Sluiten

Zoeken.

Eilat Mazar: Archeologe met de Bijbel in de hand

Door Tal Hartuv - 

7 september 2021

Eilat Mazar Bijbelse geschiedenis in steen gebeiteld (1) (1)

Archeologe Eilat Mazar overleed in mei 2021. Foto: Hadas Parush/Flash90

In mei 2021 treurde Israël om het overlijden van één van de grootste archeologen die het land heeft gekend. Dr. Eilat Mazar stierf op slechts 64-jarige leeftijd. Haar leven lang bracht ze door met een troffel in haar ene hand en de Bijbel in haar andere. Ze erfde dit van haar grootvader Benjamin Mazar, die na de Zesdaagse Oorlog de eerste opgravingen bij de Westelijke Muur leidde.

Bijbelse vondsten

Eilat heeft enkele van de beroemdste Bijbelse vondsten die in Israël het daglicht zagen op haar naam staan. Bescheiden over haar prestaties, verwees ze scherpzinnig naar wat ze van haar grootvader leerde, namelijk, dat de Hebreeuwse Bijbel de historische realiteit bevat. Dagen achter elkaar bracht ze door met het bestuderen van de tekst, voordat ze ook maar haar troffel in de aarde stak. Voor Eilat was de Bijbel een schatkist die de rijkdom en vindplaatsen bevatten die de geschiedenis van Israël met de moderne staat Israël verbinden.

Haar eerste belangrijke opgraving was in de jaren 80 in de destijds onbeduidende Stad van David. Maar deze onopvallende plaats werd in de loop der jaren getransformeerd naar de enorme en inmiddels beroemde archeologische plaats, die haar tweede thuis werd. Tot vreugde van Joden wereldwijd ontdekte Eilat een gebouw waarvan zij uitging dat het correspondeerde met het paleis dat oorspronkelijk door koning David was gebouwd en later gebruikt werd door de koningen van Juda. Tijdens de opgravingen ontdekte ze een koperen boekrol, potscherven en een zegel van klei met het opschrift “Yehuchal, de zoon van Shelemiah”,  van wie in Jeremia 37:3 wordt vermeld dat koning Zedekia hem naar de profeet stuurt om te bidden voor het volk.

Voor Eilat was de Bijbel een schatkist die de rijkdom en vindplaatsen bevatten die de geschiedenis van Israël met de moderne staat Israël verbinden.

Archeologen wereldwijd waren gefascineerd en benijdden Eilat. Niet te stoppen en gedreven door de Bijbel, groef ze weldra een poort en toren op uit de tijd van koning Salomo, en een andere kleizegel die de naam van koning Hiskia droeg: een vondst die zonder twijfel bewees dat het oude Jeruzalem de Judese hoofdstad was van de antieke Joodse wereld. Alsof dit nog niet genoeg was, vond ze nog een ander zegel dat de naam van de profeet Jesaja droeg. Hoewel niet onweerlegbaar, wekte de zegel enorme interesse op, en terecht. Als de naam op het zegel daadwerkelijk van Jesaja is, dan is het de eerste unieke vondst van de naam van een profeet uit de Hebreeuwse Bijbel.

Archeologie was meer dan alleen Eilat Mazar’s werk. Bijna iedereen die met haar werkte getuigde ervan hoe ze hen prees na de ontdekking van een Bijbelse schat. Ze kon haar passie onmogelijk verbergen. Haar stem beefde dan van opwinding.

De niet te stoppen Eilat zal in de geschiedenis van Israël niet alleen bekend blijven als de kleindochter van een van Israëls briljantste archeologen. Ze zal ook herinnerd worden als iemand die met puur lef en hard werken haar leven wijdde aan het behoud van de Joodse Bijbelse geschiedenis. Het is aan haar professionalisme en aanstekelijk enthousiasme te danken dat de huidige generatie van jonge archeologen het stokje gretig hebben overgenomen om haar werk voort te zetten. We kunnen zeker stellen dat het verleden en heden van Israël altijd in steen gebeiteld zal blijven.

Kay-Wilson_avatar

De auteur

Tal Hartuv

Tal Hartuv groeide op in het Verenigd Koninkrijk, maar maakte alija naar Israël waar ze onder meer werkte als gids. In 2010 overleefde ze een gruwelijke aanslag waarbij haar vriendin,...

Doneren
Abonneren
Agenda