Sluiten

Zoeken.

Nieuwe IAF actie in Syrië duidt op oplopende spanning met Iran

Door Yochanan Visser - 

24 februari 2023

F221228GM04

Vliegtuigen van de IAF, foto door: Gideon Markowicz/Flash90

De spanningen tussen Israël en Iran blijven oplopen nu duidelijk is geworden dat het uur van de waarheid voor militaire actie tegen het nucleaire programma van de Islamitische Republiek weer een stap dichterbij is gekomen. Hieronder de laatste ontwikkelingen in dit doorlopende drama.

Afgelopen zaterdagnacht werden de inwoners van noordoost Israël, waaronder ondergetekende, opnieuw opgeschrikt door het geluid van laag overvliegende straaljagers. Vijf Israëlische gevechtsvliegtuigen vlogen in de richting van de berg Hermon op de grens met Syrië. Eénmaal aangekomen boven de Golan Hoogvlakte werden de lichten van de vliegtuigen gedoofd en even later verstomde het gebulder van de motoren. Korte tijd later was hoorbaar dat de vliegtuigen, waarschijnlijk van het type F-15, terugkwamen van hun missie, en op weg waren naar de thuisbasis.

Omdat dit patroon zich tientallen keren heeft herhaald over de laatste paar jaar, lag de conclusie voor de hand dat de Israëlische luchtmacht (IAF) opnieuw een actie had uitgevoerd in het gebied rond de Syrische hoofdstad Damascus.

NOS over de IAF aanval

Op zondag publiceerden Arabische media als eerste details over de aanval op “een woonwijk” in Damascus. Ook de NOS in Nederland publiceerde een bericht over de aanval. De staatsomroep citeerde “het vanuit Londen opererende Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR)” dat beweerde dat “er minstens vijftien mensen om het leven kwamen”.

Ook berichtte NOS dat er “volgens getuigen” een gebouw werd getroffen in de buurt waar Iraanse militaire installaties stonden opgesteld.

Iran voerde de psychologische oorlog tegen Israël onlangs verder op met de publicatie van een foto van een ballistische raket. Op die raket was in het Hebreeuws geschreven: Dood aan Israël.

Bronnen

Voordat we nader ingaan op wat er werkelijk gebeurde, eerst iets over het gebruik van SOHR als bron voor nieuws over Syrië. De ‘organisatie’ opereert inderdaad vanuit Londen en gebruikt, naar eigen zeggen, een netwerk van contacten in Syrië. Critici van het gebruik van SOHR als bron voor mediaberichten over Syrië zeggen echter dat de ‘organisatie’ uit één man bestaat. De Syrische staatsmedia zijn verder totaal onbetrouwbaar en publiceren slechts propaganda.

Het probleem is hier dat er slechts enkele grote en betrouwbare nieuwsorganisaties nog altijd actief zijn in Syrië. De rest van de media doet aan wat men in het Engels aanduidt als “copycat journalism”. In dit geval lag de nadruk in de berichtgeving op het feit dat een woonwijk in Damascus was aangevallen en dat er, naar verluidt, minstens vijftien mensen om het leven kwamen. Een nieuw humanitair drama in het door oorlog verscheurde land dus. Laten we nu kijken naar wat er naar alle waarschijnlijkheid echt gebeurde.

Reuters rapporteert

Reuters publiceerde op woensdag 22 februari een meer gedetailleerd rapport over de jongste Israëlische aanval op een Iraans doel in Syrië. Twee Arabisch sprekende journalisten van de nieuwsorganisatie spraken met mensen die ter plekke bekend zijn met de situatie en meer details prijs gaven over het doel van de Israëlische aanval. Volgens deze bronnen van Reuters werd er in het gebouw dat werd getroffen door een IAF precisieraket (zie de beelden die NOS publiceerde) een vergadering gehouden over het programma van onbemande vliegtuigen en raketten van Iran. Deze vergadering werd o.a. bijgewoond door ingenieurs uit Iran en Syrië. Uit de beelden bleek ook dat het onderste gedeelte van het gebouw zwaar werd beschadigd door de raket(ten). Reuters bevestigde dat de aanval gericht was op de kelder van het gebouw waar de vergadering werd gehouden. Andere getuigen die Reuters opvoerde, waren er zeker van dat officials van Hezbollah en de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran de vergadering bijwoonden. Zij spraken over het verder ontwikkelen van het geleide rakettenprogramma van Iran en Hezbollah.

Media in Iran claimden echter dat de aanval gericht was tegen een woonwijk en dat “onschuldige burgers” waren gedood of gewond. Israël reageerde, zoals gebruikelijk, niet officieel op de berichten over de nieuwe IAF aanval in Syrië. Een niet nader genoemde Israëlische official vertelde de Reuters verslaggevers echter dat sommige slachtoffers geraakt waren door Syrische luchtdoelraketten die hun doelen mistten. Israëlische inlichtingendiensten zoals Mossad en AMAN, de inlichtingentak van de IDF, beschikken bijna altijd over nauwkeurige informatie over Iran en Syrië.

Israëlnieuws

via WhatsApp

MABAM en Iran’s nucleaire programma

De laatste IAF activiteiten in Syrië kunnen niet los worden gezien van de zogenaamde MABAM campagne van het Israëlische leger. Deze campagne, genaamd oorlog tussen de oorlogen, tegen Iran en de toenemende imperialistische agressie van de Islamitische Republiek in de regio, en daarbuiten, is de laatste tijd geëscaleerd.

Deze escalatie is op zijn beurt weer niet los te zien van de verontrustende ontwikkelingen rond het nucleaire programma van Iran. Inspecteurs van het Internationale Atoomagentschap ontdekten dat Iran nu uranium hexafluoride heeft opgewerkt tot 84 procent, volgens het Amerikaanse nieuwsagentschap Bloomberg. Dit niveau is slechts zes procent beneden de zogenaamde uitbreek capaciteit van negentig procent en die kan nu in zeer korte tijd worden gerealiseerd. Wanneer dat gebeurt is Iran in staat om tenminste twee of zelfs vier kernkoppen te vervaardigen. Dat proces neemt meer tijd; maximaal twee jaar aldus nucleaire experts. Iran is echter eerder betrapt op het nemen van proeven met ontstekers voor een nucleair wapen in het Parchin militaire complex. Het regime in Teheran heeft inmiddels toegegeven dat het uranium heeft verrijkt tot 84 procent.

Verhoogde IAF activiteit

Deze ontwikkelingen, tezamen met de herhaaldelijk geuite dreiging dat het regime in Iran Israël zal vernietigen en de MABAM campagne , hebben de laatste tijd tot aanmerkelijk verhoogde IAF activiteit in het Israëlische luchtruim geleid. In het kader van de voorbereidingen op eventuele militaire actie tegen Iran werd deze week ook het militaire budget van het Israëlische leger opnieuw verhoogd. Premier Benjamin Netanyahu hield de afgelopen weken verder een serie van vijf ontmoetingen met de top van de IDF, IAF, Mossad en AMAN over militaire actie tegen Iran.

Iran voerde de psychologische oorlog tegen Israël onlangs verder op met de publicatie van een foto van een ballistische raket. Op die raket was in het Hebreeuws geschreven: Dood aan Israël. Netanyahu reageerde op deze nieuwe provocatie door te zeggen dat het enige wat een schurkenregime kan afhouden van nucleaire wapens, een geloofwaardige militaire dreiging of militaire actie is.

visser-2

De auteur

Yochanan Visser

Yochanan Visser maakte vanuit Nederland alija naar Israël waar hij Missing Peace oprichtte, een onderzoeksjournalistiekbureau om de werkelijkheid achter de eenzijdige berichtgeving over Israël bloot te leggen. Zijn grondige research...

Doneren
Abonneren
Agenda