Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Verenigde Naties bereikt nieuw dieptepunt in campagne tegen Israël

Door Yochanan Visser - 

8 november 2022

5706861-930x520-1

Het laatste anti-Israël rapport van VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Navi Pillay is voorspelbaar doorspekt met vooringenomenheid en eenzijdigheid. Foto: EPA / Salvatore di Nolfi)

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ontving eind vorige week opnieuw een rapport van de zogenaamde Permanente Onderzoekscommissie van de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC). Deze commissie (COI) werd vorig jaar opgericht met het unieke en exclusieve doel de vermeende schendingen van de mensenrechten door Israël in het hele land permanent te onderzoeken.

Het rapport werd vervolgens besproken in aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur bij de VN Gilad Erdandie zijn verontwaardiging niet onder stoelen of banken stak.

Open einde

De commissie is het eerste VN-orgaan dat permanent onderzoek doet naar een lidstaat van de organisatie en bestaat uit drie bestuursleden en een groot onderzoeksteam dat zich voornamelijk baseert op anonieme getuigenissen.

Het onderzoek heeft ook een open einde, iets wat alleen in de voortdurende oorlog in Syrië het geval is. De drie bestuursleden hebben zelf een reputatie opgebouwd van anti-Israël vooringenomenheid en in één geval zelfs van antisemitisme.

Deze zomer gaf COI-lid Miloon Kothari een interview aan een anti-Israëlische nieuwssite en beweerde dat de sociale media worden gecontroleerd door de “Joodse lobby”. Later verontschuldigde hij zich publiekelijk voor deze antisemitische opmerking, maar voegde er vervolgens nog een belediging aan toe toen hij zei dat hij een vraagteken zet bij Israëls lidmaatschap van de VN.

COI-voorzitter Navi Pillay weigerde vervolgens Kothari’s opmerkingen te veroordelen. Dit incident werd door velen in Israël gezien als het zoveelste bewijs dat het COI geen legitimiteit heeft en dat de rapporten van de commissie waardeloos zijn.

Anti-Israëlische vooringenomenheid

De commissie heeft nu de VN-Veiligheidsraad opgeroepen om “Israëls permanente bezetting” (van Judea en Samaria) te onderzoeken en er bij de VN-lidstaten op aangedrongen het advies in te winnen van het Internationaal Strafhof van de VN in Den Haag over “de wettigheid van Israëls bezetting van de Palestijnse gebieden”.

Een grote meerderheid in de Algemene Vergadering van de VN steunde vervolgens het werk van het COI.

Slechts een kleine minderheid van de 193 VN-lidstaten steunde het Israëlische standpunt over het werk van de commissie. Tot die landen behoorden onder meer Nederland, Australië, de Verenigde Staten, Albanië, Duitsland, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Ook de Europese Unie nam verrassend genoeg afstand van het COI-rapport en gaf een verklaring uit waarin zij het rapport afwees. De EU heeft onlangs een kleine verandering ondergaan in haar benadering van het Palestijns-Israëlische conflict en lijkt meer open te staan voor het Israëlische standpunt.

Het morele bankroet van de VN

Deze keer heeft ambassadeur Erdan het COI-rapport niet publiekelijk verscheurd, zoals hij bij het eerste rapport had gedaan. De Israëlische gezant veroordeelde de COI en haar rapport echter scherp, terwijl hij aan de zijde van de ouders van een jong terreurslachtoffer stond.

Erdan wees ook op Kothari’s antisemitische opmerkingen en zei dat de commissie volledig bevooroordeeld was tegen Israël en de Palestijnse terreur volledig had genegeerd. Hij legde uit:

“Het hier gepresenteerde rapport van de onderzoekscommissie is een eenzijdig, ‘terreur-witwassend’ en moreel failliet document dat niet – maar dan ook helemaal niet – in de verste verte productief is voor de Palestijnen of de regio.

In feite maakt het de zaken alleen maar erger. Het laat zien dat de terreur van Hamas en de Islamitische Jihad, de echte onderdrukkers van het Palestijnse volk, loont.

In hun verslag wordt opzettelijk geen melding gemaakt van Hamas of de duizenden willekeurig afgevuurde raketten van deze organisatie, terwijl alle schuld voor elk aspect van het conflict uitsluitend bij Israël, een gezagsgetrouwe, liberale democratie, wordt gelegd.”

De ambassadeur zei verder dat de enige reden voor de benoeming van Pillay als hoofd van de commissie was dat zij in het verleden Israël een apartheidsstaat had genoemd.

“Schande, schande, schande!!!” brulde Erdan, nadat hij de COI-voorzitter had geconfronteerd met de ouders van Ido Avigal. De vijfjarige Ido uit de Zuid-Israëlische stad Sderot werd tijdens de oorlog in 2021 door een Hamas-raket gedood.

“Kunt u in de ogen van de ouders van Ido kijken en hen uitleggen waarom u de moord op hun zoon opzettelijk hebt genegeerd?” vroeg Erdan aan Pillay. Later noemde hij de COI een “aanfluiting” en haar werk een “inquisitie”. De voorzitster van het COI reageerde uiteindelijk door haar condoleances over te brengen aan de familie Avigal, maar ging niettemin door met haar kruistocht tegen Israël.

Een anti-Israël obsessie

Pillay zei dat ze de grondoorzaak van het conflict, dat al “driekwart eeuw” duurt, onderzocht, een duidelijke verwijzing naar de oprichting van de staat Israël. Verder zei ze dat een van de hoofdoorzaken de Israëlische aanwezigheid in Judea en Samaria was, die eigenlijk pas in 1967 na de Zesdaagse Oorlog begon. De VN-functionaris beschuldigde Israël vervolgens van “een feitelijke annexatie van de Palestijnse gebieden”.

Pillay beweerde dat zij en de commissie niet antisemitisch waren en dat het de eerste keer in haar 81 jaar was dat zij van antisemitisme werd beschuldigd.

Ze reageerde ook op de klacht van VN-lidstaten die zich tegen de commissie verzetten door te zeggen dat het unieke open onderzoek dat zij en haar collega’s uitvoeren naar de vermeende mensenrechtenschendingen door Israël gerechtvaardigd was omdat de “Israëlische bezetting ook permanent was.”

Pillay had niets te zeggen over de tienduizenden inzendingen van Israëlische NGO’s en families van terreurslachtoffers aan de COI, die haar vroegen de massamoord en het georganiseerde geweld door Palestijnse leiders en organisaties aan te pakken.

Het COI weigert ook de Tweede Intifada te onderzoeken, toen PA-voorzitter Yasser Arafat opzettelijk een oorlog tegen Israël begon waarbij meer dan 1100 Israëli’s het leven lieten.

Ook heeft Pillay geen woord gezegd over de voortdurende ophitsing tegen Joden en Israël in het Palestijnse onderwijssysteem. Die ophitsing is goed gedocumenteerd in de jaarlijkse rapporten van het Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-se). Dit leverde ook het bewijs dat het eigen UNRWA-agentschap deelneemt aan deze geïnstitutionaliseerde hersenspoeling van kinderen.

De Verenigde Staten hebben nu de VN op het matje geroepen voor hun obsessie met Israël door het aannemen van talloze resoluties tegen de enige echte Joodse staat. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN Linda Thomas Greenfield zei in haar toespraak tot de Algemene Vergadering dat het “onevenredig aantal unilaterale VN-resoluties en de oneerlijke focus op Israël de situatie ter plaatse niet verbeteren”.

Greenfield maakte tijdens haar toespraak echter duidelijk dat de regering van president Joe Biden een onpartijdig beleid voert ten aanzien van het voortdurende conflict tussen de Palestijnse Arabieren en Israël. “Het Palestijnse volk heeft een politieke horizon nodig en verdient die, en heeft iets nodig om op te hopen,” zei Greenfield.

Onevenredige focus

Meer dan 30% van alle UNHRC-rapporten gaan over Israël, wat meer is dan alle rapporten van het VN-agentschap over Noord-Korea, Iran en Syrië samen, aldus Erdan. De UNHRC houdt tijdens elke raadsvergadering ook een speciale zitting over Israël, iets wat hij voor geen enkel ander land doet.

Erdan zei dat het overduidelijk is dat de raad een obsessie voor Israël heeft die riekt naar antisemitisme. De raad doet niets om de vrede te bevorderen, aldus de Israëlische VN-ambassadeur.

Het was niet verrassend dat de Palestijnse delegatie het rapport van de COI prees en het “feitelijk en op de wet gebaseerd” noemde. De PA-delegatie bedankte Pillay persoonlijk en noemde haar “een kampioen van de mensenrechten”. Onder de landen die hun steun uitspraken voor Pillay en haar commissie waren Rusland, Turkije, Iran en Maleisië.

visser-2

De auteur

Yochanan Visser

Yochanan Visser maakte vanuit Nederland alija naar Israël waar hij Missing Peace oprichtte, een onderzoeksjournalistiekbureau om de werkelijkheid achter de eenzijdige berichtgeving over Israël bloot te leggen. Zijn grondige research...

Doneren
Abonneren
Agenda