Sluiten

Zoeken.

Joodse hulporganisatie Hatzolah redt mensenlevens

Door Yoel Schukkmann - 

29 november 2021

Hatzolah

Joodse hulporganisatie Hatzolah is wereldwijd actief in gebieden met Joodse gemeenschappen. Foto: Hatzolah Ambulances/Wikimedia Commons

Toen ik nog als ongetrouwde jongen in een jesjiwa (Joodse leerschool) leerde, had de decaan mij ooit een nieuwe chavroeta (studiepartner) aangewezen. Dit was een getrouwde jongeman die oorspronkelijk uit Antwerpen kwam. We spraken met elkaar in een mix van Jiddisch, Engels en soms -als we niet wilden dat anderen ons zouden verstaan- in het Nederlands. In mijn jesjiwajaren heb ik veel van hem geleerd. Maar zelfs nu komen er steeds weer dingen omhoog waar ik nog steeds van kan leren.

Deze jongeman heeft een aantal jaar geleden geleerd om een eerstehulpverlener te worden en is in dezer dagen actief als vrijwilliger voor Ichud Hatzolah (Verenigd Hatzolah). Hatzolah, Hebreeuws voor ‘redding’ of ‘hulp’, is een ultraorthodox-Joodse medische noodhulporganisatie van vrijwilligers dat wereldwijd in gebieden met Joodse gemeenschappen actief is. Ik kom elke dag in de wijk van het Hatzolah-hoofdkantoor en kom mijn jesjiwa-vriend daarom ook nog steeds regelmatig tegen.

Hoe te helpen?

De Baal Sjem Tov (1698-1760) zei ooit dat zelfs ketterij een ‘toegestaan’ aspect heeft. Voor zichzelf zou een persoon altijd moeten geloven dat G-d hem zal helpen, maar een ander moeten we helpen alsof er geen G-delijke bron is die voor hem zal zorgen. Op deze manier moet de gever alle verantwoordelijkheid op zich nemen om zijn medemens te helpen. Evenzo zei een andere rabbijn dat wanneer een atheïst mensen helpt, hij dit niet voor een hemelse beloning doet -omdat hij niet in een hemel of een Schepper gelooft- en dat is ook precies hoe wij andere mensen zouden moeten helpen.

Niet zo lang geleden kwam ik mijn vriend weer tegen en vertelde hij mij over hoe de Hatzolah-vrijwilligers de bovenstaande woorden ijverig en met vreugde in acht nemen. De gebeurtenis waar hij het over had was zo mooi dat zelfs de Jerusalem Post er niet lang later over schreef.

Noodbevalling

Drie weken geleden kreeg de Hatzolah meldkamer een oproep om een bevallende vrouw met spoed naar het ziekenhuis te brengen. Na aankomst bij het huis in de ultraorthodox-Joodse wijk Geula kwam men er al snel achter dat er geen tijd was om haar naar het ziekenhuis te brengen. Er moest een noodbevalling plaatsvinden in het huis van de zwangere vrouw, waar zij met de hulp van de Hatzolah vrijwilligers was bevallen van haar zestiende kind.

Avi was een van de eerstehulpverleners bij de noodgeboorte. Toen hij tijdens zijn oproep om zich heen keek realiseerde hij zich dat het huis van de bevallende moeder in verschrikkelijke staat verkeerde. “Als vrijwilligers van United Hatzolah reageren we in elke plaats op noodsituaties, en zien we nogal wat huizen die niet de schoonste of de mooiste zijn. Maar na het zien van dit huis waren we echter geschokt dat hier iemand kon wonen. Het was niet alleen extreem vies, maar het viel ook uit elkaar. Het was voor niemand geschikt om in te wonen, vooral niet een gezin met veel kinderen."

Maar na het zien van dit huis waren we echter geschokt dat hier iemand kon wonen. Het was niet alleen extreem vies, maar het viel ook uit elkaar.

Het was toen dat Avi en andere vrijwilligers een gezamenlijke inspanning leverden om deze familie in nood te helpen. Ze besloten meteen om geld in te zamelen om hen te ondersteunen en hun huis te renoveren. Andere problemen met het appartement was dat het geen ramen had, de badkamer had geen verlichting of een zelfs deur, en zelfs de bedden waren kapot.

United Hatzolah huurde een appartement voor het gezin terwijl hun huis werd gerenoveerd. Het huis van de familie was uiteindelijk na een paar dagen gerepareerd en de problemen in hun badkamer en keuken waren ook verholpen. De familie kreeg nieuwe meubels, eten en ramen. De vrijwilligers maakten het huis zelfs helemaal bereid voor het aanbreken van de Sjabbat. Avi vertelde de Jerusalem Post in een interview: "Dit project is nog niet af en zal een doorlopend project blijven. We zullen er zeker van zijn dat in al hun behoeften zal worden voorzien."

Eli Beer, de oprichter en president van United Hatzalah Israel, reageerde trots op het nieuws van wat zijn vrijwilligers hebben gedaan: "Deze vrijwilligers hebben iets geweldigs gedaan door op deze manier voor dit gezin te zorgen. Ik kan degenen die hebben deelgenomen alleen maar bedanken."

De Joodse geleerden zeggen dat liefdadigheid het kenmerk is van de kinderen van Abraham, het Joodse volk. Mogen we allemaal de kans krijgen en de mogelijkheid hebben om dit, net zoals deze eerstehulpverleners, ook te laten zien.

Ontwerp zonder titel

De auteur

Yoel Schukkmann

Yoel Schukkmann groeide op in Nederland, waar hij chassidisch werd, wat wij zouden noemen 'ultra-orthodox' Joods. Hij verhuisde daarom in zijn tienerjaren naar Israël om in een jesjiewa te leren....

Doneren
Abonneren
Agenda