Sluiten

Zoeken.

De Bewaarder van Israël

Door Marianne Glashouwer - 

8 augustus 2023

2021 CVI website (33)

‘Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt’ (Psalm 121:4).

Veel mensen zijn door de woorden van deze Psalm bemoedigd en getroost. Als je ziek bent, een operatie moet ondergaan of als je je eenzaam voelt, altijd mag je weten: God is erbij, Hij heeft ook mij op het oog. Ook al voel ik het soms zo niet, het staat in zijn Woord en daarom mogen wij erop vertrouwen. Ook als ik de narcose inga. Dat hebben mijn man en ik beiden in ons leven mogen ervaren.

Naar de Tempel

Eeuwenlang spreekt deze Psalm al tot gelovigen. Tegenwoordig, maar ook al in Bijbelse tijden mochten ze er vast op vertrouwen dat God hen niet in de steek zou laten. In die tijd moesten de mannen driemaal per jaar naar de Tempel in Jeruzalem gaan. De Heere God zegt in Deuteronomium 16:16-17: ‘Driemaal per jaar zal ieder die onder u van het mannelijk geslacht is, voor het aangezicht van de Heere, uw God verschijnen op de plaats die Hij verkiezen: op het Feest der Ongezuurde Broden (onmiddellijk volgend op Pasen), op het Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest.’

De mannen gingen naar de Tempel om daar bij elkaar te komen en offers te brengen, te bidden en onderricht uit de Thora te krijgen. Vrouwen en kinderen bleven vaak alleen thuis. Dat kon voor hen een angstige tijd zijn. Want stel je voor dat juist dan de vijand komt. Wie moest hen dan verdedigen? Maar God vergat die vrouwen en kinderen niet. Juist dan zorgde Hij voor hen.

Belofte van bescherming

In Exodus 34:24 doet Hij een bijzondere belofte: ‘Ik zal volken voor uw aangezicht verdrijven en uw gebied ruim maken; en niemand zal uw land begeren, wanneer gij opgaat, om voor het aangezicht van de Heere, uw God, te verschijnen driemaal in het jaar.’

De mannen, die gelovig Gods gebod gehoorzaam waren, mochten weten dat ze zich geen zorgen hoefden te maken over hun gezinnen en hun land. Ze mochten weten: ‘de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt’. Hij zorgt ook voor degenen die thuis achterblijven. Vrouwen en kinderen konden erop vertrouwen dat God juist dan voor hen zou zorgen.

God zorgt voor ons

Dat geldt ook voor ons. Ook wij mogen weten dat God voor ons zorgt. Wat een troost is dat! Als we bang of verdrietig zijn, dan mogen we daar mee naar Hem gaan. Maar we hebben ook wel eens het idee dat Hij ons niet ziet en niet weet hoe eenzaam we soms zijn. Het voelt dan soms alsof je iemand belt, en dan het antwoordapparaat krijgt: ‘Spreek je boodschap maar in, dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug’.

Is het ook zo bij God? Moet ik mijn boodschap maar inspreken en maar afwachten of Hij antwoordt? Juist niet! We lezen in Gods Woord ‘dat Zijn ogen de hele dag over de wereld gaan om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat’ (2 Kronieken 16:9).

Voor Hem is het ook niet nodig dat we in ons gebed met moeilijke woorden komen of lange volzinnen. Een eenvoudig gebed om hulp is voor Hem voldoende. We mogen het zeker weten: Hij ziet me, Hij zorgt voor me en zal me nooit vergeten. Want: de Bewaarder van Israël is ook onze Bewaarder en Hij sluimert noch slaapt!

Marianne Glashouwer

De auteur

Marianne Glashouwer

Marianne Glashouwer is spreekster van Christenen voor Israël. Ze is bekend van de Evangelische Omroep en schreef diverse boeken.

Doneren
Abonneren
Agenda