Sluiten

Zoeken.

Yair Strijker vanuit Israël: ‘We moeten op God blijven vertrouwen’

4 maart 2024

2021 CVI website - 2024-03-04T134526.391

Yair Strijker woont samen met zijn vrouw Karen in Israël. Ze zetten zich samen in voor Studiehuis Reshiet, en geven les over de Hebreeuwse taal, organiseren virtuele tours door Israël en houden webinars over Bijbelse feesten en andere onderwerpen. In dit artikel geeft hij een update van de situatie in Israël.

Shalom beste lezers,

Uit de Parasha van de week, Ki Tisa, mogen we leren dat Israël niet moet vertrouwen op zelfgemaakte goden. Het gouden stierkalf, een verwijzing naar de godheid apis/osiris (bewust met kleine letters geschreven...), een vruchtbaarheidsgod, zou een tussenschakel zijn in de communicatie tussen de godheden en de mensen.

In Egypte waren de Israëlieten vertrouwd geraakt met het veelgodendom. Omdat Moshe (Mozes), de tussenschakel tussen de Heere, de Aanwezige, en het volk, maar niet terugkeerde, maakten zij een vervanger die hen zou voorgaan. Het gedans en geschreeuw rondom het kalf was een seksistisch vruchtbaarheidsritueel. De Tenach gebruikt het werkwoord 'letsachek' en dat betekent de liefde bedrijven, minnekozen. De meeste vertalingen durven die betekenis blijkbaar niet aan.

Hoe dan ook, het gaat fout met ons wanneer we ons vertrouwen niet volledig stellen op de Heere God, de Bevrijder, maar in plaats daarvan andere goden achterna lopen!

Dat geldt nu nog

Wat toen voor het volk Israël gold, geldt nu nog steeds voor het nageslacht van Israël en in feite iedereen die door de Messias van Israël, Jehoshua, verbonden is door enting op Israëls stam. Vandaag de dag roepen nog velen in Israël dat we samen de huidige oorlog winnen, 'bejachad ne'natseach', zonder erbij te vermelden dat, zoals wij menen, alleen met de Hulp van de God van Israel de strijd tegen Israëls vijanden geslecht zal worden. Bovendien schrijft Jesaja (54:15):'Valt men u (Israël) heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen!' Ik moet hierbij denken aan Amalek die valselijk en onverwacht de achterhoede van Israel aanviel, destijds in de woestijn. Israel vocht daarna, circa 3400 jaar geleden, een strijd uit met Amalek en dreigde te verliezen wanneer Moshe zijn handen niet omhoog hield, als beeld van hulpgeroep naar Adonai.

Waarom zou het nu anders zijn dan toen? Hetzelfde volk, Dezelfde Adonai en de vaste belofte dat Hij Israel kan en zal beschermen, maar zij moeten wel onder zijn vleugels schuilen. Het is een blijvend gebedspunt voor een ieder van ons. Vertrouwen we niet vaak op onze eigen inzichten, talenten en rijkdommen i.p.v. ootmoedig de handen naar Boven uit te strekken?

Amalek

Over Amalek: er staat dat de Heere een strijd heeft met Amalek van geslacht op geslacht, mi'dor dor (Exodus 17:16). Dat doet duidelijk vermoeden dat het niet alleen een geestelijk Amalek is, hen die van binnenuit het Godsvolk haten en ieder die met hen verbonden zijn, maar dat er zeer zeker nog fysieke afstammelingen rondlopen, van geslacht op geslacht!! Waarom ook niet?

De tijdsspanne tussen de Amalekieten die o.a. met David vochten (circa 1000 voor Chr.) en de Agagiet Haman uit de Estherrol, is circa zeshonderd jaar en Haman zal destijds niet de enige overgebleven Agagiet/Amalekiet zijn geweest. Hij had familie en wie weet al kleinzonen. Honderden, zo niet duizenden, neven en verre achterneven etc. zullen er destijds in de loop der eeuwen geleefd kunnen hebben en ook Haman zal zelf ooms, broers, neven enz. gehad hebben die niet opgehangen zijn. Amalek is, meen ik, ook nog fysiek onder ons, herkenbaar aan een ongebreidelde haat tegen Israëls God en Zijn volk. Ze kunnen zich overal op de wereld bevinden, zoals ook verborgen kinderen van Israel wereldwijd verspreid zijn, maar weer boven water zullen komen dwarrelen vanuit de volkerenzee en samen met Juda verenigd worden!

Ook nabije of verre familieleden van Meshiach Jehoshua, Jezus van Nazareth, zullen vast en zeker, ondanks alle vervolgingen, die het volk eeuwenlang heeft moeten doorstaan, op aarde leven, ondergedoken in het Joodse volk. Tja, het zijn enige gedachtenspinsels...

Nieuws uit Israël

Chaos in Gaza

Vorige week donderdag was een dramatische dag. Ten eerste werd - en wordt nog steeds - de IDF beschuldigd van een bloedbad, wat geschiedde in het noorden van Gaza. Ongeveer 30 vrachtwagens vol voedsel en hulpmiddelen werden bestormd door enkele duizenden Gazanen die niet hun beurt wilden afwachten. Gewapende Hamas militanten schoten daarbij op de burgers, daar zijn beelden van. Ook kan men a.d.h.v. luchtfoto's zien hoe de vrachtwagens over burgers reden. Aan alle kanten ontstond een enorme chaos waardoor de chauffeurs bang werden om gedood te worden en ze reden dus door. Een grote groep Gazanen kwam ook af op de Israëliërs die aanvankelijk als waarschuwing in de lucht schoten, maar omdat het ook voor hen een bedreigende situatie werd, schoot men enkele van hen in de benen.

Gewapende Gazanen probeerden de lading te stelen. In de schietpartij die daaruit ontstond werd een aantal van hen gedood. De hele zaak zal nog verder worden uitgezocht. De IDF meldde dat zij vanaf een tank een waarschuwingsschot heeft gelost om de vrachtwagens te beschermen. De IDF ontkent zomaar op burgers te hebben geschoten en daar is videobewijs van. Echter, zonder ook maar iets te verifiëren beschuldigde Hamas direct Israel van een massamoord; volgens hen zou de IDF 104 Gazanen hebben gedood. Leugens! Maar veel media, ook de NOS, neemt, zoals we vaker zien, de hamasterreurjournalistiek klakkeloos over en schreef zelfs dat Israel met tanks over gedode en gewonde Gazanen reed....

5 maanden oorlog

Een tweede drama: vorige week donderdag schoten drie terroristen bij een tankstation, net ten noorden van Shilo, twee Israëliërs dood. Yitchak Zeiger, een rabbijn van 57 en Uria van slechts 16 jaar. Uria woonde niet ver bij ons vandaan in het dorp Dolev. De drie terroristen werden na een vuurgevecht uitgeschakeld. Zij hadden eerst een Israëlische auto gestolen en het viel aanvankelijk niet zo op dat zij terroristen waren. Ze wachtten tot de auto van Yitschak kwam en openden toen het vuur. Is dit de voorbode van wat we vanaf het begin van de ramadan kunnen verwachten..?

Israël is vandaag de dag bijna vijf maanden in oorlog en hoewel er intensief onderhandeld wordt over een staakt het vuren in de ramadanmaand en er gegijzelden vrij zouden komen, is er nog niets concreets op tafel gelegd. Ondertussen probeert men in Moskou een verbond te sluiten tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit. Een gevaarlijk samenkomen en het belooft niets goeds voor Israël.

Verdeeldheid

Het zou mooi zijn wanneer binnen Israël de linkse en rechtsdenkende partijen zich volledig verenigen. Kan dat alleen onder het bestuur van Israëls Messias of kunnen we zelf ook al een eind op weg met elkaar? Het ziet er helaas nog niet zo naar uit. Voormalig premier Ehud barak roept op tot een vorm van anarchie en wil dat er verkiezingen komen. Deze kortst-zittende mislukte premier ooit denkt, in zijn afkeer van Netanyahu, dat het gunstig zal zijn wanneer Israël in deze overlevings-oorlogstijd naar de stembus zou gaan.

Hier zouden dan eerst maanden van onderlinge discussies aan voorafgaan en wat doet dat met de nu vechtende soldaten die allerlei verschillende politieke achtergronden hebben? Is die man krankjorum, of op zijn Fries gezegd: 'is hy kwat yn 'e dollejorum?' Barak is helaas niet de enige, maar we blijven bidden voor eenheid binnen het volk.

De raketbeschietingen vanuit Libanon op ons land gaan ongehinderd door. Iran spoort Hezbollah aan om zelfs zwaardere wapens in te zetten. In principe heeft Hezbollah een wapenarsenaal 'waar je U tegen zegt' en we hopen dat zij zich wel tien keer bedenken voordat zij een volledige strijd uitlokken.

Israël bereidt zich voor om het laatste bolwerk van Hamas in Rafah te veroveren. De wereld is fel tegen, maar moet Israël de moordlustige vijand, die zich verschuilt tussen burgers en gegijzelden, genadig zijn? Genade na bekering of overgave is een optie, maar Hamas wil niet opgeven. Het worden opnieuw spannende dagen en weken.

Tekort aan psychologische hulp

Er is een enorm tekort aan professionele hulpverleners die soldaten en burgers begeleiden na de traumatische gebeurtenissen sinds het uitbreken van de oorlog. Er is soms een wachttijd van maar liefst twaalf maanden. Het betreft circa twee miljoen Israëliërs die in mindere of meerdere mate hulp/aandacht nodig hebben. Ongeveer 500.000 van hen zijn direct betrokken geraakt bij het oorlogsgeweld en kunnen post-traumatisch stresssyndroom (PTSS) ontwikkelen. Gebedspunt!

Op de heuvel tegen ons dorpje aan werd al enige keren brand gesticht door droge distels aan te steken. Deze week werden drie Arabieren op heterdaad betrapt en gearresteerd toen zij op het punt stonden autobanden aan te steken. Hun auto is in beslag genomen.

Hamasleider Ismael Haniyah roept alle Arabieren op om tijdens het begin van de ramadan de Al-Aqsa moskee te bestormen en niet van het plein weg te gaan.

De IDF ontdekte een tunnel die helemaal van het noorden tot het zuiden van de Gazastrook gaat. Her en der vonden zij kamers vol munitie, opbergplekken voor ander materieel, maar ook ruimtes om te overnachten e.d.

Hartelijk dank voor uw medeleven en gebeden voor ons allemaal hier in het kleine heilige Landje,

Yair Strijker.

Meer weten over het werk van Yair en Karin Strijker? Klik hier om naar hun website te gaan!

Doneren
Abonneren
Agenda