Sluiten

Zoeken.

Profetieën die in onze tijd vervuld worden (4) • Israël wordt een machtig volk

Door ds. Oscar Lohuis - 

25 juli 2023

dariusz-kanclerz-MTj3H5EwiBg-unsplash

“Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik verzamelen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is en wie Ik kwaad aangedaan heb. Ik zal wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig volk, en de HEERE zal over hen Koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid.” (Micha 4:6-7)

In dit Bijbelgedeelte wordt gesproken over een volk dat ‘mank gaat’. In andere vertalingen staat ‘het kreupele’ of ‘die hinkende is’. Het is een beschrijving van Israël dat beschadigd en gehavend is. Onwillekeurig doet het ons denken aan wat er met het volk Israël is gebeurd in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw, in ons deel van de wereld. Maar de Heere ‘verzamelt wie mank gaat’ en ‘brengt bijeen wie verdreven is.’ In Jeremia 31 wordt ook gesproken over de terugkeer van velen, waaronder ‘blinden en lammen’ en dat zij zullen komen ‘met geween.’ Het volk dat mank ging keerde inderdaad ‘met geween’ terug.

Bestaan onzeker

De Heere God belooft ook in deze profetie uit Micha 4 dat Hij wie mank gaat en verdreven, was zal stellen tot een machtig volk. Israël was uiterst kwetsbaar en het voortbestaan van de jonge Joodse staat was in die eerste jaren na 1948 helemaal niet zeker. Ook 1973, tijdens de Jom Kippoeroorlog, heeft het bestaan van Israël aan een zijden draadje gehangen. Maar inmiddels is Israël sterk geworden, van grote invloed op het hele Midden-Oosten en factor van betekenis in het wereldgebeuren.

Ondanks vijandschap

Twee concrete feiten wil ik noemen. Steeds meer Arabische volken erkennen Israël en gaan diplomatieke betrekkingen aan met Israël. De grootste bedreiging voor vrede in het Midden-Oosten komt uit Iran, van de extremistisch islamitische regering in Teheran, die op grote schaal terreur exporteert en dood en verderf zaait in vele landen. Israël staat als geen ander op tegen deze dreiging en krijgt daarin steeds meer steun van Arabische staten.

Daarnaast heeft Israël lange tijd Europa nodig gehad, maar langzamerhand beginnen de rollen om te draaien. Nu Europa om gas verlegen zit, klopt het bij Israël aan voor gas. De voorzitter van de Europese Commissie was een paar maanden geleden in Israël en sloeg ineens een heel andere toon aan in haar spreken over Israël dan we van Europa gewend zijn. De Heere heeft wie mank gingen, gemaakt tot een machtig volk, ondanks alle vijandschap van de volken.

Dit was deel 4 in een reeks van 6 over profetieën die in onze tijd vervuld worden. Lees hier deel 3!

Oscar Lohuis

De auteur

ds. Oscar Lohuis

Doneren
Abonneren
Agenda