Sluiten

Zoeken.

Tijd voor dwingende actie: aanpak van Hamas-activiteiten in Europa noodzakelijk

Door Michael Freilich - 

20 februari 2024

2021 CVI website - 2024-02-20T110805.567

Michael Freilich

In een tijd waarin de veiligheid en stabiliteit van onze samenleving meer dan ooit onder druk staan, is het ontstellend te moeten vaststellen dat de terreurorganisatie Hamas actief is op Belgisch grondgebied.

Deze onthulling, recent bevestigd door Belgisch minister van Justitie Paul Van Tigchelt, legt een diepgeworteld probleem bloot dat onmiddellijke aandacht en actie vereist. Als Belgisch parlementslid ben ik geschokt door de mate waarin deze organisatie, die internationaal erkend is als een terroristische groepering, in staat is geweest haar invloed binnen onze grenzen uit te breiden.

Het feit dat Hamas actief is in België heeft mij diep geschokt. De openhartigheid waarmee de minister erkent dat deze terreurorganisatie, die door de EU-wetgeving als zodanig is aangemerkt, via schimmige organisaties op ons grondgebied opereert, vereist onmiddellijke aandacht en actie.

De informatie die ik heb verkregen, zowel uit directe communicatie met de minister als uit informatie in de media, benadrukt de ernst van de situatie. De activiteiten van Hamas in België omvatten niet alleen lobbyen en fondsenwerving maar strekken zich uit tot het proberen te legitimeren van hun acties onder het mom van de Palestijnse zaak. De oprichting van vzw's waarvan de doelstellingen vaag worden geformuleerd, maar in werkelijkheid dienen als fronten voor lobbywerk ten behoeve van Hamas, is een duidelijk voorbeeld van hoe geraffineerd en onder de radar deze activiteiten kunnen zijn.

EUPAC

Majed Al-Zeer, een van de oprichters van de vzw EUPAC, en een persoon met nauwe banden tot de top van Hamas, vertegenwoordigt een directe schakel tussen de activiteiten in België en de leiding van deze terreurorganisatie. De onthulling dat hij zichzelf beschrijft als directeur-generaal van de organisatie en actief conferenties en evenementen organiseert om de Palestijnse zaak in Europa te promoten, onderstreept de noodzaak voor een kritische evaluatie van hoe deze organisaties opereren en invloed uitoefenen.

Onzin

De reactie van de minister dat er weinig of niets kan worden gedaan tegen organisaties die aan Hamas zijn gelinkt, zolang ze niet voor een misdrijf zijn veroordeeld, is onaanvaardbaar. Het bevriezen van bankrekeningen die worden gebruikt voor criminele doeleinden, en het oppakken van verdachten behoort zeker tot de mogelijkheden. Via voorlopige hechtenis kan men wel degelijk mensen die een gevaar vormen voor de samenleving opsluiten in afwachting van hun proces. Dat men eerst een rechterlijke uitspraak hoeft af te wachten om op te treden tegen Hamas is onzin.

Mijn oproep tot actie is duidelijk: als er aanwijzingen zijn dat verenigingen worden gebruikt voor terroristische doeleinden - en laten we duidelijk zijn, Hamas is een erkende terreurorganisatie - dan moet de Belgische justitie optreden. Het nalaten hiervan is niet alleen gevaarlijk; het zou ook een schande zijn. We moeten ons afvragen of er sprake is van een gedoogbeleid ten opzichte van Hamas, en waarom dat het geval zou zijn. Dit zou een ernstige misstap betekenen in ons beleid en onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid van onze burgers en de internationale gemeenschap.

Michael Freilich is een Belgisch politicus voor de Vlaams-nationalistische N-VA en voormalig hoofdredacteur van het blad Joods Actueel.

freilich

De auteur

Michael Freilich

Doneren
Abonneren
Agenda