Sluiten

Zoeken.

Adventsoverdenking 6 december • Ik kende Hem niet

Door Kees de Vreugd - 

6 december 2023

4

Advent is verwachten. We kijken uit naar de komst van de Messias, de Koning van Israël. In deze Adventstijd delen we elke dag een korte overdenking met u. Zo bereiden we ons voor op Zijn komst. Leest u mee?

“En ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water.”

— Johannes 1:31

Johannes zegt nog iets opmerkelijks, twee keer zelfs (vers 31 en 33): “Ik kende Hem niet.” Hij gebruikt het Griekse werkwoord ‘weten’, dat duidt op een wezenlijk kennen. Daarvoor moeten je ogen geopend worden om werkelijk te zien.

Johannes heeft daar een bijzondere taak in: hij kwam in water dopen opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden. De doop van Johannes is dus de toegang tot die kennis. Deze doop is niet de overgang naar een andere godsdienst of het opgenomen worden in het verbond. Israël leeft in het verbond van God. Binnen dat verbond kent Israël op allerlei momenten rituele reinigingen door onderdompeling in het mikwe, het rituele bad. Orthodoxe Joden zeggen daarover: Je voelt je daarna een ander mens, geestelijk verfrist.

Ten slotte: de kennis van Jezus moet geopenbaard worden. Dat kan een mens niet, dat is uiteindelijk iets wat God zelf doet door de Heilige Geest. Jezus zelf zal dopen met de Heilige Geest.

Adventsbijeenkomst in Nijkerk

zaterdag 9 december 13.00 uur
kees-de-vreugd-web-150x150

De auteur

Kees de Vreugd

Kees de Vreugd is theoloog en werkt bij Christenen voor Israël waar hij onder meer hoofdredacteur is van het blad Israël en de Kerk.

Doneren
Abonneren
Agenda