Sluiten

Zoeken.

Ouders van Alta Fixsler verliezen beroep om haar thuis te laten sterven

Door Yoel Schukkmann - 

12 oktober 2021

Alta Fixsler (Credit - Irwin Mitchell LLP)

De tweejarige Alta Fixsler. Foto: Facebook

Een tijdje terug schreef ik over het trieste geval van de 2-jarige Alta Fixsler en het morele verval van de waarde van het leven voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Alta werd geboren met een catastrofaal hersenletsel. Omdat de artsen zeggen dat ze geen uitzicht heeft op herstel heeft de rechtbank, tegen de wil van haar ouders, is besloten om Alta’s levensondersteuning van haar te ontnemen.

Lees hier het artikel: Wat is een leven waard volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens?

Bittere maand

De naam van de huidige maand op de Joodse kalender is ‘Marchesjvan’ omdat deze maand gezien wordt als ‘bitter’ (Mar betekent bitter). Er zijn hier een aantal redenen voor:

  • Na de maand Tisjree, die vol was met feestdagen, kent de maand Marcheshvan geen enkele feestdag. Helaas ziet het er inderdaad naar uit dat feestdagen deze maand, op z’n minst dit jaar, niet erg gepast zullen zijn.
  • Sara en Rachel zijn in deze maand overleden… en het ziet er ook naar uit dat nog een ander onschuldig Joods kind terug zal keren naar haar Schepper.
  • Tijdens het Eerste Tempeltijdperk, toen het Joodse koninkrijk zich in twee koninkrijken splitste, stelde Jerobeam, de koning van de noordelijke stammen, in de maand Chesjvan een afgodische feestdag in om de aanbidding van G-d tegen te gaan. Op de eerste dag van de maand Marchesjvan in het jaar 2021 is het gebleken dat ook de Europese gerechtshoven zichzelf belangrijker achten dan de Schepper en de mensenlevens die Hij heeft geschapen.

Uiteindelijke vonnis

De ouders van Alta Fixsler kregen afgelopen woensdag 6 oktober en de eerste dag van de maand Marchesjvan, opnieuw een bittere klap. Ze verloren de strijd om Alta in de privacy van hun eigen huis van levensondersteuning te laten halen. Dat meldde The Jewish Chronicle afgelopen week. Rechter Alistair MacDonald van het Hooggerechtshof oordeelde dat het in Alta's ‘beste belang’ was dat ze in een hospice van de beademing zal worden verwijderd.

De ouders van Alta Fixsler verloren de strijd om Alta in hun eigen huis van levensondersteuning te laten halen.

Rechter MacDonald: “Ik ben ervan overtuigd dat deze optie het best tegemoet komt aan Alta's welzijnsbehoeftes voor specialistische zorg aan het einde van haar leven, onder een betrouwbaar, veilig en duurzaam systeem van hoogwaardige zorg, beschermd tegen verstoring. Terwijl het tegelijkertijd, voor zover mogelijk -en in overeenstemming met Alta's beste belangen- het gezin en de gemeenschap toestaat om de heilige religieuze verplichtingen van het orthodox-Joodse geloof na te komen.”

In juli verloren de Fixslers hun beroep bij het Britse Hooggerechtshof om te voorkomen dat Alta’s levensondersteuning van haar zou worden ontnomen en om haar naar Israël te brengen voor behandeling. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verwierp in augustus een ander beroep.

Dat we alleen maar besorot tovot (goed nieuws) mogen horen in de toekomst.

Ontwerp zonder titel

De auteur

Yoel Schukkmann

Yoel Schukkmann groeide op in Nederland, waar hij chassidisch werd, wat wij zouden noemen 'ultra-orthodox' Joods. Hij verhuisde daarom in zijn tienerjaren naar Israël om in een jesjiewa te leren....

Doneren
Abonneren
Agenda