Sluiten

Zoeken.

Profetieën die in onze tijd vervuld worden (5) • Verwoeste steden worden herbouwd

Door ds. Oscar Lohuis - 

1 augustus 2023

Vervulde profetieen Arad

Het hedendaagse Arad, midden in de woestijn. | Foto: Moshe Shai/Flash90

“Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van generatie op generatie” (Jesaja 61:4).

Vaak wordt gezegd over profetieën als deze, dat deze allemaal al vervuld zijn toen het volk Israël terugkeerde uit de Babylonische ballingschap. De Babyloniërs hadden Jeruzalem en veel andere plaatsen verwoest, en toen de Joden weer terugkeerden, hebben zij deze verwoeste steden weer opgebouwd. Maar de Babylonische ballingschap duurde maar zeventig jaar, en eigenlijk nog korter, want vanaf de laatste wegvoering (586 v.Chr.) tot aan de eerste terugkeer (536 v.Chr.) was maar vijftig jaar. We moeten teksten goed lezen, en in bovenstaande profetie uit Jesaja wordt gesproken over steden “die verwoest lagen van generatie op generatie”. Dat gaat over een veel langere periode dan die zeventig jaar.

Overal in Israël

Als we kijken naar de tweede ballingschap van Israël, de zogeheten Romeinse ballingschap (die begon in 70 n.Chr.) dan past dat helemaal bij wat Jesaja zo lang geleden heeft geschreven. Iemand heeft uitgerekend dat deze ballingschap 47 generaties heeft geduurd. In die heel lange tijd hebben in Israël inderdaad veel steden uit Bijbelse tijden alleen maar in puin gelegen. Maar sinds kort worden heel wat ‘plaatsen van weleer’ inderdaad herbouwd. Overal in Israël kunnen we de vervulling van deze profetie met onze ogen aanschouwen. Dit geldt voor zowel grote als kleine steden en dorpen, zoals Beer Sheva, Tiberias, Ashkelon, Ashdod, Gath, Rohovot, Lod, Beth-Shemes, Arad, Beth Shean, Lachish en Ein Gedi. En er zijn er nog veel meer. Al deze steden zijn herbouwd op de puinhopen van de vroegere steden, of pal ernaast.

Gods genade

Het wonderlijke is dat veel andere landen die we in de Bijbel tegenkomen hun steden uit vroegere tijden niet hebben herbouwd. In Egypte vinden we vandaag de dag niet het herbouwde Memphis, Ramses of Thebe. In Irak vinden we niet het herbouwde Ninevé of Babylon. Saddam Hoessein wilde in zijn tijd Babylon herbouwen, maar er is niks van terechtgekomen. Alleen in Israël zien we dit gebeuren, en het is wonderlijk in onze ogen. Dit gebeurt omdat God het zo heeft gezegd. Het bepaalt ons opnieuw bij de almacht van onze God. Hij is de Heere, de enige waarachtige God, en Hij is de God van Israël, die trouw is aan de beloften van Zijn Woord. Israël bestaat vanwege Gods genade.

Dit was deel 5 in een reeks van 6 over profetieën die in onze tijd vervuld worden. Lees hier deel 4!

Oscar Lohuis

De auteur

ds. Oscar Lohuis

Doneren
Abonneren
Agenda