Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

De strijd om Jeruzalem - op weg naar een conflict?

Door Andrew Tucker - 

8 september 2023

2021 CVI website (56)

Jeruzalem wordt steeds meer het middelpunt van concurrerende belangen. Dit is niet verwonderlijk, gezien het belang van het "herstel van Sion" in de Bijbelse profetie.

In Jesaja 2 staat bijvoorbeeld geschreven:

“Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.

Vele volken zullen gaan en zeggen: ‘Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem’.”

Jeruzalem is de hoofdstad van Israël

Jeruzalem staat centraal in de identiteit van Israël als Joodse staat. Jeruzalem is de heiligste plaats binnen het Jodendom. Koning David maakte van Jeruzalem zijn hoofdstad in het begin van de 10e eeuw voor Christus. De stad werd door vele vreemde mogendheden bezet en twee keer in haar geschiedenis verwoest.

Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van Israël in 1948 werd het oostelijke deel van de stad, inclusief de historische Oude Stad met de Tempelberg, bezet door Jordanië. Israël nam dit deel van de stad in juni 1967 in en Jeruzalem werd herenigd onder Israëlisch gezag.

Sinds 1967 claimt Israël soevereiniteit over de hele stad. Op 30 juli 1980 nam de Knesset de Jeruzalemwet aan, waarin de eenheid van de stad en haar status als hoofdstad van Israël werden herbevestigd.

Een gebedshuis voor alle mensen

Israël erkent dat Jeruzalem niet alleen een Joodse stad is, maar ook heilig is voor christenen en moslims. Het gebied binnen de huidige gemeentegrenzen van de stad is iets meer dan 125 km² met een bevolking van ongeveer 950.000 mensen. Ongeveer 60% is Joods, bijna 37% Moslim, en 2% Christelijk (zowel Arabieren als niet-Arabieren).

Daarom heeft Israël uitgebreide overeenkomsten met de vele kerkgenootschappen in de stad, zodat zij hun godsdienstvrijheid kunnen uitoefenen. Israël heeft ook overeenkomsten met de islamitische autoriteiten, waardoor de islamitische Waqf zeggenschap heeft over de Tempelberg, waar de Al-Aqsa moskee staat.

Internationale oppositie

Slechts een klein aantal landen erkent de aanspraak van Israël op soevereiniteit over de stad. In 1980 verhuisde op bevel van de VN Veiligheidsraad bijna alle landen hun ambassades in Israël van Jeruzalem naar Tel Aviv. In 2017 haalde toenmalig president Trump de ambassade van de VS terug naar Jeruzalem en erkende de stad als de hoofdstad van Israël.

Deze week opende Papoea-Nieuw-Guinea zijn ambassade in Jeruzalem en werd daarmee pas de vijfde natie met een ambassade in Jeruzalem. Verwacht wordt dat verschillende andere landen dit voorbeeld zullen volgen - waaronder Sierra Leone, Paraguay en Fiji. De premier van PNG verklaarde: "Als christenen zou het respect voor God niet compleet zijn zonder Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël."

De meeste landen ontkennen echter nog altijd de geldigheid van Israëls controle over de stad en weigeren hun ambassades in Jeruzalem te plaatsen.

De VN-Veiligheidsraad heeft Israëls hereniging van de stad als illegaal veroordeeld. De Europese Unie verzet zich tegen Israëlische aanspraken op soevereiniteit over de stad en eist dat Oost-Jeruzalem deel gaat uitmaken van een Palestijnse staat. Het Vaticaan beschouwt Jeruzalem als een internationale stad ("corpus separatum").

De islamitische wereld ontkent ten stelligste de Joodse soevereiniteit over welk deel van Jeruzalem dan ook. Iran blijft Jeruzalem beschouwen als islamitisch grondgebied en streeft naar de vernietiging van de Joodse staat. De Organisatie van Islamitische Samenwerking (56 lidstaten) heeft als een van haar doelstellingen (artikel 1):

“Het Palestijnse volk te steunen en in staat te stellen zijn recht op zelfbeschikking uit te oefenen en een soevereine staat op te richten met Al-Quds Al-Sharif als hoofdstad, en tegelijkertijd zijn historische en islamitische karakter en de heilige plaatsen daarin te beschermen; ...”

Onderhandelingen?

De PLO en de Palestijnse Autoriteit (PA) blijven de Israëlische soevereiniteit over elk deel van de stad ontkennen en eisen dat "Oost-Jeruzalem" (inclusief de Tempelberg) de hoofdstad wordt van een islamitische staat Palestina.

De kwestie "Jeruzalem" werd in de Oslo Akkoorden die Israël en de PLO in de jaren '90 ondertekenden, beschouwd als een kwestie waarover onderhandeld moest worden in de onderhandelingen over de "permanente status". Sindsdien is elke poging om over de status van Jeruzalem te onderhandelen mislukt. Ondertussen dringt de PLO aan op internationale "erkenning" van een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad - en omzeilt zo de onderhandelingen.

Jeruzalem is kennelijk één van de onderwerpen die momenteel onderhandeld worden over een mogelijk "Abraham-akkoord" tussen Israël en Saoedi-Arabië. De VS zet Israël onder druk om akkoord te gaan met de verdeling van de stad, in ruil voor "normalisering" van de relaties met de grootste soennitische staat in de regio. Er zijn berichten dat Saoedi-Arabië de rol van islamitische hoeder van de Tempelberg wil overnemen van Jordanië.

Conflict?

De Oslo Akkoorden zijn mislukt en de Palestijnse Autoriteit staat op instorten. Iran staat op het punt nucleaire capaciteit te verwerven en zijn invloed in de door Palestijnen gecontroleerde steden te vergroten. De Verenigde Naties verharden hun standpunt dat Israëlische aanspraken op de stad illegaal zijn. Israël daarentegen ontdekt dat de Palestijnse leiders geen enkele interesse hebben in vrede, en beschouwt de controle over Jeruzalem en omgeving als een niet-onderhandelbare voorwaarde voor nationale veiligheid.

Het lijkt zeer waarschijnlijk dat de tegenstrijdige belangen met betrekking tot Jeruzalem binnenkort zullen uitmonden in een open oorlog.

Dit is geen reden tot wanhoop maar tot hoop. Het conflict over de stad Jeruzalem is een teken van de nabijheid van de komst van de Heer. De Bijbel vertelt ons dat Jeruzalem "door de heidenen [d.w.z. de naties] vertrapt zal worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn" (Lucas 21). Wanneer de volken tegen Jeruzalem opkomen, zal de Heer ingrijpen om zijn volk en zijn stad te beschermen (zie bijv. Zacharia 12 en 14). De Heere Jezus zei dat wanneer we zien dat deze dingen beginnen plaats te vinden, we ons hoofd hoog moeten houden, want onze verlossing is nabij (Lucas 21:28).

Photo Andrew

De auteur

Andrew Tucker

Andrew Tucker is Chief Editor van Israel & Christians Today en directeur van thinc. - The Hague Initiative for International Cooperation www.thinc.info

Doneren
Abonneren
Agenda