Sluiten

Zoeken.

De rol van Jeruzalem en Israël nu en in de eindtijd

Door Rabbijn mr. drs. R. Evers - 

17 mei 2023

tudor-adrian-vuydXGn2Qck-unsplash

Vrijdag 19 mei 2023 vieren we Jom Jeroesjalajiem (Jeruzalemdag), de dag van de hereniging van Jeruzalem. In november 1947 besloot de Verenigde Naties in hun verdelingsplan Jeruzalem de status te geven van een internationale stad. In 1948 werd de stad Jeruzalem in tweeën verdeeld na afloop van de Onafhankelijkheidsoorlog. Het nieuwe gedeelte aan de westkant viel onder Israëlische controle. Het andere gedeelte kwam onder Jordaans bestuur. In de Zesdaagse Oorlog van juni 1967 veroverde het Israëlische leger het oude deel van Jeruzalem, in het oosten.

Partners

Het land en het volk Israël zijn elkaars partners. Jeruzalem speelt hierin een hoofdrol als Joodse hoofdstad. Regelmatig verschijnt in de Thora de opdracht om “drie keer per jaar te verschijnen voor het aangezicht van de G’d van Israël” (bijvoorbeeld Ex.34:23). G’d had in de tijd van koning David Jeruzalem uitverkoren als hoofdstad en de plaats van de Tempel op de Tempelberg aangewezen.

De meeste Joden zijn aan het terugkeren naar Israël. Dit is – ook historisch gezien - een groot wonder. Op dit moment zien we dit met eigen ogen. De Tempel is echter nog niet herbouwd.

Jeruzalem, een bron van inspiratie

Doen ook niet-Joden hieraan mee? Iedereen deelt in de Messiaanse verwachtingen. Het verbond van G’d en Israël en Jeruzalem is uiterst relevant voor de hele wereld. Het Joodse land wordt een bron van inspiratie voor de hele mensheid. Jeruzalem is een heilige plaats voor iedereen. Ook dat kunnen we vandaag de dag zien met onze ogen van vlees en bloed.

Reeds nu kan iedereen daar zijn spiritualiteit verheffen. In de Messiaanse tijd zal Jeruzalem als hoofdstad een universele residentie zijn voor alle mensen. De profeet Jesaja zei het al: “En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis van G-d vaststaan als de hoogste der bergen en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen daarheen stromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij gaan naar de berg van G-d opdat Hij ons lere over Zijn wegen” (2:2-4).

Stukje geschiedenis

Voor het eerst in tweeduizend jaar kwam in 1967 heel Jeruzalem weer onder Joodse controle. Hierdoor kunnen we weer de heiligste delen van de stad, de Klaagmuur of Westelijke Muur, een restant van de Jeruzalemse Tempel bezoeken. Veel mensen trekken naar Jeruzalem op deze dag. Omdat vele landen de hereniging van Jeruzalem nog niet erkend hebben vanwege de Arabische bezwaren, krijgen deze moderne pelgrimstochten een solidariteitskarakter.

De hereniging van Jeruzalem is een kleine stap in de richting van de uiteindelijke verlossing. De Talmoed voorspelt (B.T. Sota 49b), dat in de aanloop van de eindtijd de voorouderlijke tradities geminacht zullen worden. Oudere en jongere generaties zullen in verschillende werelden opgroeien, een fenomeen dat wij al nu meemaken. Maar heel weinig jongeren kennen de geschiedenis van de Holocaust, Israël of de Tempel nog. Vanuit verschillende machtige stromingen wordt alles in het werk gesteld om de legitimiteit van de Joodse claim op Jeruzalem en de Tempelberg te ondergraven.

Fake news en postmodernisme

En er zijn meer tekenen van een naderend Messiaans tijdperk. De Talmoed gaat verder met de stelling dat regeringen goddeloos zullen worden en men totale minachting zal hebben voor religieuze mensen. Ongelovigen zullen hun stem verheffen en niemand zal meer respect hebben voor elkaar. De brutaliteit zal zegenvieren. Helaas zien we dit in de (sociale) media iedere dag weer opnieuw gebeuren.

Mensen zullen steeds nieuwe dingen willen zien en horen en zullen ontevreden zijn met de oude dingen. De geschiedenis van Jeruzalem als millennia-oude hoofdstad van Israël wordt gewoonweg niet meer gehoord.

Niemand zal overtreders terecht kunnen wijzen. De religieuze traditie zal hier ernstig onder lijden. De verdeeldheid zal toenemen. ‘Alles is waar en iedereen heeft het volste recht op zijn eigen overtuiging’, aldus het postmodernisme.

Iedere groepering zal beweren dat zij de wijsheid in pacht hebben. De waarheid zal moeizaam te vinden zijn. Ouderen – die zich nog wel iets herinneren van vroeger - worden voor gek versleten wanneer zij niet meedoen aan de waan van de dag.

Het is triest maar waar.

Zo te zien zal het niet lang meer duren…

Desondanks vieren wij Jom Jeroesjalajiem. Ik ga op 'bedevaart' naar de Klaagmuur. Jeruzalem is en blijft Deo Volente onze hoofdstad. Wat de hele wereld er ook van vindt

Rabbijn-mr.-drs.-R.-Evers_avatar-90x90 (1)

De auteur

Rabbijn mr. drs. R. Evers

Rabbijn R. Evers was opperrabbijn in Dusseldorf. Hij maakte in de zomer van 2021 met zijn vrouw alija naar Israël. 

Doneren
Abonneren
Agenda