Sluiten

Zoeken.

Hezbollah, de Iraanse alliantie en de interne crisis in Israël

Door Yochanan Visser - 

27 maart 2023

F230322AM09

Israëlische soldaten patrouilleren op de grens tussen Libanon en Israël in het noorden van Israël, 22 maart 2023. Foto door Ayal Margolin / Flash90     

Deze analyse gaat over Israël’s veiligheidssituatie nadat er een terreuraanslag plaatsvond in noord Israël op maandag 13 maart 2023. De door Hezbollah gepleegde aanslag is een indicatie dat de zogenaamde ‘verzetsas’ kijkt naar de interne onrust en verdeeldheid in Israël. Men ziet dit als een mogelijkheid om het lang verwachte meerdere fronten offensief ten uitvoer te brengen.

Op maandag 13 maart 2023 vond er op het Meggido kruispunt nabij de stad Afula in noord Israël een terreuraanslag plaats die het Israëlische leger (IDF) vrijwel onmiddellijk toeschreef aan de Libanese terreurorganisatie Hezbollah. Een terrorist bracht een explosief tot ontploffing dat verborgen was nabij een bushalte op het kruispunt. Normaal gesproken zijn er vele soldaten die daar vanaf de naburige legerbasis een bus nemen naar huis. In dit geval waren er echter geen wachtende passagiers bij de bushalte. Er werd alleen een auto, die daar was gestopt, geraakt door rondvliegende scherven van de bom.

De terrorist wist aanvankelijk in een auto te ontkomen maar werd later doodgeschoten bij een wegversperring terwijl de chauffeur gewond raakte. De IDF stelde na de aanslag een onderzoek in en kwam tot de ontdekking dat de terrorist uit Libanon was gekomen. Hij was met een ladder over een grenshek geklommen en kreeg daarna een lift van een in Israël woonachtige Arabier. Deze gaf later, na ondervraging, toe dat hij als handlanger van de terrorist had gefungeerd. In de auto van de Arabier werden nog andere wapens aangetroffen waaronder een zogenaamde Claymore mijn. Dit is een voor personen bestemde mijn die vol zit met scherpe ijzeren deeltjes die na de ontploffing voor maximale verwondingen bij het doelwit moet zorgen. Het was duidelijk dat er een grotere ramp was voorkomen bij de wegversperring.

Hezbollah achter nieuwe aanslag

Uit een vervolgonderzoek van de IDF bleek dat de terrorist hulp had gekregen van een nieuwe terreurgroep met de naam ‘Galilea Strijdkracht – Eenzame Wolven’. Deze groep is gelieerd aan Hezbollah en gebruikte de terminologie van de Libanese terreurorganisatie om de indirecte verantwoordelijkheid op te eisen van de aanslag. Het is al langer bekend dat Iran een front probeert op te bouwen in het noorden van Israël door Israëlische Arabieren te ronselen. Deze Arabieren vormen zogenaamde ‘slapende terreurcellen’ die in actie zullen komen bij een toekomstig offensief van de zogenaamde ‘Verzetsas’. Dit is de naam die Iran en Hezbollah aan de alliantie van Palestijnse terreurgroepen zoals Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), Hezbollah en andere Sjiïtische milities alsmede de Quds Brigade van de Islamitische Revolutionaire Garde, hebben gegeven.

Vooral PIJ is het laatste jaar zeer actief in de strijd tegen Israël, en is ook verantwoordelijk voor de vorming van nieuwe terreurcellen in Judea en Samaria. Deze nieuwe groepen zijn verantwoordelijk voor de toenemende schietaanslagen op Israëlische burgers en IDF soldaten in de voornoemde gebieden. Op zaterdagavond werden, bijvoorbeeld, opnieuw in de buurt van het dorp Huwara in Samaria twee IDF soldaten gewond door kogels die vanuit een auto werden afgeschoten op hun voertuig. Het was de derde schietaanslag in Huwara binnen een maand.

Nasrallah’s obsessie met Israël

Hezbollah leider Hassan Nasrallah zei na de aanslag in Megiddo triomfantelijk dat “Israël in de war” was geraakt door het voorval. Hij waarschuwde de IDF verder tegen iedere vergeldingsactie en zei dat dit tot een onmiddellijke reactie zou leiden van “het verzet”.

De Israëlische reactie bleef echter niet lang uit. Op zondag 19 maart werd PIJ leider Ali Ramzi al-Aswad nabij zijn huis in de wijk Qudssaya in Damascus, Syrië doodgeschoten. De PIJ ingenieur werkte naar verluidt aan het vergroten en verbeteren van het wapenarsenaal van de Palestijnse terreurorganisatie. Volgens Arabische bronnen, was de aanslag een klassieke actie van Mossad, de Israëlische buitenlandse geheime dienst. Vast staat dat de Israëlische veiligheiddiensten en de IDF werken vanuit het perspectief dat de toename in de terreuraanslagen, en ook die in Megiddo, het gevolg zijn van de zich uitbreidende activiteiten van de ‘verzetsas’.

Men is op de hoogte van recentelijk ontmoetingen die Nasrallah had met leiders van Hamas en PIJ in Damascus. Op de agenda stond een verbetering van de samenwerking en de coördinatie tussen de verschillende groepen en Hezbollah. Aan het eind van februari werd een andere vergadering van Hezbollah met ingenieurs uit Syrië en Iran door de Israëlische luchtmacht gebombardeerd. Die vergadering ging over het uitbreiden van het rakettenarsenaal van Hezbollah en over de productie van onbemande vliegtuigen.

De IDF en Ramadan

Verder is de reden dat de IDF doorgaat met het uitvoeren van invallen in de Palestijnse steden en dorpen in voornamelijk Samaria ook te vinden in de toenemende dreiging van de ‘verzetsas’. Deze operatie genaamd Golfbreker begon in april 2022 nadat er een reeks terreuraanslagen in Israëlische steden had plaatsgevonden.

Nu de moslim vastenmaand maand Ramadan is begonnen worden er meer aanslagen verwacht. Statistisch gezien kan worden bewezen dat Ramadan ieder jaar voor een toename van het Palestijns geweld zorgde. Echter dit jaar is er extra reden voor zorg en dat heeft te maken met de interne Israëlische onrust en verdeeldheid over de hervormingen van het rechterlijke apparaat en andere maatregelen, die de volledig rechtse regering van Premier Benjamin Netanyahu momenteel uitwerkt. Israëls vijanden, en in het bijzonder PIJ en Hezbollah zien dit als een teken dat Israël desintegreert en dat de kracht van het leger afneemt.

Israëlnieuws

via WhatsApp

Nasrallah’s speech

Nasrallah zei tijdens een eerdere toespraak in het midden van februari dat deze “gevoelloze regering” de interne spanningen en de spanning met de Palestijnse Arabieren alleen maar aanwakkert. De Hezbollah leider zei dat er geen oplossingen zijn voor de uitdagingen waarmee de Israëlische regering zich geconfronteerd ziet. Nasrallah heeft een obsessie met alles wat er in Israël gebeurt en geniet zichtbaar van de huidige problemen. De Hezbollah leider en PIJ leiders zien wat er gebeurt met een deel van de reservisten van het Israëlische leger die nu weigeren om dienst te doen. Zij schijnen de conclusie te hebben getrokken dat dit wellicht de juiste tijd is om de langverwachte confrontatie tussen de Iraanse as en Israël aan te gaan.

Wie denkt dat men de retoriek van Nasrallah niet serieus hoeft te nemen zou moeten kijken wat er even over de grens in noord Israël gaande is momenteel. Ook is het nuttig om de immer verslechterende situatie in Libanon te betrekken in een beschouwing van het toenemende gevaar voor Israël dat Hezbollah en zijn bondgenoten vormen.

Ondertussen in Zuid-Libanon

Hezbollah heeft de opbouw van zijn elitetroepen zoals de zogenaamde Radwan eenheid nu voltooid en heeft het zuiden van Libanon compleet overgenomen. Zwart witte SUV’s van de Radwan eenheid rijden regelmatig langs de grens en tevens zijn er op diverse plaatsen hoge observatie posten opgetrokken. In totaal heeft Hezbollah nu meer dan 30 van die observatie posten langs de grens met Israël. Vanuit de SUV’s en de observatieposten documenteren Hezbollah terroristen de bewegingen van het Israëlische leger. Er worden verder regelmatig provocaties gemeld tegen IDF soldaten maar ook tegen inwoners van de stad Metulla in het uiterste noorden van Israël. Inwoners van deze stad meldden dat zij ’s nachts niet kunnen slapen vanwege de lasers die Hezbollah op Metulla richt. Onlangs dumpte de terreurgroep tonnen koemest langs het grenshek bij Metulla. Dit werd gedaan omdat er met de oplopende temperatuur een vliegenplaag zal ontstaan. David Azoulai, de burgemeester van Metulla spreekt van een “biologische oorlog”.

Overeenkomsten met eerder oorlogen

De situatie begint volgens Azoulai steeds meer op de aanloop naar de Tweede Libanon Oorlog te lijken. Toen hanteerde Hezbollah hetzelfde type provocaties en bleef een Israëlische reactie meestal uit. Ook in dit geval is de IDF te passief aldus de burgemeester van Metulla. Hij heeft ook geen enkel vertrouwen in de UNIFIL vredesmacht van de VN. Deze had na de oorlog in de zomer van 2006 Hezbollah moeten weren van het zuiden van Libanon. Unifil heeft echter slechts de alarmerende hernieuwde overname van zuid Libanon in kaart gebracht en blijft verder passief.

In Israël neemt de zorg over de huidige situatie alleen maar toe en lijkt er slechts een beperkt aantal beleidsmakers te zijn die de ernst en omvang van de crisis doorgronden. Het publiek, gevoed door de TV media is te zeer geobsedeerd met de interne crisis om het naderende gevaar te zien. In dat opzicht doet de situatie nu denken aan de aanloop naar de Jom Kippoer oorlog en naar de al genoemde Tweede Libanon Oorlog. Ook toen werden waarschuwingen van experts in de wind geslagen omdat men te zeer bezig was met de interne politiek.

Crisis in Libanon

Men schijnt niet in te zien wat er in de landen rondom Israël gebeurt en dan met name in Libanon. De algemene crisis in het ooit welvarende land neemt alleen maar toe, en een oplossing lijkt steeds verder weg. Zelfs het Internationale Monetaire Fonds (IMF) lijkt nu wanhopig te worden over de onwil van regende elite om de noodzakelijke maatregelen te nemen die een totale instorting kunnen voorkomen. Het IMF heeft saneringsvoorwaarden gesteld aan een lening van 3 miljard dollar die onmiddellijk bankroet van Libanon kunnen voorkomen. Een jaar nadat hier overeenstemming werd bereikt met de Libanese regering, is er echter vrijwel niets gebeurt. Een delegatie van het IMF die vorige week Beiroet bezocht zei dat Libanon nu in een “zeer gevaarlijke situatie” is terechtgekomen.

Aangezien Hezbollah vrijwel alles in Libanon controleert is het ook duidelijk te zien dat de organisatie naar een ‘bliksemafleider’ zoekt. Die bliksemafleider zou een hernieuwd militair conflict met Israël kunnen zijn. Per slot van rekening was de Tweede Libanon Oorlog ook een bliksemafleider en dan voor Iran. De beslissing om die oorlog te beginnen werd genomen tijdens een vergadering in Damascus aan de vooravond van de oorlog. Daar ontmoette Nasrallah de commandant van de Quds Brigade van de IRG. Iran zocht toen naar een middel om de aandacht af te leiden van de sancties die de G7 wilde invoeren vanwege het nucleaire programma van de Islamitische Republiek.

visser-2

De auteur

Yochanan Visser

Yochanan Visser maakte vanuit Nederland alija naar Israël waar hij Missing Peace oprichtte, een onderzoeksjournalistiekbureau om de werkelijkheid achter de eenzijdige berichtgeving over Israël bloot te leggen. Zijn grondige research...

Doneren
Abonneren
Agenda