Sluiten

Zoeken.

Hoogmoed heeft ons hart vervuld

Door Roger van Oordt - 

1 juni 2021

Olijfboom Israel

Als je in je gemeente over Israël spreekt, hoor je regelmatig: ‘Ik heb niets met Israël’. Men bedoelt dan vaak: ‘Ik heb niets met Israël en verzet me ertegen als christenen dat wel hebben’.

Israël wordt in het Oude Testament meer dan vierduizend keer genoemd en in het Nieuwe Testament 75 keer. Daarbij gaat het altijd over het letterlijke Israël. God heeft wat met Israël. Hij plant Zijn volk in het land met heel Zijn hart en heel Zijn ziel (Jeremia 32). Israël is Gods oogappel (Zacharia 2:8). Door Israël kijkt God naar deze wereld. De Heiland behoorde zelf tot het Joodse volk. Als Hij tijdens de Holocaust geboren zou zijn, zou Hij Zijn einde gevonden hebben in de gaskamers, met Zijn Joodse broeders en zusters.

Waarschuwing van Paulus

Het is eigenlijk onmogelijk als gelovige uit de volkeren niets met Israël te hebben, of sterker nog, er alleen wat tégen te hebben. De waarschuwing van Paulus niet hoogmoedig te zijn ten aanzien van Israël (Romeinen 11) is helaas te vaak tegen dovemansoren gericht. Hoogmoed heeft ons hart vervuld, we vergeten telkens dat we uit genade leven. Niets voegen we zelf toe, geen enkele verdienste zal ons redden. God ontfermt zich over Zijn volk en land.

"Het is eigenlijk onmogelijk als gelovige uit de volkeren niets met Israël te hebben."

Perspectief (de jongerenclub van de ChristenUnie) organiseert op 4 juni een bijeenkomst over Israël en Palestina, samen met het CDJA, Pax (een grote voorvechter van een Israëlboycot) en The Rights Forum (de club opgericht door Dries van Agt met als doel laster over Israël te verspreiden). Het zou om een ‘verdiepende en informatieve avond’ gaan. Het klinkt mooi, maar komt waarschijnlijk ook uit de koker van christenen die niets met Israël hebben, maar wel tegen Israël zijn, en er op uit zijn deze anti-Israël gevoelens verder te ontwikkelen.

'Grootste fout'

Een stapje verder ging de Engelse ‘kwaliteitskrant’ The Guardian. In een hoofdredactioneel commentaar werd de bijval voor de stichting van de Joodse staat in 1948 de grootste fout van de krant in zijn tweehonderdjarig bestaan genoemd. Gemakshalve werd hierbij vergeten dat de Holocaust voorkomen had kunnen worden als Engeland ook daadwerkelijk uitvoering had gegeven aan het besluit van de Volkerenbond om in 1921 een Joods nationaal tehuis in Palestina te vestigen.

Jeruzalem

Ik verwacht soortgelijke geluiden binnenkort ook in onze eigen ‘kwaliteitskranten’. Jodenhaat verpakt als antizionisme en anti-Israëlisme kerft steeds dieper zijn sporen in kerk en staat. Volgens Zacharia 12 zal God Jeruzalem maken tot een steen die alle volkeren moeten heffen. En allen die hem heffen, zullen zichzelf pijnlijk verwonden.

Roger van Oordt

De auteur

Roger van Oordt

Roger van Oordt is honorair consul van de staat Israël.

Doneren
Abonneren
Agenda