Sluiten

Zoeken.

Storm op het meer

Door Petra van der Zande - 

30 januari 2018

IMG_1489-1024x576

Een stevige bries over het Meer van Galilea.

En toen Hij aan boord van het schip gegaan was, volgden Zijn discipelen Hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep.

— Matteüs 8:23,24

Het Meer van Tiberias of Meer van Kinneret wordt ook wel het Meer van Galilea of Meer van Genesareth genoemd.
Men zegt ook dat “Kinneret” afgeleid is van het Hebreeuwse “Kinor” – harp, vanwege de vorm van het meer. Wetenschappers denken dat de naam afgeleid is van de antieke stad Kinneret, (Tell el-Oreimeh) maar of de stad vernoemd is naar het meer of vice versa, weet men niet.

Zowel het Oude-als Nieuwe Testament gebruiken de term “zee” (Jam), behalve Lukas, die het “Meer van Genesareth” noemt. In Johannes 6 lezen wij dat Jezus “naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias”, vertrok.

Met een oppervlakte van 165 km² en een maximale diepte van 46 meter, schommelt de waterspiegel, afhankelijk van de jaarlijkse regenval. Israël heeft zowel het laagste zoetwatermeer (-212 meter) en zoutwater meer op aarde
(-429 meter).

Zo klein als het meer is, en kalm, over het algemeen als een gesmolten spiegel, heb ik het regelmatig zien sidderen, opgezweept door de harde wind oostelijke wind.

— Dr. Thomson

Een onstuimige meer, daar konden Jezus en Zijn discipelen van meepraten. De storm welke Marcus 4, Lukas 8 en Matteüs 8 beschrijven kon overdag maar ook ‘s nachts opsteken. Deze stormen ontstaan door het temperatuurverschil tussen de Middellandse Zeekust en de achterliggende heuvels. Het laaggelegen Meer van Tiberias wordt omringd door hoge heuvels. De 610 meter hoge Golan aan de oostkant van het meer, is een bron van koele, droge lucht.

De warme, vochtige lucht rondom het meer zorgt voor grote temperatuur- en drukverschillen, die harde wind creëren welke vanuit de omringende heuvels en rivierbeddingen op het centrum van het kleine meer neervallen. Hier ontmoeten de afwijkende luchtmassa’s elkaar en wordt een storm geboren. Het ‘ondiepe’ water wordt door de wind opgezweept, waardoor kleine bootjes gevaar lopen te zinken.

En er viel een stormwind neer op het meer, en hun schip liep vol water en zij waren in nood. Zij gingen naar Hem toe, wekten Hem en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! Toen stond Hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam stilte.

— Lucas 8:23,24

Iedere middag rond 15.00 uur, steekt er vanuit het westen een stevige bries op die verkoeling brengt tijdens de hete zomermaanden. Schuimkoppen verschijnen op het daarvoor gladde wateroppervlak. Regelmatig lezen we dat mensen verrast worden door een storm op het meer, helaas soms met dodelijke afloop.

Je zou deze plek een ambitie van de natuur kunnen noemen.

— Josephus Flavius

Petra-van-der-Zande_avatar-90x90

De auteur

Petra van der Zande

Petra van der Zande woont sinds 1989 in Jeruzalem. Samen met haar man zorgde zij 21 jaar lang voor vier meervoudig gehandicapte Israëlische pleegkinderen. Nu is zij onder andere actief...

Doneren
Abonneren
Agenda