Sluiten

Zoeken.

Joodse feesten

Terug naar overzicht

Simchat Thora (Joods feest)

Artikel

Beginner

Joodse feesten - Simchat Thora

Simchat Thora is één van de Joodse feesten. Lees hier meer over de betekenis, achtergrond, viering en bijzonderheden van Simchat Thora!

Wat is Simchat Thora?

Met Simchat Thora vieren Joden dat God hen de Thora gaf. Simchat Thora wordt in het Nederlands ‘Vreugde der Wet genoemd’. Op deze dag wordt de laatste Thoralezing van het jaar gelezen, waarna de cyclus van lezingen weer opnieuw begint met de eerste lezing van Genesis.

Simchat Thora in de Bijbel

In Leviticus 23 is te lezen hoe de Heer bij monde van Mozes het zeven dagen durende Loofhuttenfeest (Soekot) instelt. In Leviticus 23:36 staat: Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Deze achtste dag heet in het Hebreeuws Sh’mini Atzeret, wat letterlijk de ‘achtste dag van samenkomst’ betekent.

Later is daar nog een feestdag bijgevoegd, namelijk Simchat Thora. Deze dag is dus niet door God zelf ingesteld als onderdeel van het Loofhuttenfeest, maar is er later door Joodse religieuzen als losstaande feestdag bijgevoegd. In Israël valt Simchat Thora op dezelfde dag als Sh’mini Atzeret. In de diaspora vieren de Joden eerst Sh’mini Atzeret en de dag daarna pas Simchat Thora. Hoewel de feestdag direct na Soekot plaatsvindt, is Simchat Thora een op zichzelf staande feestdag en maakt het geen onderdeel uit van het Loofhuttenfeest.

Hoe wordt Simchat Thora gevierd?

Thoralezing in de synagoge

Simchat Thora markeert het moment in het jaar dat de cyclus van Thoralezingen weer opnieuw begint. Op Simchat Thora wordt het laatste gedeelte van de Thora gelezen, namelijk Deuteronomium 34, waarin God het Beloofde Land aan Mozes laat zien voordat Mozes sterft. Kort daarop wordt de eerste lezing van de cyclus gelezen, namelijk het scheppingsverhaal in Genesis 1. Zo heeft de Thora zelf dus als het ware geen einde. Ook staat dit symbool voor het feit dat Joden niet stoppen met het bestuderen van de Thora wanneer zij tot het eind ervan zijn gekomen, maar dan juist opnieuw beginnen. De persoon die het laatste Thoragedeelte van het jaar leest wordt ‘Chatan Thora’ (Bruidegom van de Wet genoemd). De persoon die de eerste verzen uit Genesis leest, wordt ‘Chatan Beresiet’ (Bruidegrom van het Begin) genoemd.

Dansen met de wet

Met Simchat Thora of Vreugde der Wet laten Joden zien hoe blij ze zijn met Gods wet door er zelfs mee te dansen! Alle Thorarollen die de synagoge bezit worden tevoorschijn gehaald en zevenmaal in processie rondgedragen. Na elke rondgang wordt gezongen en gedanst. In sommige Joodse wijken wordt ook buiten feest gevierd en gedanst. Kleine kinderen worden vaak op de schouders gedragen zodat ook zij mee kunnen doen.

De Thora wordt vaak vertaald met ‘wet’, maar het is veel meer dan dat. Een betere vertaling is ‘onderwijs’ of ‘instructie’. Naast de wetten van Mozes vertelt de Thora ook de geschiedenis van God en zijn volk Israël. Van de schepping en de zondvloed tot de roeping van Abraham, de bevrijding uit Egypte en de belofte van het Beloofde Land.

Meer bijzonderheden over Simchat Thora

Dansend de oorlog in

Helaas gaan veel Joodse feesten ook gepaard met verdriet. Zo bereikte tijdens de jaren van de Holocaust verschrikkelijk nieuws de Joodse gemeenschap van Frankfurt, net voor Simchat Thora. Men hoorde dat er een vreselijk bloedbad plaatsvond, waarbij Joden verbrand en verstikt werden. De jesjieva-jongens van Frankfurt wisten niet hoe het er met hun eigen familie aan toeging en huilden daarom vreselijk. Ze gingen naar het hoofd van de jesjieva, rabbijn Moshe Schneider, en vertelden hem dat ze niet konden dansen op Simchat Thora.

Maar Moshe Schneider zei tegen hen: “Hitler kan ons doden. Maar zelfs het gebruik van Israël om met de Thora te dansen zal niet worden vervangen. We zullen zingen en dansen zoals gewoonlijk.” Ook zei hij: “we zullen met God doorgaan totdat het laatste stof ons bedekt en totdat ze ons in het vuur gooien” en: “Met de hulp van God zal er een dag komen waarop we zullen horen, en iedereen zal zien, dat het voor een mens onmogelijk is om Gods wegen te begrijpen.”

Ook 7 oktober 2023 was een dag van groot verdriet. Het was zowel Simchat Thora als de Sabbat. Terwijl Joden aan het bidden waren en zich over Gods eeuwige geschenk van de Thora verheugden, raasden Hamas-terroristen door het zuidelijke deel van Israël. Binnen een dag werden tenminste 1200 mensen op brute wijze vermoord, raakten duizenden gewond en honderden gegijzeld. Terwijl Joden Simchat Thora en de Sabbat vierden, begon de afschuwelijke nachtmerrie van de oorlog met Hamas.

Lees hier het artikel van de orthodox-Joodse Yoel Schukkmann over 'Dansend de oorlog in'

Meer weten over Simchat Thora?

Bekijk dan onderstaande video's:

Doneren
Abonneren
Agenda