Sluiten

Zoeken.

Joodse feesten

Terug naar overzicht

Sh’mini Atzeret (Joods feest)

Artikel

Beginner

Joodse feesten - Shmini Atzeret

Sh’mini Atzeret is een van de Joodse feesten. Lees hier meer over de betekenis, achtergrond, viering en bijzonderheden van Sh’mini Atzeret!

Wat is Sh’mini Atzeret?

Sh’mini Atzeret is een van de minder bekende Joodse feestdagen. Het heeft alles te maken met het Loofhuttenfeest (Soekot). Het Loofhuttenfeest duurt zeven dagen, maar later is daar nog een achtste dag bijgekomen: Sh’mini Atzeret. Terwijl het Loofhuttenfeest een dankfeest is waarbij de Joden een week in een Soeka wonen om Gods nabijheid te herdenken, staat Sh’mini Atzeret juist in het teken van smeken. Op dit feest smeken de Joden de Heer voor regen, zodat ook het komende jaar alles weer mag groeien en bloeien.

Sh’mini Atzeret en Simchat Thora

Sh’mini Atzeret wordt soms verward met een andere feestdag: Simchat Thora. Dit komt omdat in Israël beide feestdagen op dezelfde dag worden gevierd. In de diaspora vieren Joden eerst Sh’mini Atzeret (de achtste dag) en de dag daarna pas Simchat Thora.

Sh’mini Atzeret in de Bijbel

De Heere God heeft zelf Soekot ingesteld. Dat is te lezen in Leviticus 23, waarin God het volk Israël de opdracht geeft om een week lang in een loofhut te wonen. In Leviticus 23:36 staat over het Loofhuttenfeest geschreven: Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen.

Deze achtste dag heet in het Hebreeuws Sh’mini Atzeret. Letterlijk betekent de ‘achtste dag van samenkomst’.

In de Misjna staat geschreven dat God tijdens Soekot oordeelt over het water voor het komende jaar. De achtste dag wordt van oudsher gebruikt om te bidden voor regen zodat ook in het komende jaar alles weer mag gaan groeien en bloeien en er een goede oogst mag zijn.

Hoe wordt Sh’mini Atzeret gevierd?

Waterceremonie

In de tijd van de tempel werd Sh’mini Atzeret gevierd met een prachtige waterceremonie. De priesters daalden met een gouden kruik de tempelberg af naar het badwater van Siloam, waar ze de kruik met water vulden. Een jubelende menigte zong en danste om hen heen. In de tijd van Jezus was het feest van het waterscheppen het meest uitbundige feest dat in de tempel werd gevierd. De Misjna schrijft er zelfs over dat ‘wie de uitingen van vreugde ter gelegenheid van het waterscheppen niet heeft gezien, in zijn leven nooit vreugde heeft gezien’.

In een vreugdevolle stoet ging de menigte met de priesters weer naar boven, naar de tempel. In het binnenste voorhof, waar het altaar stond, werd het doodstil. Een plechtig moment brak aan. Hier goot de priester de kruik leeg aan de voet van het altaar, als een symbolisch gebed: ‘Oh Heere, geeft U komende tijd water uit de hemel!’. De oorsprong van het waterscheppen komt uit Jesaja 12, waar in vers 3 geschreven staat: ‘Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.’

Meer bijzonderheden over Sh’mini Atzeret

Jezus op Sh’mini Atzeret

In Johannes 7:37-38 staat beschreven hoe ook de Here Jezus op Sh’mini Atzeret aanwezig was in Jeruzalem.

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Voor de Joden kwamen deze woorden van Jezus niet zomaar uit de lucht vallen. Hij sprak ze namelijk op de dag in het jaar die alles met water te maken had.

Meer weten over Sh’mini Atzeret?

In onderstaande video gaat drs. ing. Wim Nieuwenhuis in op Jezus’ uitspraak op de ‘laatste, de grote dag van het feest’.

Doneren
Abonneren
Agenda