Sluiten

Zoeken.

De zegen van het geven

Door Tal Hartuv - 

25 april 2022

2021 CVI website (1)

Solomon en Esther Ueberall

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, verschijnt er in de Israëlische pers af en toe een artikel over christelijke hulp. In het bijzonder hoe Christenen voor Israël midden op het slagveld Oekraïense Joden helpt om naar Israël terug te keren. Gewoonlijk is de Israëlische pers op hun hoede voor ‘zendingsactiviteiten’ van christelijke organisaties, maar deze keer wordt er met verbazing, belangstelling en dankbaarheid gereageerd.

Israël heeft in de loop der jaren veel hulp gekregen van christenen. Soms, laten we eerlijk zijn, met evangelische voorwaarden, of zoals Christenen voor Israël, die vrijblijvend helpt. Toch is er ook juist onbaatzuchtige hulp door Joden aan christenen gegeven.

Solomon en Esther Ueberall

Een van die verhalen gaat over Solomon en Esther Ueberall, een pas getrouwd Joods echtpaar dat aan het begin van de twintigste eeuw een kleine winkel had in Brooklyn. De families van beide immigranten waren naar Amerika gekomen op zoek naar bescherming tegen religieuze vervolging. Daarom nam het stel zich voor om vreemdelingen te helpen, zoals ook zij ooit waren geholpen.

Op een dag liep een zekere Vader Caruana, een jonge katholieke priester, hun bescheiden winkel binnen om schoenveters te kopen. Toen ze hem vroegen waarom hij er zo bedroefd uitzag, legde de priester uit dat de hypotheek op zijn kerk afgelost moest worden. Hij was echter niet in staat om de 500 dollar bij elkaar te krijgen die nodig was om die af te betalen. In de valuta van vandaag was die magere 500 dollar het equivalent van maar liefst 14.000 dollar. Toen de priester op het punt stond om weg te gaan, riep Solomon – tot verbazing van zijn jonge vrouw - “Maak je geen zorgen, ik zorg dat je het geld krijgt.”

Het jonge echtpaar had geen geld. Maar Solomon stelde voor dat ze hun mooie huwelijksgeschenken in het pandjeshuis konden verkopen. Dat geld konden ze dan doneren aan de priester, zodat de mensen naar zijn kerk konden blijven komen. Maar zelfs hun huwelijksgeschenken waren maar 250 dollar waard. Solomon was echter vastbesloten en maakte het zijn missie om de rest van het geld van zijn ooms, zwagers en neven te lenen. Uiteindelijk slaagde hij erin om het volledige bedrag dat nodig was om de hypotheek af te betalen, bij elkaar te verzamelen.

Vader Caruana, een katholieke priester uit Brooklyn.

Door het verkopen van huwelijksgeschenken en het lenen van familieleden, kreeg Solomon het bedrag bij elkaar.

Zegen

Niet lang nadat de schuld was betaald, werd de jonge priester overgeplaatst naar een andere kerk ver weg. Logischerwijs verloren Solomon en Esther het contact met hem. Maar zijn katholieke gemeente groeide nu en de gift van het Joodse echtpaar werd rijk gezegend. Hun kleine winkel groeide uit tot het befaamde en lucratieve Ueberall Warenhuis.

Jaren later, toen Solomon was overleden en Hitler aan de macht was gekomen, ontving Esther brieven van familieleden van haar man in Oostenrijk. In de brief smeekten ze om hulp om Amerika binnen te komen. Esther deed wat ze kon om de garanties te betalen die nodig waren voor hun visa. Er bleven echter steeds meer brieven binnenkomen van vrienden van de familie, zelfs nadat de immigratiequota al vol waren.

Cuba

Toen Esther op het punt van wanhoop stond, vertelde een man van het Amerikaanse Ministerie van Arbeid haar dat vluchtelingen nog steeds een toevluchtsoord in Cuba konden vinden, op voorwaarde dat iemand financieel voor hen garant zou staan en de Cubaanse regering zou verzekeren dat zij geen last voor het land zouden worden. Hoewel ze niemand in Cuba kende, wist Esther wel dat het een katholiek land was. Esther benaderde de nieuwe priester van de kerk die ze de 500 dollar hadden gegeven. Hij wist van hun vrijgevigheid en stuurde onmiddellijk de nodige telegrammen naar Cuba om de autoriteiten op de hoogte te stellen van de situatie en de daad van het Joodse echtpaar.

Er stonden veel levens op het spel. Esther vloog onmiddellijk naar Havana in Cuba. Toen ze uit het vliegtuig stapte, zag ze een priester. Het was Vader Caruana, die nu aartsbisschop was in Cuba! Hij beloofde dat hij er alles aan zou doen om te helpen. En helpen deed hij. De aartsbisschop hielp meer dan twee dozijn van de familie van Solomon om Cuba binnen te komen en voorzag hen zelfs van huisvesting en koosjer vlees.

Vader Caruana bleek nu aartsbisschop van Cuba en hielp de familie van Solomon om het land binnen te komen.

Toen de priester aan het eind van de oorlog ziek werd, bezocht Esther hem voordat hij overleed. De Italiaanse christelijke immigranten in Brooklyn herinnerden zich altijd de gulheid van hun Joodse vrienden. En zoals de Solomons zich altijd de vriendelijkheid van hun christelijke vrienden zullen herinneren, zo zullen Israël en Joods-Oekraïne zich de vriendelijkheid herinneren van Christenen voor Israëldie, door hun eigen leven te riskeren, ons volk helpen om thuis te komen.

Kay-Wilson_avatar

De auteur

Tal Hartuv

Tal Hartuv groeide op in het Verenigd Koninkrijk, maar maakte alija naar Israël waar ze onder meer werkte als gids. In 2010 overleefde ze een gruwelijke aanslag waarbij haar vriendin,...

Doneren
Abonneren
Agenda