Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Profetische implicaties van het verdrag tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten

Door Christenen voor Israël - 

19 augustus 2020

vrede shutterstock

Bron: Shutterstock

Vorige week donderdag kondigde premier Netanyahu aan dat een overeenkomst gesloten was tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël met behulp van president Trump. De laatste hand aan de overeenkomst werd gelegd door een telefoongesprek tussen Trump, premier Netanyahu en sjeik Mohammed bin Zayed Al Nahuan, de kroonprins van Abu Dhabi.

De vredesverklaring

Een gezamenlijke verklaring door Amerika, Israël en de VAE werd door Trump in een twitterbericht als volgt omschreven: ‘Het is een historische diplomatieke doorbraak en zal vrede in het Midden-Oosten bevorderen.’

De verklaring zei dat in de komende weken Israëlische en VAE- delegaties elkaar zullen ontmoeten om de bilaterale overeenkomsten te ondertekenen aangaande veiligheid, toerisme, direct luchtverkeer, investeringen, telecommunicatie, technologie, gezondheidszorg, wederkerige ambassades, cultuur, energie en het milieu.

Het is een historische diplomatieke doorbraak en zal vrede in het Midden-Oosten bevorderen.

Analyses

Net een paar uur na de afgekondigde overeenkomst hadden rabbi Tuly Weisz, Josh Wander (videoverslaggever van Breaking Israel News) en Adam Eliyahu Berkowitz (hoofdartikelschrijver van BIN) een livestreamconferentie waarin ze de implicaties van de ‘Abraham-Overeenkomst’ analyseerden.

Wander begon met te op te merken dat de overeenkomst iedereen verraste. “Premier Netanyahu zat midden in een coronadebat met zijn kabinet ministers”, vertelde Wander, “Halverwege de vergadering stond hij op en ging weg. Hij zei tegen iedereen dat ze over een paar minuten zouden begrijpen waarom hij nu vertrok.”

Israëlzondag

bestel publicaties

Precies zoals hij zei, gebeurde. Een paar minuten later was er de drievoudige gezamenlijke afkondiging. Wander merkte op dat dit het eerste van zo’n soort vredesverdrag was tussen Israël en een Arabisch buurland sinds de overeenkomst met Jordanië in 1994.

“Het is enorm,” meende Wander. “Deze overeenkomst kan de weg banen naar toekomstige verdragen met andere Arabische landen.” Dit werd feitelijk genoemd.

Bijbelse analyse

Berkowitz formuleerde de politieke ontwikkeling in Bijbelse termen als een ontmoeting tussen Ismaël en Yaakov (Jakob). “De Bijbel gaat feitelijk over het bij elkaar komen van broers,” merkte Berkowitz op.

“We zien feitelijk hier dat Ismael en Yaakov, broeders, bij elkaar komen in de moderne wereld,” verklaarde Berkowitz. “We zien nu een heling van de verwijdering die in de Bijbel plaats vond.”

Rabbi Weisz merkte op dat premier Netanyahu nu al bekritiseerd werd door de leiders van Judea en Samaria voor deze stap die mogelijk Joodse soevereiniteit in de gebieden in gevaar kan brengen.

“Toch moeten wij als geestelijke mensen allereerst erkennen dat dit van God komt,” merkte rabbi Weisz op. “We moeten bidden dat HaShem (God) de weg zodanig voorschrijft dat dit werkelijk leidt tot veiligheid. Dat dit iets is dat uiteindelijk de Messias dichterbij brengt. We weten dat wanneer de Messias komt, er uiteindelijk vrede in Israël zal zijn.”

“Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.”

— Psalm 133:1

Verschillende standpunten

Wander legde uit dat de overeenkomst inhield dat Israël niet z’n soevereiniteit in Judea en Samaria proclameert zoals gepland was. “We weten niet of dit een tijdelijke of een permanente beslissing is,” zei Wander. “We weten wel dat Netanyahu aangevallen wordt door zowel van rechts als van Arabische zijde.”

De politiek rechtse Israëlische bewoners van de dorpen (nederzettingen) weten zich geleid door Bijbelse uitspraken. Zij geloven geen enkel stuk land te mogen opgeven waarvan God geboden heeft dat de Joden zich er moeten vestigen. Wander legde ook uit dat het Palestijnse leiderschap de overeenkomst ervaarde als een klap in het gezicht van zowel de Amerikaanse regering als van hun Arabische broeders in de VAE.

Israëlnieuws

via WhatsApp

Izak en Ismaël

Berkowitz gaf aan dat eerder dit jaar de VAE aan Joden toestemming gaf besnijdenissen uit te voeren. “Dit is in feite een Bijbels gebod dat Izak en Ismaël verenigt, zelfs tot op deze dag,” zei Berkowitz. “Dit toe te staan hielp de twee landen op de weg naar deze Abraham-overeenkomst.”

Berkowitz haalde het Bijbelvers aan waarin de toekomstige rol van Ismaël wordt aangeduid:

“En hij zal zijn een wilde ezel van een mens; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen tegenover al zijn broeders.” (Genesis 16:12)

“De Arabieren claimen dat zij ons vrede aanbieden, maar ze kunnen niet iets aanbieden wat ze zelf niet hebben,” zei Berkowitz, terwijl hij de woorden van dr. Mordechai Kedar citeerde: “Dit is iets wat Israël werkelijk de Arabische wereld kan aanbieden. De Arabische wereld kent onderling oorlogen. Als wij naar hen uitreiken en telkens met één land vrede sluiten, kunnen we tenslotte Ismaël vrede toebrengen. We kunnen hen zegenen met vrede en dan kunnen de Arabieren onderling in vrede met elkaar leven.”

Rabbi Weisz gaf aan dat de Joden, net als in de dagen van Jozua ben Nun, na de uittocht uit Egypte een Bijbels mandaat hebben het land van de Nijl tot aan de Eufraat in te nemen.

Als wij naar de Arabieren uitreiken en telkens met één land vrede sluiten, kunnen we tenslotte Ismaël vrede toebrengen.

Een periode van vrede stichten

Berkowitz merkte op dat Koning David de Tempelberg kocht maar niet onmiddellijk begon met de tempelbouw. “De tempel werd niet eerder gebouwd totdat Salomo er was, zijn naam betekent vrede,” zei hij. “Israël ging door de tijd van oorlogen die David voerde. Wij hebben ook onze oorlogen gevoerd. Wij hebben de Tempelberg in onze handen gekregen. Als we door willen gaan naar de volgende stap om de tempel te bouwen, moeten we in een Salomo-periode van vrede stichten gekomen zijn.”

Een toeschouwer tijdens de videoconferentie merkte op dat volgens de profetie, een valse vrede vooraf gaat aan vernietiging. Rabbi Weisz paste die profetie toe op de in 1993 ondertekende Oslo-Akkoorden. Ook haalde hij Sharon Sanders van Christian Friends of Israel aan die Jeremia citeerde: “Zij genezen de breuk van Mijn volk op het lichtst, door te zeggen: Vrede, vrede! Maar er is geen vrede.” (Jeremia 6:14)

Als we door willen gaan naar de volgende stap om de tempel te bouwen, moeten we in een Salomo-periode van vrede stichten gekomen zijn.

Beslissingen nemen

“Israël kan niet toestaan dat een ander land beslissingen neemt met betrekking tot het land,” schreef Sanders. Rabbi Weisz was het daarmee eens, en merkte op dat hij – ondanks zijn steun en voorkeur voor president Trump - hij zich meer op zijn gemak zou hebben gevoeld wanneer de overeenkomst met betrekking tot Israëls toekomst niet uit Washington maar uit Jeruzalem was gekomen.

“Jeruzalem is de stad van vrede,” zei rabbi Weisz. “Deze overeenkomst was een feit op de dag nadat de kandidaat nummer twee van Joe Biden (de democratische leider in de Amerikaanse verkiezingen) bekend werd gemaakt. Het lijkt erop dat de overeenkomst meer te maken had met zaken rond de campagne van president Trump.”

Wander gaf aan dat velen uit het Israëlische linkse kamp eenzelfde soort claim maakten, en zeiden dat het een politieke stap van Netanyahu was om de aandacht van zijn rechtszaken af te leiden.

Rabbi Weisz beëindigde de uitzending met de volgen verzen uit Jesaja:

“Het zal in de laatste dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij al oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog zullen zij niet meer leren.”

— Jesaja 2:2-4

Dit artikel is geschreven door Adam Eliyahu Berkowitz en stond 14 augustus 2020 op de website van Breaking Israel News. Vertaling: Evelien van Dis.

Lees het dagboek

van de opperrabbijn

Favicon CVI

De auteur

Christenen voor Israël

Doneren
Abonneren
Agenda