Net als Haman lijdt de leider van Hezbollah onder zijn kwade

Sluiten

Zoeken.

Net als Haman lijdt de leider van Hezbollah onder zijn kwade plan voor Israël

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 

6 augustus 2020

Palestijnen in Gaza houden een foto van Hezbollah-leider Nasrallah omhoog met de leus 'Groeten uit Gaza aan de leider van het verzet in Libanon'. Foto: Abed Rahim Khatib/Flash 90

Afgelopen dinsdag scheurden twee explosies de haven van Beiroet kapot. Het Rode Kruis meldde woensdag een dodental van minstens 100 met de vrees dat dat aantal wel zal stijgen. Rond de 5000 mensen zijn gewond. De tweede explosie veroorzaakte een enorme schokgolf die te zien was op videobeelden. Gebouwen op zo’n 10 kilometer afstand van de explosie werden beschadigd. Straten vulden zich met glasscherven.

Verschillende mensen refereerden aan een dreigement geuit door Hassan Nasrallah, de leider van de Libanese terreurorganisatie Hezbollah. Die zei in 2016 raketten te zullen afschieten op de ammoniak die lag opgeslagen in de haven van de Israëlische stad Haifa.

Rekensom

“Het is een simpele rekensom,” zei Nasrallah destijds richting Israël. “Een paar raketten op een paar ammoniakbedrijven staat gelijk aan het aantal doden door een atoombom… Jullie kunnen Libanon en Dahiyeh vernietigen. Jullie hebben de sterkste luchtmacht, jullie hebben raketten en andere middelen waarmee dit uitgevoerd kan worden. Maar wij kunnen hetzelfde bij jullie doen met slechts een paar raketten op een paar ammoniakbedrijven.”

Nasrallah benadrukte dat zijn hoop was om 800.000 mensen die in Haifa en omgeving wonen te doden.

Hezbollah, letterlijk ‘Partij van Allah’ of ‘Partij van God’, is een sjiitische islamitische terreurbeweging die meer dan een derde van alle zetels in het Libanese parlement heeft. Een parlement dat Hezbollah-leden vetorecht geeft. Hezbollah wijdt zich toe aan de onderwerping van de christelijke Phalangistenpartij en is bovendien anti-Israël. Hezbollahs paramilitaire vleugel wordt als machtiger beschouwd dan het Libanese leger en vocht in 2006 een oorlog uit met Israël. Men schat in dat Hezbollah zo’n 150.000 raketten heeft die primair bedoeld zijn tegen Israël.

Speculatie

Hoewel Israël en Hezbollah beide ontkennen iets te maken te hebben met de explosies in Beiroet, waren speculaties hierover onvermijdelijk. Iran leed afgelopen maand onder een golf van onverklaarbare explosies die militaire en nucleaire gebieden troffen. Israël heeft toegegeven honderden luchtaanvallen te hebben uitgevoerd aan de noordgrens, in een poging om Iraanse militaire dominantie in het gebied te voorkomen. Er bestaat geen twijfel dat Israël in staat is om zo’n missie uit te voeren, hetzij met een gevechtsvliegtuig of een drone, vanaf een scheepsplatform of zelfs met vanaf de grond afgeschoten geleide projectielen. Israël zou zelfs een geheime sabotageaanval uitgevoerd kunnen hebben.

Belemmering

Maar de enige reden om zo’n aanval uit te voeren is ook de belemmering ervan: de raketten van Hezbollah. Tenzij de grootste explosie veroorzaakt werd door een enorme wapenopslag, dan nog zou Israël geen aanval willen uitlokken die ongetwijfeld burgers zou treffen. Zelfs al was het een aanval die ze met succes zouden kunnen vergelden.

Updates

via WhatsApp

De grote explosie in Beiroet doet de godsdienstige vraag rijzen of we ons al of niet over rampen die een vijand treffen moeten verheugen. Rabbi Shlomo Katz geeft les aan de jesjiva Simchat Shlomo, genoemd naar zijn geestelijke mentor rabbi Shlomo Carlebach. Hij merkte op dat de explosie in Beiroet precies op dezelfde manier gebeurde zoals Nasrallah dreigde dat het Israël zou overkomen.

Haman

“Dit herinnert aan de manier waarop Hamans plannen tegen de Joden overeenkwamen met zijn eigen val,” zegt rabbi Katz. “Toen hingen zij Haman aan de galg die hij voor Mordechai had laten oprichten. Toen bedaarde de woede van de koning." (Esther 7:10)

“Maar wanneer we iets zoals dit zien gebeuren, dan realiseren we ons dat we nooit werkelijk zullen weten hoe de gemiddelde Libanees zich voelt. Zij worden geregeerd door terroristen die niet weggestemd of omvergeworpen kunnen worden. Daarom moeten we de dood van ieder onschuldig mens betreuren. Altijd.”

“We zouden blij moeten zijn dat het niet gebeurde zoals Nasrallah plande. En tegelijkertijd moeten we de gelegenheid aangrijpen te bidden dat we het mogen begrijpen. Ik weet nooit precies zeker wat ‘met dezelfde maat waarmee u meet, zult u gemeten worden' betekent. Willen we werkelijk de wereld inbrengen wat Haman bedoelde, of wat Nasrallah bedoelde?”

"Wanneer een Joodse soldaat schiet bidt hij dat de Messias komt voordat de kogel doel treft.”

Rabbi Katz schonk ook aandacht aan dit vers uit Spreuken: ‘Verblijd u niet als uw vijand valt, en laat uw hart zich niet verheugen als hij struikelt, anders zou de HEERE het zien en zou het slecht zijn in Zijn ogen, en zou Hij Zijn toorn van hem afwenden.” (Spreuken 24:17, 18)

Rabbi Katz merkte op dat de explosie plaatsvond op de avond van de 15de van de maand Av. In de Joodse traditie is dit een feestdag met de naam ‘Feest van de liefde’. Het volgt op Tisja be’Av, de 9de van de maand Av wat een sombere treurdag is waarop de verwoesting van de Joodse tempels herdacht wordt.

Liefde om God te dienen

“De tempel was verwoest vanwege onderlinge blinde haat; de reparatie ('tikkoen') is de Feestdag van de liefde,” zei rabbi Katz. “We zouden ons altijd moeten bezighouden om de boosheid en haat van onze vijanden te vervangen door onze liefde om God te dienen. Als we energie krijgen uit het feit dat we ons verheugen in de val van onze vijanden, dan koesteren we zoveel zinloze haat onder onszelf; dat is niet een ‘tikkoen’.”

Rabbi Carlebach

Rabbi Katz merkte ook nog op dat koning David een vurige strijder was, en dat Joden bevolen wordt oorlog te voeren om Israël in leven te houden. Hij sprak over zijn mentor rabbi Shlomo Carlebach die op speciale wijze de Joodse benadering van oorlog illustreerde. Rabbi Carlebach stond bekend als de zingende rabbi die veel hippies en mensen die door het religieuze establishment aan de kant geschoven waren aantrok.

Rabbi Katz vertelde dat rabbi Carlebach een keer naar het Suezkanaal ging ten tijde van beschietingen tussen het Israëlische leger en dat van Egypte. Carlebach was diep onder de indruk van wat hij zag. Hij zei: “Het verschil tussen een Egyptische soldaat en een Joodse soldaat is dit: wanneer een Egyptische soldaat schiet, bidt hij dat de kogel doel treft. Maar wanneer een Joodse soldaat schiet bidt hij dat de Messias komt voordat de kogel doel treft.”

De auteur

Adam Eliyahu Berkowitz

Dit artikel is geschreven door Adam Eliyahu Berkowitz en verscheen op de website van Breaking Israel News. | Vertaling: Evelien van Dis.