Een opmerkelijke voorspelling - Christenen voor Israël

Sluiten

Zoeken.

Een opmerkelijke voorspelling

Door Rabbijn Ing. Ies Vorst - 

1 september 2020

Deuteronomium is het vijfde boek van de Thora, in het Ivriet Dewariem genoemd. Het zijn de woorden door Mosje in zijn vijf laatste aardse levensjaren uitgesproken. Tijdens de Sjabbat-diensten in de synagoge uit de Thora-rol wordt de tekst van het boek Deuteronomium in tien afdelingen gelezen; tien keer elke Sjabbat één afdeling.

Opmerking van de Wilner Gaon

De Wilner Gaon, een van de meest vooraanstaande Thora-geleerden van twee eeuwen geleden, merkt het volgende op: deze tien wekelijkse afdelingen van het boek Deuteronomium verwijzen naar de tien eeuwen, gerekend vanaf het jaar 5000 tot het jaar 6000 van de Joodse jaartelling. Een verrassende opmerking, die ik in een van zijn boeken vond; zonder verdere toelichting.

Nieuwsgierig als ik ben vroeg ik mij af in welke Sidra-afdeling van de tien afdelingen van Deuteronomium wij dan nu als het ware zijn. En wat vond ik?

'G'd zal je terugvoeren naar het land dat je voorouders in bezit hadden; jij zult dit land nu bezitten.’

Berekening

Dit is wat ik berekende. Duizend jaar van 5000 naar 6000. Tien maal honderd jaar. Tien eeuwen. En met het jaar 5700 begon de 8e eeuw. Het Joodse jaar 5700, waarmee dus deze 8e eeuw begint, met welk ‘Nederlandse’ jaar komt dit overeen? Het antwoord: met het jaar 1940.

En wat laat Mozes ons in de 8e afdeling van het boek Deuteronomium weten?

Toen ik die tekst las, kreeg ik het van binnen helemaal koud. Leest u de tekst in deze 8e Sidra, d.w.z. in hoofdstuk 30 maar mee: ‘Wanneer dan al deze zaken - de zegen en de vloek die ik jou heb voorgehouden - over jou zullen zijn gekomen en wanneer jij – te midden van alle volken waarheen de Heer, je G'd, jou heeft uitgewezen - het ter harte neemt.

Wanneer jij, met je kinderen, van harte en met heel je ziel, tot G'd terugkeert en aan Zijn roep gehoor geeft… Dan zal G'd Zich over jou ontfermen en je weer verzamelen uit alle volkeren waar naar de Heer, je G'd, jou heeft verspreid. G'd zal je terugvoeren naar het land dat je voorouders in bezit hadden; jij zult dit land nu bezitten.’

Bekijk onze

publicaties

De voorspelling wordt werkelijkheid!

En dat is wat wij meemaken! Na die rampzalige Sjoa volgde een opleving van het leven volgens de Thora en keerde het Joodse volk naar het land Israël terug. Dit gelezen hebbende vraag je je af hoe het mogelijk is dat die geleerde, de Wilner Gaon, dat 200 jaar geleden voorzag? Meer nog, dat Mozes dat al bijna 3300 jaar geleden ons meedeelde?

Voor wie de G'ddelijkheid van de Bijbel aanvaart, is het bovenstaande geen vraag. Zeker niet. Meer dan dat. Het is een voorrecht te zien dat deze voorspelling werkelijkheid wordt.

En wat een voorrecht is het mee te mogen werken aan de verwezenlijking van deze profetie!

De auteur

Rabbijn Ing. Ies Vorst

Rabbijn Ing. Ies Vorst (1938) is al meer dan 50 jaar verbonden aan de Joodse Gemeente-NIHS-Amsterdam-Amstelveen. Zijn vader was Opperrabbijn van Rotterdam. Rabbijn Vorst staat vooral bekend vanwege zijn toespraken, artikelen en pastorale bekwaamheid. Hij behoort tot de stroming van het Chabad Chassidisme.