Sluiten

Zoeken.

Wat is het evangelie?

Door ds. Oscar Lohuis - 

22 januari 2016

Paulus-1024x576

Mozaïek van de apostel Paulus in de zevende-eeuwse basiliek van Santi Cosma e Damiano in Rome. - Foto: Fr Lawrence Lew O.P. / CC2.0 Flickr

Er zijn nog zoveel christenen die niet beseffen hoe belangrijk de bezinning op Israël is. Israëlliefde wordt vaak afgedaan als een ‘hobby’ of zelfs obsessie. Maar wie nauwkeurig het evangelie onderzoekt, komt tot een heel andere conclusie.

Vaak heb ik predikers horen zeggen dat een bepaalde overtuiging ten aanzien van Israël valt onder secundaire waarheden. Zo van: ‘Je hebt van die mensen die vooral bezig zijn met een specifiek gebied, zoals de doop, of genezing, of missionair gemeente zijn, of Israël. Maar wíj moeten gewoon blijven bij het evangelie van Jezus Christus’. Alsof het een bijzondere hobby van sommige christenen is om een bepaalde visie op Israël te hebben. ‘Maar daar gaat het in de Bijbel helemaal niet om’, denkt men dan.

Waarom blijde boodschap?
Daartegenover durf ik het volgende te beweren: Je visie op Israël is bepalend voor je verstaan van het evangelie zelf. Het is niet een kleine deelwaarheid om te beweren dat Israël nog een rol speelt in Gods heilsplan met deze wereld. Je kunt wel zeggen: ‘Wij blijven bij het evangelie van Jezus Christus’, maar dan moet je daarbij ook de vraag stellen: Wat ís dat evangelie van Jezus Christus dan? Wat is dat goede nieuws dat wij mogen brengen in deze wereld, die zo overstroomt van kwaad en ellende, die zucht en in diepe nood is? Wat is de hoop voor deze wereld? Waarom is het evangelie een blijde boodschap?

Christus wordt koning
Misschien heeft de kerk wel te lang eenzijdig teruggekeken naar wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan in het verleden. De boodschap van het kruis staat centraal, en dat is terecht. Maar het is niet de boodschap van de gekruisigde. Het is de boodschap van de gekruisigde Christus! Dat Hij Christus is betekent dat Hij degene is die door God is aangewezen om koning te worden.

Het goede nieuws heeft niet alleen te maken met wat Christus voor ons deed, maar ook met wat Christus voor ons zal gaan doen. De oproep van de Bijbel om je te bekeren is nog meer gebaseerd op wat er staat te gebeuren dan wat er al is gebeurd. Het Nieuwe Testament roept ons op om ons te reinigen en te heiligen omdat Jezus Christus in aantocht is. Hij zal Zijn koninkrijk opeisen en dát is de enige hoop voor deze wereld.

Geen optie, maar noodzaak
Nu zien wij dat visie op Israël geen optie is, maar noodzaak is om het evangelie te begrijpen. Het gaat om méér dan vergeving van zonden en de redding van onze ziel. Het koninkrijk komt als Jezus terugkomt. Dat was het evangelie dat Hij predikte en daar heeft Hij ons geleerd voor te bidden in het ‘Onze Vader’. Jezus zal niet terugkomen in de hemel of in de hemelse gewesten of alleen in een geestelijk lichaam.

Hij zal terugkomen op aarde in Zijn verheerlijkte lichaam. Zoals Hij naar de hemel is gevaren zo zal Hij terugkomen op aarde. Hij stond op uit de dood in een lichamelijk lichaam. Hij heeft gegeten en gedronken met Zijn discipelen nadat Hij de dood heeft overwonnen. Hij is niet alleen gekomen om onze ziel te redden, maar “opdat uw geest, ziel en lichaam bij de komst van onze Here Jezus Christus moge blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn” (1 Tessalonicenzen 5:23). Er gaat een opstanding uit de dood plaatsvinden.

Gezegend Hij die komt
De enige hoop voor deze uiterst zondige, lijdende en stervende wereld is dat Jezus gaat terugkomen op aarde! Daarom Israël. Daarom is Jeruzalem nu weer de hoofdstad van Israël. Daarom keert het aloude volk van God terug naar het beloofde land. Spoedig gaat de dag aanbreken dat Zijn eigen volk zal zeggen: “Gezegend is Hij die komt in de naam des Heren”. Dan zal de wet uit Sion uitgaan, zal Hij Zijn dorsvloer geheel zuiveren en zal het vrederijk aanbreken. Dan zullen alle volkeren gezegend worden.

Aan een ieder die geen noodzaak ziet om Israël te steunen wil ik deze vraag stellen: Wat is het evangelie waarin u gelooft?

Oscar Lohuis

De auteur

ds. Oscar Lohuis

Doneren
Abonneren
Agenda