Sluiten

Zoeken.

Hoofdimam Tempelberg in paniek nu moslims het bestaan van tempel beginnen te erkennen

15 oktober 2020

2020 Website CVI (16)

Uitzicht op de Tempelberg in Jeruzalem, waarop de Al Aqsa moskee gebouwd is.

Een vooraanstaande Palestijnse religieuze leider bekritiseerde scherp de Golfstaten omdat zij hun relaties met Israël aan het normaliseren zijn. Hij claimde dat de Abraham Akkoorden gebaseerd zijn op het valse zionistische verhaal dat de Joodse tempel eens op de Tempelberg stond.

Preek over Tempelberg kritiseert ‘zionistisch verhaal’

Afgelopen vrijdag 9 oktober waarschuwde sjeik Ekrima Sa’id Sabri – voormalig grootmoefti van Jeruzalem - dat Israël met succes het zionistische verhaal weet te slijten: de Al Aqsa moskee staat op land dat eens deel was van de berg waarop de Joodse tempel stond.

Sabri waarschuwde dat Israël het voor elkaar had gekregen verschillende Arabische leiders te overtuigen dat lang geleden Joodse tempels op de Tempelberg stonden. “Deze valse claim heeft geleid tot normalisatie van relaties tussen de VAE – Bahrein en Israël.” Aan de andere kant veroordeelde hij de incompetentie van moslims om het islamitische verhaal via moslimgeestelijken en de media aan de man te brengen.

De sjeik bracht naar voren dat de ‘bezetting’ en de mensen die in nederzettingen wonen er aan werken om verschillende stukken van de Al Aqsa over te nemen. Met Al Aqsa bedoelt hij de hele Tempelberg in plaats van de moskee op het meeste zuidelijke deel van het tempelbergcomplex.

Sabri claimde dat Israël niet de heiligheid van Al Aqsa respecteerde. Hij zei dat Israël bezig is om de banden van moslims met die plek te verbreken door valse voorstellingen te zaaien onder mensen die in Judea en Samaria wonen. Volgens Sabri fantaseren deze Joodse mensen dat Palestina land was waarop Joden recht hadden en dat de tempel herbouwd zal worden op de ruïnes van de Al Aqsa moskee.

Volgens Sabri stopt Israëls hebzucht niet: in de dagelijkse ‘infiltraties’ op de Tempelberg zie je Israël daar een nieuwe werkelijkheid scheppen. Met infiltraties bedoelt hij Joden die komen bidden op de Tempelberg.

Boeken en bijbel-

studiematerialen

Vals islamitisch verhaal

Dr. Mordechai Kedar – hoofddocent Arabisch aan de Bar Ilan Universiteit - legde Sabri’s woorden nader uit. Hij merkte op hoe onbetekenend de verbinding was tussen de islam en de Tempelberg. “In de koran worden Jeruzalem en de tempels niet genoemd,” zei hij. “De Koran bericht wel dat Allah de Joden opdroeg het land binnen te gaan, maar dat zij weigerden. Dit was natuurlijk het Bijbelse verhaal over de verspieders na de Exodus uit Egypte.”

Hoewel de Joodse tempels dus niet expliciet vermeld staan in de koran, zijn deze tempels toch ondubbelzinnig de basis voor de moslimaanwezigheid op die plek. Uit het vervolg blijkt waarom.

Er bestaat een islamitische overlevering waarin Jeruzalem samenvalt met Bayit al-Maqdis. Dit is de Arabische vertaling van het Hebreeuwse Beit haMikdash, het heilige huis of: de tempel. Dr. Kedar zei: “Dit is zonder twijfel datgene wat de Joden de Tempelberg noemden; de Arabieren namen dit over en vertaalden het.”

In de koran worden Jeruzalem en de tempels niet genoemd.

— Dr. Mordechai Kedar

Islam en Jodendom

Dr. Kedar benadrukte dat het huidige conflict - dat kan resulteren in een verbod voor Joodse bidders op de Tempelberg – er niet altijd zo was geweest.

“In de zevende eeuw zagen Joden het begin van de islam als een teken dat hun verlossing er aan kwam,” zei Kedar. Honderden jaren lang verboden de Byzantijnse christenen de Joden om in Jeruzalem te komen. De nieuwe moslimreligie stond Joden wel toe naar Jeruzalem te komen. Joden zagen de islam in een positief licht omdat het veel elementen uit het Jodendom overnam, zoals ook Bijbelverhalen. Hierdoor leek het een beetje op Jodendom.”

“Deze positieve Joodse houding werd door de moslims op dezelfde manier beantwoord omdat de Joden niet probeerden een Joodse staat op moslimland te vestigen. Er bevonden zich overal in Arabische en moslimlanden Joden, en de Arabieren beschouwden hen als de elite. Er is een overlevering die vertelt hoe in de 8ste eeuw Joden zelfs toestemming kregen om reukwerk te brengen naar de plek van het Heilige der Heiligen op de Tempelberg.”

Dr. Kedar legde uit dat het recente gebruik van het woord Al Aqsa voor de hele Tempelberg, uitsluitend gebaseerd is op een afbrokkelend politiek verhaal bij moslims. “Het brengen van reukwerk naar de Rotskoepelmoskee door Joden waar het Heilige der Heiligen eens stond, was gebaseerd op islamitische bronnen. Dit zou de status quo geweest moeten zijn.”

Joden zagen de islam in een positief licht omdat het veel elementen uit het Jodendom overnam, zoals ook Bijbelverhalen. Hierdoor leek het een beetje op Jodendom.

— Dr. Mordechai Kedar

Dr. Kedar verklaarde ook dat het heel problematisch is voor de Palestijnse leiders dat Jeruzalem helemaal niet genoemd wordt in de Abraham Akkoorden.

“Het onderwerp Jeruzalem is veel minder belangrijk voor de Golfstaten, en dat is iets waar sjeik Sabri heel erg bezorgd over is. Jeruzalem en de Tempelberg liggen in het brandpunt van het Palestijnse verhaal. Zonder Jeruzalem en Al Aqsa (de Tempelberg) heeft het onderwerp Palestijnen bijna geen enkele betekenis. Zoiets als ‘snorharen zonder kat’. Om die reden blijven ze de aantijging herhalen dat de Joden geen verbinding hebben met de Tempelberg of Jeruzalem, hoewel dit in tegenspraak is met alle feiten uit de geschiedenis.”

“In de islam is het zo dat religie legitimiteit geeft aan politieke kwesties. Saoedi-Arabië doet dit, maar ook Iran en Turkije. Religie en politiek zijn in de islam onafscheidelijk. Islam zonder politieke macht bestaat niet.”

Dit artikel is geschreven door Adam Eliyahu Berkowitz en stond 11 oktober 2020 op de website van Israel365 News. Vertaling: Evelien van Dis.

Doneren
Abonneren
Agenda