Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

PA woedend op EU na toenadering met Israël

Door Yochanan Visser - 

3 mei 2023

2021 CVI website (7)

Er is sprake van een langzame verandering in de houding van de Europese Unie ten opzichte van Israël. Dit, tot grote woede van de Palestijnse Autoriteit die met een schokkende reactie kwam op een felicitatie voor de 75-jarige staat Israël door EU functionaris Ursala Von der Leyen.

Felicitaties

In het kader van de 75e verjaardag van de staat Israël, werd de regering in Jeruzalem vorige week gefeliciteerd door een reeks van wereldleiders. Onder hen was Ursala von der Leyen de presidente van de Europese Commissie. Zij postte een video op haar Twitter waarin zij warme woorden uitte aan het adres van President Isaac Herzog. Von der Leyen zei, onder meer, dat er sprake was van een “diepe connectie” tussen Israël en Europa, waar vandaan velen emigreerden naar de Joodse staat.

Voordat de hoge EU functionaris het Israëlische volk in het Hebreeuws Jom Hoeledet Sameach (vrolijke verjaardag) wenste, zei Von der Leyen iets dat onmiddellijk tot grote verontwaardiging bij de Palestijnse Autoriteit en de pro-Palestijnse lobby leidde. De Duitse EU leider zei dat Israël “de woestijn” had doen bloeien, en dat zij daar zelf getuige van was geweest tijdens een bezoek aan de Negev vorig jaar.

De PA reageert

De Palestijnse Autoriteit (PA) kon de complimenten van Von der Leyen duidelijk niet waarderen en gaf daarna een venijnige en schokkende verklaring uit. Daarin werd zij beticht van “racisme” dat zal leiden tot “het verdwijnen van het Palestijnse volk."

De volledige verklaring luidde:

“De staat Palestina bevestigt dat een dergelijk propagandistisch discours het Palestijnse volk ontmenselijkt en uitwist en hun rijke geschiedenis en beschaving vervalst. Een dergelijk verhaal bestendigt de voortdurende en racistische ontkenning van de Nakba en vergoeilijkt de illegale bezetting en het apartheidsregime van Israël. President Ursula von der Leyen is het Palestijnse volk excuses verschuldigd.”

De verklaring werd later, waarschijnlijk na protesten van de Europese Unie, weer verwijderd door het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken, en vervangen door één met een neutrale tekst.

De Duitse EU leider zei dat Israël “de woestijn” had doen bloeien, en dat zij daar zelf getuige van was geweest tijdens een bezoek aan de Negev vorig jaar.

Leugens en feiten

Voordat we nader ingaan op de voor EU begrippen zeer eerlijke verklaring van Von der Leyen een paar opmerkingen over de initiële verklaring die de PA publiceerde.

Die verklaring bevatte een record aantal leugens te beginnen met de woorden “de staat Palestina”. Er bestaat uiteraard geen “staat Palestina” maar een Palestijnse Autoriteit (zie het Oslo 1 akkoord).

Verder heeft het zogenaamde Palestijnse volk geen “rijke geschiedenis en beschaving”. Wat nu het ‘Palestijnse volk’ wordt genoemd is een verzameling Arabieren die in veel gevallen tijdens de Joodse immigratiegolven, voor het ontstaan van de staat Israël, naar wat de Britten noemden ‘Palestina’ kwamen. Deze Arabische immigranten kwamen uit landen zoals Egypte, Syrië, en Libanon. De reden dat zij naar Palestina kwamen, was dat zij daar werk konden vinden bij de Joodse immigranten. Anderen leefden in stammenverband in wat tijdens het Britse Mandaat ‘Palestina’ werd genoemd. Voordat de Britten het mandaat kregen van de Volkenbond was dit grondgebied onderdeel van het Ottomaanse rijk. Overigens waren voor de Britten ‘Palestijnen’ zowel Joden als Arabieren. De Joden die in het Britse mandaatgebied leefden hadden een Palestijns paspoort.

Tot zover de “rijke geschiedenis” van het “Palestijnse volk”.

Israëls watertechnologie

De boodschap van Von der Leyen was natuurlijk geen “propaganda” maar een accurate weergave van wat er in Israël gebeurde na de oprichting van de staat in 1948. Al onder de eerste Premier David Ben Gurion werd begonnen met de irrigatie van droge gebieden. Deze inspanningen leidden later tot de uitvinding van de zogenaamde druppelirrigatie. Dit was weer het begin van de nu hypermoderne watertechnologie industrie in Israël. Israël is wereldleider op het gebied van watertechnologie geworden in de 75 jaar dat het land bestaat. Op het gebied van waterzuivering, bijvoorbeeld, ligt Israël een straat voor op de rest van de wereld. Bijna 90 procent van het afvalwater wordt in Israël gezuiverd. Drinkwater in Israël is voor meer dan zestig procent afkomstig van water ontzilting installaties.

Het meest recente baanbrekende waterproject in Israël, is de pijpleiding van de waterontzilting fabriek nabij Hadera naar het Meer van Galilea. Deze pijpleiding mondt in de buurt van Migdal uit in het meer. Op deze wijze wordt het waterpeil van het meer jaarlijks met een meter verhoogd.

Een andere prestatie die Israël op zijn conto kan schrijven, is dat in derdewereldlanden nu miljoenen mensen toegang tot drinkwater hebben. Het Israëlische bedrijf Watergen ontwikkelde een apparaat dat water ‘uit de lucht’ haalt en dat werkt op zonenergie. Zelfs Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten profiteerden van de uitvinding van Watergen. De Palestijnse Autoriteit is natuurlijk op de hoogte van deze gegevens maar geeft er de voorkeur aan om door te gaan met de cognitieve oorlog tegen Israël.

Een andere prestatie die Israël op zijn conto kan schrijven, is dat in derdewereldlanden nu miljoenen mensen toegang tot drinkwater hebben.

EU Commissaris Borrell

Von der Leyen verdient lof voor haar eerlijkheid en toonde eens te meer aan dat binnen de EU er langzaam maar zeker een verandering plaatsvindt in de houding ten opzichte van Israël. Dit kwam ook tot uiting door een ontmoeting die de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen had met Josep Borrell op dinsdag jl.  Borrell is de Hoge Commissaris voor Buitenlandse Zaken van de EU en werd eerder door Cohen geweerd van het bezoeken van Israël en de Palestijnse Autoriteit. Dat gebeurde nadat Borrell opmerkingen maakte waardoor het leek alsof hij gedode Palestijnse terroristen vergeleek met de Israëlische slachtoffers van terreur.

Cohen had een twee-en-een-half durende ontmoeting met Borrell, waarvan een uur onder vier ogen. Daarna verklaarde de Israëlische topdiplomaat dat Israël een nieuwe bladzijde had geopend in de relaties met de EU. De twee leiders spraken in principe ook af om voor het eerst in jaren weer een vergadering te plannen van de EU Israël Verenigingsraad. Israël stopte in 2013 de gezamenlijke vergaderingen met deze raad nadat de EU begon met het maken van onderscheid tussen Israëlische bedrijven binnen de 1948 wapenstilstand-lijnen en die in Judea en Samaria.

Vier 75 jaar Israël!

9 grote concerten

visser-2

De auteur

Yochanan Visser

Yochanan Visser maakte vanuit Nederland alija naar Israël waar hij Missing Peace oprichtte, een onderzoeksjournalistiekbureau om de werkelijkheid achter de eenzijdige berichtgeving over Israël bloot te leggen. Zijn grondige research...

Doneren
Abonneren
Agenda