Sluiten

Zoeken.

Actuele gebedspunten - bid voor Israël

Door Christenen voor Israël - 

9 oktober 2023

Bidden

Op deze pagina geven we u een overzicht van actuele gebedspunten voor de situatie in Israël.

Zelf een gebedsbijeenkomst organiseren?

Bidden voor Israël in deze grote nood is zeer belangrijk. Wij moedigen u daarom aan om zelf in uw gemeente een gebedsbijeenkomst te organiseren. We geven u graag wat praktische en inhoudelijke handvatten.

Bid voor de gegijzelden die vrij worden gelaten

Een aantal gegijzelden zullen worden vrijgelaten, nu er een overeenkomst met Hamas is. Bid dat ze alle ellende die ze hebben doorstaan kunnen verweken. Dat hun wonden, zowel lichamelijk als psychisch, zullen genezen. Dat ze in dit alles hun hulp alleen van God verwachten.

Bid voor de gegijzelden die nog worden vastgehouden

Bid om bescherming, kracht en moed in deze verschrikkelijke situatie. De situatie kan soms hopeloos lijken. Bid dat ze hun hulp van God verwachten. Dat er ook snel bevrijding voor hen zal komen.

Bid om vermindering van antisemitisme

Het aantal antisemitische incidenten is met maar liefst 818 procent toegenomen sinds de aanval van Hamas op 7 oktober. Bid dat het antisemitisme afneemt. Dat mensen zullen inzien wat antisemitisme is en daar tegen strijden.

Bid voor de medewerkers die zich bezighouden met identificatie van slachtoffers

Er zijn zulke gruweldaden gepleegd, heftige beelden komen er langs. Bid voor deze mensen die lijken en stoffelijke resten identificeren. Bid om moed en kracht om dit zware werk te doen.

Bid om bescherming van Gods oogappel

Israël is Gods oogappel. Bid om bescherming van Israël. Bid om juiste keuzes, nu alles wat Israël doet onder een vergrootglas ligt.

Bid voor de situatie in het hartland van Israël

De spanningen lopen er steeds verder op. Elke dag zijn er gewelddadigheden door lokale Palestijnse Arabieren. Bid om bescherming voor de inwoners. Bid om een voorkomen van een herhaling van het bloedbad op 7 oktober.

Bid voor Joden die vanuit Oekraïne alijah maken

Van de ene oorlogssituatie komen ze in de volgende terecht. Bid voor een behouden aankomst in Israël. Bid om kracht en troost voor hen. Nu zij een nieuw leven gaan opbouwen in Israël.

Bid met Psalm 122 voor de vrede van Jeruzalem

Bid voor Israël en het Joodse volk. Doe een beroep 'op de God van Israël in oprecht gebed voor de vrede van Jeruzalem'.

Bid voor de Israëlische en Joodse burgers wereldwijd

De Israëlische regering heeft al zijn burgers gewaarschuwd om de noodzaak van buitenlandse reizen te heroverwegen en om uitingen die te maken hebben met de Israëlische of Joodse identiteit te verbergen. Bid om bescherming van hen, nu er zoveel antisemitisme de kop opsteekt.

Bid voor de 250.000 ontheemde Israëli's

Sinds 7 oktober zijn ongeveer 250.000 Israëli's ontheemd geraakt. Zij worden op andere plekken in het land opgevangen. Bid voor hen in deze heftige tijd. Bid om troost en rust voor hen.

Bid voor de soldaten van het Israëlische leger

De IDF is de Gazastrook binnengevallen en heeft de buitenwijken van Gaza-stad bereikt. Bid om bescherming voor deze jonge soldaten.

Bid voor Orit Mark en haar familie

Orits vader werd in 2016 vermoord door terroristen. In 2019 kwam haar oudere broer om het leven bij een auto-ongeluk. Op 7 oktober werd haar neef Elchanan doodgeschoten door terroristen. Nu is ook Orits jongere broer gesneuveld bij gevechten met Hamas-terroristen in de Gazastrook. Bid voor deze familie, waar zoveel pijn en verdriet is. Bid om troost in deze moeilijke tijd.

Bid voor de Joodse gemeenschap in Nederland

Er heerst zoveel angst onder hen. Bid om bescherming voor hen. Ook nu er een aantal overwegen Nederland te verlaten, bid om rust en bescherming voor hen.

Bid voor de inwoners in het zuiden van Israël

De Houthi's vanuit Jemen hebben ook een aanval op Israël gedaan. Bid dat de inwoners in het zuiden van Israël beschermd worden tegen die aanvallen.

Bid het gebed van Josafat uit 2 Kronieken 20:12

"Wij weten niet wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht."

Bid voor de gegijzelden

Dank dat Ori Megidish bevrijd is door het Israëlische leger en in goede gezondheid is teruggekeerd. Bid dat de andere gegijzelden hun hoop op God mogen stellen, dat hen geen kwaad wordt aangedaan en dat ze spoedig bevrijd zullen worden.

Bid voor de bevelhebbers in het leger

De oorlog duurt nu al meer dan vier weken en breidt zich uit. Bid dat de bevelhebbers juiste keuzes zullen maken. Dat er zo weinig mogelijk burgerslachtoffers zullen vallen en dat de Israëlische soldaten op een zo goed mogelijke manier het volk kunnen verdedigen. Bid dat de terroristische organisatie Hamas zo effectief mogelijk zal worden uitgeschakeld.

Bid dat de waarheid gedeeld zal worden in de nieuwsmedia

Bij veel nieuwszenders wordt het nieuws niet objectief gebracht. Bid dat er objectiviteit zal komen in de nieuwsberichten.

Bid voor de noodacties die lokale bewoners opzetten

Er ontstaan nu lokale initiatieven om te voorzien in de noodbehoeften in Israël. Bid dat het werk dat door alle vrijwilligers gedaan wordt, mag worden gezegend. En dat ze voldoende voorraad hebben om mee te werken.

Bid voor het Shalva Centrum in Jeruzalem

Sinds het uitbreken van de oorlog worden in het centrum mensen opgevangen die gevlucht of geëvacueerd zijn. Bid dat het werk van dit centrum gezegend wordt. Bid om bescherming en troost voor hen die ontheemd zijn.

Bid met de woorden van Psalm 119

In deze tijd van moeite, spanning en verdriet dreigen er kloven te ontstaan. Er is een brug nodig, tussen mensen onderling en tussen God en mens. God overbrugt in Zijn Woord de kloof tussen Hem en ons. Bid dat kloven overbrugd mogen worden.

Bid dat de liefde voor Israël zich zal verspreiden in Nederland

Bid dat zij, die achter Israël staan, hun gedachten en gevoelens over de situatie zullen delen. Dat er niet alleen negatieve berichtgeving over Israël is. Bid dat zij die zich voor Israël uitspreken, niet bang zullen zijn voor kritiek of bedreigingen.

Bid voor Israël met de woorden van Psalm 27

"De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? ... Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop."

Bid voor Adi

Medewerker Edna is op zaterdagochtend 7 oktober omgekomen bij de terreuraanval door Hamas. Bid voor haar man en kinderen, om troost en steun in dit grote verdriet. Bid voor de medewerkers van Adi, waar het verdriet groot is.

Bid om betrouwbaar nieuws over Israël

Dat de waarheid over Israël klinkt in kerken, in de media en online.

Bid om bescherming van Israëls grenzen

Dat er geen nieuwe infiltranten Israël binnendringen. Dat de grenzen in het noorden, met Libanon en Syrië, goed worden bewaakt, zeker nu veel soldaten richting de Gazastrook zijn vertrokken.

Bid voor de gegijzelden die al zijn bevrijd

Dat ze alle ellende die ze hebben doorstaan kunnen verwerken en dat hun wonden zullen genezen. Dat ze in dit alles hulp van God zullen verwachten.

Bid met de woorden van Psalm 83

'Bedek hun gezicht met schande, dan zullen zij, HEERE, Uw Naam zoeken.. Dan zullen zij weten, dat U - Uw Naam is HEERE! - U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde.'

Bid voor de achtergebleven mensen in Israël

Juist nu de spanningen overal voelbaar zijn, er zoveel reservisten zijn opgeroepen en het normale dagelijks leven stil ligt. Bid dat mensen elkaar zullen ondersteunen en bemoedigen.

Bid om moed voor Nederlanders om op te staan voor Israël

Het ophangen van Israëlische vlaggen wordt niet overal gewaardeerd. Bid om moed dat we zullen opstaan voor Israël, dat we niet bang zullen zijn om voor Israël uit te komen. Bid om bescherming voor hen die in het openbaar steun betuigen aan Israël.

Bid voor de bevolking in het noorden van Israël

Nu daar ook aanvallen vanuit Hezbollah komen. Bid dat er adequaat op gereageerd wordt, waardoor de aanvallen zullen ophouden.

Bid voor alertheid onder de Israëlische bevolking

Bid dat Hamas geen gevoelige informatie in handen krijgt via de WhatsApp-kanalen.

Bid voor bescherming van de Joodse gemeenschap in Nederland en wereldwijd

Als er iets in Israël gebeurt, dan neemt haat en geweld tegen Joden wereldwijd toe. Bid voor Gods nabijheid en bescherming van de Joodse gemeenschap in Nederland en in de rest van de wereld.

Bid voor de medische zorg in Israël

Ziekenhuizen in Israël worden overspoeld met gewonden. Bid voor de medische zorg, voor wijsheid en daadkracht bij de behandelaars. Bid voor voor voldoende plaatsen, zodat alle gewonden geholpen kunnen worden.

Bid voor het Israëlische leger

Het Israëlische leger heeft 300.000 reservisten opgeroepen. Dit is de grootste Israëlische mobilisatie ooit. Bid voor wijsheid, bescherming en inzicht.

Bid voor gewonden en nabestaanden van vermoorde Israëli's

Het dodental in Israël staat momenteel op meer dan 1400, waaronder voornamelijk burgers. Bid voor de nabestaanden. Bid ook om herstel voor de duizenden gewonden.

Favicon CVI

De auteur

Christenen voor Israël

Doneren
Abonneren
Agenda