Sluiten

Zoeken.

Toe be'Av: de Joodse Valentijnsdag

Door Petra van der Zande - 

20 juli 2021

Tu bav Joodse valentijnsdag

Ballonnen voor Toe be'Av. Foto: Yonatan Sindel/Flash90

“Zie, er is in Silo een feest voor de HEERE, dat van jaar tot jaar van jaar tot jaar gehouden wordt ten noorden van het huis van God, aan de zijde waar de zon opgaat van de hoofdweg, die omhoog voert van het huis van God naar Sichem, en ten zuiden van Lebona. En zij geboden de Benjaminieten: Ga in de wijngaarden op de loer liggen. Let dan op, en zie, als de dochters van Silo de stad uit gaan om in reien te dansen, kom dan uit de wijngaarden tevoorschijn en laat eenieder van u een vrouw voor zich schaken uit de dochters van Silo en teruggaan naar het land van Benjamin… En de Benjaminieten deden zo en voerden overeenkomstig hun aantal vrouwen weg van de dansende meisjes die zij roofden. Daarna trokken zij weg en keerden terug naar hun erfelijk bezit. Zij herbouwden de steden en gingen er wonen.” Richteren 21: 19-23 HSV

Toe be'Av

Op vrijdag 23 juli begint de Joodse (redelijk onbekende) feestdag Toe be'Av. Volgens de Misjna was Toe be'Av tijdens de dagen van de Tweede Tempel een blij feest. Het luidde het begin van de druivenoogst in, dat eindigde rond Jom Kippoer. Op die dag dansten de meisjes van Jeruzalem, gekleed in witte gewaden, in de wijngaarden.

(tekst gaat onder de foto verder)

tu beav

Meisjes van Jeruzalem dansen in de wijngaarden

Waarom deze feestdag?

De Talmoed noemt verschillende redenen voor het vieren van Toe be'Av.

  1. Tijdens de veertig jaar in de woestijn konden vaderloze vrouwen zonder broers alleen binnen hun eigen stam trouwen, om te voorkomen dat hun toekomstige erfdeel niet in handen van een andere stam zou overgaan. Dit verbod werd op de vijftiende Av opgeheven.
  2. Veertig jaar lang groeven de Joden op Tiesja beAv een graf waarin zij die dag sliepen. Ieder jaar stierf een deel van de generatie van de verspieders. In het veertigste jaar waren de vijftienduizend, die van de eerste generatie waren overgebleven, in hun graf gaan slapen om tot hun verbazing de volgende dag te ontwaken. In de veronderstelling dat ze een fout in de dag telling hadden gemaakt, bleven ze dit geloven tot aan de volle maan van Toe beAv. Toen wisten zij dat ze het Beloofde Land zouden binnentrekken met de nieuwe generatie.
  3. Na het incident met de bijvrouw van Gibea (Richteren 19-21) kreeg de stam van Benjamin toestemming om met andere stamleden te trouwen.
  4. Op deze dag was de jaarlijkse houtvoorraad voor het grote altaar in de tempel aangevuld. (Nehemia 13:31). Josephus noemt dit het ‘xyloforie’ feest – hout dragen.
  5. Koning Hosea, van het noordelijke koninkrijk, verwijderde de wachtposten die de weg naar Jeruzalem bewaakten zodat de tien stammen opnieuw toegang kregen tot de Tempel.
  6. De nachten, de ideale tijd om de Tora te bestuderen, worden opnieuw langer na de zonnewende, zodat er meer gestudeerd kan worden.
  7. Tijdens de Bar Kochba opstand stond de Romeinse bezetter toe dat de slachtoffers van de massamoord in Beitar begraven werden. Ondanks het feit dat de lichamen een jaar lang aan de elementen blootgesteld waren geweest, was het een wonder dat de lichamen niet ontbonden waren.

Toe beAv markeert een informeel hoogtepunt tegenover het dieptepunt van de drie weken voor Tisja beAv. Tegenwoordig is de Joodse Valentijnsdag (chag ha'Ahava) een favoriete dag voor bruiloften, toewijding ceremonies, hernieuwen van beloften of om een huwelijksaanzoek doen. Kortom: een dag van romantiek door middel van zang, dans, bloemen en studie.

Petra-van-der-Zande_avatar-90x90

De auteur

Petra van der Zande

Petra van der Zande woont sinds 1989 in Jeruzalem. Samen met haar man zorgde zij 21 jaar lang voor vier meervoudig gehandicapte Israëlische pleegkinderen. Nu is zij onder andere actief...

Doneren
Abonneren
Agenda