Sluiten

Zoeken.

Rosj Hasjana: Adam gevormd uit adama

14 september 2020

CVI

Rode akkergrond

Op de avond van 18 september begint het Joodse jaar 5781. Het is de dag waarop de Joden overal op aarde de schepping van de mens herdenken. Die zesde dag waarop de Schepper de levensadem in de mens blies, is de dag die naar Joods inzicht de hele schepping zinvol maakte.

Adam

God vormde Adam, de eerste mens, naar Zijn beeld uit het stof van de aarde. In de Hebreeuwse Bijbel klinkt dat trouwens heel anders, want Adam werd gevormd uit adama. Dit is roodachtige aarde, eigenlijk akkergrond.

De Hebreeuwse tekst gebruikt hier een ander woord voor aarde dan in het eerste vers van de Bijbel. Er is iets wonderlijks aan de hand met deze rode aarde. Je kunt een direct verband zien tussen het Hebreeuwse woord voor bloed (dam), het woord voor mens (adam) en deze rode aarde (adama). Dat klinkt, mooi maar waarom is dat belangrijk? Het betekent dat er een nauwe band bestaat tussen adam en adama.

Je kunt een direct verband zien tussen het Hebreeuwse woord voor bloed (dam), het woord voor mens (adam) en deze rode aarde (adama).

Verband adam en adama

Beide woorden verwijzen naar de kleur rood en de Naardense Bijbel geeft dat ook weer. Bloed is rood, maar hoe komt het dat de adama een roodachtige kleur heeft? Simpel eigenlijk: er zit veel ijzeroxide in deze akkergrond en dat geeft een roestkleur.

Tot twee eeuwen geleden kon niemand een verband zien tussen bloed en deze aardsoort. Pas in 1840 ontdekte professor Hünefeld aan de universiteit van Greifswald hoe zuurstof door het bloed van de longen naar de lichaamscellen wordt getransporteerd. IJzeroxide in hemoglobine is de toverstof die ervoor zorgt dat bloed in de longen zuurstof opneemt en in elke lichaamscel weer afgeeft. Zo simpel als ik het schrijf is het in werkelijkheid niet. De hemoglobine in het bloed is een wonder op zich en je kunt je erover verbazen dat het zo goed werkt met opname en afgifte van zuurstof op de juiste plekken.

Bekijk onze

publicaties

Toeval?

Is het toeval dat in Genesis er in de oorspronkelijke taal een verband ligt tussen bloed en aarde die rood is door ijzeroxide of is het een aanwijzing voor de betrouwbaarheid van de Schrift? Het is zeker niet de enige opmerkelijke aanwijzing. In het boek Schatgraven in Genesis 1-3, dat direct na Rosj Hasjana uitkomt, staan meer van dergelijke schatten uit de Hebreeuwse tekst.

Hoe zit het met de dieren?

Er zitten trouwens ook nog meer lessen in de zesde dag van de schepping. Zo vroeg de beroemde rabbijn Jehoeda Löw (Praag 16e eeuw) zich af waarom de mens als enige was vernoemd naar de aarde - waren de dieren tenslotte ook niet uit de aarde geschapen?

Zijn uitleg was dat de dieren eigenlijk al af zijn bij hun schepping. Nadat dieren zijn geboren, groeit hun lichaam maar hun geest blijft eigenlijk op hetzelfde niveau. Maar zowel de mens (adam) als het akkerland (adama) moeten tot ontwikkeling worden gebracht. Beide zijn geschapen in een elementaire, pure staat en voor beide is lang en hard werk nodig om hun grootste potentieel te bereiken en vruchten voort te brengen. Het zijn de vruchten waar de Schepper naar verlangt.

Dit artikel is geschreven door dr. Julia Blum en Klaas de Jong.

Doneren
Abonneren
Agenda