomatieke front werken we de klok rond om de IDF internationale manoeuvreerruimte te bieden voor voortdurende militaire activiteiten. We brengen leiders uit landen over de hele wereld naar Israël. Ik ontmoet hen en laat ze de verschrikkingen van Hamas zien. Ik laat ze de heldenmoed zien van onze burgers en onze soldaten. Ik zeg tegen hen: onze oorlog is ook jullie oorlog, want als we niet winnen, zijn jullie de volgende in de rij. Ik voeg er altijd aan toe: we zullen winnen. Wij zullen niet stoppen tot de overwinning.

Ik heb verder voortdurend contact met de Amerikaanse president Joe Biden. Wij waarderen zijn steun, die van de Amerikaanse regering en die van het Amerikaanse volk.

Burgers van Israël, vorige maand, op de zwarte dag van 7 oktober, werd ons een brutale oorlog opgedrongen door een vijand wiens wreedheid ongeëvenaard is, en die ons probeerde af te slachten. Deze vijand zal zwaar getroffen worden. Hij zal vernietigd worden. Wij zullen de militaire- en bestuurscapaciteiten van Hamas elimineren. Gaza zal niet langer een bedreiging vormen voor Israël. Ik roep nogmaals de burgerbevolking in Gaza op om naar het zuiden te evacueren. Je doet dit al maar maak het af. We zullen niet stoppen. Ik herhaal: er zullen geen brandstof of arbeiders binnenkomen, en er zal geen staakt-het-vuren zijn zonder de vrijlating van onze gijzelaars.

Wat de economische kwestie betreft, is mijn richtlijn aan de regering en de ministers volkomen duidelijk: neem alle belemmeringen weg, open alle (geld)kranen, zorg voor alle gewonden, zorg voor alle burgers en zorg ervoor dat niemand achterblijft.

We hebben meer dan 100.000 mensen geëvacueerd van de noordelijke en zuidelijke grens. We werken eraan om ze terug te sturen. We werken in de eerste plaats aan het rehabiliteren van de gemeenschappen, inclusief de moshavim en kibboetsen. Wij zullen hierin al het nodige kapitaal, inspanning en liefde investeren. We geven volledige en hogere betalingen aan reservisten, compensatie aan werknemers en compensatie aan bedrijven.

Iets anders, het thuisfront. Vandaag bezocht ik het commandocentrum van de stad Ashdod. Ik zag de veerkracht van de leiding en van de bewoners. Ik zou jullie willen zeggen, burgers van Israël: jullie veerkracht en jullie vastberadenheid om door te gaan tot aan de overwinning, zijn wat ons – de regering en de IDF – de kracht geeft om de taak te volbrengen.

Burgers van Israël, wij zijn met ons hele hart bij de families van degenen die zijn vermoord en bij de families van de gijzelaars. We omarmen de nabestaanden van onze soldaten die hun leven hebben gegeven voor onze staat. Wij wensen de gewonden een spoedig herstel en bidden voor hen. Wij steunen onze dappere soldaten met alle macht. Ik zeg je met zekerheid: uit de duisternis en de pijn zullen we sterker, beter voorbereid en meer verenigd tevoorschijn komen. Samen zullen we vechten en met G’ds hulp zullen we samen winnen."

Vertaald door onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

8 november 9:48

Sound of Silence, uitgevoerd door de Shalva Band

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Israël nam contact op met de Shalva-band. Nu het bloedbad op 7 oktober een maand geleden is, vroeg het ministerie aan Shalva om een lied op te nemen ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

De band nam een bijzondere en ontroerende uitvoering van het nummer op. Deze videoclip laat geen ogen droog.

7 november 22:02

Britse krant onthult hoe Hamas invasie van 7 oktober plande

In deze update schrijft onze correspondent in Israël, Yochanan Visser, over het nieuws van vandaag in Israël en omgeving.

Gaza

Er was vandaag in de Israëlische media veel aandacht voor de IDF-soldaten in Gaza en de wijze waarop ze daar opereren. Alon Ben David de militaire correspondent van het tv-kanaal Arutz 13 was in Gaza en maakte een uitgebreide reportage over de acties van de IDF. Er vielen twee dingen op. Ten eerste de hypermoderne uitrusting van de soldaten en de professionele wijze waarop zij opereren. Ten tweede de vastbeslotenheid van de troepen die naar hun eigen zeggen door zullen gaan tot het einde van Hamas en Islamitische Jihad in Gaza. De meeste soldaten waren niet familiair met het terrein in Gaza omdat de IDF sinds de terugtrekking in 2005 alleen korte grondacties uitvoerde en dan meestal in het grensgebied. Nu is de IDF, volgens de laatste berichten, al sommige wijken in het centrum van Gaza Stad binnengetrokken. Er werden vandaag volgens de IDF een flink aantal tunnels gevonden die werden opgeblazen.

De Britse krant The Guardian publiceerde vandaag een uitgebreid artikel over de planning en uitvoering van de Hamas-invasie in Zuid-Israël op 7 oktober. De Britse mediagigant sprak met Israëlische inlichtingenexperts die bekend waren met de details van ondervragingen van gearresteerde terroristen die deelnamen aan het bloedbad op die Zwarte Sjabbat. Ook was het artikel gebaseerd op informatie die werd aangeleverd vanuit Gaza.

Tot 4.00 uur in de morgen wisten de terroristen die later de invasie en het bloedbad uitvoerden niet wat er stond te gebeuren. Het enige wat zij wisten is dat ze om 4.00 uur ’s ochtends naar de moskee moesten komen. Hamas gebruikte alleen mondelinge communicatie om het hele Israëlische inlichtingenapparaat in het duister te laten tasten. Het hele aanvalsplan was volgens de Guardian het werk van Mohammed Deif, het hoofd van Hamas’ militaire apparaat, en Yahiah Sinwar, de leider van Hamas in Gaza. Zij waren met enkele anderen de enigen die wisten wat er zou gaan gebeuren. De bewering van de krant dat Iran pas na de aanval wist over de invasie is zeer dubieus. De gedetailleerde operatieplannen die op de lichamen van gedode terroristen werden gevonden lieten zien dat alleen een staat deze kon hebben opgesteld, stelde een Amerikaanse militaire expert. Ook is er in Israël momenteel een onderzoek gaande naar de aanwezigheid van buitenlanders tijdens de invasie. Op één van de video’s die Hamas publiceerde over de ontvoering van een Israëlische vrouw is te horen dat er in het Farsi (taal van Iran) wordt geroepen.

Na een pauze van een paar uur werden er vanavond weer raketten afgeschoten vanuit Gaza. Een salvo van tenminste zes raketten werd onderschept door Iron Dome in het centrum van Israël inclusief Tel Aviv. De hoeveelheid raketten die dagelijks worden afgeschoten is echter aan het afnemen sinds de IDF de grondoperatie in Gaza begon.

Noordelijk front

Er werden vanmiddag weer raketten afgeschoten vanuit Libanon, die op de Golan Hoogvlakten landden. Het ging om een salvo van twintig Katuscha Grad raketten die geen schade aanrichtten of erger. De IDF reageerde weer met artilleriebeschietingen op doelen in zuid Libanon waar het Libanese leger (LAF) nu wegen aan het afzetten is. Benny Gantz, een voormalige stafchef van de IDF en nu minister in het oorlogskabinet zei vanavond dat de “dynamiek” van de verschillende fronten zal gaan veranderen binnenkort. Dit zou een andere aanwijzing kunnen zijn dat de IDF binnenkort in het offensief zal gaan aan het noordelijke front.

De Israëlische luchtmacht is momenteel bezig met het uitvoeren van vergeldingsacties voor de raketaanvallen van vanmiddag. Er worden doelen bestookt in de dorpen Naqoura, Ayta ash Shab en Kafr Quila in zuid Libanon.

Front in Israëls hartland

Vanmiddag werd bekend dat de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet en de IDF inlichtingendienst AMAL gisteren een herhaling van het bloedbad op 7 oktober had voorkomen. Op aanwijzingen van deze inlichtingendiensten werd er gisteren een terreurcel in de Palestijnse stad Tulkarm opgerold. De terroristen zouden van plan zijn geweest om zeer binnenkort een gecoördineerde invasie uit te voeren van Joodse gemeenschappen in Samaria. Het zou gaan om leden van Palestijnse Islamitische Jihad.

7 november 18:27

Nederlandse journalisten bekijken afschuwelijke beelden van 7 oktober

Een groep Nederlandse journalisten heeft vanochtend op de Israëlische ambassade in Den Haag beelden bekeken van de gruwelijkheden die Hamas op 7 oktober pleegde in het zuiden van Israël. De beelden waren gemaakt met GoPro's die de terroristen droegen en met dashcams. De bewuste video's zijn niet publiek beschikbaar, vanwege privacy van de slachtoffers en de extreme gruwelijkheden die te zien zijn.

Telegraaf-verslaggever Silvan Schoonhoven, die zelf samen met zijn collega Wierd Duk aanwezig was, liet via X weten dat journalisten van onder meer RTL, AD, Friesch Dagblad, EW, UPNL, Family7 en het Nederlands Dagblad op de uitnodiging waren ingegaan. Ook een redacteur van Israël Aktueel was aanwezig. Grote afwezige was de NOS. "De NOS-redactie was uitgenodigd, maar liet niks van zich horen", schreef Duk op X.

7 november 14:12

Uitzending met Henk Binnendijk: "Israël is Gods oogappel"

Waarom is het belangrijk als christen om achter Israël te staan? Henk Binnendijk (89) reisde vaak naar het beloofde land. De oorlog in Israël en de dramatische toename van antisemitisme wereldwijd grijpen hem erg aan. In deze uitzending vertelt hij over zijn liefde voor Israël, het volk van God.

Bekijk de uitzending:

7 november 13:43

'Nog een lange weg te gaan in Gaza'

Uit een kaart die vandaag werd gepubliceerd over het slagveld in Gaza blijkt dat het Israëlische leger nog een lange weg te gaan heeft voordat het heel Gaza heeft veroverd op Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad. Op de kaart kunt u zien dat de IDF Gaza in twee delen heeft gesplitst en een klein gedeelte van het noorden van Gaza controleert. In dat gedeelte in Jabalya was het hoofdkwartier van Hamas in noord Gaza gevestigd. De Hamas commandanten zijn nu naar het Al-Shifa ziekenhuis in Jabalya gevlucht volgens de IDF. Het leger opereerde vannacht in de buurt van het ziekenhuis en verlichtte de lucht met lichtkogels. Palestijnse bronnen meldden gisteren dat Israeli Air Force vliegtuigen de zonnepanelen van het ziekenhuis zouden hebben verwoest tijdens een luchtaanval.

Premier Benjamin Netanyahu maakte vanmorgen bekend dat de IDF de veiligheidscontrole over Gaza zou behouden nadat Hamas en PIJ uit Gaza zijn verdreven. Leden van Knesset drongen op maandag aan op een “denazificatie” proces in Gaza na de oorlog. Eveneens op maandag werd bekend dat onderwijzers van de VN hulporganisatie UNRWA na zeven oktober feest hadden gevierd met hun leerlingen in de scholen die door de organisatie worden gefinancierd.

Er doen nu allerlei ideeën de rondte over hoe Gaza bestuurd zou moeten worden na de oorlog, bijvoorbeeld door een groep gematigde moslimlanden. Eén ding staat vast, Israël zal niet toestaan dat de Verenigde Naties betrokken zullen worden bij het civiele bestuur van Gaza. Er ontstond op maandagavond weer een rel rond de VN nadat Secretaris Generaal Antonio Guterres had gezegd dat Gaza “een kinderbegraafplaats” was geworden door de Israëlische acties.

Het is duidelijk dat Guiterres zijn opinie baseert op de cijfers die het “Palestijnse Ministerie van Gezondheid” publiceert. Dit orgaan is echter een Hamas instituut dat louter propaganda verspreidt en in het verleden herhaaldelijk werd betrapt op sjoemelen met de cijfers over het aantal gewonden en doden in de conflicten met Israël. Israëls VN-ambassadeur Gilad Erdan zei in een woedende reactie op Guterres uitlatingen dat de Secretaris Generaal moest worden ontslagen. De VN Veiligheidsraad slaagde er ondertussen weer niet in om consensus te bereiken over de oorlog in Gaza.

De gevechten in Gaza gaan ondertussen non-stop door met tientallen luchtaanvallen op Hamas en PIJ doelen en een toenemend aantal grondoperaties. Soldaten van de Nahal brigade ontdekten vannacht dat er een terreurcel van tien man bezig was om een aanval met een antitank raket op hen voor te bereiden. De IAF bombardeerde daarna de Hamas eenheid en doodde alle terroristen. Een andere Hamas terreurcel had zich verschanst in een gebouw naast het al-Quds ziekenhuis en werd ook vanuit de lucht geëlimineerd. De IAF aanval werd gevolgd door een serie explosies in het gebouw en die werden waarschijnlijk veroorzaakt door ontploffende raketten die waren opgeslagen in het gebouw.

IDF-soldaten vonden ook een raketopslagplaats in een clubhuis voor tieners in Gaza. Er werden vijftig raketten gevonden en een raketwerper.

Ander nieuws met betrekking tot de oorlog in Israël

De Ansar Allah militie in Jemen maakte vandaag bekend dat het opnieuw Israël had aangevallen met drones. Er werd echter geen aanval gedetecteerd door de IDF in het zuiden van de Negev woestijn. Een Ansar Allah woordvoerder beweerde dat de aanval tot de sluiting van de Ramom luchthaven nabij Eilat had geleid. Dit bleek echter geheel onwaar.

Vanuit Jordanië werd gemeld dat het Jordaanse leger een onbemand vliegtuig afkomstig uit Iran, en op weg naar Israël, uit de lucht had geschoten.

De Amerikaanse President Joe Biden heeft een voorstel ingediend bij het Congres om Israël een pakket militaire hulp ter waarde van veertien miljard dollar te geven. Dit pakket militaire hulp omvat de levering van nog een honderd Iron Dome batterijen. De Verenigde Staten gaan ook precisie bommen en raketten aan Israël leveren ter waarde van 320 miljoen dollar.

De stafchef van de IDF, Herzi Halevi maakte voor de tweede keer in een dag een opmerking die aanduidde dat de oorlog zou kunnen worden uitgebreid binnenkort. Halevi zei dat het leger klaar is om strijd te voeren in “andere gebieden” en dat IAF vliegtuigen aanvallen kunnen uitvoeren “overal in het Midden-Oosten”.

In Samaria werd een Palestijnse terrorist doodgeschoten nadat hij gedrapeerd in een Hamas vlag probeerde om een steekaanslag uit te voeren op IDF soldaten bij het Qalandya checkpoint nabij Ramallah.

In de Gilboa gevangenis in de Yizraëlvallei nabij Afula werd een opstand door Palestijnse gevangenen onderdrukt door bewakers die hulp kregen van Joodse gevangenen. De opstand begon nadat jeugdige Palestijnse gevangenen hadden geprobeerd om een Israëlische vlag omlaag te halen die op een wachttoren wapperde. De Palestijnse gevangenen werden daarna onderworpen aan een streng regime en kregen alleen voedsel en een matras om op te slapen.

Dit was een bijdrage van onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

7 november 13:40

Zorgelijke stijging antisemitische incidenten in Nederland

Het aantal antisemitische incidenten in Nederland is met maar liefst 818 procent toegenomen sinds het door Hamas aangerichte bloedbad in Israël op 7 oktober. Dat maakte het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) vandaag bekend. De enorme piek van antisemitisme in Nederland komt overeen met de trends in andere landen: ook in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland is sinds de aanslag van Hamas een toename van anti-Joodse incidenten zichtbaar.

Lees hier het hele bericht.

7 november 10:20

Eén maand na het Simchat Thora-bloedbad in Zuid-Israël

Vandaag is het precies één maand geleden dat terroristen van Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) veertienhonderd Israëli’s vermoordden, vaak op gruwelijke wijze. Het is ook precies een maand geleden dat meer dan 240 Israëli’s en buitenlandse burgers werden ontvoerd door de twee Palestijnse terreurbeweging.

In de Joodse rouwriten is er de Shiva, dat zijn zeven dagen rouw waarbij de nabestaanden bij elkaar zijn en worden bezocht door een ieder die zijn medeleven wil betonen. Maar er is ook de Shlosshiem, gedurende dertig dagen na het overlijden. Het gebruik is dat de familie dan naar het graf van de overledene gaat en daar speciale gebeden reciteert. In een behoorlijk aantal gevallen hebben de nabestaanden nu niet eens de kans gekregen om een begrafenis te houden. Dit omdat de Israëlische autoriteiten nog altijd bezig zijn met de identificatie van de stoffelijke resten van mensen die werden vermoord door Hamas en PIJ. Experts van het ministerie voor Archeologie helpen nu mee met de identificatie van de lijken en stoffelijke resten. Het gaat om tien personen die sinds 7 oktober vermist werden en waarvan de archeologen nu enige lichaamsdelen hebben gevonden.

In Israël wordt vandaag om 11.00 een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de bloedige Hamas-invasie op 7 oktober. Verder worden de vlaggen op overheidsgebouwen op halfstok gebracht. Duizenden Israëli’s houden stille optochten met de Israëlische vlag. Herdenkingsplechtigheden worden ook in scholen gehouden voor zover die open zijn.

Er is vrijwel niets bekend over het lot van de 240 gijzelaars die naar Gaza werden ontvoerd. Onder hen zijn dertig kinderen en tien bejaarde Israëli’s. Er is zelfs een baby van negen maanden oud ontvoerd. Verder zijn er nog steeds ongeveer honderd vermiste personen.

Elektriciteitsstoring

Eind vorige week werd bekend dat de gerenommeerde Thora-geleerde rabbijn Ovadia Yosef, in het laatste boek dat hij schreef voordat hij overleed, het bloedbad in zuid Israël had voorspeld. Rabbijn Yosef overleed 7 oktober 2013, nu tien jaar geleden. In dat boek “Chazon Ovadia” schreef de rabbijn over een elektriciteitsstoring van tien uur en begon daarna een drama te beschrijven waarvan hij dacht dat het in de toekomst zou plaatsvinden. Deze profetie staat in het hoofdstuk Kaf Beth (22 in cijfers). Het bloedbad in zuid Israël vond plaats op de 22ste van de maand Tishrei op de Hebreeuwse kalender.

Rabbijn Yosef schreef dat meedogenloze terroristen de huizen van Joden zouden binnendringen en de kinderen van Israël zouden uitmoorden. Wanneer er geen stroom zou zijn, was er geen mogelijkheid voor de veiligheidsdiensten en het leger om Israël te verdedigen tegen de terroristen, die volgens de rabbijn via “een gat” Israël zouden binnenkomen. De stroomstoring zou de terroristen in staat stellen om onopgemerkt te doen wat zij hadden gepland. Zoals we nu weten veroorzaakten Hamas en Hezbollah op 7 oktober rond zes uur in de morgen stroomuitval via een cyberaanval.

Van onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

7 november 10:18

Een maand oorlog in Israël: deze 10 belangrijke dingen zijn veel mensen alweer vergeten

De oorlog die Hamas tegen Israël begon is nu een maand bezig, en veel mensen lijken bepaalde belangrijke dingen alweer vergeten te zijn. Lees ze hier:

6 november 20:40

Update van onze correspondent in Israël, Yochanan Visser: grote aanslag verijdeld in Israël

Het front in Centraal-Israël

Het Israëlische leger kwam vandaag opnieuw in actie tegen Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad in Samaria. Dit keer werd er een inval gedaan in de Palestijnse stad Tulkarm, twintig kilometer van de badplaats Netanya in Centraal-Israël. Bij die inval werd Jihad Maharaj Jahada, de plaatselijke commandant van Palestijnse Islamitische Jihad, gedood tezamen met twee andere terroristen.

De Shin Bet, Israëls binnenlandse veiligheidsdienst, zei in een verklaring dat de PIJ-terreurcel op het punt stond een grote aanslag uit te voeren in Israël. De situatie in Israëls hartland is gestadig aan het escaleren met iedere dag terreuraanslagen en andere gewelddadigheden door de lokale Palestijnse Arabieren. Leiders van de Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria stuurden vandaag een brandbrief naar de regering, waarin werd gewaarschuwd voor een herhaling van het bloedbad op 7 oktober in het zuiden van Israël. Er wordt aangedrongen op het creëren van een veiligheidszone rond ieder Joods dorp in Judea en Samaria.

In Jeruzalem werd vanmorgen een aanslag gepleegd nabij de Oude Stad. Een jonge Palestijnse terrorist stak in op twee agenten van de Israëlische grenspolitie. De mannelijke agent raakte licht gewond, terwijl zijn vrouwelijke collega levensgevaarlijk gewond werd afgevoerd naar een ziekenhuis. Korte tijd later overleed zij daar aan haar verwondingen.

Intussen heeft de Palestijnse Autoriteit iedere vorm van samenwerking met Israël stopgezet. De PA wil ook niet dat Israël een gedeelte van de voor de PA geïnde belastingen zou overmaken. Een gedeelte, omdat de regering in Jeruzalem besloten heeft om de fondsen die de PA overmaakt naar Hamas in Gaza voor, onder andere, de betaling van salarissen van overheidsdienaren stop te zetten.

Het noordelijke front

Nadat het een paar uur betrekkelijk rustig was aan het noordelijke front, met ‘slechts’ drie aanvallen met antitankraketten, werd vanmiddag tot tweemaal toe een barrage raketten afgeschoten op het westen van Galilea. Eén van die projectielen was een langeafstandsraket die twee voorsteden van Haifa, Kyriat Biyalik en Kyriat Yam, bereikte. Het was voor het eerst dat er op Haifa werd geschoten. In totaal werden er negenentwintig raketten op steden en dorpen in West-Galilea afgevuurd. Hamas in Libanon eiste de verantwoordelijkheid op voor de aanvallen. Er gebeurt in Libanon echter niets zonder de instemming van Hezbollah. Het Israëlische leger reageerde opnieuw met artillerie beschietingen en met luchtaanvallen op doelen in zuid Libanon. Hezbollah bedreigde vandaag ook de Amerikaanse oorlogsschepen die voor de kust van Israël patrouilleren. De terreurorganisatie toonde Iraanse Nur antischipraketten.

Ondertussen gaan de drone-aanvallen op Amerikaanse bases in Irak en Syrië onverminderd voor. Tot nu toe zijn er tenminste achtendertig van deze aanvallen uitgevoerd sinds de Amerikaanse regering besloot om militaire hulp te geven aan Israël en om grote hoeveelheden wapens en troepen over te brengen naar het Midden-Oosten.

Gaza

IDF-eenheden zijn nu dicht bij het al-Shifa ziekenhuis in Jabalya in Noord-Gaza. Het ziekenhuis wordt gebruikt door Hamas als een commandocentrum. Soldaten van de Givati-brigade vonden vandaag vijftig raketten in een opslagplaats vlakbij al-Shifa.

Vandaag werd ook bekend dat Hamas de bloedige invasie van het zuiden van Israël oorspronkelijk had gepland voor de zogenaamde Seideravond op de eerste dag van het Joodse paasfeest Pesach. De planning werd veranderd onder Iraanse druk, waarschijnlijk vanwege de toen nog geheime onderhandelingen met de Verenigde Staten over een deal, waarbij de VS acht miljard dollar zou vrijmaken uit bevroren tegoeden van Iran in ruil voor vrijlating van Amerikaanse gijzelaars in gevangenissen in de Islamitische Republiek.

6 november 19:37

‘Hamas misbruikt ambulances voor militaire doeleinden’

Een woordvoerder van het Israëlische leger heeft bevestigd dat Hamas ambulances misbruikt om terroristen en wapens naar de Gazastrook te vervoeren. Eerder werd al onthuld dat het Shifa-ziekenhuis intensief wordt gebruikt door Hamas. Israël gaf ook een opname van een telefoongesprek vrij waarin werd bevestigd dat Hamas minstens een half miljoen liter brandstof onder het ziekenhuis opslaat.

Lees verder bij Israel Today.

6 november 15:16

Uitzending 6 november: Israël in oorlog

Tal Hartuv overleefde jaren geleden een Hamas-terreuraanslag, en leeft nu met de gevolgen van dat trauma. Zij legt uit welke uitdagingen Israël heeft in de strijd tegen een terroristische organisatie, en hoe veel mensen door de media worden misleid. Roger van Oordt reisde vorige week naar Israël om de inwoners van het land te bemoedigen tijdens deze oorlog. Hoe kunnen we nu naast Israël staan?

Bekijk de uitzending van vandaag:

6 november 14:43

Update: dit gebeurde er de afgelopen 24 uur in en rond Israël

Van onze correspondent in Israël, Yochanan Visser

Noord-Israël

Gisteren was er sprake van een serieuze escalatie aan het noordelijke front. Vliegtuigen van de Israeli Airforce waren de hele dag actief. Er waren enorme dreunen van zware explosies te horen tot aan het zuiden van het Meer van Galilea. Hezbollah ‘introduceerde’ een nieuw wapen in de vorm van een Burkan (Vulkaan) raket. Dit is een korte afstandsraket met een enorme explosieve kop. Volgens het aan Hezbollah gelieerde Al-Mayadeen tv-station schoot de terreurgroep twee Burkanraketten af op een IDF-positie in Noord-Israël. Niemand raakte gewond.

De IDF geeft mondjesmaat informatie over zijn acties in het noorden van Israël en in Zuid-Libanon. Hezbollah volgt namelijk nauwgezet alles wat er in Israël over de oorlog wordt gepubliceerd. Hezbollah vuurde ook opnieuw antitankraketten af op de kibboetsen Misgav Am en Avivim, alsmede het Arabische dorp Jal al-Deir. De door Iran gesponsorde terreurgroep probeerde Israël ook aan te vallen met een kamikazedrone. Het onbemande vliegtuig werd door de IDF uit de lucht geschoten voordat het Israël bereikte. Op zondagavond werden 12 raketten afgevuurd op het gebied rond de stad Kiryat Shmonah, in het uiterste noorden van Israël. Daarop werden veel wegen in het noorden afgezet omdat het erop leek dat er meer raketaanvallen zouden volgen. Iron Dome schoot de meeste raketten uit de lucht. Desondanks bereikten drie raketten hun doel, waarbij drie huizen en een auto vernietigd werden. Er was slechts één familie thuis, en gelukkig blijven zij ongedeerd door het verblijf in hun schuilkelder.

Een Israëlische burger werd zondagmiddag gedood door een Kornet antitankraket toen zijn auto werd geraakt. Het incident vond plaats in de buurt van kibboets Yiftach. Een Yagur helikopter van de IAF bracht de zwaargewonde burger over naar een ziekenhuis in het noorden, maar het was te laat. Libanese en Hezbollah media beweerden dat Israëlisch artillerievuur een auto met vier burgers had geraakt en een moeder had verwond en haar drie kinderen gedood. Hezbollah beschuldigde Israël van een ‘barbaarse daad’ en zei dat het een ernstige escalatie was die niet onbeantwoord zou blijven. Het hele bericht over de moeder en haar drie kinderen was echter een leugen. Op hetzelfde tijdstip dat Hezbollah deze propaganda aan de buitenlandse media probeerde te slijten, rapporteerde de IDF dat een onbemand vliegtuig een auto met vier terroristen had bestookt, die daarbij gedood werden. De foto’s van het verwoeste voertuig, die zowel door Hezbollah als de IDF werden gepubliceerd, waren identiek en maakten duidelijk dat de auto was verwoest door een drone.

Hezbollah zegt dat er sinds 7 oktober 65 Hezbollahstrijders zijn gedood, de IDF schat het aantal op ruim tweehonderd.

Irans minister van Defensie, Mohammed Reza Ashtiani, waarschuwde de VS gisteren dat er onmiddellijk een staakt-het-vuren in Gaza moet komen. Zo, niet dan zouden de VS ‘hard getroffen worden’. Deze bedreiging volgde op een waarschuwing van de door Iran gesteunde al-Hashd al-Sha’abi mantelorganisatie van sjiietsiche milities in Irak. Al-Hashd al-Sha’abi kondigde zaterdag aan dat zijn acties tegen Amerikaanse basissen in Irak zouden worden uitgebreid wanneer de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken geen staakt-het-vuren zou bewerkstelligen in Gaza. Blinken is momenteel in het Midden-Oosten voor overleg met Arabische leiders. Hij was ook in Israël.

De Verenigde Staten reageerden volgens bronnen in Israël met een duidelijke waarschuwing op deze bedreiging. Iedere uitbreiding van het huidige conflict met Israël door Hezbollah of Iran zal onmiddellijk tot actie van het Amerikaanse leger leiden, zo liet Washington het regime in Teheran en Hezbollah weten. Tegelijkertijd stationeerden de VS een nucleaire onderzeeër in de Middellandse Zee. De strijdkrachten van de VS in Irak en Syrië worden nu in toenemende mate aangevallen door milities die door Iran worden gesponsord. Iedere dag vinden er gemiddeld drie aanslagen met drones plaats op legerbases van het Amerikaanse leger in genoemde landen.

Vanmorgen werden de inwoners van de dorpen en kibboetsen rond Kiryat Shmonah opnieuw opgeroepen naar de schuilkelders te gaan en daar tot nader order te blijven. Het geluid van de Israëlische artillerie was duidelijk hoorbaar in het noordoosten van Galilea en op de Golan Hoogvlakte. Sommige van de geëvacueerde families zijn nu teruggekeerd naar hun huizen, omdat zij financieel niet langer in staat zijn de kosten van alternatieve behuizing te betalen. De staat zou hen hebben moeten helpen, maar er heerst chaos in de kantoren van de instanties die belast zijn met de hulpverlening, terwijl het vrijgeven van fondsen op overheidsniveau traag verloopt.

Gaza

De IDF en IAF maakten gisteren opnieuw aanzienlijke vorderingen in de strijd tegen Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad in Gaza. Er werden 450 doelen in Gaza aangevallen, zowel in het noorden als in Gaza Stad. Gisteravond werd er opnieuw een intens bombardement uitgevoerd op doelen van Hamas en PIJ in noord Gaza en in Gaza Stad. Zowel de IAF als de Israëlische marine namen deel aan de bombardementen. Ook werden er opnieuw een aantal Hamas en PIJ commandanten geliquideerd. De Israëlische regering heeft een lijst met daarop de namen en verblijfplaatsen van alle commandanten die aan het bloedbad van Zwarte Sjabbat deelnamen op 7 oktober. Deze terroristen zullen allen worden opgespoord en geëlimineerd heeft de regering in Jeruzalem laten weten.

Het Israëlische leger heeft opnieuw een evacuatiecorridor gecreëerd waar Palestijnse burgers onder bescherming van IDF-soldaten naar het zuiden van de Gaza Strook kunnen vluchten. Ook vandaag is deze corridor geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Na bemiddeling van de Amerikaanse regering rijden nu iedere dag honderd vrachtwagens met humanitaire hulp zuid Gaza binnen. IDF-militairen vonden gisteren zuurstofapparatuur bestemd voor de terreurtunnels onder dozen met voedsel.

Het moeilijkste deel van de grondoorlog is nu begonnen met duizenden soldaten die de wijken van Gaza Stad binnentrekken, en daar van huis tot huis gaan om te zoeken naar terroristen en wapens. Hamas gebruikt ziekenhuizen als schuilplaats of zelfs als commandocentra. De IDF publiceerde gisteren videobeelden waarop te zien is hoe terroristen vanuit een raam in het Indonesische ziekenhuis in Jabalya op Israëlisch posities rond het ziekenhuis schoten. Ook werd bekend dat circa tweehonderd Hamasterroristen naar het al-Shifa ziekenhuis zijn gevlucht om daar nieuwe acties voor te bereiden tegen de IDF. Het leger heeft het ziekenhuis nu omsingeld. Volgens het internationale oorlogsrecht worden ziekenhuizen die als militaire faciliteit worden gebruikt een legitiem doelwit in tijden van oorlog.

De IDF maakte gisteravond officieel bekend dat de Gazastrook nu in twee delen is gesplitst. Internet en telecommunicatie binnen Gaza functioneerden opnieuw niet ten gevolge van de Israëlische bombardementen op zondag. Bronnen in Gaza zeggen nu dat de verbindingen langzaam weer worden hersteld.

6 november 14:35

"We voelen jullie gebeden"

Onderstaande video kregen we doorgestuurd vanuit Israël en hebben we vertaald: 

"Hallo, ik ben Weizmann. Op dit moment zijn we net terug van een week in Gaza. Ik wilde zeggen dat we de gebeden voelen. Ik ben blij, ik hoop dat jullie daarmee doorgaan. Er gebeuren wonderen. We zien het verschil. We zien dat we alleen zo overwinnen. We zien dat het zonder de gebeden veel moeilijker zal zijn om te overwinnen. Dit is een oorlog van het volk en ieder heeft zijn eigen taak: wij vechten met onze handen, jullie hand in hand met God. Heel veel dank voor de gebeden. Wij voelen dat. Ga door met ons te versterken, zoals wij jullie versterken."

6 november 13:50

Hamas gebruikt Shifa-ziekenhuis in Gaza voor terroristische activiteiten

Het Shifa-ziekenhuis is niet alleen het grootste ziekenhuis in Gaza, maar fungeert ook als het hoofdkwartier voor de terroristische activiteiten van Hamas. Dat maakte het Israëlische leger (IDF) bekend, begeleid door een animatievideo waarin de situatie wordt geschetst. "Terrorisme hoort niet thuis in een ziekenhuis en de IDF zal opereren om elke terroristische infrastructuur bloot te leggen", luidt het bijschrift. 

Of bekijk de langere uitleg van legerwoordvoerder Daniel Hagari:

6 november 10:40

Vanavond: internationale gebedsbijeenkomst voor Israël, georganiseerd door rabbijnen en dominees

Vooraanstaande Israëlische rabbijnen en leden van de Knesset (het Israëlische parlement) hebben vandaag uitgeroepen tot Dag van Gebed voor Israël en het Joodse volk. Deze datum is gekozen vanwege de Joodse rouwperiode van 30 dagen, na het bloedbad in Hamas van vorige maand.

Rabbijn Tuly Weisz, één van de initiatiefnemers, moedigt christenen aan om deel te nemen aan deze gebedsdag door vandaag Psalm 122 te bidden en daarbij "een beroep te doen op de God van Israël in oprecht gebed voor de vrede van Jeruzalem.”

Inmiddels hebben meer dan 800 rabbijnen en dominees zich aangesloten. Vanaf 19.00 uur is er ook een livestream te volgen:

Favicon CVI

De auteur

Redactie cvi.nl

Doneren
Abonneren
Agenda