Sluiten

Zoeken.

Adventsoverdenking 5 december • Het Lam van God

Door Kees de Vreugd - 

5 december 2023

3

Advent is verwachten. We kijken uit naar de komst van de Messias, de Koning van Israël. In deze Adventstijd delen we elke dag een korte overdenking met u. Zo bereiden we ons voor op Zijn komst. Leest u mee?

“De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!”

— Johannes 1:29

Johannes wijst Jezus aan: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt!

Dagelijks werden er in de tempel twee lammeren geofferd (Numeri 28:3). Jezus is Gods eigen lam. God geeft Hem, zoals Hij aan Abraham een ram aanwees om in plaats van Isaak te offeren. Een Joodse overlevering zegt dat God dat ram al vóór de wereld had geschapen, zoals Petrus schrijft over het “kostbare Lam Christus, gekend vóór de grondlegging van de wereld”.

Jezus, het Lam, neemt de zonde van de wereld op. In het Hebreeuws betekent dat: Hij vergeeft de zonde. God zegt ook over Zichzelf dat Hij “de zonde wegneemt” (Exodus 34:6). God neemt de ongerechtigheid, de overtreding, de zonde weg. Maar je kunt ook zeggen: God neemt ze over. God neemt de bewust begane zonde van de berouwvolle zondaar af en neemt die over. Daarmee wordt de zonde opgeheven.

Adventsbijeenkomst in Nijkerk

zaterdag 9 december 13.00 uur
kees-de-vreugd-web-150x150

De auteur

Kees de Vreugd

Kees de Vreugd is theoloog en werkt bij Christenen voor Israël waar hij onder meer hoofdredacteur is van het blad Israël en de Kerk.

Doneren
Abonneren
Agenda