Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Zionisme is een wereldwijde katalysator voor antisemitisme en racisme geworden omdat wij hier de directe wonderen van G’d zien

Door Rabbijn mr. drs. R. Evers - 

24 april 2024

2021 CVI website (8)

Uitzicht op de Amud-stroom nabij Kibboets Hukok, Noord-Israël. | Foto: Michael Giladi, Flash90

Ik sprak onlangs Mosje, een psycholoog uit Amstelveen, die 8 jaar geleden op alija naar Israël gekomen is. Hij vertelde mij, dat hij in Rotterdam een zionistische opvoeding had gekregen van zijn ouders, die uit de onderduik tijdens de Holocaust waren teruggekomen. Als we Israël zouden hebben, zou het afgelopen zijn met het antisemitisme. Israël zou een veilig oord tegen minachting vanuit onze omgeving zijn maar ook een stevig bastion waardoor nooit meer iemand zou wagen om ons te vervolgen of te kleineren.

Vreemdeling in andermans land

Inmiddels is het duidelijk geworden dat dit niet zo heeft mogen zijn. Ik persoonlijk prijs mij zeer gelukkig nu ik in Israël woon. Nu zie ik met eigen ogen hoe geweldig belangrijk het voor ons Joden is om in een Joods land te mogen wonen. Ik ervaar het als een voorrecht om me een te voelen met mijn vader- en moederland en niet altijd een vreemdeling te zijn in andermans land, hoe Nederlands ik me ook voel.

Gek genoeg voel ik me veiliger in het belaagde Israël dan ik me ooit in Nederland heb gevoeld. Afgelopen zaterdagnacht heb ik voor het eerst van mijn leven echte angst en ware wonderen meegemaakt. Iedereen was uiterst nerveus over een mogelijke aanval vanuit Iran of Jemen. Overal hebben we met z’n allen gebeden dat het gevaar zou wijken.

Om half twee ’s nachts moesten we massaal de schuilkelders in. De hel leek los te breken maar in relatief vrij korte tijd was de aanval vanuit Iran, Jemen en Syrië voorbij. Alle bijeenkomsten waren afgelast, de GPS werkte niet meer omdat de vijandelijke projectielen op geleide van Waze etc. hun doelen zouden bereiken. In een uitbundige familiebijeenkomst hebben we G’d gedankt voor deze miraculeuze redding.

“De krachten van het kwaad voelen dat hun einde nadert”

De krachten van het kwaad voelen op hun klompen aan dat ze langzamerhand aan invloed verliezen in de aanloop naar de Messiaanse tijden. Vandaar dat ze zo heftig reageren. Over de hele wereld wordt ‘Free Palestine’ geroepen om duidelijk te maken wat hun intenties zijn: niets minder dan de volledige uitroeiing van de Joodse aanwezigheid tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Maar dit is inmiddels een gepasseerd station.

Interactie tussen land en volk

In andere landen is er geen duidelijke interactie tussen het land en het volk, dat daar woont. Er bestaat geen noodzakelijk verband tussen bijvoorbeeld de Engelsen en Engeland. Ieder ander volk had daar kunnen wonen en het land tot bloei brengen.

In Israël geldt iets anders: alleen het Joodse volk kan het tot bloei brengen. Er bestaat een duidelijke interactie tussen het land en het volk. Ongeveer 1700 jaar lang waren er weinig Joden in Israël. De bekende historicus Mark Twain maakte in het midden van de 19e eeuw een reis door Israël en beschreef het als een troosteloos en desolaat land.

Na de terugkeer van het Joodse volk is het land weer tot bloei gekomen naar het Profetenwoord (Ezechiël 38:8-12): “Maar u, bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw vruchten voor Mijn volk Israël dragen, want zij komen naderbij. Want zie, Ik kom naar u toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden. Ik zal de mensen op u talrijk maken, heel het huis van Israël, in zijn geheel. De steden zullen bewoond en de puinhopen zullen herbouwd worden. Ik zal mens en dier op u talrijk maken, zij zullen talrijk worden en vruchtbaar zijn. Ik zal u doen bewonen als in uw vroegere tijden, ja, Ik zal u meer goeddoen dan in uw begin. Dan zult u weten dat Ik G‘d ben. Ik zal mensen over u doen lopen, namelijk Mijn volk Israël. Zij zullen u in bezit nemen, u zult voor hen tot erfelijk bezit zijn en u zult hen voortaan niet meer van kinderen beroven“.

Maar ook het Joodse volk kan eigenlijk alleen gedijen in het Joodse land. Ook dit zien we nu gebeuren. Er is nog nooit zoveel Jodendom beleefd als nu. Moge G’d ons helpen dit voort te zetten en de Messiaanse tijden binnenkort laten aanbreken, liefst zonder die vreselijke oorlog van Gog en Magog.

Misschien vindt u dit artikel ook interessant:

Rabbijn-mr.-drs.-R.-Evers_avatar-90x90 (1)

De auteur

Rabbijn mr. drs. R. Evers

Rabbijn R. Evers was opperrabbijn in Dusseldorf. Hij maakte in de zomer van 2021 met zijn vrouw alija naar Israël. 

Doneren
Abonneren
Agenda