Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Adventsoverdenking 22 december • Want U bent bij mij

Door Ds. Gerard Krol - 

22 december 2023

19

Advent is verwachten. We kijken uit naar de komst van de Messias, de Koning van Israël. In deze Adventstijd delen we elke dag een korte overdenking met u. Zo bereiden we ons voor op Zijn komst. Leest u mee?

“Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.”

— Psalm 23:4

Een van de namen die de Messias van Israël draagt, is Immanuël: ‘God met ons’. We horen het bij de profeet Jesaja en Mattheüs roept het uit bij de geboorte van Jezus.

Een andere titel is dat de Messias de Herder van Israël zal zijn. Die beloften worden al bezongen in Psalm 23. Een bekende Psalm. Het gaat daarbij vooral om de nabijheid van God als Herder. Precies in het midden van de Psalm horen we: ‘Want U bent bij mij’.

Werd daarvoor de Heere God nog beschreven als Herder, nu mag Hij direct worden aangesproken. Het zijn in het Hebreeuws maar drie woordjes, maar in zekere zin klinkt het hele Kerstevangelie erin door. Zo is het gebedenboek van Israël nabij in Jezus. Juist ook in deze tijd is het van groot belang om die nabijheid Israël toe te bidden met heel ons hart.

ds. Gerard Krol

De auteur

Ds. Gerard Krol

Ds. Gerard Krol is spreker en bestuurslid van Christenen voor Israël.

Doneren
Abonneren
Agenda