Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

UNESCO roept opnieuw een Israëlische historische plaats uit tot Palestijns erfgoed

Door Yochanan Visser - 

8 september 2023

2021 CVI website (55)

Ruïnes van de oude stad van Jericho.

UNESCO (United Nations Education Scientific Cultural Organization) staat op het punt om de oude stad van Jericho (Tel Jericho) uit te roepen tot Palestijns erfgoed. Deze beslissing werd met woede ontvangen in Israël, dat lang geleden al uit de VN organisatie stapte vanwege zijn felle anti-Israëlbeleid.

Jericho wordt uitgebreid genoemd in de Bijbel bij de geschiedenis over de intocht van de Israëlieten in het beloofde land (het toenmalige Kanaän). De stad had nooit een speciale betekenis voor de Palestijnse Arabieren, totdat voormalig PLO leider Yasser Arafat er tijdelijk zijn hoofdkwartier had na de ondertekening van de Oslo Akkoorden. Nadat Arafat uiteindelijk in Ramallah neerstreek, raakte Jericho in de vergetelheid en kwam slechts in het nieuws na terreuraanslagen en de opening van een casino.

Tel Jericho is vandaag de dag een verwaarloosde puinhoop, waar niemand een bezoek aan brengt omdat het onder de zogenaamde A-gebieden valt. Dit zijn de gebieden die onder de Oslo Akkoorden vallen onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit (PA).

Knesset onderneemt actie

Vorige week hield de speciale Knesset commissie voor het land Israël een speciale toer naar Tel Jericho en andere historische Bijbelse plaatsen die nu door de PA worden beheerd. De toer was bedoeld om aandacht te krijgen voor de UNESCO beslissing en voor de wijze waarop de PA omgaat met het Joodse erfgoed in het land Israël.

De Knesset leden bezochten ook enige paleizen die gebouwd werden door koning Herodes. Ze brachten ook een bezoek aan Sebastia, een antieke stad die ooit de hoofdstad was van het koninkrijk Israël (na de splitsing in het tien- en tweestammenrijk).

De meeste Knesset leden, waaronder twee ministers, spraken hun afschuw uit over de wijze waarop de Palestijnse Autoriteit omgaat met het Joodse erfgoed in de gebieden onder zijn bestuur. Al die historische plaatsen worden in de meeste gevallen gebruikt als dumpplaats of er worden huizen overheen gebouwd.

Rothman

Simcha Rothman, de voorzitter van het Knesset comité voor constitutie en juridische zaken, was nog het felst in zijn veroordeling van UNESCO tijdens een bezoek aan het dorp Mitzpe Jericho, dat uitkijkt over de stad Jericho: “Er is geen betere plek dan hier om het enorme onrecht en de dwaasheid te begrijpen die schuilgaat achter het voornemen van UNESCO om Jericho uit te roepen tot ‘Palestijns erfgoed’.”

Hij vervolgt: “Aan de ene kant zien we het gebied dat onder Israëlische jurisdictie valt krachtens de Oslo Akkoorden: daar zien we wetenschappelijke opgravingen en onderzoek, documentatie van de geschiedenis van dit gebied en van de eeuwige erfenis van het volk van Israël dat hier woonde. We zien dat de (historische) plaats beschermd is, dat de toegang georganiseerd is en dat wegwijzers de context en geschiedenis van de site uitleggen.”

“Aan de andere kant zien we de gebieden die onder de jurisdictie van de Palestijnse Autoriteit vallen: alles is verwoest, geplaveid, bebouwd, bedekt met hopen afval, en de stank van de vernietiging van werelderfgoed plaatsen is overal. Dit is noch toeval, noch een incidentele fout; het is een programma van de Palestijnse Autoriteit dat systematisch wordt uitgevoerd, op deze locatie en op vele andere locaties. Er bestaat geen twijfel dat UNESCO, die is opgericht om werelderfgoed locaties en de culturele artefacten van het menselijk ras te beschermen en te behouden, dit soort terrorisme niet kan belonen of de uitroeiing van het fysieke archief en de ontkenning van de geschiedenis (van Israël) kan tolereren,” aldus Rothman.

UNESCO ontkent geschiedenis

Amichai Eliyahu, die als minister van het Erfgoed in Israël verantwoordelijk is voor alle historische plaatsen, las UNESCO de les aan de hand van de Bijbel:

“Geen enkele persoon ter wereld die de Bijbel heeft gelezen, kan ook maar een moment denken dat Jericho losgekoppeld kan worden van het erfgoed van het Joodse volk. Het is ondenkbaar dat deze plek tot Palestijns erfgoed wordt verklaard. Je kunt 3 kilometer diep in de grond graven en nooit een enkele Palestijnse munt of aardewerkscherf vinden. Deze ontkenning van de geschiedenis is een internationale schande. Wij zullen deze inspanningen (van de PA) niet een handje gaan helpen – niet de Israëlische regering, en ik hoop ook niet de UNESCO. Als u in deze val trapt, zal dit het vertrouwen dat de naties van de wereld in deze organisatie hebben gesteld ernstig schaden. UNESCO zou een belangrijk orgaan kunnen en moeten zijn, maar het neemt momenteel stappen die zeer, zeer ingewikkeld zijn en die het vertrouwen van de naties van de wereld in het vermogen van UNESCO om hun erfgoed te beschermen schaden.”

Terwijl het Knesset comité in Jericho was kwam er ander nieuws over hetzelfde onderwerp binnen.

Illegale bouw op berg Ebal

De PA is momenteel bezig om een illegaal bouwplan uit te voeren op de top van de berg Ebal in Samaria. Dit is de Bijbelse plaats waar Jozua een altaar voor G’d bouwde. De eerste Israëlische leider na Mozes schreef daar ook een gedeelte van de Thora op de stenen van de berg. De PA is nu bezig om opnieuw een historisch deel van Israël te verwoesten. Op X (voorheen Twitter), waren video’s te zien die bulldozers vertoonden die het terrein van Jozua’s altaar bouwrijp maken.

Minister van Defensie Yoav Galant was op de hoogte van de illegale PA activiteiten op de berg Ebal en gebood het leger om de toegangsweg tot de historische plaats af te sluiten en te bewaken. De PA besloot daarop om simpel een nieuwe illegale weg aan te leggen naar de top van de berg.

Rol Jordanië

Het vernietigen van Joods erfgoed en Joodse begraafplaatsen begon al tijdens de illegale bezetting van Samaria en Judea door Jordanië na de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948.

Synagogen in de oude stad van Jeruzalem werden in brand gestoken en vernietigd en de grafstenen van Joodse graven werden benut als plaveisel voor paden. De Hinnom Vallei die langs de Oude Stad van Jeruzalem loopt, werd als dumpplaats voor sloopmaterialen gebruikt. Dit ging door totdat Israël uiteindelijk ingreep. De vallei is nu een nationaal park waar bomen en gras groeien na een lange,  miljoenen Shekels kostende renovatie. Vorige week werd verder een honderd meter lange hangbrug geopend die de Hinom Vallei met de berg Zion verbindt. De brug is gratis toegankelijk en is de langste in Israël.

UNESCO heeft overigens nog niet gereageerd op de Israëlische kritiek op zijn laatste beslissing. De VN organisatie nam eerder de beslissing om de Oude Stad van Hebron tot Palestijnse erfgoed uit te roepen ondanks Israëlische protesten. De Oude Stad van Hebron bevat Ma’arat HaMachpela, de grot die Abraham kocht en waar bijna alle Joodse aartsvaders zijn begraven.

visser-2

De auteur

Yochanan Visser

Yochanan Visser maakte vanuit Nederland alija naar Israël waar hij Missing Peace oprichtte, een onderzoeksjournalistiekbureau om de werkelijkheid achter de eenzijdige berichtgeving over Israël bloot te leggen. Zijn grondige research...

Doneren
Abonneren
Agenda