Sluiten

Zoeken.

Shalva's geheiligde schapen

Door Petra van der Zande - 

29 augustus 2023

IMG_4181

Het Shalva centrum in Israël.

“Als met de geheiligde schapen, als met de schapen van Jeruzalem op hun vaste feestdagen, zo vol zullen de verwoeste steden worden met kudden mensen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.” Ezechiël 36:38 HSV

Ten gevolge van een foutieve vaccinatie werd Yossi, de zoon van Malki en Kalman Samuels, blind, doof en hyperactief. De constante, liefdevolle zorg putte de ouders niet alleen uit, maar het gezin raakte ook geïsoleerd.

Malki is ervan overtuigd dat “iedere actie vanuit de hemel geleid wordt. Ik geloof dat de Heere God altijd bij mij is. En bij iedere stap die ik doe, voel ik Gods hand in de mijne.”

Haar diepe geloof in God gaf haar de kracht om haar liefde uit te storten in hun zes kinderen, voor Yossi te zorgen, en iedere suggestie om hem te institutionaliseren af te wijzen. En bovenal: een pact met de Heere God, haar constante metgezel, te sluiten:

“U heeft mij mijn geliefde Yossi gegeven en ik zal tot mijn laatste adem voor hem blijven zorgen. Maar, ik beloof U: als U ooit besluit om mijn Yossi te helpen, zal ik mijn leven wijden om andere moeders met gehandicapte kinderen te helpen. Ik weet uit ervaring dat zij huilen om hun kinderen.”

Het wonder gebeurde. Toen Yossi’s doorbraak kwam, vergat Malki haar belofte aan de Heere God niet.

Shalva Centrum

In 1990 begon Shalva als een middagprogramma voor acht kinderen in een kleine woning in Har Nof, Jeruzalem. De nood was groot, het werk groeide, en moesten ze uitkijken naar een grotere ruimte. Dertig jaar later begonnen zij aan de bouw van het Nationale Shalva Centrum.

Toen het nieuwe Centrum vorm begon te krijgen, overwogen Kalman en Malka om kunst een integraal deel te maken van het gebouw. “Een aanzienlijke sculptuur, als de Tien Geboden,” stelde Kalman voor. “Zoiets dergelijks heeft niemand eerder gedaan."

“Misschien iets als de tien Goddelijke uitspraken van de schepping?” vroeg Malki.

In Ethiek van de Vaderen 5:1 las Kalman: “In tien goddelijke uitspraken werd de wereld geschapen.”

De Midrasj ging dieper in op de Scheppingswoorden uit Genesis 1 vers 1-26. De joodse traditie leert dat de schepping van de wereld niet ophield na zes dagen, maar dat ze dagelijks wordt vernieuwd door Gods leiding en de dynamische partnerschappen tussen mensen.

Symboliek

“Misschien kunnen we tien, drie meter hoge pilaren maken met bovenaan één element van het Shalva-logo,” bedacht Malki. “Het vertegenwoordig een ouder die zijn armen naar de hemel uitstrekt. En in het midden een kleine pilaar die het kind vertegenwoordigt. Het geheel symboliseert dat ieder schepsel wonderschoon geschapen is en een belangrijk onderdeel van de wereldgemeenschap.”

Geheiligde schapen

Via-via kwam Kalman terecht bij Menashe Kadishman, een Israëlische beeldhouwer en schilder. In de vijftiger jaren werkte Menashe als herder in Kibboets Ma'ayan Baruch. Zijn ervaring met natuur, schapen en herders had een grote impact op zijn latere artistieke werk en carrière. Hij studeerde aan de London kunstacademie en begon vanaf 1995 met het schilderen van portretten van schapen. Al snel werd dit bekend als zijn artistieke "handelsmerk". Het schaap symboliseerde de geest van de pioniers die de moderne staat Israël bouwden, maar verwezen ook naar het offer van Isaak.

Menashe was bereid om het Shalva project uit te voeren en stelde voor op de pilaar van het kind een schaap te graveren.

“Laten we dan ook twee profetische woorden uit Ezechiël toevoegen: tson kodasjiem - geheiligde schapen,” stelde Malki voor. In de Israëlische literatuur en cultuur is dit een figuratieve verwijzing naar de Joodse gemeenschap, en in het bijzonder de kinderen.

Op verzoek van Malki zocht Kalman de woorden tson (schapen) en kodasjim (heilig) op de computer op.

“Malki! Moet je kijken!” Kalman draaide het computerscherm naar haar toe. “De laatste letter van tson en de vijf letters van kodasjiem zijn dezelfde letters als Menashe’s achternaam: Kadishman. Hij is een diepgelovige man, en zijn schapen symboliseren deze profetie dat de Joodse natie uiteindelijk naar Jeruzalem zal terugkeren en haar zal zien herbouwen en wemelen van het leven.”

Kalman had het geheim van Menashe’s achternaam ontdekt.

Helaas maakte Menashe niet meer mee dat zijn prachtige kunstwerk bij de ingang van het Shalva centrum werd ingewijd. Hij stierf in 2015 op tweeëntachtigjarige leeftijd. De compositie werd gefaciliteerd door de Israëlische kunstenaar Sam Philipe.

Logo van Shalva

De sculptuur van Shalva’s logo bestaat uit dynamische kleuren en patronen. Iedere pilaar vertegenwoordigt één van de tien goddelijke uitspraken uit het Bijbelse scheppingsverhaal, aan de voet de daarbij behorende tekst gegraveerd in marmer. De sculptuur beeld de fundamentele omhelzing van het kind door het gezin uit, maar ook de omhelzing van het kind door de samenleving.

Malki en Kalman’s idee om kunst te integreren in het Shalva centrum, bleef niet bij het kunstwerk voor het gebouw. Door het hele centrum heen zijn prachtige composities te vinden, van vlinders tot schilderijen tot muur uitspraken. Ieder kunstwerk heeft zijn eigen verhaal, maar dat bewaren we voor een andere keer.

Kadishman’s kunstwerken staan ook in Breda (“Droom”) en Dordrecht (“Het offer van Isaak”).

(Tekst gaat onder de foto's verder. Klik op een foto voor een vergroting.)

De Shalva Band komt naar Nederland!

Op 16, 17 en 18 oktober geeft de Shalva Band drie spetterende concerten in Oud-Beijerland, Veenendaal en Hoogeveen. Dat wilt u niet missen!

Petra-van-der-Zande_avatar-90x90

De auteur

Petra van der Zande

Petra van der Zande woont sinds 1989 in Jeruzalem. Samen met haar man zorgde zij 21 jaar lang voor vier meervoudig gehandicapte Israëlische pleegkinderen. Nu is zij onder andere actief...

Doneren
Abonneren
Agenda