Sluiten

Zoeken.

Muziek als wapen in Israëls oorlog tegen 'de zonen van Amalek'

Door Yochanan Visser - 

19 december 2023

2021 CVI website (14)

Screenshot uit video bij muziekacademie in Jeruzalem.

Muziek, religie en de Joodse traditie blijven een belangrijke rol spelen in deze oorlog en in het leven van Israëli’s in deze duistere tijden. De jonge generatie Israëli’s en dan met name degenen die seculier zijn uiten hun gevoelens via moderne muziek. Daaruit blijkt dat de woede, over wat Hamas en andere Palestijnse Arabieren op 7 oktober hebben gedaan, diep zit.

Aan het begin van november maakte ik voor deze website een compilatie van videoclips die lieten zien hoe muziek en de Joodse traditie en religie een grote rol spelen bij de huidige oorlog in Gaza, waar de IDF verwikkeld is in een bitter gevecht tegen een wrede vijand. We zijn nu bijna zes weken verder en er is een hoop gebeurd in die tijd. De oorlog werd tijdelijk stopgezet om de vrijlating van gijzelaars mogelijk te maken en is nu in een beslissende fase gekomen wanneer het om de grondoperatie in Gaza gaat.

Al eerder schreef ik over radicale veranderingen in de visie op het conflict die men in Israël voornamelijk waarneemt bij het linkse deel van de samenleving. Gevoed door de getuigenissen van vredesactivisten onder de gijzelaars die Hamas vrijliet zijn velen tot de conclusie gekomen dat er niemand aan de kant van de Palestijnse Arabieren is om mee te praten. De tijd is gekomen dat Israël de handschoenen afdoet en “Arabisch gaat spreken” zoals IDF-soldaten op de muren van verwoeste huizen in Gaza kalkten.

Twee muziekvideo’s die recentelijk verschenen, drukken de woede en verbetenheid van een groot deel van de jonge Israëli’s uit.

De eerste clip is van het rappersduo Ness en Stilla en bereikte de nummer 1 positie op de lijst met meest populaire liedjes onmiddellijk na publicatie. Het lied Harbu veDarbu drukt de tijdsgeest onder de jonge Israëli’s goed uit. De Amerikaanse nieuwssite Forward noemde het lied een “radicale verandering in Israëlische popmuziek”, vanwege de woede over de Hamas-gruwelijkheden die Ness en Stilla uitdrukten. Harbu ve Darbu, een oorlogskreet in het Arabisch (Harb oeDarb) die werd overgenomen in het Hebreeuws tijdens de oorlog in Syrië en betekent “oorlog en klappen”. In het lied worden de Hamas-terroristen “de kinderen van Amalek” genoemd, een verwijzing naar wat de Thora schreef over de wijze waarop ‘Amalek’ de kinderen van Israël aanviel wanneer zij vermoeid waren.

Dit succesnummer heeft nu een opvolger gekregen in de vorm van het lied Sja Gèr, wat een woordspeling is op het woord Lesjagèr dat lanceren (van een raket) betekent. Rapper Raskai, een Ethiopische Jood, en gastartiesten Tali Paz en Eliad Sapir zingen over “het leger van HaShem (G’d) dat de prijs komt vaststellen”. Echad Steim Shelosh: Shagèr, zingen de rappers, wat één, twee, drie, vuur! betekent. Dit commando wordt altijd aan de IAF-piloten of drone-operators gegeven op het moment dat het doel in het vizier is gekomen. “Israël is geen Palestina, we zijn niet bang “ is een ander refrein in het lied waarin bekende kreten zoals “Am Yisraël Chai” en “Colanoe Yachad” (iedereen tezamen) domineren. Tali Paz zingt dat “we kwamen om te dansen in de natuur”, een verwijzing naar het bloedbad tijdens het Nova muziekfestival, waar 340 jonge mensen werden afgeslacht. We gaan “Gaza in een speeltuin veranderen en jullie leugens en je huis breken ” zingt Tali. Een remix van het lied waarin “één, twee, drie, vuur!” keer op keer werd herhaald werd een instant hit op TikTok.

Dit alles wil niet zeggen dat er geen plaats meer is voor meer gevoeliger muziek over het licht dat de duisternis zal verdrijven.

Kijk bijvoorbeeld naar deze korte video over een optreden van een Chabad band tijdens het Chanoekafeest. Honderden mensen dansen en zingen na het aansteken van de lichten van de Chanoekia.

Of kijk naar deze soldaten die tijdens hetzelfde Chanoekafeest zingen en dansen in Gaza.

Echter de meest opmerkelijke uiting van de spirit die muziek geeft tijdens de huidige moeilijke tijd en donkere dagen kwam wellicht van een grote groep studenten van een muziekacademie in Jeruzalem. Zij zongen het lied “Ohr Gadol” van Amir Dadon voor hun medestudente Maya Leimberg, die op 28 november door Hamas werd vrijgelaten samen met haar hondje Bella. Maya zong samen met de andere studenten over het grote licht dat zelfs in donkere eenzame tijden de wereld verlicht. “Er is een reden voor alles. Alleen in al de krankzinnigheid denk ik over hoe de tijd vliegt en dat het uiteindelijk voorbij zal zijn… Ik heb geleerd om te kijken naar het goede en leef om opnieuw te beginnen… Een groot licht verlicht alles!” zongen de studenten samen met Maya.

visser-2

De auteur

Yochanan Visser

Yochanan Visser maakte vanuit Nederland alija naar Israël waar hij Missing Peace oprichtte, een onderzoeksjournalistiekbureau om de werkelijkheid achter de eenzijdige berichtgeving over Israël bloot te leggen. Zijn grondige research...

Doneren
Abonneren
Agenda