Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Adventsoverdenking 4 december • De verborgen Messias van Israël

Door Kees de Vreugd - 

4 december 2023

2

De Jordaanrivier

Advent is verwachten. We kijken uit naar de komst van de Messias, de Koning van Israël. In deze Adventstijd delen we elke dag een korte overdenking met u. Zo bereiden we ons voor op Zijn komst. Leest u mee?

“Johannes antwoordde hun: Ik doop met water, maar midden onder u staat Hij Die u niet kent.”

— Johannes 1:26

Johannes’ optreden roept de vraag op wie hij is. Hij moet zich feitelijk legitimeren. De Judese leiders sturen priesters en levieten uit Jeruzalem om navraag te doen: is hij de Messias of is hij het niet?

De farizeeën erkenden de profetieën van Jesaja en ze deelden de verwachting van de profeet Maleachi dat Elia zou komen om Israël voor te bereiden op de Messiaanse tijd. De komst van een profeet in de eindtijd wordt door Mozes aangekondigd (Deut. 18).

Johannes is het niet. Maar de Messias is er wel: midden onder u staat Hij Die u niet kent. De volgende dag zal Johannes Hem aanwijzen. Maar ook dan blijft dit een diepzinnig woord. Jezus verborgen in het volk Israël, niet alleen toen, maar ook nu, tot Hij aan het eind van de tijd verschijnt als verheerlijkte Koning.

Adventsbijeenkomst in Nijkerk

zaterdag 9 december 13.00 uur
kees-de-vreugd-web-150x150

De auteur

Kees de Vreugd

Kees de Vreugd is theoloog en werkt bij Christenen voor Israël waar hij onder meer hoofdredacteur is van het blad Israël en de Kerk.

Doneren
Abonneren
Agenda