Sluiten

Zoeken.

Izebel en de wijngaard: stelen van Gods erfdeel

Door Klaas de Jong - 

22 september 2021

Jezebel by Harold Copping

Schilderij van Izebel afgebeeld met haar man Achab, geschilderd door Harold Copping

“Mijn Beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel,” staat in Jesaja 5:1. Het doet me denken aan Naboth die een wijngaard had op de heuvel van Jizreël. Die grond had een verre voorvader van hem erfelijk gekregen toen Jozua het land Kanaän verdeelde onder de stammen. Toen Naboth leefde, bouwde koning Achab een zomerpaleis naast zijn wijngaard. Het moet een groot paleis zijn geweest want zijn vrouw Izébel had maar liefst 450 profeten van Baäl en 400 profeten van Asjera die aan haar tafel aten.

Op een gegeven moment kwam koning Achab bij Naboth met het koninklijk verzoek om zijn wijngaard te kopen. Achab wilde juist daar een moestuin aanleggen. Maar Naboth kende de waarde van het erfdeel van de God van Israël en weigerde resoluut. De koning ging diep teleurgesteld terug naar zijn zomerpaleis. Hiermee zou het verhaal horen te eindigen maar koningin Izebel, de dochter van de priesterkoning van Tyrus en Sidon, kon niet begrijpen dat een koning zich zo de les liet lezen.

Religieus sausje

Zoiets liet haar vader zich niet gebeuren. Voor haar man zou zij dit varkentje wel even wassen. Har man zou die wijngaard krijgen en nog gratis ook. Izebel hoefde alleen die Naboth maar uit de weg te laten ruimen. De edelen en oudsten uit de stad van Naboth moesten in een proces met valse getuigen de doodstraf uitspreken over Naboth. Kennelijk waren ze bang voor Izébel en voerden het complot uit. Er werd een religieus sausje over het proces gegoten door een vasten uit te roepen. Het vasten eindigde met de steniging van Naboth waarna koning Achab de wijngaard in bezit nam die Izébel met een moord had gepakt.

Izebel wordt in de Bijbel een hoer genoemd. We moeten goed begrijpen wat daar in de Bijbel mee wordt bedoeld.

We moeten goed opletten: bij het complot van Izebel tegen Naboth ging het om onteigening van een door God toegewezen erfdeel in het Beloofde Land. Dat maakt deze geschiedenis actueel want ook nu wordt er met allerlei valse beschuldigingen Joden het recht op land ontzegd en precies een eeuw gelden werd de Eastbank van de Jordaan aan het mandaatgebied Palestina onttrokken. Nu wordt ook nog de Westbank als erfdeel vaan Israël ontzegd.

Het geestelijk erfdeel van de Joden

Maar in de eeuwen van de verstrooiing van de Joden over de aarde viel de geest van Izebel ook de geestelijke erfenis van de Joden aan. Het is niet toevallig dat het om een wijngaard ging. Jesaja 5:7 geeft ons de sleutel: “Want de wijngaard van de HEERE van de legermachten is het huis van Israël.” Izebel roofde het geestelijk erfgoed van Israël. In de kerkgeschiedenis heeft zich dat in zekere zin vele malen herhaald.

Voor mij is de Spaanse koningin Isabella een boeiend voorbeeld. De namen Izebel en Isabella lijken zelfs op elkaar. Koningin Isabella was degene die met haar man Ferdinand de Spaanse Inquisitie in gang zette. Die was toen gericht tegen de Joden en tegen de christen geworden Joden (Marranen) die men ervan verdacht dat ze stiekem nog zich aan de Joodse wetten en rituelen hielden zoals viering van sabbat en hoogtijdagen en besnijdenis. Op de pijnbank bekenden ze en werden daarna op de brandstapel gedood. Hun bezittingen gingen over naar het koningspaar.

Heiligverklaring

Isabella’s daden tegen de Joden stopten het proces van zaligverklaring van Isabella, maar in mei 2020 vroeg paus Franciscus aan kardinaal Llovera om weer voort te gaan met het proces van heiligverklaring. Joden naar de brandstapel sturen en hu bezit stelen is voor deze paus kennelijk geen bezwaar.

Niet alleen de Rooms-Katholieke kerk maar ook de protestanten spanden zich in om het geestelijk erfgoed van de Joden te vernietigen. Een Jood die zich bij een protestantse kerk aansloot moest zaken als het houden van de sabbat en hoogtijdagen en besnijdenis letterlijk afzweren.

De hoer op het beest

Izebel wordt in de Bijbel een hoer genoemd. We moeten goed begrijpen wat daar in de Bijbel mee wordt bedoeld. Israël is de bruid van God. Afgoden dienen is daarom hoererij in de ogen van God. Koningin Izebel verleidde het volk Israël tot afgoderij, hoererij in Gods oog. Voor de kerk is er een soortgelijke bedreiging. Paulus noemde de gemeente de bruid van Jezus en het huwelijk van man en vrouw het beeld daarvan.

De geest van Izebel heeft juist in deze eindtijd de aanval ingezet op het huwelijk. Net als bij het complot tegen Naboth durven de leiders niet op te treden. In ons buurland worden zelfs al Lutherse predikanten afgezet omdat ze het huwelijk tussen man en vrouw in het openbaar verdedigden. Wees waakzaam, verdedig het erfgoed van Israël en van de gemeente van Jezus. We strijden tegen geestelijke machten. Izebel uit Tyrus lijkt griezelig veel op de vrouw op het beest in Openbaring 17. Het beest is de satan die blijkens Ezechiël 28 ook achter de vorst van Tyrus schuilging.

Klaas de Jong

De auteur

Klaas de Jong

Klaas de Jong is auteur en uitgever bij Uitgeverij Toetssteen.

Doneren
Abonneren
Agenda