Sluiten

Zoeken.

Adventsoverdenking 7 december • Ik kom!

Door Kees de Vreugd - 

7 december 2023

1

Advent is verwachten. We kijken uit naar de komst van de Messias, de Koning van Israël. In deze Adventstijd delen we elke dag een korte overdenking met u. Zo bereiden we ons voor op Zijn komst. Leest u mee?

“Juich en verblijd u dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen.”

— Zacharia 2:10

Vanavond begint Chanoeka, het feest van de herinwijding van de tempel. In de synagoge wordt komende sjabbat uit de profeet Zacharia gelezen. In Zacharia’s dagen kwamen de ballingen uit Babel terug. Jeruzalem en de tempel werden herbouwd, maar het schiet niet op. De mensen zitten bij de pakken neer.

En dan klinkt het alsof de Heere Zijn volk wil aansporen om op te schieten: “Ik kom eraan!” zegt Hij. “Ik kom om in jullie midden te wonen.” God wil opnieuw wonen bij Zijn volk. Dat is waar de tempel naar verwijst op dat crisismoment in Israëls geschiedenis.

De woorden van de profetie hebben een Messiaanse lading. Uiteindelijk is dat Gods doel met Israël en met de volken, ook in de crisis die we vandaag beleven: dat God komt en woont bij Zijn volk. En dat ook de volken voor Hem zullen buigen in stil ontzag (vers 13). Advent is: Ik kom!

Adventsbijeenkomst in Nijkerk

zaterdag 9 december 13.00 uur
kees-de-vreugd-web-150x150

De auteur

Kees de Vreugd

Kees de Vreugd is theoloog en werkt bij Christenen voor Israël waar hij onder meer hoofdredacteur is van het blad Israël en de Kerk.

Doneren
Abonneren
Agenda