Sluiten

Zoeken.

Radicale beleidswijzigingen leiden tot spanningen in Israël

Door Yochanan Visser - 

12 januari 2023

2022 Website CVI

Demonstranten bij het Israëlische parlement. Foto door Olivier Fitoussi/FLASH90

Afgaande op wat de reguliere media berichtten over de nieuwe Israëlische regering van Premier Benjamin Netanyahu is Israël in rap tempo zijn democratische karakter aan het verliezen. Ook wordt de nieuwe regering omschreven als extremistisch en radicaal, of zelfs racistisch en theocratisch. Men zou echter hooguit kunnen zeggen dat er radicale elementen in de partijen zitten die nu opereren in de nieuwe Knesset. Dat geldt voor zowel de radicaal rechtse- en linkse partijen. In deze analyse zal ik proberen om een meer genuanceerd beeld te geven over het voorgenomen beleid van Netanyahu’s nieuwe regering en vooral ingaan op de scherpe koersverandering inzake de benadering van het Palestijnse Israëlische conflict. Wat vast staat, is dat de nieuwe regering op sommige terreinen een geheel ander beleid gaat voeren dan de vorige regering van ex Premiers Nafatali Bennett en Yair Lapid.

Protesten in Tel Aviv

Dit heeft inmiddels geleid tot protesten en agressieve reacties van de oppositie. In Tel Aviv gingen afgelopen zaterdagavond honderden linkse demonstranten de straat op onder het motto ‘red de democratie’. Een deel van hen gedroeg zich zo gewelddadig dat een aanwezige bekende Israëlische commentator zei dat de vijandigheid groter was dan die hij in Qatar had meegemaakt tijdens het WK voetbal. De man, Guy Hochman, kreeg allerlei beledigingen naar zijn hoofd geslingerd en werd fysiek aangevallen door aanwezige demonstranten. Dit gebeurde nadat hij hardop constateerde dat er meer Palestijnse vlaggen te zien waren dan tijdens zijn verblijf in Qatar, waar hij uiteindelijk vandaan vluchtte na soortgelijke incidenten. De demonstranten bewezen volgens critici dat zij geen flauw benul hebben van wat een democratie is.

Frustratie bij links

Het agressieve gedrag van de demonstranten, en de campagne die door de Israëlische reguliere media tegen de nieuwe regering wordt gevoerd worden gevoed door frustratie. Deze frustratie heeft te maken met de realisatie dat het linkse kamp in Israël zijn invloed heeft verloren en met het feit dat Neyanyahu ondanks alles toch weer Premier is geworden. De druiven waren overduidelijk te zuur voor het linkse kamp in Israël dat na een meer dan twintig jarig hiaat korte tijd weer even de macht in handen had gehad. In cijfers uitgedrukt heeft het linkse kamp in Israël nu minder dan een derde van het aantal zetels in de Knesset in handen.

Aangezien vooral de TV media in Israël worden gedomineerd door een linkse elite is nu goed te zien hoe bevooroordeeld men is, en hoe men de campagne tegen de nieuwe regering voert. Bijvoorbeeld, toen Tom Nides (KAN 11 TV), de Amerikaanse ambassadeur in Israël interviewde, was de eerste vraag of de regering Biden nu overwoog om de regering, waar Ben Gvir deel van uitmaakt, te gaan boycotten. Nides zag onmiddellijk in dat dit een suggestieve vraag was en antwoordde als volgt: “ Er is geen boycott. Ik doe geen boycotts. Wij gaan met de regering samenwerken, het is een democratisch gekozen regering.” Nides legde vervolgens uit dat hij in principe voornamelijk met Premier Netanyahu zou gaan werken maar ook met anderen in de regering. De ambassadeur zei verder dat hij gelooft dat Netanyahu “het stuur stevig in handen heeft”.

Er is geen boycott. Ik doe geen boycotts. Wij gaan met de regering samenwerken, het is een democratisch gekozen regering.

Agenda Israëlische media

Het publiek in Israël doorziet de werkelijke agenda van deze Israëlische TV stations, dat bleek ook uit een opinieonderzoek dat deze week werd gepubliceerd.

Dat onderzoek werd gepubliceerd door de organisatie ‘The Israeli Congress’ en liet zien dat een grote meerderheid van de Israëlische bevolking vindt dat de media in hun land niet objectief rapporteren en worden gedreven door een politieke agenda. Maar liefst 93 procent van de Israëlis denkt verder dat de drie grote TV kanalen slechts kijken naar de rating en rapporteren volgens de wensen van de directie (87 procent).

Fake News

De nieuwssite Algemeiner kwam deze week met een kritisch artikel waarin werd aangetoond dat een aanzienlijk deel van de mediarapportage in Israël over de periode waarin de nieuwe regering nu actief is geworden kan worden aangemerkt als ‘fake news’. Het probleem is echter dat de berichtgeving in het buitenland vaak gebaseerd is op rapporten van de Israëlische media. Afgaande op wat men schrijft of rapporteert buiten Israël zou men kunnen concluderen dat de links Israëlische nieuwsorganisatie Ha’aretz één van grootste media outlets is in Israël. Niets is echter minder waar, Ha’aretz is een marginale krant en slechts de Engelstalige internationale website is populair, maar dan voornamelijk bij het publiek buiten Israël. Buitenlandse media zoals The New York Times maar ook de NOS  in Nederland nemen de rapportage van Ha’aretz klaarblijkelijk klakkeloos over. Het zelfde geldt voor veel van de propaganda die door de Palestijnse Arabieren wordt verspreid.

Tempelberg bezoek Ben Gvir

Zo kon het gebeuren dat een bezoek van de nieuwe Israëlische Minister van Binnenlandse Veiligheid aan de Tempelberg in Jeruzalem vorige week werd opgeblazen tot een internationaal drama. In Israël molken de meeste media het bezoek van Itamar Ben Gvir meer dan een dag uit en maakten zo ‘slapende honden’ wakker. Wat er precies gebeurde was dat een Joodse rechtse politicus, en nu minister, een vooraf aangekondigd bezoek bracht aan de Tempelberg, de meest heilige plaats in het Jodendom. Ben Gvir, ging vroeg in de morgen van de Joodse vastendag Assera B’Tevet  het Tempelplein op en zorgde ervoor dat er geen media was om zijn bezoek te verslaan. De minister liep vervolgens een aantal minuten over het enorme plein en zorgde ervoor niet naar de aanwezige moskeeën te gaan, noch om de plaats te betreden waar eens de Tempels hadden gestaan. Het laatste was uit voorzorg omdat volgens de Joodse wet (Halacha) men moet voorkomen dat men de plaats waar de Tempel heeft gestaan, betreedt.

Het bezoek van Ben Gvir, op de dag dat de inleiding tot de verwoesting van de eerste Tempel wordt herdacht, was duidelijk bedoeld als een politiek signaal maar dan voor intern gebruik. De nieuwe Minister van Binnenlandse Veiligheid had zijn actie vooraf besproken met Premier Netanyahu en deze gaf klaarblijkelijk het groen licht voor het bezoek. Dat werd verkeerd geïnterpreteerd als een teken dat de Premier gezwicht zou zijn voor de extreme elementen in zijn kabinet. Wie echter had gelet op wat Netanyahu zei tijdens een toespraak tijdens een conferentie vorige week zou tot een andere conclusie zijn gekomen.

Lees gratis

Israël Aktueel

Herziening nationale beleid

Daar sprak de Premier over een herziening van nationale beleid om de toekomst van Israël als een Joodse en democratische staat in het land van de voorvaderen veilig te stellen. “We zullen een veiligheidsherziening uitvoeren en krachtig en assertief optreden tegen terrorisme en de radicale islam in onze regio”, zei Netyanyahu. Het laatste was ook een duidelijke verwijzing naar de ‘kaping’ van de Tempelberg door moslims en vooral door de Palestijnse Autoriteit en Hamas. Ben Gvir zou nooit toestemming hebben gekregen van de Wakf, de Islamitische organisatie die de moslim heilige plaatsen op de Tempelberg beheert, om het Tempelplein te bezoeken. De Wakf sprak na het bezoek van Ben Gvir van een “bestorming van de El Aqsa moskee” een valse bewering die al gauw door Palestijnse leiders en door de regering van Jordanië werd overgenomen. De Wakf toont zich de laatste tijd steeds vijandiger tegenover niet moslims die de Tempelberg bezoeken. Christenen die de plaats waar Jezus predikte wilden bezoeken werden, bijvoorbeeld, gedwongen om speciale kleding te dragen met witte en gele strepen.

Herziening buitenlandse betrekkingen

Netanyahu leek ook de weer toenemende animositeit tegen Israël in het buitenland te adresseren toen hij het volgende zei:

“We zullen een herziening van de buitenlandse betrekkingen doorvoeren en onze stem zal in de wereld worden gehoord. In plaats van onze hoofden te buigen en toe te geven aan de dictaten van de internationale gemeenschap, zullen we trots onze belangen in de staat Israël in het land van Israël verdedigen”. De laatste opmerking was duidelijk gericht tegen de Verenigde Naties dat in toenemende mate een ronduit antisemitische campagne voert tegen Israël.

Gilad Erdan, de Israëlische ambassadeur bij de VN zette het nieuwe beleid onmiddellijk kracht bij tijdens een spoedzitting van de Veiligheidsraad over Ben Gvir’s bezoek aan de Tempelberg vorig weekend. Erdan veegde de vloer aan met de leugens van de Palestijnse afgevaardigde die had opgeroepen tot de arrestatie van de Israëlische VN ambassadeur. Ook gaf Erdan de Veiligheidsraad geschiedenisles en toonde aan dat de zogenaamde Haram al-Shariff, de moslimnaam voor de Tempelberg die de VN ook gebruikt, al een Joodse heilige plaats was lang voordat de Islam ontstond. Uiteindelijk werd de speciale sessie over het bezoek van Ben Gvir beëindigd zonder een resolutie of verdere commentaren.

In plaats van onze hoofden te buigen en toe te geven aan de dictaten van de internationale gemeenschap, zullen we trots onze belangen in de staat Israël in het land van Israël verdedigen.

Radicale wijzigingen inzake Palestijns Israëlisch conflict

De nieuwe regering heeft als één van haar beleid speerpunten een radicaal andere benadering van het Palestijns Israëlische conflict. Deze andere benadering werd al verwacht maar werd versneld ingevoerd nadat de PA erin slaagde om via de VN Israël’s “bezetting” voor het Internationale Gerechtshof in Den Haag te brengen voor “juridisch advies”. Deze nieuwe unilaterale schending van de Oslo Akkoorden werd door de nieuwe regering beantwoord met een reeks maatregelen die de Palestijnse Autoriteit direct treffen. Onder die maatregelen is het opnieuw inhouden van de belastingen (voornamelijk BTW) die Israël int namens de PA. Het gaat voorlopig om een bedrag 139 miljoen shekels dat zal worden gedistribueerd onder de families van vermoorde terreurslachtoffers . De PA gebruikte dit geld voornamelijk voor zijn ‘betaling voor moord’ politiek. Deze omstreden politiek omhelst het betalen van Palestijnse terroristen die in Israëlische gevangenissen verblijven den de families van gedode terroristen.

Verder zal de regering een moratorium instellen op de, met hulp van de Europese Unie (EU), opgestelde bouwplannen van de PA in het zogenaamde C gebied in Judea en Samaria. Dit is het gebied dat krachtens de Oslo Akkoorden onder Israëlisch bestuur zou blijven. De PA is met hulp van de EU al geruime tijd bezig om de situatie op de grond in het C gebied te veranderen. Er zijn honderden illegale bouwprojecten gerealiseerd in dit gebied waar bijna alle Joodse dorpen en steden in Judea en Samaria zijn gelokaliseerd.

Een andere maatregel is het intrekken van de zogenaamde VIP passen van PA officials. Deze passen stelden PA ministers en andere Palestijnse leiders in staat om vrij door Israël te reizen en om naar het buitenland te vliegen. Het eerste slachtoffer van deze maatregel was PA Minister van Buitenlandse Zaken Riad al-Maliki. De VIP pas van al-Maliki werd in beslag genomen bij de Alenby grensovergang nadat hij terugkeerde van een bezoek aan Jordanië.

Er zullen verder niet nader genoemde maatregelen worden genomen tegen organisaties die onder het mom van humanitaire bijstand vijandige activiteiten tegen Israël promoten. Het gaat hierbij om terrorisme, maar ook om de politieke en juridische activiteiten die vooral de PA nam om de positie van Israël in de wereld te ondermijnen.

De protesten in Tel Aviv en de toenemende polarisatie in de Israëlische politiek doen denken aan de periode na het afsluiten van de Oslo Akkoorden. Nu komt de ophitsing echter voornamelijk uit het linkse kamp. Tijdens de demonstratie in Tel Aviv, die door tienduizend linkse activisten werd bijgewoond werd de regering Netanyahu, bijvoorbeeld, een Derde Rijk regering genoemd.

Waar het gaat om het politieke theater maken bijna alle partijen zich schuldig aan toenemende polarisatie. Oppositie leider Yair Lapid begon aan het begin van december, toen hij nog premier was, met de polariserende campagne tegen de nieuwe regering toen hij opriep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. De gemoederen liepen deze week verder op nadat Justitie Minister Yariv Levin (Likoed) ingrijpende hervormingen in het justitiële systeem in Israël aankondigde. Deze hervorming beoogt, onder andere, om de verregaande macht van het Israëlische Hooggerechtshof terug te schroeven. In Israël heeft het Hooggerechtshof herhaaldelijk beslissingen van de regering teruggedraaid. Levin’s hervormingen beogen een einde te brengen aan deze situatie.

visser-2

De auteur

Yochanan Visser

Yochanan Visser maakte vanuit Nederland alija naar Israël waar hij Missing Peace oprichtte, een onderzoeksjournalistiekbureau om de werkelijkheid achter de eenzijdige berichtgeving over Israël bloot te leggen. Zijn grondige research...

Doneren
Abonneren
Agenda