Sluiten

Zoeken.

Een gespleten volk: is de verlossing aanstaande?

Door Rabbijn mr. drs. R. Evers - 

2 augustus 2023

Protesten israel

Israëli's protesteren tegen de voorgenomen juridische hervormingen. Foto: Anat Hermony/Flash90

In het vijfde boek van de Thora, Dewariem (Deuteronomium), worden we aangespoord om het land Israël te veroveren en onder de twaalf stammen te verdelen. Vervolgens moet een koning worden aangesteld en de Tempel in Jeruzalem gebouwd worden.

Al deze doelen werden in de tijd van koning David en Salomo bereikt. Dat heeft eeuwen gekost. Pas 480 jaar na de Exodus uit Egypte werd de eerste Tempel door koning Salomo gebouwd.

Maar na de verwoesting van de eerste en tweede Tempel werd ons langzamerhand weer alles afgenomen als voorbereiding op de grote ballingschap van 2000 jaar in Europa en elders.

Langzamerhand verdween alles

Historisch gezien zag de volgorde van de laatste gebeurtenissen er als volgt uit:

  1. 1e Tempel 586 voor: Verwoesting van de eerste Tempel door Nebukadnezar in 586 voor. Sindsdien is het koningschap opgehouden te bestaan. Na 70 jaar ballingschap keerden de Joden terug en herbouwden de Tempel.
  2. 2e Tempel 70 na: Verwoesting van de tweede Tempel door de Romein Titus in 70 na. Sindsdien hebben we geen kohaniem (priesters) en geen Tempeldienst meer.
  3. Sanhedrin 425 na: Sinds 425 hebben we geen Hoge Raad, het hoge gerechtshof of Sanhedrin meer dat in hoogste instantie alle (juridische) meningsverschillen kan berechten en beslissen. Een centrale juridische autoriteit heeft al 1600 jaar niet meer bestaan. De Byzantijnse heersers in het toenmalige Israël hieven dit centrale rechtsprekende orgaan op.
  4. Ballingschap: Daarna verspreidden zich de Joden over de hele wereld.
  5. Israël in woestenij: Als gevolg daarvan veranderde het Israëlische landschap in een desolate woestenij, waarover zelfs in het midden van de 19e eeuw door rondtrekkende geestelijken nog getuigd werd.

Herstel in de omgekeerde volgorde

Rabbi Meir Simcha van Dvinsk (1843-1926, Litouwen, Polen) beschrijft dat de uiteindelijke verlossing in de omgekeerde volgorde zal plaatsvinden. Hij vergelijkt het met de behandeling van een zware verwonding of ziekte, waarbij de dokter van de meest recente symptomen teruggaat naar de bestrijding van eerdere symptomen en oorzaak totdat de patiënt genezen is.

Een aantal stadia richting de uiteindelijke verlossing hebben we al meegemaakt en we zitten nu midden in de derde fase, de juridische strijd, de nationale onrust vanwege de juridische hervormingen. Ik heb de discussies hier meegemaakt. Het volk raakt gespleten en sommigen spreken over een dreigende burgeroorlog.

Terugkeer naar Messiaanse tijden

Het herstel van de oude, gewenste toestand vindt heel langzaam maar wel zeer zeker plaats:

  • Gedurende de eerste immigratiegolven vanaf de tweede helft van de 19e eeuw werd het land ontgonnen en kwam het heilige Land weer tot bloei. Volgens onze Joodse traditie is dit het beste teken van herstel.
  • Daarna kwamen zeer veel Joden vanuit alle hoeken van de aardbol terug naar Israël. Inmiddels woont al zo’n 50% van de Joden weer in het beloofde Land.

Strijd om de juridische hervorming

Een koning, een Tempel of het priesterschap is nog niet in zijn oude glorie hersteld. Maar wat wel heel duidelijk is geworden de laatste maanden, is de strijd om het hooggerechtshof en de hele juridische hervorming.

Ook dit struikelblok zal eens opgeheven worden en de contouren van een meer rechtvaardige samenleving zullen vanuit de as van de huidige nationale tweespalt herrijzen. De discussies zijn zeer heftig, de demonstraties houden aan en er lijkt geen compromis mogelijk op korte termijn.

Niettemin bidden wij al duizenden jaren in ons hoofdgebed iedere dag om het herstel van de gewenste rechtsorde: “Herstel onze rechters zoals in het begin, onze raadsheren zoals het aanvankelijk was, wend zorg en zuchten van ons af, regeer over ons, U alleen, Eeuwige, met liefde en diep medegevoel en laat ons recht wedervaren in het geding. Geprezen bent U, Eeuwige, Koning die van rechtvaardigheid en recht houdt”.

Als we er al zo lang voor bidden, mogen wij hopen dat het – ondanks alles - spoedig gerealiseerd zal worden!

Rabbijn-mr.-drs.-R.-Evers_avatar-90x90 (1)

De auteur

Rabbijn mr. drs. R. Evers

Rabbijn R. Evers was opperrabbijn in Dusseldorf. Hij maakte in de zomer van 2021 met zijn vrouw alija naar Israël. 

Doneren
Abonneren
Agenda