Sluiten

Zoeken.

De lockdown en de functie van de hogepriester

17 september 2020

Hogepriester Lockdown

Een biddende man bij de Klaagmuur. Foto: Yonatan Sadel / Flash90

Dit jaar zullen de Joodse Hoge Feestdagen op een nog niet eerder voorgekomen manier gehouden worden. Normaal zijn de synagogen overvol. Maar afgelopen maandag werd bekendgemaakt dat Israël opnieuw in lockdown gaat. Volgens rabbijnen is er een verband tussen deze lockdown en de functie van de hogepriester.

De lockdown in Bijbels perspectief

Rabbi Yaakov Kleiman, hoofd van het Centrum voor Priesters in Jeruzalem, merkte op dat de Hoge Feestdagen zeker een gemeenschappelijk aspect hebben. Dit komt tot uiting in de synagogedienst en oorspronkelijk in de tempel. Maar hij gaf ook aan dat de feestdagen een sterk element van persoonlijk zelfonderzoek inhouden. Dit was zelfs al onuitgesproken aanwezig in de tempeldienst.

“Dank zij de beperkende maatregelen verkeren de Joden vandaag in dezelfde omstandigheden als de hogepriester in de tempel, die direct na Rosh HaShana in quarantaine geplaatst werd,” zei rabbi Kleiman. “De hogepriester ging in quarantaine om ritueel rein te blijven, maar het in afzondering zijn brengt altijd een gelegenheid met zich mee tot inkeer te komen en zich te bezinnen. Dit gold zeker voor de hogepriester voordat hij aan de tempeldienst voor Jom Kippoer begon.”

Zelfreflectie tijdens de lockdown

“De hele maand Elloel - van 21 augustus tot 19 september 2020 - wordt gezien als een maand van inkeer. Hoe kan je met je ziel recht voor God en de naaste staan? De gedachte is dat er sommige kanten aan bekering zitten die je alleen zelf in afzondering kunt ondergaan. Deze door de overheid opgelegde afzondering zou wel eens een wake-up call of wekker van HaShem (God) kunnen zijn om tot meer zelfreflectie te komen.”

Rabbi Kleiman vergeleek dit met hoe de profeet Elia veertig dagen in afzondering was. Na deze veertig dagen hoorde hij de ‘stille zachte stem’ van God op de berg Horeb (1 Koningen 19).

“Zoveel mensen kunnen vandaag er niet tegen om alleen of in de stilte te zijn. We zien nu ook dat veel mensen die uit de lockdown kwamen, min of meer gestrest waren; sommigen werden zelfs destructief. Voor iemand die in God gelooft is juist het alleen-zijn een gelegenheid om met Hem te zijn aangezien we nooit werkelijk alleen zijn.”

“Er is duidelijk een wereldwijd ontwaken aan de gang, dus er bestaat een grotere urgentie voor iedereen om de eigen ziel te onderzoeken. Deze lockdown is een gelegenheid om te ontsnappen aan het lawaai in de samenleving, tot inkeer te komen en omhoog te kijken.”

De lockdown en Bijbelse afzondering

Rabbi Azariah Ariel, hoofd van het Rode Koe-project van het Tempelinstituut, zag de lockdown ook als een gelegenheid die doet denken aan Bijbelse afzondering.

Rabbijnen uit het verleden zeiden dat de quarantaine van zeven dagen voor de hogepriester diende om rituele onreinheid te voorkomen. Rabbi Ariel: “Op Jom Kippoer kwam de hogepriester uit zijn afzondering en vervulde publiekelijk de tempeldienst. Maar de Thora zegt duidelijk dat hij feitelijk helemaal alleen zou moeten zijn.”

Hij citeerde Leviticus 16:17: “Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn, als de hogepriester er binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël.

“Hij was noodzakelijk alleen. Wezenlijk gezien was hij echter verbonden met heel Israël,” zei rabbi Ariel. “Er is een waarde in alleen-zijn zonder afleidingen. Zo had de Thora dit als mandaat voor de hogepriester vastgesteld. Wie weet is de lockdown tijdens de feestdagen dit jaar bedoeld als een hemels mandaat voor iedereen om iets te weerspiegelen van een hogepriester.”

Dit artikel is geschreven door Adam Eliyahu Berkowitz, en stond 11 september 2020 op de website van ISRAEL365 News – voorheen Breaking Israel News. Vertaling: Evelien van Dis

Deze week verscheen een artikel van Yochanan Visser over de nieuwe maatregelen in Israël. Lees het artikel hier!