Sluiten

Zoeken.

Joodse feesten

Terug naar overzicht

Lag Ba’Omer (Joods feest)

Artikel

Beginner

Joodse feesten - Lag BaOmer

Lag Ba’Omer is één van de Joodse feesten. Lees hier meer over de betekenis, achtergrond, viering en bijzonderheden van Lag Ba’Omer!

Wat is Lag Ba’Omer?

Lag Ba’Omer is een van de minder bekende Joodse feestdagen. Met Lag Ba’Omer vieren de Joden het licht van de Thora. In het hele land Israël worden grote kampvuren aangestoken om te herdenken en het licht van de Thora te vieren.

In het Hebreeuws hebben alle letters een numerieke waarde. Lamed (L) heeft de getalswaarde 30 en Giemel (G) is 3, samen zijn ze dus 33. Letterlijk betekent Lag Ba’Omer dus ‘de 33ste dag van de Omer’. Lag Ba’Omer valt dus ieder jaar op de 33ste dag van de Omertelling, de periode tussen Pesach en Sjavoeot die precies vijftig dagen duurt (zeven weken plus één dag).

Staat Lag Ba’Omer in de Bijbel?

De tijd van de Omertelling wordt in het Bijbelboek Leviticus door de Heer ingesteld:

Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden. (Leviticus 23:10, 15-16)

De 33ste Omer wordt in de Bijbel niet specifiek benoemd. Deze feestdag is er pas later bijgekomen.

Een periode van rouw

Later is de Omertelling voor de Joden een rouwperiode geworden. Dit komt onder andere door de vele pogroms die in het verleden juist in deze paastijd hebben plaatsgevonden, vaak onder het motto van ‘de Joden hebben Christus vermoord’.  Tijdens deze periode van rouw gelden er een aantal beperkingen voor de Joden. Er worden bijvoorbeeld geen huwelijken gesloten en er worden geen grote nieuwe aankopen gedaan.

Lag Ba’Omer uitgeroepen tot feestdag

Nog later werd de 33ste dag van de Omertelling juist tot een speciale feestdag uitgeroepen, die de periode van rouw onderbreekt. Daar waren twee redenen voor.

De eerste reden is dat er bijna 1800 jaar geleden op de 33ste Omer een einde kwam aan de massale sterfte onder de leerlingen rabbi Akiva. Ze werden getroffen door een onbekende plaag. Volgens de Talmoed was de reden van de plaag dat de leerlingen zich niet respectvol gedroegen tegenover elkaar. Dit was een extra zware zonde, omdat rabbi Akiva juist degene was die het gebod om je naaste lief te hebben als jezelf, tot het belangrijkste gebod van de Thora uitriep.

De tweede reden voor het vieren van Lag Ba’Omer is de herdenking van de sterfdag van rabbi Shimon Bar Yochai. Hij wordt gezien als een van de meest invloedrijke rabbijnen ooit. Rabbi Shimon droeg zelf zijn leerlingen op om zijn sterfdag in vreugde door te brengen. Hij zag de dood als het begin van de komende wereld, en het leven op aarde slechts als wachtkamer.

Rabbi Shimon Bar Yochai

Rabbi Shimon Bar Yochai was een van de leerlingen van rabbi Akiva. Hij was de schrijver van de Zohar, het mystieke commentaar op de Thora dat tot op de dag van vandaag nog wordt onderwezen. Een van zijn uitspraken was dat God het volk Israël drie dingen heeft gegeven, maar dat ieder van die geschenken alleen door lijden en pijn verworven konden worden: Het land Israël, de Thora en de komende wereld.

Op zijn sterfdag maakte rabbi Shimon Bar Yochai zijn leerlingen deelgenoot van de diepere mystiek van de Thora, beter bekend als de Kabbala. De Thora wordt ook wel vergeleken met een licht dat de wereld beschijnt. Ook rabbi Shimon Bar Yochai wordt gezien als iemand die omgeven was door licht. In de Zohar staat beschreven dat rabbi Shimon Bar Yochai op zijn sterfdag was omgeven door een fel licht, dat niet onder ging totdat hij zijn laatste onderwijs had voltooid en stierf.

Hoe wordt Lag Ba’Omer gevierd?

Met Lag Ba’Omer worden er overal in Israël en in Joodse gemeenschappen buiten Israël, kampvuren aangestoken. Zo worden het licht van de Thora en het licht van rabbi Shimon Bar Yochai herdacht. Op de berg Meron, in het noorden van Israël vlakbij Tsfat, waar het graf van rabbi Shimon Bar Yochai is, komen honderdduizenden Joden samen voor gebed en om feest te vieren.

Meer bijzonderheden over Lag Ba’omer

Lag Ba’Omer is een uitzondering in de rouwperiode en is de enige dag in de Omerperiode dat er huwelijken mogen plaatsvinden. Er trouwen dan ook veel Joden op deze vrolijke dag!

Tragedie op Lag Ba’Omer

In 2021 eindigde Lag Ba’Omer helaas in een vreselijke ramp waarbij veel burgers om zijn gekomen. Ongeveer honderdduizend ultraorthodoxe Joden waren op donderdagavond 29 april naar het graf van rabbi Shimon Bar Yochai gegaan. De infrastructuur rond het graf was echter niet berekend op het grote aantal pelgrims en aan het einde van de plechtigheid ontstond er gedrang en paniek. Uiteindelijk kwamen vijfenveertig Joden om het leven en raakten honderdvijftig mensen gewond. De gebeurtenis is de ergste tragedie in vredestijd in de moderne Israëlische geschiedenis.

Terug naar overzicht van de Joodse feesten

Doneren
Abonneren
Agenda