Thoralessen van ds. Van Campen #17: Thora is Ahava - Christe

Sluiten

Zoeken.

Thoralessen van ds. Van Campen #17: Thora is Ahava

Door Ds. Van Campen - 

1 september 2020

Exodus 20:1-2: Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HEERE uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft.

613 opdrachten

Dit is één van de belangrijkste tora-afdelingen omdat de wetgeving (mattan tora) hier wordt beschreven: de Tien Geboden. In totaal bevatten de vijf boeken van Mozes 613 opdrachten (mitswot): 248 doe-geboden en 365 doe-niet-verboden. Net zoveel geboden als er botjes in je lichaam zitten en net zoveel verboden als er dagen in het zonnejaar zijn.

Rabbi Simcha Boenam zei: Bij elke mitswa om te doen zeg je: wees wijs. Bij elke mitswa om niet te doen zeg je: wees niet dwaas!

Dit is het totale takenpakket dat allereerst voor het Joodse volk is bedoeld. De heidenen hoeven zich maar aan 7 opdrachten te houden: de 7 Noachitische geboden. Keep the seven and go to heaven, staat er op de bumpers van auto’s in New York…


Bij elke mitswa om te doen zeg je: wees wijs. Bij elke mitswa om niet te doen zeg je: wees niet dwaas!

— Rabbi Simcha Boenam

De Tien Geboden

De 613 opdrachten kun je samenvatten in de Tien Woorden. Elke zondagmorgen gelezen in reformatorische kerken. De Heer Jezus vat de Tien Woorden samen in twee regels: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Rabbi Hillel bracht het terug tot één regel: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. Dat is heel de tora, de rest is commentaar. Ga heen en leer. Jezus, Paulus en Jakobus noemen het liefdesgebod als kern van de tora: De ahava.

Een mooie les: God dienen is ahava en jira: liefde tot Hem en vreze (eerbied) voor Hem. Allebei, maar wel in die volgorde! De Heere uw God liefhebben én Zijn geboden onderhouden.

Updates

via WhatsApp

Verbondssluiting

De Verbondssluiting in Exodus 19 op de berg Sinai van God met Israel lijkt op een huwelijksverbond, met liefde als het hart!

1: Het baldakijn (choepah) is de zware wolk (vers 16) boven de berg

2: De trouwakte (ketoeba) zijn de Tien Geboden zelf

3: De huwelijksring is de sabbat als uiterlijk teken dat 'Ik uw God ben en u Mijn volk’.

4: Het huis is de tabernakel waar ze elkaar ontmoeten.

5: De voorbereiding is het mikwe (vers 10): zich onderdompelen in water

6: Het ja-woord op Gods huwelijksaanzoek klinkt (vers 8) in de woorden: ‘alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen!’

7: Mozes is de vriend van de Bruidegom (vers 3) die Israël als bruid brengt naar de voet van de berg om ze aan God voor te stellen.

En de donder en bliksem zijn als de klezmermuziek op de bruiloft… Mazzel tov!

De auteur

Ds. Van Campen